Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

3. ПІДСТАВИ І ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВІДНОВЛЕННЯ ЗУПИНЕНОГО ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА І ПІДСТАВИ ЗАКРИТТЯ СПРАВИ, СЛІДСТВО У ЯКІЙ ЗУПИНЕНО


Кримінально-процесуальний закон доволі стисло регламентує підстави відновлення зупиненого досудового слідства. В ст. 210 КПК зазначено: "у разі потреби відновити досудове слідство слідчий складає постанову.". Така потреба виникає у разі, якщо:
1) немає підстав до зупинення слідства:
обвинуваченого, що ухилявся від слідства, знайдено і йогоучасть у справі забезпечено;
обвинувачений видужав і може брати участь у слідчих діях;
особу, яка підлягає притягненню як обвинувачений, встановлено;
2) необхідно і можливо провести слідчі дії за відсутності обвинуваченого.
Процесуальний порядок відновлення досудового слідства:
Слідчий складає постанову про відновлення досудовогослідства.
Копію цієї постанови направляє прокуророві.
Виконує необхідні слідчі дії.
Якщо після цього не зникли підстави до зупинення слідства,то знову зупиняє його.
Підстави закриття кримінальної справи, досудове слідство у якій зупинено (ст. 211 КПК):
закінчення строків давності притягнення до кримінальноївідповідальності, зазначених у статтях 49 і 106 КК, а у випадках,згаданих у ч. 1 ст. 7 КПК "Порядок звільнення від кримінальноївідповідальності і від покарання внаслідок зміни обстановки", - ідо закінчення цих строків;
наявність однієї (або кількох) обставин, передбачених пунктами 4, 8-11 ч. 1ст. 6 КПК.
Процесуальний порядок закриття кримінальних справ буде розглянуто у наступній лекції.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 3:
Зупинене досудове слідство відновлюють у разі, якщо немаєпідстав до його зупинення або якщо є потреба провести процесуальні дії, в тому числі і за відсутності обвинуваченого.
Про відновлення досудового слідства слідчий складає постанову, яка не потребує затвердження прокурором.
Кримінальну справу, досудове слідство у якій зупинено, можебути закрито.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Передумовою виникнення інституту зупинення досудовогослідства стало встановлення жорстких строків його провадження.
Перелік підстав зупинення досудового слідства не підлягаєрозширеному тлумаченню.
Зупинення слідства здійснюється тільки за наявності підстав іумов та в передбаченому законом порядку.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
. ; Наукові та навчально-методичні джерела
Боголюбская Т. В. Деятельность следователя органов внутренних делпо розьіску скрнвшихся обвиняемьіх. - М., 1986.
Бьїков В. М., Ломовский В. Д. Приостановление производства поуголовному делу. - М., 1978.
Дубинский А. Я. Приостановление дознания и предварительного след-ствия. - К., 1964.
Малютін І. А. Підстави та процесуальний порядок зупинення досудового розслідування. - К., 2000.
Малютін І. А. Зупинення досудового розслідування. - К., 2003.
Репкин Л. М. Приостановление предварительного следствия. - Волгоград, 1971.
Сергеев А. Б., Сергеев К. А. Приостановление предварительного следствия. - Челябинск, 2003.
Шимановский В. В. Законность и обоснованность приостановленияследователем уголовного дела. - Л., 1985.
Якупов Р. X. Возобновление предварительного следствия. - Волгоград, 1976.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. ПІДСТАВИ І ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВІДНОВЛЕННЯ ЗУПИНЕНОГО ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА І ПІДСТАВИ ЗАКРИТТЯ СПРАВИ, СЛІДСТВО У ЯКІЙ ЗУПИНЕНО"
 1. Підстави і процесуальний порядок відновлення зупиненого досудового слідства і підстави закриття справи, слідство в якій зупинено.
