Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Які пільги та компенсації надаються працівникам, що вивільняються?Держава створює умови незайнятим громадянам

І В поновленні їх трудової діяльності та забезпечує їм такі види компенсацій:

а) надання особливих гарантій вивільняються
працівникам;

131

б) виплата матеріальної допомоги в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації; Е '

в) виплата в установленому порядку допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги по безробіттю;

г) надання додаткової матеріальної допомоги
безробітному громадянину і членам його сім'ї з урахуванням
наявності осіб похилого віку та неповнолітніх дітей, які перебувають на його утриманні.

Працівникам, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в зв'язку із змінами в організації
виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ організацій, скороченням чисельності або
штату працівників, і військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або
штату без права на пенсію, при умови їх реєстрації в службі зайнятості протягом семи календарних
днів після звільнення як таких, що шукають роботу, гарантується: а) надання статусу безробітного, якщо протягом семи днів працівнику не було запропоновано
підходяща робота, б) право на одержання допомоги по
безробіттю у розмірі 100% середньої заробітної плати за останнім місцем роботи протягом 60 календарних днів, 75%-З протягом 90 календарних днів і
50% З протягом наступних 210 календарних днів,
але не більше середньої заробітної плати, що склалася в
народному господарстві відповідної області за минулий місяці і не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної, плати; в) збереження на новому місці роботи на весь період професійного перенавчання з відривом від виробництва
середньої заробітної плати за попереднім місцем роботи;

г) право яа достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законодавством строку осіб
передпенсійного віку, які мають встановлений
законодавством про пенсійне забезпечення необхідний загальний трудовий стаж (у тому числі на пільгових

умовах).
132

Працівникам Чорнобильської АЕС, які вивільняються
з роботи у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської
АЕС з експлуатації, гарантується:

а) право на одержання допомоги з безробіття в розмірі 100% середньої заробітної плати за останнім місцем роботи протягом 120 календарних
днів, 75 % З протягом 30 календарних днів і
50% З протягом 390 наступних календарних днів за умови їх реєстрації в службі зайнятості протягом семи календарних днів після звіль-.
Нения в якості шукаючих роботу; б) право на достроковий вихід на пенсію за два роки до встановленого
законодавством строку осіб передпенсійного віку, які мають встановлений законодавством про пенсійне забезпечення необхідний загальний трудовий
стаж (у тому числі на пільгових умовах). Витрати, пов'язані із достроковим виходом на пенсію, здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України з наступним відшкодуванням цих витрат із державного фонду сприяння зайнятості населення.

Вивільненим працівникам надаються також інші пільги і компенсації відповідно до законодавства.

У разі якщо вивільнений працівник без поважних причин своєчасно не зареєструвався у
державній службі зайнятості як шукає
роботу, він втрачає ці пільги, а допомога по безробіттю встановлюється у розмірі не менше 50% середньої заробітної плати-за попереднім місцем роботи, але
не більше середньої заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної області за минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати, якщо
Громадянин протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працював не менше 26 календарних тижнів; в період професійної підготовки та перепідготовки виплачується матеріальна допомога в раз | ере 75% їх середньої заробітної плати за останнім
Іесту роботи, але не більше середньої заробітної плати,
рожівшейся в народному господарстві відповідної

133

області за минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

Якщо цей працівник відмовився від двох пропозицій

підходящої роботи в період пошуку роботи, він втрачає право на надання статусу безробітного строком на три місяці з подальшою перереєстрацією в
якості шукає роботу. Умови виплати допомоги по
безробіттю та її розмір встановлюються при цьому на
підставі статей 28 і 29 Закону України ИО зайнятості населенняв

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Які пільги та компенсації надаються працівникам, що вивільняються? "
 1. Зміст
  пільги та компенсації надаються, никам? ... ... 131 Як виробляється звільнення у разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я (п. 2ст. 40 КЗоТУкраіни)? ... 134 Як
 2. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  які були і в інших народів: перехід від присвоює економіки до виробляє, до сільськогосподарського укладу, до первинної металургії і металообробці, поява міст-держав (городищ) з їх загальносоціальні функціями, організацією первинної трудової діяльності общинників-хліборобів, ремісників, раннеклассовом структурами. Словом, потреба забезпечити виробляє економіку,
 3. Які засоби індивідуального захисту передбачені в законодавстві?
  Пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в передбаченому законодавством порядку. Власник за свої кошти може додатково встановлювати працівникам пільги і компенсації, що не 286 передбачені чинним законодавством, і вносити їх в колективний договір. Перелік робіт і професій, які дають право на отримання
 4. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
  пільг, гарантій і компенсацій, встановлених законодавчими та іншими нормативними і правовими актами РФ ... »Розглядаючи положення цієї статті закону, можна визначити деяку декларативність положення «сумлінності» виконувати обов'язки, бо цей рівень може бути різний у різних суб'єктів правовідносин, тому закон повинен бути викладений у такій редакції, щоб вимога була
 5. 3.3. Основні положення, що регламентують питання комплектування військ офіцерським складом. Порядок атестування офіцерського складу ЗС РФ
  які умови служби хочуть обрати сторони. І постає питання про варіанти укладених контрактів. Ще Платон вказував на неможливість арифметичного рівності для людей. «Бо для нерівних, рівне стало б нерівним, якщо б не дотримувалася належна міра», - вказував він у своїх «Діалогах», і це повною мірою відноситься до армійської системі, яка представляє собою держава в державі з
 6. § 1. Поняття і система особистих немайнових прав
  які з своїх особистих прав (або їх окремих правомочностей) він вважає можливим і необхідним здійснити. Захист особистих немайнових прав є відому підсистему санкцій, застосовуваних у разі передбачуваного або готівкового порушення даних прав. Вибір конкретних способів захисту визначається відповідно сп. 2 ст. 150 ГК, який допускає використання будь-якого з передбачених
 7. § 2. Підстави виникнення цивільно-правової відповідальності
  які права та інтереси їм зачіпаються. У зв'язку з цим виділяються наступні узагальнюючі види цивільних правопорушень: 1) зловживання правом; 2) здійснення права з порушенням його меж; 3) вчинення правочинів, що не відповідають вимогам закону; 4) невиконання договірних зобов'язань; 5) неналежне виконання договірних зобов'язань; 6) заподіяння позадоговірної шкоди; 7)
 8. 2. Правове становище акціонерного товариства
  компенсації. Акціонер може продати, подарувати або заповісти свої акції в установленому законодавством порядку. Таке обмеження можливостей акціонера на вихід з числа його учасників має для суспільства дуже велике значення: гарантується стабільність статутного капіталу - фінансової основи суспільства при зміні акціонерів. У пункті 1, частина 2, Закону міститься також правило, що свідчить,
 9. 3. Доцільність дії профспілкової організації в закритому акціонерному товаристві
  які специфічні для акціонерного товариства завдання вона покликана вирішувати. Якщо ми хочемо дати відповідь на питання, навіщо працівникам потрібна профспілкова організація, можна піти двома шляхами. Дуже привабливим виглядає той, коли перераховуються всі дії, які здійснює профком, наводяться відповідні приклади. Однак, як свідчить досвід роботи в трудових колективах, роз'яснення
 10. Як виробляється звільнення у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників, або банкрутства?
  Пільг, які працівники мали до вивільнення, визначаються колективним
© 2014-2021  ibib.ltd.ua