Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Обшук (глава 16 КПК).


Обшук - це слідча дія, що полягає у примусовому обстеженні приміщення та інших місць або окремих осіб з метою відшукати й вилучити знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, що мають значення для встановлення істини у справі чи забезпечення цивільного позову. Обшук проводять також у випадку, якщо є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці перебувають розшукувані особи, а також трупи чи тварини.
1. Обшук провадять за постановою слідчого. Без постанови можливо у таких випадках:
при затриманні її чи взятті під варту або
якщо є достатні підстави вважати, що перебуваючи в приміщенні чи іншому місці, де проводиться обшук, вона ховає при собіпредмети чи документи, що мають значення для справи.
Потрібна санкція прокурора чи його заступника (за виняткомобшуку житла чи іншого володіння особи). У невідкладних випадкахобшук може бути проведено без санкції прокурора, але з наступнимйого повідомленням протягом доби про проведений обшук та йогорезультати. Обшук житла чи іншого володіння особи, за виняткомневідкладних випадків, проводять лише за постановою судді. У невідкладних випадках, пов'язаних із урятуванням життя та майна чиз безпосереднім переслідуванням осіб, яких підозрюють у вчиненому злочині, обшук житла чи іншого володіння особи може бутипроведено без постанови судді.
Обшук завжди проводять у присутності понятих.
Мета - виявити і вилучити об'єкти, які мають значення длявстановлення істини в справі.
Підстави. Обшук проводять у разі, якщо є достатні підставивважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочиннимшляхом, а також інші предмети і документи, які мають значеннядля встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову,зберігаються в певному приміщенні або місці чи в якої-небудьособи, якщо є достатні дані про те, що в певному приміщені абомісці перебувають розшукувані особи, а також трупи чи тварини.
Місце проведення: будь-яке місце (житло чи інше приміщення,ділянки, місце вчинення злочину тощо).
7. Спеціальні правила провадження:
слідчий повинен вжити заходів, щоб не було розголошено виявлені під час обшуку обставини особистого життя обшукуваногота інших осіб, які проживають або тимчасово перебувають у цьомуприміщенні;
проводячи обшук, слідчий має право розкривати замкнені приміщення і сховища, якщо володілець відмовляється їх відкрити;
під час обшуку можуть вилучати лише предмети й документи,що мають значення для справи, а також цінності й майно обвинуваченого або підозрюваного з метою забезпечення цивільного позову або можливої конфіскації майна. Предмети й документи, що вилучені законом з обігу, підлягають вилученню, незалежно від їх відношення до справи;
- під час обшуку особи той, хто обшукує, і поняті повинні бути тієї самої статі, що й обшукувана особа.
8. Процесуальний порядок обшуку:
слідчий складає постанову про проведення обшуку;
отримує санкцію прокурора, а за необхідності провести обшукжитла чи іншого володіння особи - за погодженням з прокуроромзвертається з поданням до судді за місцем провадження слідства.Суддя виносить постанову про проведення обшуку або про відмовув ньому, після розгляду подання і матеріалів справи. У приміщеннях, що їх займають дипломатичні представництва, а також у тих,де проживають члени дипломатичних представництв та їх сім'ї, якікористуються правом дипломатичної недоторканності, обшукможна провадити лише за згодою дипломатичного представника.Про таку згоду роблять запит через Міністерство закордонних справУкраїни;
після отримання слідчим санкції прокурора чи постанови судціпро проведення обшуку та згоди дипломатичних представників проводять безпосередньо сам обшук;
4) перед обшуком слідчий пред'являє постанову особам, щозаймають приміщення, пропонує їм видати зазначені в постановідокументи або предмети, а також вказати місце, де переховуєтьсязлочинець. У разі відмови виконати його вимоги слідчий провадитьобшук у примусовому порядку;
учасникам обшуку (обшукуваним, понятим, відповідним представникам) пояснюється право бути присутніми при всіх слідчихдіях, робити з приводу них заяви, які підлягають занесенню до протоколу;
слідчий провадить пошукові дії;
вилучені документи і предмети слідчий пред'являє понятимта іншим присутнім особам і фіксує в протоколі обшуку або виїмки чи в доданому до нього описі, зазначаючи їх назву, кількість,міру, вагу, матеріал, з якого їх виготовлено, та індивідуальні ознаки.У необхідних випадках вилучені предмети і документи на місціобшуку упаковують і опечатують;
слідчий складає протокол обшуку у двох примірниках. До ньогозаносять усі заяви і зауваження осіб, присутніх під час обшуку,зроблені з приводу тих чи інших дій слідчого. Обидва примірникипротоколу, а також опис вилучених предметів підписують слідчий,особа, у якої проводили обшук, та запрошені особи, що були присутні. Другий примірник протоколу обшуку, а також другий примірник опису вручають особі, в якої проведено обшук, а в разі їївідсутності - повнолітньому членові її сім'ї або представниковіжитлово-експлуатаційної організації чи місцевої ради народних депутатів. При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу та опису вручають представникові юридичної особи. Якщо протокол містить зауваження на неправильні дії, допущені під час обшуку, слідчий не пізніше двох днів повідомляє про це прокурора, який здійснює нагляд за слідством.
9. Учасники обшуку:
- обов'язкові: слідчий, поняті та особа, яка займає певне приміщення, а за її відсутності - представник житлово-експлуатаційноїорганізації чи місцевої ради народних депутатів.
Обшук у приміщеннях, що їх займають юридичні особи, проводиться в присутності їх представників. У приміщеннях, що їх займають особи, які користуються правом дипломатичної недоторканності, - в присутності прокурора і представника Міністерства закордонних справ;
- необов'язкові: по можливості має бути забезпечено присутність обшукуваного або повнолітнього члена його родини, а за необхідності - також і потерпілого. В необхідних випадках слідчийвправі залучати до участі в проведенні обшуку працівників органіввнутрішніх справ та відповідних спеціалістів.
10. Способи фіксації:основний: протокол;
додаткові: опис предметів, що підлягають вилученню; схеми; креслення, матеріали відеозапису, фотозйомки тощо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Обшук (глава 16 КПК)."
 1. Глава 18. ОБШУК І ВИЇМКА
  Глава 18. ОБШУК І
 2. 10. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (проект)*
  Вступ Розділ І. Загальні засади реформування адміністративного права: нові погляди на його роль, зміст і систему в демократичній правовій державі Глава 1. Оновлення суспільного призначення адміністративного права на засадах Конституції України Глава 2. Збагачення змісту предмету адміністративного права Глава 3. Розвиток методу адміністративного права Глава 4. Матеріальні і процесуальні норми у
 3. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  Глава 1. Оновлення суспільного призначення адміністративного права на засадах Конституції України Адміністративне право як самостійна галузь права у ретроспективному аспекті має давню історію, оскільки бере початок з XVIII століття. В усі часи воно так чи інакше пов'язувалось з публічною владою держави, з взаємодією її органів з громадянами та іншими учасниками суспільних відносин.
 4. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  Глава 6. Забезпечення прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади - стратегічна - орієнтація розвитку і реформування ад- г міністративного законодавства Той факт, що виконавча влада, у порівнянні із законодавчою та судовою владами, найбільш наближена до забезпечення потреб людини і є тією владою, з якою особа має ті або інші контакти практично повсякденно, вимагає суттєвого
 5. 4. 1. по субъектам можно разделить на отношения между
  главами администрации. в) органами исполнительной власти и находящимися в их подчине- нии предприятиями, учреждениями, организациями. Например, между Мин. труда и социального развития РФ и ВЮТ. г) органами исполнительной власти и не находящимися в их подчи- нении предприятиями, учреждениями, организациями. Например, финан- совый контроль, таможенный контроль. д) исполнительными органами
 6. 8. Обмеження міжнародної правосуб'єктності і міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень
  глава XIII Статуту ООН). Наприкінці другої половини XX століття з початкових 11 підопічних територій (Гана, Сомалі, Камерун, Об'єднана Республіка Танзанія, Західне Самоа, Науру, Нова Гвінея, Танганьїка, Того та ін.) 10 реалізували своє право на самовизначення. Мікронезія (Тихоокеанські острови), що знаходилася під опікою США з 1945 року, знаходиться на завершальному етапі виходу з-під
 7. 23. Принцип резастосування сили або погрози силою
  глава VII «Дії у відношенні погрози миру, порушень миру й актів агресії») лише два випадки правомірного застосування збройної сили: із метою самооборони (стаття 51) і за рішенням Ради Безпеки ООН у випадку загрози миру, порушення миру або акту агресії (стаття 42). Застосування збройної сили в порядку самооборони правомірне тільки в тім випадку, якщо станеться збройний напад на державу. Стаття 51
 8. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  глава уряду і міністр закордонних справ за домовленістю учасників договору також можуть наділятися повноваженнями на підписання договору від імені держави. Прикладом може слугувати підписання главами урядів восьми соціалістичних держав Варшавського договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу від 14 травня 1955 року. У той же час багато важливих міжнародних угод, укладених в період
 9. 35. Стадії висновку міжнародних договорів
  глава Кабінету Міністрів України й міністр закордонних справ України ведуть від імені Української держави переговори й мають право підписувати міжнародні договори, не маючи потребу в повноваженнях, тобто ex officio (у силу займаної посади). Інші ж офіційні особи, що беруть участь у розробці й прийнятті міждержавних договорів, мають повноваження, видані Президентом України; міжурядових договорів -
 10. 64. Загальний характер безпеки
  У другій половині XX в. міжнародна безпека придбала загальний характер. Пояснюється це поруч факторів: 1) мир став дійсно взаємозалежним; 2) все більше число проблем придбало глобальний характер; 3) якісні характеристики сучасних озброєнь вимагають загальних зусиль членів міжнародного співтовариства в справі підтримки миру. Виходячи з розуміння загального характеру безпеки, міри, спрямовані на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua