Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Розгляд справи за апеляцією.


Цей етап поділяється на два під етапи.
1-й підетап. Попередній розгляд справи апеляційним судом.
Попередній розгляд справи проводить у разі необхідності одноособово суддя з обов'язковою участю прокурора. Для участі в попередньому розгляді справи можуть викликати й інших учасників, однак їх неявка не перешкоджає розгляду справи.
Процесуальний порядок попереднього розгляду справи:
1) доповідь судді, який вказує на підстави, з яких справу було внесено на попередній розгляд;
висловлювання прокурором та іншими учасниками (якщовони з'явилися) своїх думок щодо питань, винесених на розгляд;
ухвалення одного із таких рішень:
про питання, пов'язані з підготовкою справи до апеляційногорозгляду (ч. 1 ст. 358 КПК):
про необхідність проведення судового слідства та його обсяг;
про витребування додаткових доказів;
про список осіб, які підлягають виклику в судове засідання;
про доручення суду першої інстанції;
про зміну, скасування або обрання запобіжного заходу;
про виклик у необхідних випадках перекладача;
про розгляд справи у відкритому чи закритому судовому засіданні;
про день і місце розгляду справи;
всі інші питання, які стосуються підготовчих дій до розглядусправи;
про відмову в прийнятті апеляції до свого розгляду, якщо їїподала особа, що не має на це права (ч. 1 ст. 359 КПК);
про зупинення провадження у справі у разі захворювання підсудного, участь якого при апеляційному розгляді справи визнанообов'язковою (ч. З ст. 359 КПК);
про повернення справи до суду першої інстанції у випадках,якщо:
протокол судового засідання не підписав головуючий абосекретар судового засідання - для виконання вимог, передбаченихч. 2 ст. 87 КПК, тобто підписання протоколу;
суд першої інстанції не розглянув зауваження на протоколсудового засідання чи не надав передбачену ст. 349 КПК можливість ознайомлення з матеріалами справи - для виконання вимог,передбачених статтями 88 і 349 КПК;
засудженому, виправданому не було вручено копію вироку -для виконання вимог, передбачених ст. 344 КПК, тобто врученняйому копії вироку;
суд першої інстанції прийняв апеляцію, яка не відповідає вимогам кримінально-процесуального закону, - для виконання вимог,передбачених статтями 353 чи 354 КПК;
судом першої інстанції не виконано вимог, передбаченихст. 353 КПК, - для виконання цих вимог, тобто для вирішенняклопотань учасників процесу про відновлення пропущеного строкуна апеляційне оскарження;
- про закриття апеляційного розгляду справи - в разі відмовиапелянта від своїх апеляційних вимог і якщо немає апеляцій іншихучасників процесу (ч. 4 ст. 359, ст. 364 КПК).
Усі рішення ухвалює суддя в нарадчій кімнаті.
2-й підетап. Розгляд справи в суді апеляційної інстанції.
Розгляд кримінальної справи в суді апеляційної інстанції проводиться у день, визначений судом першої інстанції. Про час і місце розгляду справи апеляційний суд не пізніше, ніж за три дні до початку розгляду оповіщає заінтересованих осіб, даючи оголошення на дошці об'яв суду.
Згідно зч. 4 ст. 360 КПК розгляд справи може бути перенесено не більше, ніж на 30 діб, якщо суд визнав за необхідне:
провести судове слідство; ;
витребувати додаткові докази;
викликати в судове засідання певних осіб;
зробити доручення суду першої інстанції.
Рішення про перенесення розгляду справи на зазначений строкприймають також у разі особливої складності справи. "»г
Процесуальний порядок розгляду:
1. Підготовчі дії:
відкриття судового засідання;
перевірка явки учасників;
роз'яснення перекладачеві (якщо є потреба його залучення дорозгляду справи) обов'язків;
оголошення складу суду;
видалення свідків із зали суду.
Роз'яснення прав учасникам.
Вирішення клопотань (якщо їх було заявлено) і складання узв'язку з цим ухвали.
Доповідь головуючого (чи одного із суддів) суті вироку чипостанови. В цій доповіді суддя:
повідомляє, ким і в якому обсязі було оскаржено вирок абопостанову;
викладає основні доводи апеляцій і заперечень інших учасників процесу.
З'ясування головуючим, чи підтримують свої апеляції особи,які їх подали.
Проведення судового слідства (в разі прийняття рішення проце при попередньому розгляді справи апеляційним судом).
Ознайомлення головуючим учасників судового розгляду з:
додатковими матеріалами (якщо їх подали учасники);
матеріалами, що надійшли з суду першої інстанції на виконання доручень суду апеляційної інстанції.
8. Судові дебати. Вони стосуються тільки тієї частини вироку,яку оспорюють в апеляції. Відмінності судових дебатів в суді апеляційної інстанції від судових дебатів суді першої інстанції:
першими виступають апелянти;
прокурор, якщо він підтримує апеляцію, виступає першим, вінших випадках - останнім.
