Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЕкологічне право (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Єрофєєв Б. В.. Екологічне право Росії, 2006 - перейти до змісту підручника

Компетенція органів державного управління землями в РК.

Державне регулювання земельних відносин представляє собою активну діяльність по організації раціонального використання земель та їх охорони шляхом прийняття економіко-правових заходів.

Серед державних органів, що здійснюють регулювання правового режиму державного земельного фонду, розрізняють представницькі та виконавчі органи державної влади.

Головним виконавчим органом загальної компетенції є Уряд РК. Відповідно до статті 13 ЗК РК до компетенції Уряду в галузі регулювання земельних відносин належить:

1) розроблення основних напрямів державної політики в галузі використання та охорони земельного фонду Республіки;

2) розробка державних програм щодо раціонального використання земель, збереження і підвищення родючості грунтів, охорони земельних ресурсів у комплексі з іншими заходами щодо охорони навколишнього середовища;

3) надання і вилучення, у тому числі шляхом викупу, земельних ділянок із земель усіх категорій у випадках, пов'язаних із створенням і розширенням особливо охоронюваних природних територій республіканського значення, виконанням міжнародних зобов'язань та використанням земель для потреб оборони та безпеки;

4) затвердження форм документів на право власності на земельну ділянку та на право землекористування;

5) погодження пропозицій обласних представницьких і виконавчих органів з питань зміни меж районів і міст обласного значення, а також встановлення і зміна приміських зон навколо міст обласного значення;

6) затвердження порядку віднесення земель до особливо охоронюваним природним територіям і резервування земель під ці території, переліку особливо охоронюваних природних територій республіканського і міжнародного значення;

7) затвердження порядку ведення державного земельного кадастру і моніторингу земель;

8) встановлення порядку здійснення державного контролю за використанням та охороною земель;

9) регулювання земельних відносин між областями, між областями і столицею, містами республіканського значення;

10) інші функції, покладені на нього Конституцією, законами Республіки Казахстан та актами Президента Республіки Казахстан.

До компетенції центрального уповноваженого органу з управління земельними ресурсами та його органів на місцях належать: (ст. 14 ЗК РК)

1) проведення єдиної державної політики в галузі управління земельними ресурсами та регулювання земельних відносин;

2) здійснення державного контролю за використанням та охороною земель;

3) організація ведення державного земельного кадастру і моніторингу земель;

4) організація проведення землеустрою на республіканському рівні;

5) захист інтересів держави в галузі земельних відносин;

6) організація планування та прогнозування використання земель на основі зонування, встановлення меж земельних ділянок;

7) ліцензування виробництва землевпорядних робіт;

8) визначення оціночної вартості конкретних земельних ділянок, що продаються у приватну власність або наданих в землекористування державою;

9) видача правоудостоверяющіх документів на земельну ділянку;

10) методичне забезпечення робіт щодо зонування земель;

11) визначення подільності і неподільності земельних ділянок;

12) виявлення невикористовуваних земель та земель, що використовуються з порушенням законодавства Республіки Казахстан;

13) вжиття заходів щодо усунення порушень земельного законодавства Республіки Казахстан;

14) проведення експертизи республіканських, обласних, районних програм, схем і проектів, які зачіпають питання використання та охорони земель;

15) призупинення будівництва, розробки родовищ корисних копалин, експлуатації об'єктів, геологорозвідувальних та інших робіт, якщо вони здійснюються з порушенням земельного законодавства Республіки Казахстан, встановленого режиму використання земель, а також якщо ці роботи ведуться за проектами, що не пройшли експертизу або отримав негативний висновок;

16) видача обов'язкових для виконання приписів щодо усунення виявлених порушень земельного законодавства Республіки Казахстан;

17) розгляд справ про адміністративні правопорушення в галузі земельного законодавства Республіки Казахстан;

