Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
А.В. Мазуров. Правознавство. Короткий курс лекцій. МОСКВА.ЮРАЙТ, 2003 - перейти до змісту підручника

1.3. Функції держави

Будь-яка держава виконує свої функції, тобто головні напрямки діяльності, які виражають його сутність і призначення в суспільстві в конкретно-історичних умовах. У системі функцій держави їх декілька.

- Економічна функція. Вона відображає ступінь участі держави в управлінні економікою країни, його здатність сприяти чи перешкоджати законам розвитку продуктивних сил, створювати умови для реалізації економічних прав громадян. Держава також безпосередньо бере участь в економічній діяльності суспільства. Воно є власником заводів і фабрик, підприємств транспорту і зв'язку, банків і т. п. Характер і ступінь участі держави в економічному житті визначається системою нормативно-правових актів у галузі майнових відносин, підтримки товаровиробників, створення умов для підприємницької діяльності та контролю за нею, розвитку сільського господарства.

- Соціальна функція. Виконуючи її, держава повинна забезпечити проголошені ним права кожного на житло, освіту, працю і відпочинок, медичне обслуговування та соціальне забезпечення. Соціальна функція держави орієнтована насамперед на незаможні верстви населення, однак вона здійснюється в інтересах усіх людей, оскільки держава зобов'язана вживати заходів з охорони від протиправних посягань щодо кожного.

- Політична функція.

Будь-яка держава забезпечує власну безпеку. З цією метою воно придушує опозиційні політичні сили, встановлює правила створення і діяльності політичних громадських об'єднань (насамперед партій), що виражають інтереси різних соціальних груп і національностей, охороняє свій суверенітет. Політична функція реалізується державою не лише всередині країни, але і в міжнародних відносинах шляхом встановлення і здійснення дипломатичних відносин, участі або, навпаки, неучасті у підтримці міжнародної безпеки, захоплення чужих територій чи оборони від такого захоплення і т. п. Такі функції держави нерідко називалися зовнішніми. Однак і зовнішня, і внутрішня політика держави тісно взаємопов'язані. Наприклад, ведення війни в даний час найчастіше обумовлено насамперед економічними інтересами окремої групи багатих, волю яких виражає держава, їх прагненням отримати доступ до природних ресурсів чи споживчих ринків інших держав. Усередині країни політична функція проявляється головним чином у діяльності органів влади - законодавчих, виконавчих і судових.

16

5

- Ідеологічна функція. Її не слід зводити тільки до встановлення і пропаганді певного соціального вчення. Ця функція передбачає також участь держави у розвитку культури, освіти, науки, прояв того чи іншого ставлення до релігії.

Ідеологічна функція властива державі так само, як і економічна, соціальна і політична. Навіть проголошення деідеологізірованності, заборона на встановлення будь-якої ідеології як державної чи обов'язкової - це теж своєрідна ідеологія. Така заборона говорить лише про небажання проголосити державну ідеологію відкрито і, отже, маскує її в інтересах тих, для кого вона проводиться.

- Екологічна функція. Ця функція стала виділятися в самостійну недавно. Необхідність її здійснення обумовлена діяльністю людей, що ставить їх життя на Землі під загрозу в результаті створення і використання зброї масового ураження, виснаження природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища. У рамках цієї функції держава здійснює заходи щодо зменшення наслідків стихійних лих.

