Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Кримінально-процесуальні гарантії


- це визначені процесуальним законом засоби забезпечення ефективного функціонування кримінального процесу.
Систему кримінально-процесуальних гарантій становлять:
- достатній ступінь урегульованості кримінально-процесуальної діяльності;
- кримінально-процесуальна форма;
- принципи кримінального процесу;
- процесуальний статус учасників кримінального процесу;
- можливість застосування заходів кримінально-процесуального примусу (запобіжних та інших заходів);
- судовий контроль;
- прокурорський нагляд;
- відомчий контроль;
- обґрунтування процесуальних рішень і ускладнений порядок прийняття деяких із них (про обшук в житлі особи, про взяття особи під варту тощо);
- право на оскарження дій і рішень органів та посадових осіб, які ведуть процес;
- юридична відповідальність.
Кримінальний процес в Україні є сполученим, бо в межах кримінальної справи можливе заявлення і розгляд цивільного позову, за умови, що шкоду завдано внаслідок вчинення злочину.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Кримінально-процесуальні гарантії"
 1. Судові витрати
  кримінальній справі. Провадження у кримінальній справі потребує значних матеріальних витрат. Більшу частину з них (утримання органів, що ведуть процес; тримання осіб під вартою та ін.) держава бере на себе. Іншу частину витрат відшкодовують особи, щодо яких постановлено обвинувальний вирок. Згідно зі ст. 91 до судових витрат належать: - суми, що видані або мають бути видані свідкам, потерпілим,
 2. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  кримінального та інших). Адміністративно-правовий метод регулювання у своєму змісті охоплює сукупність правових способів (які також є методами, але більш конкретними), що застосовуються державою для забезпечення регулюючої дії впливу норм адміністративного права. 249 В цілому ж в адміністративному праві використовуються як загальні методи правового регулювання, так і спеціальні, притаманні
 3. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  кримінальних справ. Але справи про притягнення до відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян необхідно віднести до юрисдикції адміністративних судів, які будуть діяти з урахуванням норм Адміністративно-процесуального кодексу та Кодексу законів про адміністративні проступки. В Адміністративно-процесуальному кодексі
 4. Притягнення особи як обвинуваченого
  кримінальну справу і ведеться розслідування, який полягає в винесенні постанови про притягнення як обвинуваченого; пред'явленні обвинувачення; роз'ясненні обвинуваченому його прав та наданні можливостей щодо їх реалізації і допиті обвинуваченого. Обвинувачений - особа, щодо якої у встановленому законом порядку винесено постанову про притягнення як обвинуваченого. Підставою притягнення особи як
 5. Слідчий має право (ст. 114 КПК):
  кримінальної справи (ч. 2 ст. 114 КПК), подаватисправу прокуророві вищого рівня з письмовим викладом своїх заперечень; у межах своєї компетенції застосовувати заходи процесуального примусу; давати органам дізнання доручення і вказівки про провадженняслідчих і оперативно-розшукових дій. Слідчий не має права доручатиорганам дізнання пред'явлення обвинувачення і допит обвинуваченого, а також
 6. Процесуальний порядок скасування заходів безпеки.
  кримінального процесу службовою особою органу, на який покладено функції забезпечення безпеки, якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки, є кримінальна відповідальність, передбачена ст. 380 КК. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист, службовою особою, якою прийнято рішення про ці заходи, особою, яка їх застосовує, або службовою особою, якій ці рішення стали відомі у
 7. 2.3. Процесуальний порядок зупинення досудового слідствау разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин
  кримінального процесу - не розкрив злочин. Взаємодіяслідчого з органом дізнання в разі зупинення слідства за цією підставою полягає в: самостійному вивченні та обговоренні матеріалів кримінальної справи; обміні інформацією; узгодженому провадженні розшукових дій; спільному аналізі зупинених кримінальних справ за способомвчинення злочину тощо. Закон закріплює процесуальні гарантії встановлення
 8. 1. ПОНЯТТЯ ПРОТОКОЛЬНОЇ ФОРМИ ДОСУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ (ПФДПМ)
  кримінальному процесі, змістом якої є встановлення у спрощеному і прискореному порядку ознак очевидних злочинів, що не становлять великої суспільної небезпеки, за допомогою спеціальних засобів доказування без порушення кримінальної справи, за результатами якого складають протокол про обставини вчинення злочину. Для позначення цієї особливої форми провадження у процесуальній літературі
 9. 3.3. Інші види правової допомоги
  кримінального переслідування держави можуть надавати одна одній і інші види правової допомоги. 1. Передача предметів: - які було використано при вчиненні злочину, що тягне видачу особи, зокрема знаряддя злочину; які було придбано в результаті злочину або як винагороду за нього, або ж предмети, які злочинець одержав замість предметів, придбаних таким чином (якщо запитуваній Договірній Стороні ці
 10. 1.2. Особливості джерел кримінально-процесуального права США
  кримінально-процесуальне, як і все американське право, становить сукупність норм як писаного, так і неписаного права. До перших належать, насамперед, норми, що містяться у таких нормативно-правових актах. 1. Конституція США. В первинному тексті кримінально-процесуальних норм небагато: щодо особливих умов притягнення до кримінальної відповідальності конгресменів; про правила обмеження дії
© 2014-2022  ibib.ltd.ua