Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

3. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ І ВІДНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ


Кримінальну справу закривають у такому процесуальному порядку.
1. Слідчий, не ознайомлюючи учасників досудового слідства зматеріалами кримінальної справи, закриває її мотивованою постановою, в якій зазначає:
відомості про особу обвинуваченого;
суть справи; ***-
підстави для закриття справи; '
рішення про скасування запобіжного заходу і заходів із забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна;
рішення щодо вирішення питання про речові докази відповідно до ст. 81 КПК.
Постанова про закриття кримінальної справи є підсумковим документом. Тому викладення її змісту має відображати найголовніші результати провадження. В описовій частині постанови про закриття справи за підставами, що не реабілітують, доцільно навести здобуті докази із вказівкою на аркуші справи, де про них зазначено.
Якщо розслідуванням встановлено факти, які вимагаютьзастосування заходів громадського або дисциплінарного впливу чиадміністративного стягнення щодо особи, яку притягали як обвинуваченого, або щодо інших осіб, слідчий, закриваючи кримінальнусправу, доводить ці факти до відома громадської організації, трудового колективу або адміністрації підприємства, установи, організаціїдля вжиття відповідних заходів впливу або надсилає матеріали справидо суду для застосування заходів адміністративного стягнення.
Копію постанови про закриття справи надсилають:
прокуророві;
особі, яку притягали до кримінальної відповідальності;
особі, за заявою якої було порушено справу;
потерпілому та цивільному позивачеві.
4. Постанову органу дізнання, слідчого про закриття справи можебути оскаржено прокуророві в 7-денний строк із дня одержанняписьмового повідомлення або копії постанови про закриття справи(ч. 1 ст. 215 КПК).
Постанову органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи може оскаржити особа, інтересів якої вона стосується, або її представник до місцевого суду за місцем розташування органу або роботи посадової особи, яка винесла постанову, протягом 7 днів із дня отримання її копії чи повідомлення прокурора про залишення скарги на цю постанову без задоволення (ст. 236-5 КПК).
Особа, щодо якої провадилося слідство, має право оскаржити постанову про закриття кримінальної справи в частині, що стосується підстав закриття справи.
Отже, постанову про закриття справи, складену органом дізнання чи слідчим, може бути оскаржено або до прокурора, або одразу до суду. Це положення випливає з ч. 2 ст. 55 Конституції України, згідно з якою "кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади".
5. Прокурор розглядає скаргу і приймає за нею рішення непізніше ЗО днів з дня її надходження: про скасування постановипро закриття справи і відновлення досудового слідства або про залишення скарги без задоволення. Про прийняте рішення прокурорповідомляє скаржника.
Скаргу розглядає судця в порядку, передбаченому ст. 236-6 КПК, протягом 5 днів, а у разі складності справи - 10 днів із дня надходження закритої справи до суду. Суддя може прийняти за скаргою такі самі рішення, що й прокурор.
6. У разі закриття справи через смерть обвинуваченого близькіродичі та громадські організації вправі з метою реабілітації померлого просити про доведення досудового слідства до кінця.
Відновлення слідства у закритій кримінальній справі може мати місце тільки:
у межах строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, визначених ст. 49 КК;
за постановою прокурора, начальника слідчого відділу, судді.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 3:
Кримінальна справа закривається постановою слідчого.
Постанову про закриття справи може бути оскаржено прокуророві та до суду.
Досудове слідство у закритій кримінальній справі може бутивідновлено за постановою прокурора, начальника слідчого відділу,судді тільки в межах строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ І ВІДНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ"
 1. 35. Процесуальний порядок закриття та відновлення кримінальної справи.
  Порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 72 КПК). Прокурор, а також слідчий за згодою прокурора за наявності підстав, зазначених у ст. 45 КК України, мають право своєю мотивованою постановою направити кримінальну справу до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, а суд у судовому засіданні може винести
 2. Підстави і процесуальний порядок відновлення зупиненого досудового слідства і підстави закриття справи, слідство в якій зупинено.
