Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2.3. Процесуальний порядок зупинення досудового слідствау разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин


1. Перед зупиненням досудового слідства з цієї підстави слідчий направляє до органу дізнання доручення (в порядку ч. З ст. 114 КПК) на встановлення особи, яка вчинила злочин.
Одержавши від органу дізнання матеріали виконання доручення, в яких вказано на неможливість встановлення особи, слідчийскладає постанову про зупинення досудового слідства до встановлення особи, яка вчинила злочин.
Після зупинення досудового слідства з цієї підстави органдізнання разом із слідчим, який прийняв це рішення, повинні вжитивсіх можливих заходів щодо розкриття злочину (частини 3 і 4 ст. 104,ч. З ст. 114, ст. 209 КПК). Формулювання закону "не встановленоособу, яка вчинила злочин" означає, по суті, визнання того, щорозслідування зайшло в глухий кут, а слідчий не виконав одного іззавдань кримінального процесу - не розкрив злочин. Взаємодіяслідчого з органом дізнання в разі зупинення слідства за цією підставою полягає в:
самостійному вивченні та обговоренні матеріалів кримінальної справи;
обміні інформацією;
узгодженому провадженні розшукових дій;
спільному аналізі зупинених кримінальних справ за способомвчинення злочину тощо.
Закон закріплює процесуальні гарантії встановлення особи, яка вчинила злочин. Однак на практиці є чимало випадків, коли особу не вдалося встановити, через що відсоток розкриття злочинів - основний показник діяльності органів дізнання - знижується. Така ситуація зумовлює штучне (часто незаконне) підвищення ("покращання") показника розкриття злочинів органами дізнання, однак, звісно, це не свідчить про підвищення ефективності діяльності з розкриття злочинів. Тому цю діяльність у закордонних державах конструюють таким чином, щоб розкриття злочинів і досудове викриття винних здійснювала поліція, яка в одних державах має назву судової (Франція), в інших - кримінальної (Німеччина). Слідчий або відповідний суддя розпочинає провадження тільки після того, як поліцією під наглядом прокурора злочин буде розкрито, встановлено особу, яка підлягає притягненню як обвинувачений, і зібрано матеріали, необхідні для переслідування її перед судом.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 2:
Слідство може бути зупинено у всій кримінальній справі абощодо окремих обвинувачених.
Про зупинення досудового слідства слідчий складає постанову,яка не підлягає затвердженню прокурором.
Одночасно із зупиненням досудового слідства слідчий можеоголосити розшук обвинуваченого, який сховався; скасувати запобіжний захід (за винятком взяття під варту) щодо обвинуваченого,який тяжко захворів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.3. Процесуальний порядок зупинення досудового слідствау разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин"
 1. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
  процесуального закону здійснюється діяльність спеціально уповноважених осіб органів дізнання і досудового слідства із всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин кримінальної справи з метою повного і швидкого розкриття злочинів (суспільно небезпечних діянь), викриття винних, вжиття заходів до запобігання і припинення злочинів та забезпечення відшкодування завданої злочином шкоди і
 2. 3. ПІДСТАВИ І ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВІДНОВЛЕННЯ ЗУПИНЕНОГО ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА І ПІДСТАВИ ЗАКРИТТЯ СПРАВИ, СЛІДСТВО У ЯКІЙ ЗУПИНЕНО
  процесуальний закон доволі стисло регламентує підстави відновлення зупиненого досудового слідства. В ст. 210 КПК зазначено: "у разі потреби відновити досудове слідство слідчий складає постанову.". Така потреба виникає у разі, якщо: 1) немає підстав до зупинення слідства: обвинуваченого, що ухилявся від слідства, знайдено і йогоучасть у справі забезпечено; обвинувачений видужав і може брати участь
 3. Потерпілий має право (статті 49, 267 КПК):
  процесуальних діях, звертатися до адвокатів тощо. 6. Юридична відповідальність потерпілого: - кримінально-процесуальна: за неявку без поважних причин до органу розслідування йсуду потерпілого може бути піддано приводу (ч. З ст. 72 КПК); за злісне ухилення від явки до органів розслідування - штраф(ч. 4 ст. 72 КПК); злісне ухилення потерпілого від явки до суду або непідкорення розпорядженню
 4. 2. РІЗНОВИДИ СЛІДЧИХ ДІЙ І ЇХ СИСТЕМА
  процесуальним законом обов 'язок слідчого провести ту чи іншу слідчу дію, всіх їх поділяють на обов 'язкові та необов 'язкові. Обов 'язковість слідчої дії визначається: - прямою вказівкою закону: експертиза для встановлення причин смерті та інших обставин - ст. 75 КПК; допит підозрюваного - ст. 107 КПК (якщо підозрюваногобуло затримано або до нього було обрано як запобіжний захід взяття під
 5. 2.1. Процесуальний порядок зупинення досудового слідства у разі, якщо невідоме місцеперебування обвинуваченого
  зупиненням. Якщо одночасно зупиняють слідство та оголошують розшукобвинуваченого, то: - про це складають єдину постанову, в якій, окрім даних, указаниху ст. 130 КПК, зазначають: обставини розслідуваного злочину; - - ; підстави та умови зупинення провадження; ; підстави та умови оголошення розшуку; доручення та вказівки органам дізнання про провадженнярозшуковихдій; місце, куди треба направити
 6. 3. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ І ВІДНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
  процесуальному порядку. 1. Слідчий, не ознайомлюючи учасників досудового слідства зматеріалами кримінальної справи, закриває її мотивованою постановою, в якій зазначає: відомості про особу обвинуваченого; суть справи; ***- підстави для закриття справи; ' рішення про скасування запобіжного заходу і заходів із забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна; рішення щодо вирішення
 7. 1. ДІЇ СЛІДЧОГО З ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧАСНИКІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА З МАТЕРІАЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
  процесуальним законом (статті 218-223 КПК), можна стверджувати, Що вони утворюють у своїй єдності певну процедуру. У межах останньої можуть бути як обов'язкові, так і факультативні дії. Обов 'язкові до виконання дії є такими тому, що їх здійснюють незалежно від волі того чи іншого учасника розслідування (наприклад ознайомлення обвинуваченого з матеріалами кримінальної справи). Факультативними є
 8. 2.4. Етапи стадії
  процесуальні дії: прийняття районним (міським) прокурором заяв заінтересованих осіб, підприємств, установ, організацій і посадових осіб проперегляд справи; витребування прокурором справи із суду; призначення прокурором розслідування нововиявлених обставин (а не порушення кримінальної справи), про що він складаєпостанову. Якщо щодо свідка, потерпілого, судового експерта,перекладача у зв'язку з
 9. 2. ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
  процесуальним законом не регламентовано. Тому слід застосовувати за аналогією нормативніположення, сформульовані в частинах 1 і 2 ст. 168 КПК "Допитнеповнолітнього свідка". Про обов'язок говорити тільки правду встадії порушення кримінальної справи неповнолітньому не роз'яснюють. Якщо в результаті перевірки заяви чи повідомлення, що надійшли, не встановлено підстав для порушення
 10. 96. Відповідальність за шкоду, завдану внаслідок злочину.
  процесуальному порядку відшкодування шкоди, що завдано злочином. Зокрема, цю шкоду може бути відшкодовано як шляхом подання цивільного позову в кримінальному процесі, так і шляхом подання самостійної цивільно-правової вимоги про відшкодування шкоди після того, як обвинувальний вирок по кримінальній справі вступив у законну силу. Окрім того, держава, виконуючи свої публічні функції, покладає на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua