Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Карабанова К.І.. Курс лекцій з арбітражного процесу. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2002. - 344 с., 2002 - перейти до змісту підручника

Формування складу арбітражу і початок арбітражного розгляду.

Арбітражний розгляд починається поданням позовної заяви до МКАС. Датою подання позовної заяви вважається день її вручення МКАС, а при відправленні поштою - дата штемпеля поштового відомства місця відправлення (ст. 14).
Позовна заява повинна містити:
а) найменування та адреси сторін;
б) вимога позивача;
в) обгрунтування компетенції МКАС;
г) виклад фактичних і правових обставин, на яких позивач обгрунтовує свої позовні вимоги, і посилання на докази, що підтверджують ці обставини;
д) ціну позову;
е) імена та прізвища арбітра і запасного арбітра, обраний-них позивачем, або прохання про те, щоб арбітр або запасний арбітр були призначені Головою МКАС;
ж) перелік документів, доданих до позовної заяви;
з) підпис позивача (ст. 15).
При подачі позовної заяви або клопотання про забезпечення вимоги позивач зобов'язаний сплатити реєстраційний збір. До сплати реєстраційного збору позов чи клопотання не вва-шається поданим. Реєстраційний збір не підлягає поверненню. По кожному з поданим позовом позивач зобов'язаний сплатити авансом ар-арбітражного збір. У суму авансу зараховується реєстраційний збір, сплачений позивачем при подачі позовної заяви. До сплати авансу арбітражного збору арбітражний розгляд по даному позову не ведеться, і справа залишається без руху. Розмір реєстраційного та арбітражного зборів, порядок їх сплати і розподілу, а також порядок покриття інших витрат по арбітражному розгляду встановлюються Положенням про арбітражних витратах і збори, що є невід'ємною частиною Регламенту (ст. 18). В даний час величина реєстраційного збору становить 500 доларів США. Величина арбітражного збору розраховується залежно від розміру ціни позову (позовної суми); при цьому процентна ставка регресує у міру збільшення ціни позову.
Відповідальний секретар МКАС повідомляє відповідача про подачу позовної заяви та направляє йому копію позовної заяви та доданих до неї документів. Одночасно від-відповідальний секретар МКАС пропонує відповідачу у строк не більше сорока п'яти днів з дати отримання копії позовної заяви представити по ньому свої письмові пояснення, підкріплені відповідними доказам. В термін не більше тридцяти днів з дати отримання копії позовної заяви відповідач повинен повідомити імена та прізвища обраних ним арбітра і запасного арбітра або заявити прохання про те, щоб арбітр і запасний арбітр за нього були призначені Головою МКАС (ст. 19).
Якщо сторони не домовилися про те, що справа розглядається одноосібним арбітром, формується арбітраж у складі трьох арбітрів. Передбачені Регламентом функції складу арбітражу відносяться і до одноосібного арбітра. Якщо відповідач не обере арбітра і запасного арбітра в передбачений термін, арбітра і запасного арбітра призначає Голова МКАС зі списку арбітрів. Арбітри, обрані сторонами чи призначені Головою МКАС, обирають голову складу арбітражу зі списку арбітрів. У цьому ж порядку вони можуть також обрати запасного голови складу арбітражу. За наявності двох або більше позивачів або відповідачів як позивачі, так і відповідачі обирають по одному арбітру і по одному запасному арбітру. Вони можуть також заявити прохання про те, щоб арбітр і запасний арбітр за них були призначені Головою МКАС. При недосягненні протягом тридцяти днів угоди між позивачами або відповідачами арбітр і запасний арбітр призначаються Головою МКАС зі списку арбітрів. Зазначений строк обчислюється з моменту, коли з'ясувалася необхідність обрання
Ерпилева Н. Указ. соч. С. 38.
По одному арбітру і по одному запасному арбітру від двох і більше позивачів або відповідачів (ст. 20).