9. Останнє слово підсудного. Правила виступу такі самі, як іщодо останнього слова підсудного під час розгляду кримінальноїсправи в суді першої інстанції.
10. Постановлення рішення в нарадчій кімнаті за правиламипостановлення вироку судом першої інстанції.
Оголошення ухвали або постанови чи проголошення вироку.
Звернення до виконання ухвали, вироку, постанови апеляційного суду.
Якщо під час судових дебатів, виголошення останнього слова засудженим або виправданим чи при постановленні рішення апеляційним судом виникне потреба дослідити нові обставини справи або докази, що їх підтверджують чи спростовують, і якщо ці обставини і докази стосуються оскарженої частини вироку суду першої інстанції, апеляційний суд ухвалою відновлює судове слідство.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Розгляд справи за апеляцією."
 1. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  Згідно з Законом України "Про банки і банківську діяльність" банком можуть надаватись такі види кредитів: 1) кредити юридичним та фізичним особам у національній та іноземній валютах; 2) міжбанківські кредити. Кредитом називається будь-яка угода між банком та контрагентом (клієнтом або іншим банком), згідно з якою банк за винагороду надає кошти у розпорядження контрагента на умовах строковості та
 2. Тема 4. Державна служба та державні службовці
  Державна служба як правовий інститут адміністративного права. Законодавство про державну службу. Тенденції становлення та розвитку службового права. Поняття, ознаки та склад службових правовідносин. Поняття, ознаки та види державної служби. Принципи та функції державної служби. Право на державну службу. Поняття, ознаки та класифікація державних службовців. Основні права і обов'язки державних
 3. Тема 11. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві
  Поняття і ознаки дисциплінарно-правового примусу в адміністративному праві. Поняття, особливості і підстави дисциплінарної відповідальності в адміністративному праві. . ., Дисциплінарне провадження в адміністративному праві. , а При вивченні даної теми слід мати на увазі, що дисциплінарна відповідальність регулюється нормами як трудового, так і адміністративного права. У відношенні до деяких
 4. Тема 12. Адміністративний процес
  Тенденції становлення та розвитку адміністративно-процесуального права. Поняття, принципи і структура адміністративного процесу. Стадії адміністративного процесу. Поняття і види адміністративно-процесуальних норм. Адміністративно-процесуальні відносини. Однією із особливостей адміністративного права є те, що воно, на відміну від інших галузей права (кримінального, цивільного), включає в себе
 5. Тема 13.Провадження в справах про адміністративні проступки
  Поняття і правові засади провадження в справах про адміністративні проступки. Завдання і принципи провадження в справах про адміністративні проступки. Поняття та класифікація доказів у провадженні в справах про адміністративні проступки. Поняття і предмет доказування в справах про адміністративні проступки. Учасники провадження. Строки у провадженні. Органи, уповноважені розглядати справи про
 6. Тема 14.Стадії провадження в справах про адміністративні проступки
  Система стадій і етапів провадження в справах про адміністративні ,,і, проступки. 4 Адміністративне розслідування. _г Розгляд справи про адміністративний проступок та винесення рішення у > { справі. --'; Перегляд постанови у справі про адміністративний проступок. Виконання постанови. Провадження у справах про адміністративні проступки проходить декілька стадій, які органічно пов'язані
 7. Тема 23. Адміністративно-правове забезпечення антимонопольної діяльності та недопущення недобросовісної конкуренцією
  Правові засади антимонопольно! діяльності та розвитку добросовісної конкуренції в Україні. Система і структура антимонопольних органів та їх повноваження. Форми і методи діяльності антимонопольних органів. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. При вивченні даної теми студентам слід мати на увазі, що анти-монопольне законодавство відносно нова галузь
 8. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  Тема 1. Поняття, предмет, метод і система адміністративного права 1. Історичний аспект становлення і розвитку адміністративного права. 12. Поняття адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 3. Поняття і сутність предмету адміністративного права. 4. Метод адміністративного права. 5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного
 9. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  1. Адміністративне право в системі права України. 2. Поняття, риси і завдання адміністративного права. 3. Предмет адміністративного права та його переосмислення в умо вах правової реформи. 4. Метод адміністративного права та його розвиток у контексті реформи адміністративного права. 5. Система адміністративного права. Підгалузі та правові інститу ти адміністративного права. 6. Джерела
 10. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  Спеціальна література: 1. Алехин А.П., Козлов Ю.Н., Кармолицкий А.А. Административ ное право РФ. Учебник. - М., 1998. 2. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лек ций. - М.,1997. 3. Аверьянов Б.В. Функции и организационная структура органа государственного управления. - К, 1984. 4. Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управления: содер жание деятельности и организационные
© 2014-2021  ibib.ltd.ua