  зупинено Справа, в якій слідство зупинено, підлягає закриттю: 1) по закінченні строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, зазначених у статтях 49 і 106 Кримінального кодексу України, а у випадках, зазначених у частині 1 статті 7 цього Кодексу, - і до закінчення цих строків; 2) у випадках, передбачених пунктами 4, 8, 9, 10 і 11 частини 1 статті 6 цього Кодексу. (4)
 2. Процесуальна характеристика особи, яка здійснює дізнання (дізна-вача).
  процесуального примусу. Перелік органів дізнання регламентовано ст. 101 КПК. Цією ж статтею чітко визначено і компетенцію кожного із органів дізнання в частині порушення кримінальних справ щодо певних злочинів і здійснення у них розслідування. Наприклад, податкова міліція є органом дізнання у справах про ухилення від сплати податків і зборів; митні органи - у справах про контрабанду. Серед
 3. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
  процесуального закону здійснюється діяльність спеціально уповноважених осіб органів дізнання і досудового слідства із всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин кримінальної справи з метою повного і швидкого розкриття злочинів (суспільно небезпечних діянь), викриття винних, вжиття заходів до запобігання і припинення злочинів та забезпечення відшкодування завданої злочином шкоди і
 4. 3. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ І ВІДНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
  процесуальному порядку. 1. Слідчий, не ознайомлюючи учасників досудового слідства зматеріалами кримінальної справи, закриває її мотивованою постановою, в якій зазначає: відомості про особу обвинуваченого; суть справи; ***- підстави для закриття справи; ' рішення про скасування запобіжного заходу і заходів із забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна; рішення щодо вирішення
 5. 2.4. Етапи стадії
  процесуальні дії, метою яких є з'ясування можливості призначення кримінальної справи до судового розгляду. Термін провадження таких процесуальних дій - не більше 10 діб, а у разі складності справи - не більше 30 діб з дня її надходження до суду. Ці дії виконують у такому порядку: повідомлення про день попереднього розгляду справи прокурора та інших (заінтересованих) учасників процесу (однак їх
 6. Розгляд справи за апеляцією.
  процесуального закону, - для виконання вимог,передбачених статтями 353 чи 354 КПК; судом першої інстанції не виконано вимог, передбаченихст. 353 КПК, - для виконання цих вимог, тобто для вирішенняклопотань учасників процесу про відновлення пропущеного строкуна апеляційне оскарження; - про закриття апеляційного розгляду справи - в разі відмовиапелянта від своїх апеляційних вимог і якщо немає
 7. 2.4. Етапи стадії
  процесуальні дії: прийняття районним (міським) прокурором заяв заінтересованих осіб, підприємств, установ, організацій і посадових осіб проперегляд справи; витребування прокурором справи із суду; призначення прокурором розслідування нововиявлених обставин (а не порушення кримінальної справи), про що він складаєпостанову. Якщо щодо свідка, потерпілого, судового експерта,перекладача у зв'язку з
 8. 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  процесуальне, цивільне 401 процесуальне, трудове, житлове. Тому представники відповідних галузей науки і навчальних дисциплін не вважають його "своїм". Реабілітація - це міжгалузевий правовий інститут, що регламентує процесуальний механізм реалізації відповідальності держави перед особою, метою якого є повне поновлення майнових, трудових, пенсійних, житлових, службових, інших особистих прав
 9. 1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА І ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З ІНШИМИ ГАЛУЗЯМИ ПРАВА
  процесуальне право - це одна із галузей права України, яка становить сукупність правових норм, що регулюють діяльність суду, прокуратури, органів дізнання і досудового слідства під час провадження у кримінальних справах. Право покликане слугувати задоволенню інтересів громадян, їх об'єднань, держави і суспільства в цілому. В цьому полягає його цінність, що виявляється в таких вимірах: соціальна
 10. 2.1. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію правосуддя
  досудового слідства у справі вирішувавпитання щодо проведення обшуку, виїмки, огляду, обрання,зміни чи скасування запобіжних заходів, продовження строківтримання під вартою, або розглядав скарги на затримання чи напостанови про відмову в порушенні кримінальної справи абозакриття справи; якщо він під час досудового слідства у справі розглядав питання про усунення захисника в порядку, передбаченому
© 2014-2022  ibib.ltd.ua