Якщо за згодою сторін справа розглядається одноосібним арбітром, одноосібний арбітр і запасний одноосібний арбітр обираються за домовленістю сторін. Вони можуть також заявити прохання про те, щоб одноосібний арбітр і запасний одноосібний арбітр за них були призначені Головою МКАС. При недосягненні домовленості між сторонами одноосібний арбітр і запасний одноосібний арбітр призначаються Головою МКАС зі списку арбітрів.
При виконанні своїх функцій арбітри неупереджені і незалежні. Вони не є представниками сторін. Особа, яка бере на себе функції арбітра, повинна повідомити в МКАС про будь-яких обставин, які можуть викликати обгрунтовані сумніви щодо її неупередженості або незалежності у зв'язку з суперечкою, в вирішенні якого передбачається його участь. Арбітр повинен негайно поставити до відома МКАС про будь такому обставину, якщо воно стає йому відомим згодом протягом арбітражного розгляду (п. 1 ст. 2).
Важливою гарантією неупередженості та незалежності арбітрів є право сторін на їх відведення. Кожна з сторін має право заявити про відвід арбітра, голови складу арбітражу або одноосібного арбітра, якщо існують обставини, що викликають обгрунтовані сумніви щодо з беспріс-трастності або незалежності, зокрема якщо можна припускає-ложить, що вони особисто, прямо чи опосередковано, зацікавлені в результаті справи. Відведення може бути заявлений і у випадку, якщо арбітр не має кваліфікації, обумовленої угодою сторін. Письмова заява сторін про відвід, що містить його мотиви, повинно бути зроблено не пізніше 15 днів після того, як сторона дізналася про сформування складу арбітражу, або після того, як сторона дізналася про обставини, які можуть служити підставою для відводу. Заява про відвід, зроблену пізніше зазначеного терміну, розглядається тільки в тому випадку, якщо причина затримки заяви про відвід буде визнана поважною. Питання про відвід арбітра вирішується іншими членами складу арбітражу. Якщо не буде досягнуто згоди між ними або якщо відвід заявлено проти двох арбітрів або одноособового арбітра, питання про відвід вирішується Президією МКАС. Арбітр, голова складу арбітражу або одноособовий арбітр можуть також заявити про самовідвід за власною ініціативою (ст. 24).
Якщо арбітр, голова складу арбітражу або одноособовий арбітр юридично і фактично нездатним виконувати свої функції або з інших причин не здійснює функції без виправданої затримки, повноваження кожного з них можуть бути припинені за угодою сторін. Повноваження арбітра, голови складу арбітражу або одноосібного арбітра також припиняються при їх заяві про самовідвід. За наявності достатніх підстав і недосягненні сторонами відповідної угоди кожна з них має право звернутися до Президії МКАС з проханням вирішити питання про припинення повноважень арбітра, голови складу арбітражу або одноосібного арбітра. Президія МКАС вправі з власної ініціативи вирішити питання про припинення повноважень арбітра, голови складу арбітражу або одноосібного арбітра при наявність достатніх підстав (ст. 25).
