Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право Росії → 
« Попередня Наступна »
І.Я. Козченко, З.А. Незнамова .. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник для вузів / Під ред. І.Я. Козченко і З.А. Незнамова. М., 1997., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 10. Факультативні ознаки об'єктивної сторони складу злочинуКримінально-правова дія являє собою синтез реальності і нормативності, і з цієї точки зору об'єктивні ознаки складу злочину можуть бути розділені на два види - обов'язкові та факультативні.
Обов'язкові ознаки об'єктивної сторони складу притаманні не тільки реальності самого факту злочину, а й нормі права, в якій подібні факти описані.
Факультативні ознаки, будучи фактично подібними з обов'язковими, мають інше юридичне значення. Вони називаються факультативними тому, що закон не відносить їх до числа органічних ознак, властивих даному виду злочину. Вони можуть надати вплив на долю не самого злочину, а тільки на його правові наслідки, і то лише певною мірою, т. е.бить додатковими обтяжуючими або пом'якшуючими провину обставинами. Будь-який злочин, як всяка подія реального світу, здійснюється в певний час і в
певному місці, злочинець вибирає той чи інший спосіб дії, і воно відбувається у відповідній обстановці. Дійсно, всі ці обставини завжди реально супроводжують злочину. Але самі по собі вони далеко не завжди цікавлять законодавця в якості ознак, органічно властивих злочину.
У якому ж юридичному амплуа виступають факультативні ознаки об'єктивної сторони складу злочину? Вони можуть бути зазначені в законі, і тоді вони набувають властивість необхідного елемента об'єктивної сторони. Спосіб вчинення злочину зазначений приблизно в п'ятдесяти складах Особливої частини КК, засоби вчинення злочину - приблизно в тридцяти, час зазвичай вказується у складах військових злочинів. Приблизно в однієї третини названі ознаки не є факультативними, а обов'язковими. Вони зазвичай сформульовані в якості обтяжуючих або пом'якшуючих вину обставин в диспозиціях статті Особливої частини КК і в ст. 61 і 63 КК.
Згідно з чинним кримінальним законом, якщо пом'якшують або обтяжують провину обставини передбачені відповідною статтею Особливої частини КК як ознаки злочину, вони не можуть повторно враховуватися як обставина, що пом'якшує або обтяжує покарання. Введення цього правила в КК можна тільки вітати, бо воно відповідає старим правилом призначення покарання, яке негласно існувало в російській судовій практиці: "Не можна двічі за єдино".
Суттєвим доповненням кримінального законодавства слід вважати і правило, встановлене ст. 62 КК, згідно з яким: "За наявності пом'якшувальних обставин, передбачених у п." і "і" до "ч. 1 ст. 61 цього Кодексу (явка з повинною, активне сприяння розкриттю злочину, викриття інших учасників злочину та розшуку майна, добутого в результаті злочину, а одно надання медичної та іншої допомоги потерпілому безпосередньо після вчинення злочину, добровільне відшкодування майнової шкоди та моральної шкоди, завданих внаслідок злочину, інші дії, спрямовані на загладжування шкоди, заподіяної потерпілому), і відсутності обтяжуючих обставин строк або розмір покарання не можуть перевищувати трьох чвертей максимального терміну або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу ".
Найбільше юридичне значення серед факультативних ознак об'єктивної сторони має спосіб вчинення злочину. У російській мові загальноприйнято вважати, що спосіб - це прийом, дія, метод виконання якої-небудь операції. Стосовно до об'єктивної боці складу злочину спосіб - це метод, прийом, набір тактичних засобів, за допомогою яких досягається успіх злочинного діяння або його невдача. Досягнення злочинної мети в більшості випадків прямо пов'язане з обраним способом. Межі кримінально-правових явищ реальні і одночасно умовні, так як вони повинні вкладатися в рамки законодавчої формули. З цього випливає, що поняття способу злочину з точки зору кримінального права може і не збігатися з вмістом способу вчинення злочину з позиції криміналістики. Якщо саме злочинне діяння являє собою певну акцію, операцію або серію операцій для досягнення певної мети, спосіб свідчить про те, як, яким чином особа вчинила суспільно небезпечне діяння, які прийоми, методи і засоби застосувало.
Не можна до способу вчинення злочину відносити прийоми, за допомогою яких здійснювалися підготовчі дії, бо приготування як таке не відноситься до елементів об'єктивної сторони складу злочину. До них не відноситься і спосіб приховування злочину, оскільки ця акція не має ніякого відношення до об'єктивної сторони злочину. Спосіб вчинення злочину як елемент об'єктивної сторони злочину має відрізнятися з точки зору криміналістики і від поняття способу злочину, бо для неї важливо зафіксувати сліди злочину і злочинця, а для цього треба досліджувати не тільки те, як виконавець вчинив злочин, але і як він його приховав або намагався приховати.
Необхідно сказати, що спосіб, тобто обраний метод або прийом, характерний для умисних злочинів. При необережному злочині спосіб сам "приходить в руки" винному, оскільки він його не вибирає, не шукає і не оцінює. Тому можна сказати, що в необережних діяннях спосіб як певний юридичний феномен відсутня.
Існує два найпоширеніші способи вчинення злочину - обман і насильство (фізичний або психічний).
Обстановка, час і місце вчинення злочину як факультативні ознаки складу мають набагато менше значення, ніж спосіб. Дуже часто вони відіграють допоміжну роль. Часто обстановку визначають як сукупність конкретних умов, у яких вчиняється злочин. Це визначення стосується фактичних умов та обставин, але слід мати на увазі, що юридично значимі вони лише в тому випадку, якщо конкретно вказані в законі. Якщо названі обставини не впливають і не можуть, відповідно до закону, впливати на результат злочину, то в них немає юридичного сенсу. У більшості випадків обстановку утворює фізичне середовище, в якій розвивається злочинне зазіхання, однак обстановкою можуть бути названі і певні відносини між злочинцем і його жертвою (наприклад, схиляння до самогубства і доведення до самогубства), при вчиненні військових злочинів має значення військова обстановка. Використання обстановки, коли вона сприяє вчиненню злочину або настанню більш тяжких наслідків, завжди підвищує ступінь суспільної небезпеки злочину.
Час і місце скоєння злочину. Строго кажучи, і час, і місце - конкретні компоненти обстановки, які з якихось причин виділяються в самостійні ознаки об'єктивної сторони складу злочину. Вони є майже у всіх складах розділу II КК "Злочини проти військової служби".
Отже, факультативні ознаки об'єктивної сторони складу злочину: а) впливають на кваліфікацію злочину, б) підсилюють кримінальну відповідальність у рамках санкції статті, в) пом'якшують кримінальну відповідальність без зміни кваліфікації.
Як відомо, при описі ознак об'єктивної сторони користуються оціночним і формальним прийомами. Сказане відноситься і до факультативним ознаками. Особливо різноманітні можуть бути ознаки опису способу як поняття найбільш складного і ємного. Що стосується обстановки і часу, то вони дуже конкретні. Якщо названі ознаки є складовою частиною об'єктивної сторони складу злочину, то вони з факультативних трансформуються в обов'язкові, тобто такі ж необхідні, як і сама дія. Якщо названі обставини зазначені в законі лише як пом'якшуючі або обтяжуючі обставини, то вони повинні враховуватися при призначенні покарання. За відсутності і того, і іншого вони не мають значення для результату справи.
Список літератури
1. Тімейко Г. В. Загальне вчення про об'єктивну сторону складу злочину. Ростов-на-Дону, 1977.
2. Тер-Акопов А. А. Бездіяльність як форма злочинної поведінки. М "1980.
3. Михлин А. С. Наслідки злочину. М" 1969.
4. Церетелі Р. В. Причинний зв'язок в радянському кримінальному праві. М., 1963.
5. Ковальов М. І. Об'єктивна сторона злочину. Красноярськ, 1993.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 10. Факультативні ознаки об'єктивної сторони складу злочину "
 1. ЗМІСТ
  Введення 4Раздел 1. Кримінально-правове регулювання: зміст і форми прояву 7Глава 1. Кримінальне право як основний інструмент кримінально-правового регулювання 7 § 1. Становлення кримінального права Росії 7 § 2. Поняття кримінального права Росії 9 § 3. Система кримінального права 13 § 4. Кримінальне право в системі інших галузей 16 § 5. Механізм кримінально-правового регулювання 19 § 6. Функції
 2. § 3. Елементи й ознаки складу злочину
  Склад злочину - це в першу чергу сукупність об'єктивних і суб'єктивних елементів, що дозволяють відповідне суспільно небезпечне діяння розглядати в якості злочину. Наведений теза дозволяє укласти, що всі елементи складу злочину умовно, з точки зору їх пізнання, можна розділити на дві групи: групу об'єктивних і групу суб'єктивних елементів, кожна з
 3. § 1. Поняття об'єкта злочину
  Одним з головних аспектів існуючої нині вітчизняної концепції об'єкта злочину є питання про його понятті. У цьому плані характерно, з одного боку, те, що протягом кількох десятиліть майже у всіх роботах, так чи інакше розглядають дане питання, одностайно проводиться думка, згідно з якою об'єктом злочину повинні визнаватися певні суспільні відносини,
 4. § 1. Поняття об'єктивної сторони
  Існування людини завжди пов'язане з якою-небудь діяльністю, тобто активним втручанням у природне середовище або середовище, пов'язану з певними соціальними відносинами. Виявляючи свою активність, індивід прагне змінити, пристосувати або не допустити настання якої-небудь події або прискорити його. Подібна діяльність може бути корисною, шкідливою або нейтральною для суспільства. Іншими
 5. § 1. Загальна характеристика суб'єктивної сторони злочину
  Злочин як суспільно небезпечне діяння відбувається при взаємній обумовленості об'єктивних і суб'єктивних ознак. До числа перших відносяться об'єкт і об'єктивна сторона, до числа других - суб'єкт і суб'єктивна сторона. Спільним для названих ознак є те, що вони з різних сторін характеризують одне і те ж соціальне явище (злочин). На відміну від об'єктивної, суб'єктивна
 6. § 2. Види співучасників злочину
  КК РФ називає чотири види співучасників: виконавець, організатор, підбурювач та пособник. Всі вони відрізняються один від одного формами і характером участі в злочині. Які ж критерії покладені в основу їх розмежування? На цей рахунок слід зробити декілька попередніх зауважень. Існують дві основні теорії - суб'єктивна та об'єктивна. Суть першої полягає в тому, що проводити
 7. § 1. Поняття і види єдиного злочину
  Структурним елементом будь-якої форми множинності є єдині (одиничні) злочину. У той же час більшість одиничних злочинів мають складну внутрішню структуру, що вимагає їх відмежування від множинності злочинних діянь. У зв'язку з цим, перш ніж перейти до розгляду поняття множинності та її видів, необхідно розглянути питання про поняття і види єдиного злочину.
 8. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 9. § 1. Загальні зауваження
    Суспільна небезпека злочинного діяння являє собою найважливіший ознака злочину. Однак соціальна сутність суспільної небезпеки і її структура в кримінально-правовій науці ще не досліджені з достатньою полнотой1. Н. Д. Дурманов, характеризуючи поняття злочину, констатує, що це - дія, вчинена людиною під контролем свідомості, і що суспільна небезпека
 10. § з. Суб'єктивна сторона злочину - найважливіший структурний елемент суспільної небезпеки злочинного діяння
    В даний час радянська кримінально-правова наука твердо стоїть на тій точці зору, що вина тісно пов'язана з суспільною небезпекою. Заперечення такого зв'язку вело б до порушення соціалістичної законності, так як допускало б об'єктивне зобов'язання. Вина означає не тільки свідомість особою фактичних обставин, а й свідомість суспільно небезпечного характеру вчиненого діяння. Закон, забороняючи
© 2014-2022  ibib.ltd.ua