Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

молодшого шкільного віку

Молодший шкільний вік (з 6 -7 до 9-10 років) визначається важливим зовнішнім обставиною в житті дитини - вступом до школи. В даний час школа приймає, а батьки віддають дитину до 6 -7 років. Школа бере на себе відповідальність через форми різних співбесід визначити готовність дитини до початкового навчання. Сім'я приймає рішення про те, в яку початкову школу віддати дитину: державну або приватну, трирічну або чотирирічну.

Поступив в школу дитина автоматично займає абсолютно нове місце в системі відносин людей: у нього з'являються постійні обов'язки, пов'язані з навчальною діяльністю. Близькі дорослі, вчитель, навіть сторонні люди спілкуються з дитиною не тільки як з унікальною людиною, але і як з людиною, що взяли на себе зобов'язання (неважливо - вільно чи з примусу) вчитися, як всі діти в його віці.

До кінця дошкільного віку дитина є в даному разі особистість. Він віддає собі звіт в тому, яке місце займає серед людей (він, дошкільник) і яке місце йому належить зайняти в найближчому майбутньому (він піде вчитися в школу). Одним словом, він відкриває для себе нове місце в соціальному просторі людських відносин. До цього періоду він уже багато чого досяг у міжособистісних відносинах: він орієнтується в сімейно-родинних відносинах і вміє зайняти бажане і відповідне своїм соціальним статусом місце серед рідних і близьких. Він вміє будувати відносини з дорослими і однолітками: має навички самовладання, уміє підпорядкувати себе обставинам, бути непохитним у своїх бажаннях. Він уже розуміє, що оцінка його вчинків і мотивів визначається не стільки його власним ставленням до самого себе («Я хороший»), а насамперед тим, як його вчинки виглядають в очах оточуючих людей. У нього вже досить розвинені рефлексивні здібності. У цьому віці істотним досягненням у розвитку особистості дитини виступає переважання мотиву «Я повинен» над мотивом «Я хочу».

Один з найважливіших підсумків психічного розвитку в період дошкільного дитинства - психологічна готовність дитини до шкільного навчання. І полягає вона в тому, що у дитини до моменту вступу до школи складаються психологічні властивості, притаманні власне школяреві.

Остаточно ці властивості можуть скластися тільки в ході шкільного навчання під впливом властивих йому умов життя і діяльності.

309

Молодший шкільний вік обіцяє дитині нові досягнення у новій сфері людської діяльності - навчанні. Дитина в початковій школі засвоює спеціальні психофізичні та психічні дії, які повинні обслуговувати лист, арифметичні дії, читання, фізкультуру, малювання, ручна праця та інші види навчальної діяльності. На основі навчальної діяльності при сприятливих умовах навчання і достатньому рівні розумового розвитку дитини виникають передумови до теоретичного свідомості і мислення (Д. Б. Ельконін, В. В. Давидов).

У період дошкільного дитинства в перипетіях відносин з дорослими і з однолітками дитина навчається рефлексії на інших людей. У школі в нових умовах життя ці придбані рефлексивні здібності надають дитині гарну послугу при вирішенні проблемних ситуацій у відносинах з учителем та однокласниками. Водночас навчальна діяльність вимагає від дитини особливої рефлексії, пов'язаної з розумовими операціями: аналізом навчальних завдань, контролем та організацією виконавчих дій, а також контролем за увагою, мнемонічними діями, уявним плануванням і вирішенням завдань.

Нова соціальна ситуація вводить дитину в строго нормований світ відносин і вимагає від нього організованою довільності, відповідальної за дисципліну, за розвиток виконавських дій, пов'язаних з набуттям навичок навчальної діяльності, а також за розумовий розвиток. Таким чином, нова соціальна ситуація посилює умови життя дитини і виступає для нього як стресогенних. У кожної дитини, що надійшов до школи, підвищується психічна напруженість. Це відображається не тільки на фізичному здоров'ї, але і на поведінці дитини.

Дитина дошкільного віку живе в умовах своєї сім'ї, де звернені до нього вимоги свідомо чи несвідомо корелюються з його індивідуальними особливостями: сім'я зазвичай співвідносить свої вимоги до поведінки дитини з її можливостями.

Інша справа - школа. В клас приходить багато дітей, і вчитель повинен працювати з усіма. Це визначає неухильно вимог з боку вчителя і підсилює психічну напруженість дитини.

До школи індивідуальні особливості дитини могли не заважати його природному розвитку, так як ці особливості приймалися і враховувалися близькими людьми. У школі відбувається стандартизація умов життя дитини, в результаті виявляється безліч відхилень від визначеного шляху розвитку: гіперзбудливість, гіпердинамії, виражена загальмованість. Ці відхилення лягають в основу дитячих страхів, знижують вольову активність, викликають пригноблені стану і т.д. Дитині належить подолати навалилися на нього випробування.