Всі функції держави тісно взаємопов'язані. Було б невірно, наприклад, стверджувати, що держава зацікавлена тільки в політичній функції, в інших же зацікавлене все суспільство, а держава тільки виконує поставлені перед цим суспільством соціальні, економічні та інші завдання. При такому підході держава виявляється «річчю в собі», оскільки його політика виявляється не обумовленої особливостями суспільства, його економіки, історії, культури і т. п.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1.3. Функції держави "
 1. 1. Адміністративне право
  функцій. Адміністративне право - це управлінське право (право управ-ління). Адміністративне право - це важлива галузь права (система правових норм), яка з метою виконання завдань і здійснення функцій держави регулює суспільні відносини управленче-ського характеру, що складаються в процесі організації та функціонує-вання виконавчої влади, а також у сфері
 2. Петро Великий
  функцій держави і народу. Держава, на думку слов'янофілів, володіє «повнотою зовнішньої влади». Воно може приймати політичні закони, але не повинна втручатися у внутрішню, духовне життя народу. Російський народ представлявся слов'янофілами аполітичним, які прагнуть не до влади, а до самовдосконалення. «Свобода дій і закону - царю, свобода думки і слова - народу», - писав з цього
 3. 46. Компетенція та функції уряду.
  Функціями, конструюючи його як якийсь консультативний орган при главі держави. Фактичне становище правитель-ства в зарубіжних країнах не може бути абсолютно точно визначено, оскільки межі здійснення владних функцій органом, який є головним інструментом здійснення влади, досить рухливі і мінливі. У системі вищих органів влади зарубіжної держави уряд
 4. 15. поняття та ознаки органу виконавчої влади.
  Функції держави реалізуючи закони та підзаконні акти органів вищого рівня. Наявність компетенції - предмет ведення, права, обов'язки та територіальні межі діяльності кожного органу закріплюються в штатному розкладі. Самостійність (відносна), автономія, тобто кожен орган виконавчої влади в праві в межах повноважень приймати рішення. Предметність. Для органу
 5. 16. державні службовці як суб'єкти адміністративно-правових відносин: правова основа, права та обов'язки, вимоги та обмеження, захист статусу.
  Функції держави, оскільки кожна посада - це коло службових обов'язків, що становлять частину компетенції відповідного державного органу. Компетенція лежить в основі структури органу і одночасно має на меті створення особового складу державного органу чи його апарату - державних службовців. З посадою - первинним структурним підрозділом (одиницею) пов'язаний коло
 6. 6. Функції держави, внутрішні і зовнішні
  функціонування економіки країни в оптимальному режимі. У тоталітарних державах - командні методи - планово-розподільна економіка. У демократичних, з ринковою економікою, - методи непрямого впливу. Фінансова - емісія (випуск цінних паперів, грошей), впорядкування грошового обігу на території держави. Соціальна - держава зобов'язана забезпечити своїм громадянам
 7. 24. Правосвідомість: поняття, структура, види.
  Функцій держави. Недоліки правосвідомості: Правовий нігілізм - негативне ставлення до права, заперечення його соціальної цінності, усвідомлений вибір неправомірної поведінки Правовий фетишизм - перебільшення, абсолютизація ролі і значення правового регулювання в житті суспільства Правовий інфантилізм - недооцінка ролі права, слабке знання права і незріле відношення до нього як явищу далекому і
 8. 1. Теорія держави і права в системі юридичного знання. Функції держави і права.
  Функції, що характеризують її теоретичне і практичне значення для прогресивного перетворення суспільного життя. Пізнавальна функція виражається в поясненні явищ і процесів суспільного життя суспільства. ТГП не тільки вивчає в громадському вигляді державно-правову надбудову, а й пояснює об'єктивні процеси її розвитку, виявляє які закономірності в основі цих процесів.
 9. 74. Поняття механізму держави. Механізм держави і державний апарат.
  Функції держави. Ознаки: - це ієрархічна система; - цілісна система; - це система, що має чітку структуру з певними зв'язками між її елементами. - Це динамічна і реально діюча система. Структура МГ: - державні органи - апарат примусу і апарат управління; - держави, установи, організації. - Організації та фінансові средвтва. Апарат держави
 10. 83. Державні органи та їх класифікація. Центральні та місцеві держ. органи.
  Функцій держави. Ознаки: - формується державою або безпосередньо народом; - має спеціальні функції; - володіє державними повноваженнями; - видає нормативні та індивідуальні акти; - складається з службовців; - має необхідну матеріальну базу; - має організаційну структуру. Класифікація органів держави: 1) за способом освіти: - виборні (представницький
© 2014-2022  ibib.ltd.ua