Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоКримінальне право Росії → 
« Попередня Наступна »
І.Я. Козченко, З.А. Незнамова .. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник для вузів / Під ред. І.Я. Козченко і З.А. Незнамова. М., 1997., 1997 - перейти до змісту підручника

1. Призначення покарання у випадках явки з повинною,


активного сприяння розкриттю злочину, викриття інших співучасників і розшуку майна, добутого в результаті злочину, а одно при наданні медичної та іншої допомоги потерпілому після вчинення злочину, при добровільному відшкодуванні майнової шкоди та моральної шкоди, завданих внаслідок злочину, та інших діях, спрямованих на Загл-живание шкоди, заподіяної потерпілому (п. "і", "к" ч. 1 ст. 61 КК).
До кінця 50-х років радянське кримінальне законодавство не включало подібна поведінка безпосередньо до переліку пом'якшуючих обставин, і лише КК РРФСР 1960 р. вперше назвав у їх числі активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди, а також щире розкаяння і явку з повинною. КК РФ 1996 р. не тільки змінив формулювання цих пом'якшуючих обставин, але закріпив вимогу, згідно з яким при наявності такого роду обставин, з одного боку, і при відсутності обтяжуючих обставин, з іншого, суд може призначити покарання, термін і розмір якого не повинні перевищувати трьох чвертей максимального терміну і розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого статтею Особливої частини.
Закріплення в законі подібного роду вимоги навряд чи повинно викликати заперечення, як, втім, і те, що воно стосується не всякого пом'якшувальну обставину, а лише поведінки особи після скоєного ним злочину. Не безпідставні в даному випадку два інші моменти. Перший з них стосується відсутності обтяжуючих обставин як умови застосування аналізованої норми. Логіка побудови та застосування кримінально-правових санкцій дозволяє стверджувати, що у випадках, коли в кримінальній справі немає обтяжуючих обставин, покарання не може бути більш суворим, ніж "вихідна" ("середня", "типова") його міра, бо в іншому випадку покарання посилюється при відсутності обтяжуючих обставин. Але якщо це так, то напрошується висновок, що дотримання умови - "відсутність обтяжуючих обставин - повинно в принципі виключати можливість використання на практиці цієї кримінально-правової норми. Другий момент не менш істотний. Як вже зазначалося, кримінально-правова санкція вказує не тільки гранично (максимально або мінімально) допустиме для вибору покарання, але і його відправну, вихідну (середню, типову і т. п.) міру. Слідуючи формулюванні закону, потрібно констатувати, що розглянута норма повинна грати регулюючу роль лише в ситуаціях, коли, враховуючи всі обставини справи, суд прийде до переконання про призначення винному покарання, що перевищує три чверті максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого відповідною статтею Особливої частини. При покаранні, що не перевищує такої межі, ця
норма фактично не впливає регулятивно на рішення суду і, стало бути, виявляється, що вільно або мимоволі законодавець стимулює певні види посткрімінального поведінку не будь-яких осіб, які вчинили злочин, а тих, щодо кого є підстави для вибору покарання, що перевищує три чверті максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого відповідною статтею Особливої частини. Зауважимо, що інший висновок передбачає норма, сформульована, наприклад, в наступному вигляді: "При наявності пом'якшувальних обставин ... термін і розмір покарання призначаються за відповідними статтями Особливої частини, верхня межа яких не перевищує три чверті максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого цими статтями ". Дане формулювання припускає, що при засудженні будь-якого особи, яка вчинила злочин і з'явився з повинною, активно сприяв розкриттю злочину і т. п., суд повинен призначати покарання, орієнтуючись на менш сурбвую "вихідну" ("відправну", "типову", "середню") міру покарання. На відміну від формулювання, закріпленої в законі і не змінює істоти характеристики пом'якшуючих обставин як підстави індивідуалізації покарання (тобто його вибору в межах, встановлених статтею Особливої частини КК), наведена формулювання обумовлює необхідність оцінювати їх вже не тільки як підстава індивідуалізації, але і як специфічні, особливі пом'якшувальні обставини, наявність яких, не впливаючи на кваліфікацію скоєного, спричиняє зміну верхньої межі статті Особливої частини КК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. Призначення покарання у випадках явки з повинною, "