  Стаття 211. Закриття справи, в якій слідство зупинено Справа, в якій слідство зупинено, підлягає закриттю: 1) по закінченні строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, зазначених у статтях 49 і 106 Кримінального кодексу України, а у випадках, зазначених у частині 1 статті 7 цього Кодексу, - і до закінчення цих строків; 2) у випадках, передбачених пунктами 4, 8, 9, 10 і 11
 3. 3. ПІДСТАВИ І ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВІДНОВЛЕННЯ ЗУПИНЕНОГО ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА І ПІДСТАВИ ЗАКРИТТЯ СПРАВИ, СЛІДСТВО У ЯКІЙ ЗУПИНЕНО
  Кримінально-процесуальний закон доволі стисло регламентує підстави відновлення зупиненого досудового слідства. В ст. 210 КПК зазначено: "у разі потреби відновити досудове слідство слідчий складає постанову.". Така потреба виникає у разі, якщо: 1) немає підстав до зупинення слідства: обвинуваченого, що ухилявся від слідства, знайдено і йогоучасть у справі забезпечено; обвинувачений видужав і може
 4. Розгляд справи за апеляцією.
  Цей етап поділяється на два під етапи. 1-й підетап. Попередній розгляд справи апеляційним судом. Попередній розгляд справи проводить у разі необхідності одноособово суддя з обов'язковою участю прокурора. Для участі в попередньому розгляді справи можуть викликати й інших учасників, однак їх неявка не перешкоджає розгляду справи. Процесуальний порядок попереднього розгляду справи: 1) доповідь
 5. 2.4. Етапи стадії
  Стадія перегляду судових рішень у порядку виключного провадження має різні за змістом етапи залежно від того, які обставини є підставою для перегляду. Якщо підставою є нововиявлені обставини, то стадія має такі етапи: І. Досудовий етап (порушення питання про перегляд судового рішення). Зміст цього етапу становлять такі процесуальні дії: прийняття районним (міським) прокурором заяв заінтересованих
 6. 1. ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
  Кримінальні справи приватного обвинувачення - це справи, що порушують не інакше як за скаргою потерпілого, якому належить право підтримувати обвинувачення у суді, і які може бути закрито за примиренням потерпілого з підсудним. У КПК порядок провадження у справах про такі злочини визначено лише трьома статтями (27, 111 і 251). Таку незначну увагу законодавця до кримінально-процесуального
 7. 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  "Реабілітація" (від пізньолат. - "відновлення") - термін, який широко використовують у медицині для позначення комплексу медичних (у т. ч. профілактичних) заходів, спрямованих на відновлення або компенсацію порушених функцій організму і працездатності хворих та інвалідів. В юриспруденції під терміном "реабілітація" (відновлення в правах) розуміють: рішення про закриття справи щодо громадянина або
 8. 1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА І ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З ІНШИМИ ГАЛУЗЯМИ ПРАВА
  Кримінально-процесуальне право - це одна із галузей права України, яка становить сукупність правових норм, що регулюють діяльність суду, прокуратури, органів дізнання і досудового слідства під час провадження у кримінальних справах. Право покликане слугувати задоволенню інтересів громадян, їх об'єднань, держави і суспільства в цілому. В цьому полягає його цінність, що виявляється в таких вимірах:
 9. 2.1. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію правосуддя
  Процесуальна характеристика суду (судді)'. 1. Суд - це єдиний орган держави, наділений правом здійснюватиправосуддя. Особливе місце суду як головного суб'єкта кримінального процесу визначається тим, що він є представником однієї із гілок державної влади. Правосуддя здійснюють професійні судді, народні засідателі та присяжні". Розпорядження голови суду про прийняття кримінальної справидо свого
 10. Процесуальна характеристика особи, яка здійснює дізнання (дізна-вача).
  1. Дізнавач - це суб'єкт кримінального процесу, який за дорученням органу дізнання здійснює кримінальне переслідування осіб шляхом порушення кримінальних справ, викриття винних у вчиненні злочинів, обрання щодо них запобіжних заходів та інших заходів процесуального примусу. Перелік органів дізнання регламентовано ст. 101 КПК. Цією ж статтею чітко визначено і компетенцію кожного із органів
© 2014-2022  ibib.ltd.ua