Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяСпеціальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Государев Н.А.. Спеціальна психологія: Навчальний посібник. - М.: Ось- 89.-288 с., 2008 - перейти до змісту підручника

Класифікація розумових розладів за ступенем їх тяжкості

Фахівці виділяють три ступені глибини розумової відсталості, які відповідають певному діапазону коефіцієнтів інтелектуального розвитку (IQ), вимірюваних за шкалою Біне - Симона.

IQ = (розумовий вік розділити на хронологічний вік) х 100.

У нормі величина IQ, прийнята за 100, коливається від 90 до 130. Показники IQ (по тесту інтелекту Векслера) для ЗПР (прикордонна розумова відсталість) коливаються в межах від 90 до 70, для дебільності (легка ступінь олігофренії) показники становлять 70-50, для імбецильності (середня тяжкість) - 49-20, для найбільш важкої форми - ідіотії - менше 20.

Для дітей з ЗПР характерні подоланні з віком труднощі в шкільному навчанні, пов'язані з нестачею работос пособности й уваги, незрілістю мотивації, девіантною поведінкою, пізнавальною пасивністю, відставанням у розвитку окремих психічних процесів.

Дебільні діти після навчання в домашніх умовах, в спеціальних школах або класах масової школи здатні працевлаштуватися, отримавши середню освіту.

Діти-імбецили з більш високим рівнем інтелекту (від 35 до 50 одиниць) або виховуються вдома, або навчаються в спеціальних класах школи для розумово відсталих або в спеціальних школах для імбецилів.

Після закінчення школи вони, як правило, живуть на утриманні батьків в сім'ях. У більш важких випадках імбецильності олігофрени опановують лише навичками самообслуговування і зазвичай прямують в спеціальні інтернати.

При ідіотії мислення дітей не розвивається, не формуються навички побутової діяльності (самостійне одягання, прийом їжі, особиста гігієна), проте можливі виборчі емоційні прихильності. Переважна більшість батьків передають таких дітей на довічне проживання в інтернаті.

При всьому різноманітті проявів різних форм олігофренії загальним для всіх є, по-перше, наявність тотального недорозвинення психіки, включаючи недорозвинення пізнавальних здібностей і особистості в цілому. По-друге, провідна роль в структурі психічного дефекту належить недостатності вищих рівнів пізнавальної діяльності, насамперед абстрактного мислення, при відносно задовільному рівні розвитку темпераменту. Інтелектуальний дефект при олігофренії тому проявляється не відразу, стаючи виразним до початку шкільного віку дитини, коли виявляється конкретно-ситуативний характер мислення, нездатність узагальнити, виділити суттєві ознаки предметів, явищ.

У підлітків і дорослих, поряд з недостатністю абстрактного мислення, стає помітною незрілість, інфантильність особистості (нездатність самостійно приймати рішення, імпульсивність дій, їх залежність від зовнішньої ситуації і т.д.). Пізнавальні процеси відзначені порушенням довільної уваги, слабкістю запам'ятовування, недорозвиненням пізнавальних і моральних почуттів, недостатг! ком ініціативи.