 1. § 2. Види злочинів
  призначеного судом покарання. Перше - незв'язаність категорій злочину з наявністю виняткових обставин справи - не позбавлене актуальності , зокрема, з тієї причини, що автори модельного КК (до речі, які рекомендують виділяти також чотири категорії злочинів - особливо тяжкі, тяжкі, менш тяжкі і не представляють великої суспільної небезпеки) запропонували сформулювати правову норму,
 2. § 3. Безумовні види звільнення від кримінального покарання
  призначеного вироком. Звільнення від кримінального покарання у зв'язку із заліком часу утримання під вартою. Інститут заліку в покарання фізичних і моральних страждань, які в силу рішення офіційного правоприменителя злочинець поніс до винесення обвинувального вироку суду, відомий вже давно. Якщо не вдаватися в дискусію, можна помітити, що утримання під вартою є
 3. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  призначення не виїхав, а залишився проживати у батьків, де влаштувався на роботу. Судом Волков визнаний винним у відмові від несення обов'язків військової служби і на підставі ст. 249, п. «а» КК РРФСР засуджений до трьох років позбавлення волі. Одночасно суд стягнув з Волкова 6166024 рубля як збиток, пов'язаний з витратами на його утримання за період навчання в училищі. Військова колегія, розглянувши справу
 4. § 10. Факультативні ознаки об'єктивної сторони складу злочину
  призначення покарання, яке негласно існувало в російській судовій практиці: "Не можна двічі за єдино". Суттєвим доповненням кримінального законодавства слід вважати і правило, встановлене ст. 62 КК, згідно з яким: "За наявності пом'якшувальних обставин, передбачених в п. "і" і "до" ч. 1 ст. 61 цього Кодексу (явка з повинною, активне сприяння розкриттю
 5. § 3. Суспільна небезпека злочину і особу винного як загальні початку призначення покарання
  призначенні покарання. Це, зрозуміло, не означає, що їх взагалі не існує. Перше - правило конкретності. Характер і ступінь суспільної небезпеки злочину і дані про особу, яка його вчинила, в кожному випадку обумовлені конкретними обставинами справи, у зв'язку з чим цілком закономірно виникає питання про форми обліку даних загальних почав . Одна з них передбачає вибір покарання на
 6. § 4. Обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність
  призначення покарання, бо при їх обмеженому тлумаченні так і залишається неясним, ніж взагалі пояснюється їх облік. Тим більше непридатний залишковий принцип при тлумаченні самих пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, оскільки серед них немає і не може бути таких, які не пов'язані з суспільною небезпекою злочину або особою винного. Безумовно, більш вдалим є вирішення питання про
 7. 3. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом.
  призначення покарання нижче нижчої межі статті, що передбачає відповідальність за скоєний злочин. Так, Покладання про покарання кримінальних та виправних розрізняло обставини, що впливають на провину і покарання. З наявністю обставин, що пом'якшують покарання, пов'язувалася можливість виходу за встановлені законом межі в бік пом'якшення покарання у випадках: "1) коли злочинець,
 8. § 1. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності
  покарань, а в їх неминучості. Разом з тим у ряді випадків, спеціально передбачених у законі, особа, яка вчинила злочин, може бути звільнена від кримінальної відповідальності. Досудове припинення кримінальних справ за нереабілітуючих підстав відомо з давніх часів і притаманне законодавству не тільки нашої держави, а й багатьох інших країн. Як показав аналіз основних тенденцій
 9. § 6. Звільнення від кримінальної відповідальності внаслідок закінчення строків давності
  покарань; прийнята давність особистості підсудного; встановлено кілька видів злочинів, що не підлягають позовної давності. За Кримінальним уложення 1903 р. давність розглядалася як протеченіе відомого проміжку часу, що усуває "або застосування покарання до винуватця злочинного діяння, або саме кримінальне переслідування його". Підставами давності визнавалися наступні положення: 1)
 10. Адміністративні стягнення
  призначення лікаря, за порушення правил дорожнього руху, за появу в громадських місцях підлітка до 18 років у п'яному вигляді, за розпивання спиртних напоїв . На батьків може бути накладено штраф. Оплатне вилучення та конфіскація предметів і адміністративне видворення можуть застосовуватися як основні, так і додаткові адміністративні стягнення. Інші адміністративні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua