Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

- У якому порядку здійснюється легалізація профспілок, їх об'єднань?Легалізація (офіційне визнання) профспілок,
їх об'єднань є обов'язковою і здійснюється шляхом їх реєстрації.

Реєстрація всеукраїнських профспілок, їх об'єднань здійснюється Міністерством юстиції України, інших профспілок, їх об'єднань З відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласними. Київським та Севастопольським міськими,
районними, міськими (міст обласного значення)
управліннями юстиції.

Для реєстрації профспілок, об'єднань профспілок їх засновники або керівники виборних органів
подають заяву.

До заяви додаються статут (положення), протокол з'їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження, відомості про керівні органи, організаційних ланках або засновників об'єднань, а для
професійних профспілок З також відомості про
чисельності членів профспілки.

347

Заява про реєстрацію має бути розглянуто
у місячний термін з дня надходження документів. Легалізуючий орган протягом зазначеного строку проводить перевірку на відповідність статусу, визначеному
статтею 11 цього Закону, вносить організацію в | |
Реєстр об'єднань-громадян України та видає свідоцтво встановленого зразка.

У разі невідповідності поданих документів профспілок, їх об'єднань зазначеному статусу легалізуючий орган відмовляє в реєстрації.

За подання на реєстрацію недостовірних відомостей особи, які їх підписали, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Рішення про відмову в реєстрації може бути оскаржено в судовому порядку.

У разі реєстрації профспілки та їх об'єднання
набувають статусу юридичної. Особи.

Організаційні ланки профспілок набувають ста-і)
туї юридичної особи на підставі статуту зареєстрованого всеукраїнської профспілки або профспілки
іншого статусу. Організаційні ланки повинні повідомити відповідне управління юстиції про належність до певної профспілки. Первинні профспілкові організації повідомляють також роботодавця з
зазначенням складу об'єднуваних ними працівників.

Зареєстровані профспілки, їх об'єднання, а
також організаційні ланки таких профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних
права і беруть на себе цивільні зобов'язання через свої органи, що діють у межах прав, наданих їм статутом.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " - У якому порядку здійснюється легалізація профспілок, їх об'єднань? "
 1. Зміст
  якому порядку можна оскаржити накладення дисциплінарного стягнення? ... У якому порядку знімається дисциплінарне стягнення? . Чи можуть за порушення трудової дисципліни застосовуватися заходи громадського впливу? Глава 10. Охорона праці ... Що слід розуміти під охороною праці? ...
 2. У якому порядку розслідуються і враховуються нещасні випадки; професійні захворювання і аварії?
  Порядку, передбаченому законодавством про розгляд трудових спорів. Органи з 'розгляду трудових спорів при необхідності одержують відповідний висновок представника органу державного нагляду за охороною праці або профспілкового органу. Контроль за своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням та обліком нещасних випадків, здійсненням заходів щодо
 3. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  якого класу (класам) воно служить, а значить, в кінцевому рахунку якого економічного базису даного суспільства, формує ці класи. Іншими словами, тип держави з цих позицій є сукупність тісно взаємопов'язаних рис держави, відповідних певній класовій структурі суспільства, яка в свою чергу обумовлена економічним базисом суспільства. Інакше вирішується питання про тип
 4. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  якій ділянці державного механізму стався збій в роботі і де потрібно замінити чи інша посадова особа. Іноді аналіз упущень показує, що допущені не просто помилки, а зловживання з боку тих чи інших посадових осіб, і це дає підставу для притягнення їх додатково до юридичної відповідальності. Республіка як форма правління супроводжується, як правило,
 5. Види і стадії адміністративного права
  порядок обліку, оцінки та реалізації конфіскований-ного безхазяйного майна, що перейшло за правом спадкування до го - сударству та скарбів ". Конфісковані предмети реалізуються в комісійних чи інших спеціально визначених для цього магазинах. Кошти, отримані від реалізації конфіскованих предметів, які стали знаряддям або непо-безпосередніх об'єктом правопорушення, перераховуються до бюджету
 6. 2. Революція 1905-1907 рр..
  порядку ». У ньому насамперед говорилося" про неодмінному збереженні непорушності основних законів імперії », а потім йшли обіцянки (не більш): усунути станові обмеження для селян, дещо розширити права земств і міських дум, ввести державне страхування робітників, скоротити масштаби застосування положення про надзвичайні адміністративні заходи на території країни, проявляти
 7. 25. Об'єднання громадян як суб'єкти адміністративно-правових відносин.
  будь-якою ознакою (віком, національністю, професією тощо). Громадські об'єднання при виконанні своїх статутних обов'язків вступають у правові відносини з державними органами, у тому числі з органами державної виконавчої влади. В таких випадках вони є носіями адміністративної правоздатності, а виникаючі відносини є адміністративно-правовими,
 8. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  якомусь підприємстві; відповідальність за участь по типу рекетирською діяльності у веденні справ-якого підприємства у сфері торгівлі між штатами або зовнішньої торгівлі; відповідальність за придбання часток у підприємстві чи установі або керівництво підприємствами у сфері торгівлі між штатами або зовнішньої торгівлі шляхом інвестування з коштів, отриманих від рекетирською діяльності;
 9. 28. Торгово-промислові палати
  якому це необхідно для виконання її статутних завдань. Одержаний нею прибуток не розподіляється між членами ТПП, а спрямовується на виконання її статутних завдань. ТПП є юридичною особою і відповідає за своїми зобов'язаннями всіма коштами та майном, яке їй належить. ТПП не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, так само як члени ТПП не відповідають за її зобов'язаннями. ТПП не 6. Майнові права виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення
 10. якому порядку повинен виплачувати виконавцеві належну винагороду. Підпункт 5 п. 2 ст. 37 Закону РФ "Про авторське право і суміжні права" відсилає до ст. 39 Закону, яка присвячена зовсім іншим видам використання виконання, записаного на фонограмі, опублікованій в комерційних цілях, і здачу фонограм в прокат взагалі не регламентує. Очевидно, в Законі
  каком порядке должен выплачивать исполнителю причитающееся вознаграждение . Подпункт 5 п . 2 ст . 37 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах " отсылает к ст . 39 Закона , которая посвящена совершенно иным видам использования исполнения , записанного на фонограмме , опубликованной в коммерческих целях , и сдачу фонограмм в прокат вообще не регламентирует . По всей видимости , в Законе
© 2014-2021  ibib.ltd.ua