Якщо голова складу арбітражу, одноосібний арбітр або арбітр був відведений або не може брати участь у розгляді справи з інших причин, їх замінює відповідно запасний голова складу арбітражу, запасний одноосібний арбітр або запасний арбітр. У тих випадках, коли заміна не може відбутися, новий голова складу арбітражу, одноосібний арбітр або арбітр обираються або призначаються відповідно до Регламенту. Якщо голова складу арбітражу, одноосібний арбітр або арбітр призначалися Головою МКАС, їм же здійснюються і нові призначення. У разі необхідності та з урахуванням думки сторін змінений склад арбітражу може заново розглянути питання, які вже розглядалися на попередніх усних слуханнях у справі, що відбулися до заміни (ст. 26).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Формування складу арбітражу і початок арбітражного розгляду. "
 1. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  формування відповідача про заяву з проханням прийняти такі заходи, навіть за умови розгляду заяви в короткі терміни, може спричинити за собою затруднительность або неможливість виконання в подальшому ухвали суду про забезпечення позову, а в подальшій перспективі і самого судового акта, яким закінчується розгляд справи по суті. Засоби захисту відповідача проти прийняття
 2. Склад арбітражного суду, що розглядає конкретний спір по суті
  формування колегії для розгляду справ по першій інстанції. Колегіальним складом суддів по першій інстанції розглядаються (це вичерпний перелік): справи, що відносяться до підсудності Вищого Арбітражного Суду РФ (вичерпний перелік відповідних справ наведено в ч. 2 ст. 34 АПК РФ); справи про оскарження нормативних правових актів (це справи, передбачені п. 1 ст. 29 АПК РФ: «про
 3. Правила і порядок заяви відводів
  формуванні складу суду для розгляду конкретної арбітражної справи враховується вимога про незацікавленість відповідних суддів у кінець судового розгляду. Якщо є підстави сумніватися в об'єктивності та неупередженості судді, то такий суддя не може розглядати справу і підлягає відводу. В якості загальних підстав для відводу судді (помічника судді, секретаря судового
 4. 3. судопроізводственних принципи арбітражного процесуального права
  формування внутрішнього суддівського переконання, забезпечує облік судом всіх обставин справи і цілісність вражень суду від матеріалів справи, зосереджує увагу суддів тільки на одній справі і його особливості 5. З метою забезпечення такого сприйняття доказової інформації судовий розгляд по одній справі має відбуватися безперервно, крім часу, призначеного для відпочинку. В
 5. 2. Формування складу суду. Едінолічноеі колегіальний розгляд справ. Прівлеченіек розгляду справ арбітражних засідателів. Відводи
  формування осіб, зацікавлених в результаті судового розгляду. Справа, розгляд якої розпочато одним суддею або складом суду, має бути розглянуто цим же суддею або складом суду. Заміна судді або одного із суддів можлива у разі: заявленого і задоволеного в порядку, встановленому АПК РФ, самовідводу або відведення судді; тривалої відсутності судді зважаючи на хворобу, відпустки,
 6. 2. Рішення третейського суду. Виконання рішення третейського суду
  формування; 4) найменування та місця знаходження організацій, являю-трудящих сторонами третейського розгляду; прізвища, імена, по батькові, дати і місця народження, місця проживання та місця ро-боти громадян-підприємців та громадян, які є сторонами третейського розгляду; 5) обгрунтування компетенції третейського суду; вимоги позивача і заперечення відповідача, клопотання сторін;
 7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  склад арбітражних судів РФ. Стадії арбітражних процесу. Поняття і класифікація принципів арбітражного процесуального права. Судоустройственние принципи, їх характеристика. Судочинного принципи, їх характеристика. Значення і порядок доарбітражного врегулювання спорів. Поняття підвідомчості, її види. Підвідомчість спорів арбітражному суду у сфері підприємницької та
 8. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  складі тисяцького й п'яти виборних старост. Однак торговий суд у цьому документі розуміється не як законодавче нововведення, а як вказівка на застосування до Иванскому купецтву звичайного загальновідомого встановлення. У судочинстві Давньої Русі застосовувалося тільки судоговорение, яке «було надзвичайно логічно й просто, без будь-якого зайвого багатослівності і многопісаніі». У сільській
 9. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  складають галузеву частина системи права. Норми арбітражного процесуального права визначають специфіку збудження, рассмотренія3 і вирішення окремих категорій справ в арбітражному суді. І.В. Решетнікова вважає, що прийняття Арбітражного процесуального кодексу РФ є офіційним визнанням нової галузі процесуального права. 3. Ще одна група доводів на користь самостійності
 10. Стадії арбітражного процесу
    складом учасників на кожній стадії, змістом і метою процесуальних дій. Стадією арбітражного процесу називається сукупність процесуальних дій, спрямованих до однієї прилеглої мети. Прилегла мета дії арбітражного суду (судді) може складатися у вирішенні питань, пов'язаних З прийняттям позовної заяви від організації (С збудженням процесу), підготовкою справи до судового
© 2014-2022  ibib.ltd.ua