У процесі соціалізації (навчання, виховання) і вік?! ного біологічного дозрівання мозку спостерігається позитивна динаміка розвитку інтелекту дітей-олігофренів. По не * | яким даними (Мелехов Д.Є., 1981), 77% осіб з олігофрен нов I в ступені дебільності стають працездатними, а частина з | них повністю соціально адаптується і не потребує психи *] атріческом спостереженні.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Класифікація розумових розладів за ступенем їх тяжкості "
 1. Особливе, відмінне від загальної психіатрії, розуміння психічних розладів
  класифікації хвороб експерти не вважають олигофрению (розумову відсталість) хронічним психічним розладом (захворюванням); спочатку експерти стверджують, що ступінь інтелектуального дефекту не позбавляла випробуваного здатності усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій та керувати ними, а потім, що внаслідок інтелектуального дефекту він не міг повною мірою
 2. 53. Поняття і сутність злочину.
  ступінь суспільної небезпеки (кількісний ознака). Характер суспільної небезпеки визначається об'єктом посягань. Ступінь заг Опан залежить від тяжкості злочину, який визначається розміром і хар-ром шкоди, заподіяної суб'єктом, способом вчинення злочину. заборонених УЗ (протиправність) Протиріччя діяння конкретної нормі УЗ-ва. Винність Визначає психічне
 3. Оцінка неврологічного стану
  розлади. Оскільки органічні психічні розлади є найпоширенішим видом психічної патології в дитячому і підлітковому віці, виключити їх необхідно при ухваленні рішення про вікової неосудності (відставання в психічному розвитку не повинно бути пов'язано з психічним розладом). Наше дослідження показало, що експертні комісії недооцінюють значення
 4. Рекомендація призначати примусове амбулаторне спостереження і лікування у психіатра
  класифікація хвороб відносить алкоголізм і наркоманію до психічних розладів). При умовному засудженні (ч.5 ст. 73 КК) або умовно-дострокове звільнення (ч.2.ст. 79 КК) суд може покласти на неповнолітнього обов'язок пройти курс лікування від наркоманії, токсикоманії чи алкоголізму, проте таке рішення суду не можна розглядати як призначення примусового заходу медичного
 5. IX. Класифікація, найменування і впізнавання
  класифікацію відносин, ми тим самим визнаємо його близькість до класифікації сутностей. А якщо ми згадаємо, що, з одного боку, класифікація відносин включає в себе класифікацію речей або властивостей, між якими ці відносини існують, а, з іншого боку, класифікація сутностей включає в себе класифікацію відносин між складовими їх властивостями - тоді спорідненість обох процесів
 6. СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
  розладах ДС.22 Проективні методи в клінічній психології ФТД.00 Факультативи 450 ФТД.01 Військова підготовка 450 Всього годин теоретичного навчання 9450
 7. 42. Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання по УЗ-ву РФ.
  Розлад, яка позбавляє його можливості усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними, звільняється від покарання. Особа, хвора після здійснення злочину іншою важкою хворобою, що перешкоджає відбуванню покарання, може бути судом звільнено від відбування покарання. Відстрочка відбування покарання вагітним жінкам і жінкам,
 8. Додаток 2 Методичні рекомендації щодо використання методики «вербальний проективний тест" в діагностиці психічних розладів
  розладів
 9. 1. Цілі класифікації
  класифікація головним чином юридичних конституцій, хоча звернення до фактів дійсності також повинно мати місце (коли, наприклад, йдеться про фактичні, фіктивних або нефіктивного конституціях). Класифікація конституцій, їх рознесення по різних класах на основі загальних властивостей дозволяють орієнтуватися в різноманітті конституцій, сприяють встановленню закономірно існуючих
 10. X. Сприйняття окремих предметів
  класифікації чи пізнавання. Будь-яке сприйняття зовнішнього предмета припускає або ототожнення його як окремої речі, або приєднання його до групи деяких споріднених речей. Спеціальне сприйняття можливо тільки як інтуїція схожості або несходства відомих даних властивостей і відносин з відомими колишніми властивостями і відносинами. § 315. Сприйняття, завдяки якому об'єкт
 11. Проблеми класифікації зобов'язань
  класифікації зобов'язань носить в літературі дискусійний характер. Нерідко класифікація зобов'язань здійснюється шляхом довільного вичленування окремих видів зобов'язальних правовідносин поза їх зв'язку з іншими зобов'язаннями. Наприклад, виділяються договірні і позадоговірні, односторонні і взаємні, прості і складні, альтернативні і факультативні, головні і додаткові
 12. Оцінка результатів дослідження
  розладів розглядалися відповідно традиційним для вітчизняної психіатрії формам неврозів, тобто астено-іпохондричний синдром - неврастенії, істеріформний - істеричного неврозу, обсессій-но-фобический - неврозу нав'язливих станів. Поряд з докладним анамнестическим і клінічним вивченням випробовуваних кожному з них проводилося розгорнуте патопсихологическое дослідження з
 13. 5. Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг з метою реєстрації товарних знаків
  класифікації товарів. У багатьох країнах, включаючи і ті, що формально не стали учасницями Угоди, діє правило, згідно з яким у кожній заявці на реєстрацію мають зазначатися індекси класу товару, знак на який заявлений до реєстрації. Як міжнародна реєстрація знаків, так і їх реєстрація на національній основі не можуть ефективно здійснюватися без належної
 14. 1.2. Функціональний поділ праці. Класифікація персоналу за категоріями
  класифікації персоналу залежно від професії або посади працівника, рівня управління, категорії працівників. Базовою є класифікація за категоріями працівників, запропонована в 80-х рр.. Держкомпраці СРСР. Ця класифікація передбачає виділення двох основних частин персоналу по участі в процесі виробництва: робітників і
 15. Запитання, поставлені на вирішення експертів при застосуванні ст. 20 ч. 3 КК РФ.
  Розумовому розвитку виражається в якісно в своєрідних змінах психіки, обумовлених нерівномірністю, парціальний недорозвинення вищих психічних функцій, що виключає повний збіг особливостей інтелектуального розвитку розумово відсталого підлітка з психічними особливостями молодших за віком дітей ». Саме тому ще в 30-х роках видатний вчений психолог Л. С. Вигодський
 16. § 4. Кримінальна відповідальність осіб із психічними розладами, що не виключають осудності
  розладу не могла повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку свого діяння або керувати ним, вона підлягає кримінальній відповідальності, тобто визнається осудним. Психічними розладами, що породжують такий стан, є всі розлади психічної діяльності, що не виключають осудності, але тягнуть особистісні зміни, які можуть призвести до
© 2014-2022  ibib.ltd.ua