18) інші питання, віднесені до їх компетенції цим Кодексом та законодавчими актами Республіки Казахстан.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Компетенція органів державного управління землями в РК. "
 1. 11. Класифікація органів виконавчої влади ви залежно від державного устрою, організаційних форм, характеру компетенції, порядку вирішення підвідомчих питань.
  Компетенції органи виконавчої влади поділяються на: 1) органи загальної компетенції (Кабінет Міністрів, рада міністрів АРК, держ. Адміністрації); 2) органи галузевої компетенції (наприклад Міністерство охорони здоров'я, відомства (прокуратура), комітети); 3) органи спеціальної компетенції, (це комітети, які виконують специфічні функції, наприклад Головне архівне управління). До органів спеціальної
 2. 1. Виконавча влада
  компетенції. Ознаки виконавчої влади: 1. Самостійність і взаємозв'язок із законодавчою і судовою гілками державної влади. 2. Підконтрольність законодавчої та судової гілок державної влади. 3. Здійснюється спеціальними державними органами та органами місцевого самоврядування, які мають у встановленому нормативному порядку компетенцію. 4. Це подзаконная
 3. 1. Орган виконавчої влади
  компетенції а) органи загальної компетенції, які здійснюють управління більшістю галузей, їх сферою діяльності. Уряд, адміністрація суб'єктів. б) органи галузевої (спец.) комп. - Здійснюють керівництво окремими сферами або галузями управління (міністерства, відомства, структурні підрозділи адміністрації). в) органи міжгалузевої компетенції, які відають спец. во-
 4. 83. Державні органи та їх класифікація. Центральні та місцеві держ. органи.
  Компетенцією для виконання завдань і функцій держави. Ознаки: - формується державою або безпосередньо народом; - має спеціальні функції; - володіє державними повноваженнями; - видає нормативні та індивідуальні акти; - складається з службовців; - має необхідну матеріальну базу; - має організаційну структуру. Класифікація органів держави: 1) за способом
 5. 15. поняття та ознаки органу виконавчої влади.
  Компетенцією, структурою і територіальним масштабом діяльності. Ознаки орган управління здійснює функції держави реалізуючи закони та підзаконні акти органів вищого рівня. Наявність компетенції - предмет ведення, права, обов'язки та територіальні межі діяльності кожного органу закріплюються в штатному розкладі. Самостійність (відносна), автономія, тобто кожен
 6. 4. Державне управління
  органі-зує подзаконная виконавчо-розпорядча діяльність орга-нів виконавчої влади, що здійснюють функції державного управління в галузях і сферах господарського, соціально-культурного та адміністративно-політичного (пристрої) будівництва. Існує 2 підходи до визначення розуміння державного управління. 1. Широке розуміння - це регулююча
 7. 10. Система органів державного управління в Україні, їх правова основа.
  Компетенції (чим більше прав, тим більше обов'язків). Той чи інший обсяг державної діяльності, покладений на конкретний орган, або коло питань, передбачених правовими актами, які він має право вирішувати, називається компетенцією органу (наприклад, в положеннях про міністерства наводиться коло питань, які вони вирішують). До повноважень органів виконавчої влади відноситься право
 8. 4. У суб'єктах РФ діють органи виконавчої влади загальної, галузевої та міжгалузевої компетенції.
  Компетенцію суб'єктів, у взаємодії з соотв. органами виконавчої влади суб'єктів
 9. Держ. управління у соціально-культурній сфері
  компетенції: 1) Уряд РФ, ст. 114 Конституції РФ (п. в, к) 2) Міністерство освіти РФ Функції: а) розробляє і затверджує загальнодержавні стандарти, приблизні плани та навчальні програми. б) здійснює контроль за виконанням федерального законодавства у сфері освіти. в) фінансує вузи та інші освітні установи Феде-рального значення. г) видає в
 10. § 3. Поняття та ознаки державного органу
  компетенції - владних правомочностей (сукупності прав і обов'язків) певного змісту та обсягу. Компетенція обумовлена предметом ведення, тобто конкретними завданнями і функціями, які вирішує і виконує державний орган. Компетенція зазвичай юридично закріплена (в конституції або поточному законодавстві). Реалізація органом держави своєї компетенції - це не тільки його право,
 11. 74. Поняття механізму держави. Механізм держави і державний апарат.
  Органів, що здійснюють державну владу, а також установи, підприємства, за допомогою яких виконують завдання і функції держави. Ознаки: - це ієрархічна система; - цілісна система; - це система, що має чітку структуру з певними зв'язками між її елементами. - Це динамічна і реально діюча система. Структура МГ: - державні органи - апарат примусу
 12. Стаття 13. Структура органів управління товариства
  орган - генеральний директор і колегіальний виконавчий орган - правління товариства. Вищим органом управління товариства є загальні збори
 13. Стаття 18. Керівництво поточною діяльністю товариства
  компетенції генерального директора і правління відносяться всі питання керівництва поточною діяльністю товариства, за винятком питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів акціонерів або ради директорів. Компетенція кожного з цих виконавчих органів визначається статтями 19 і 22 цього
 14. Віді державних службовців
  компетенції, яка значно важче компетенції керівника підприємства, організації, установи; представники адміністративної влади - це державні службовці, чиї повноваження поширюються на непокора їм людей, але дії породжують для останніх певні юридичні наслідки. (Наприклад, апарат міліції, прокуратури, контрольно-наглядових
 15. Лекція 2 Право природокористування
  організаціям. При спеціальному природокористуванні природні ресурси надаються природокористувачів в установленому порядку. Право спеціального прірородопользованія може бути постійним і тимчасовим, відчужуваним або невідчужуваним, що здобувається плату або безоплатно, первинним або вторинним. Підставами надання природних ресурсів у природокористування є:
 16. 13. ПРИНЦИП РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ: ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
  компетенції; 5) жодна з трьох гілок державної влади не повинна втручатися в прерогативи іншої гілки, а тим більше зливатися з нею; 6) спори про компетенцію вирішуються в рамках відповідної правової процедури Конституційним Судом РФ. Треба відзначити, що поділ державної влади і, відповідно, органів державної влади в Росії проводиться не тільки по
 17. 72. Державна влада. Єдність і поділ влади.
  Компетенція окремих органів держави, тим стабільніше і стійкіше державна влада. Відповідно до принципів поділу влади державна влада поділяється на: - законодавчу - державна влада володіє винятковим правом приймати закони (ВР України); - виконавчу - влада, що володіє правом безпосереднього управління державою (Уряд, КМУ).
© 2014-2022  ibib.ltd.ua