310

Загальна сензитивность до впливу навколишніх умов життя, властива дитинству, сприяє розвитку адаптаційних форм поведінки, рефлексії і психічних функцій. У більшості випадків дитина пристосовує себе до стандартних умов. Провідною діяльністю стає навчальна. Крім засвоєння спеціальних розумових дій і дій, обслуговуючих лист, читання, малювання, праця та ін, дитина під керівництвом учителя починає оволодівати змістом основних форм людської свідомості (науки, мистецтва, моралі тощо) і вчиться діяти у відповідності з традиціями і новими соціальними очікуваннями людей.

У нових відносинах з дорослими і з однолітками дитина продовжує розвивати рефлексію на себе та інших. У навчальній діяльності, притязая на визнання, дитина вправляє свою волю до досягнення навчальних цілей. Домагаючись успіху або терплячи поразку, він потрапляє в капкан супутніх негативних утворень (почуттю переваги над іншими або заздрості). Розвивається здатність до ідентифікації з іншими допомагає зняти натиск негативних утворень і розвинути в прийняті позитивні форми спілкування.

В кінці періоду дитинства дитина продовжує розвиватися тілесно (вдосконалюються координація рухів і дій, образ тіла, ціннісне ставлення до себе тілесному). Тілесна активність, координованість рухів і дій крім загальної рухової активності спрямовані на освоєння специфічних рухів і дій, що забезпечують навчальну діяльність.

Навчальна діяльність вимагає від дитини нових досягнень в розвитку мови, уваги, пам'яті, уяви та мислення; створює нові умови для особистісного розвитку дитини.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Молодший шкільний вік "
 1. 2.1. Ступінь охоплення населення освітою (табл. 5-6)
  молодших (менше 7 років), так і в старших (більше 15 років) віках. Що стосується молодших віків, то, мабуть, назріла необхідність зниження початкового віку обов'язкової освіти як мінімум до 6 років і збільшення охоплення дітей дошкільною освітою. Зрозуміло, що це завдання досить складна і вимагає істотних фінансових витрат (включаючи спеціальне обладнання учебнигх приміщень, а також,
 2. Т.Н. Васильєва. Формування саногенного мислення молодшого школяра: Навчальний посібник / Калінінгр. Ун- т. - Калінінград. - 48 с., 1997
  молодшого школяра, виявляється їх специфіка у світлі педагогічних проблем, міститься програма формування саногенного мислення молодшого школяра. Призначено для студентів педагогічного факультету університету, вчителів та практичних психологів сфери
 3. Формування саногенного мислення молодшого школяра
  молодшого шкільного віку є предметом аналізу в цьому навчальному посібнику. Основні критерії відбору матеріалу для даного навчального посібника були "1-Г UUUU наступними . Перший критерій визначався орієнтацією на новизну наукової проблеми. Якщо в роботах Ю.М. Орлова позначений саногенним підхід до розгляду мислення в загальному плані, а у О.С. Гребенюка (6) він згадується у світлі
 4. § 1. Соціальна ситуація розвитку і психологічна готовність до шкільного навчання
  молодшого шкільного віку (6 - 7 - 10-11 років). Молодший шкільний вік - дуже відповідальний період шкільного дитинства, від повноцінного проживання якого залежить рівень інтелекту й особистості, бажання і вміння вчитися, впевненість у своїх силах. Зміна соціальної ситуації розвитку полягає у виході дитини за рамки сім'ї, у розширенні кола значущих осіб. Особливе значення має виділення
 5. Пол і вік .
  віку хоча і впливають на ефективність контакту, але не є критичними. У літературі зазначається, що хороші результати дають гетерогенні (змішані) пари - чоловік / жінка і співвідношення: 20> (Ве - Ва) > 5, де Ве - вік співробітника, а Ва - вік менеджера по
 6. § 4. Основні психологічні новоутворення молодшого школяра
  молодшому шкільному віці у дитини виникає безліч позитивних змін і перетворень. Це сензітівний період для формування пізнавального ставлення до світу, навичок навчальної діяльності, організованості та саморегуляції. Пізнавальний розвиток. В процесі шкільного навчання якісно змінюються, перебудовуються всі сфери розвитку дитини. Починається ця перебудова з інтенсивного
 7. Помощнічество.
  молодших братів і сестер. Ставши постарше, дівчатка носять своїх молодших братів і сестер, виробляють шкіру, шиють одяг. Приблизно з 12 років дівчатка зазвичай виконують ті ж господарські роботи, що й дорослі жінки . В Уганді для відносно процвітаючого скотовладельцев, чиє стадо складається з 100-150 голів великої рогатої худоби, 100 овець і кіз та кількох ослів, необхідно мати не менше 6
 8. 3.2. Організація шкільного навчання (табл. 18-19)
  шкільної освіти є середня чисельність учнів у класі. На рівні первинної освіти (початкова школа) медіанний розмір класу в країнах III групи дорівнює 28 чол., в країнах II і I груп - 20 -21 чол., при цьому середні розміри класу в державних і недержавних школах розрізняються незначно. У Росії в початковій школі середній розмір класу становить 16 чол., що
 9. 3.1. Ступінь охоплення населення освітою
  молодших віків (5-7-річних дітей). Про це свідчать і дані про те, в яких віках коефіцієнт ступінь охоплення освітою перевищує 90% (Табл. 7). В I і II групах цей рівень охоплення досягається у віці 5 років, в III групі - у віці 6 років, в IV групі - у віці 7 років, в Росії - лише у віці 8 років. За оцінками експертів ЮНЕСКО, у віці 7 років ступінь охоплення
 10. § 3. Уявлення про вікову динаміку та періодизації розвитку Д.Б. Ельконіна
  молодший шкільний вік (8-12 років) - навчальна діяльність; - криза 11 - 12 років; - підлітковий вік (11 - 15 років) - інтимно-особисте спілкування з однолітками; - криза 15 років. Всередині діяльності виникають і розвиваються так звані психологічні новоутворення. При зміні однієї провідної діяльності іншої (коли, наприклад, ігрова діяльність дошкільного віку заміщається іншою
 11. 2. Демографічні показники
  шкільному »віці (5-19 років) назад пов'язана з показником середньої тривалості життя - інтегральної демографічною характеристикою, про яку вже йшлося вище. Так, в I групі країн середня тривалість життя становить 78 років, а частка населення у віці 5-29 років - 33%, в II групі - 76 років і 36%, в III групі - 71 рік і 45%, в IV групі - 66 років і 52% (Табл. 2). У Росії при
 12. 5.3. Загальноосвітня школа і шкільна педагогіка
  шкільна
 13. ? 5. Криза отроцтва (предподростковий)
  молодшим шкільному та підлітковому віці. Кінець молодшого шкільного віку в умовах традиційної системи навчання знаменується глибоким мотиваційним кризою Глава XV. Молодший шкільний вік 239 (іноді аж до так званого мотиваційного вакууму), коли мотивація, пов'язана із заняттям нової соціальної позиції, вичерпана (навчання перетворилася на одну з життєвих обов'язків), а
 14. 1.3. Демографічні характеристики і ринок праці (табл. 3-4)
  віках (тобто, умовно, у віці 5-29 років), тим більше повинні бути витрати на освіту при рівних показниках охоплення освітою, і тим менше доводиться коштів на одного учня. Частка населення в «навчальному» віці (5-29 років) назад пов'язана з показником середньої тривалості життя - інтегральної демографічною характеристикою, про яку вже йшлося вище (рис. 5). Так в
 15. ПЕРІОДИЗАЦІЯ ДИТИНСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП
    молодшим шкільним віком. 6. Від 11 до 14 років - отрочний, підлітковий вік - новий якісний етап у становленні людини. Його найбільш характерними рисами є: у фізіологічному відношенні - статеве дозрівання, в психологічному - особистісне самосвідомість, свідомий прояв індивідуальності. Підлітковий період називають ще середнім шкільним віком. 7. Від 14 до
 16. 5.3. Порушення речіудетей шкільного віку
    молодшого віку. І тільки в одиничних випадках може бути, що в дошкільному віці у дитини все гаразд, а в період шкільного навчання з'явилося порушення мови. При всій різноманітності наявних у школярів мовних порушень умовно виділяються групи дітей з фонетичної чи фонетика-фонематичної недостатністю, до таких порушень відносяться дислалии механічна і функціональна,
 17. Вплив саногенного (патогенного) мислення молодшого школяра на соціальні процеси в школі
    молодших школярів та підлітків / / Спілкування і формування особистості школяра. - М., 1987. - С. 18. 4. Тривожність по відношенню до дорослих. В основі даного симптомоком-плекса лежить занепокоєння і непевність дитину в тому, чи цікавляться ним дорослі. Дитина намагається переконатися, "приймає" Чи його вчитель (активно вітається, охоче виконує доручення, докучає розмовами,
 18. Якої тривалості надається відпустка особам віком до 18 років?
    віці до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю, 3,1 календарний
 19. 4.3. Навчальне навантаження
    шкільної освіти для віків 9-14 років, але вона досить наочна (Табл. 16). Що стосується кількості аудиторних годин, то у віці 10-14 років воно практично ідентично середньої для III групи країн, до якої входить Росія. (У I і II групах аудиторне навантаження на учня істотному менше, в IV групі - істотно більше). Звичайно, ці дані не дають повного уявлення про
© 2014-2021  ibib.ltd.ua