Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Відтворення обстановки та обставин події (ст. 194 КПК).


Відтворення обстановки та обставин події - це слідча дія, яку провадять із метою перевірки й уточнення результатів допиту свідка, потерпілого, підозрюваного чи обвинуваченого або даних, одержаних при провадженні огляду та інших слідчих дій. У теорії цю дію поділяють на: 1) слідчий експеримент; 2) перевірку показань на місці. В проекті КПК їх регламентовано як самостійні.
Процесуальна характеристика відтворення обстановки та обставин події.
Без постанови слідчого.
Без санкції прокурора і без рішення суду.
Завжди в присутності понятих, яких має бути не менше двох.
Метою відтворення обстановки та обставин події є перевіркаабо уточнення результатів допиту свідка, потерпілого, підозрюваногочи обвинуваченого або даних, одержаних при провадженні оглядута інших слідчих дій.
Предметом перевірки в ході відтворення обстановки і обставин події може бути:
можливість конкретної особи в певних умовах сприймати тучи іншу подію, об'єкт (наприклад, можливість бачити, чути напевній відстані);
можливість виконання особою певних дій (наприклад, піднятипевний предмет, пошити одяг тощо);
об'єктивна можливість подій чи дій (чи могла, наприклад,самозайнятися певна речовина в певних умовах);
4) як саме відбувалася подія (наприклад, чи може якийсь кинутий у річку предмет виплисти на берег у тому місці, де його виявили під час огляду місця події).
Уточнення - це з'ясування окремих обставин, що є додатковими до основних (наприклад, у справі про дорожньо-транспортну пригоду уточнення швидкості руху автомобіля; у справі про тілесні ушкодження - механізм їх спричинення).
5. Підстави до провадження відтворення обстановки та обставинподії:
правові - ст. 194 КПК;
фактичні - необхідність перевірити або уточнити результатидопиту свідка, потерпілого, підозрюваного чи обвинуваченого абодані, одержані при провадженні огляду та інших слідчих дій.
Місце проведення визначає посадова особа, яка веде процес,залежно від умов забезпечення досягнення мети слідчої дії. Місцемвідтворення обстановки та обставин події може бути: приміщення,місцевість (в тому числі місце події), місце провадження досудо-вого слідства тощо.
Спеціальні правила провадження:
обстановку та обставини події має бути відтворено в умовах,максимально наближених до тих, в яких ця подія відбувалася;
заборонено принижувати гідність осіб, що беруть участь у ційслідчій дії;
заборонено виконання дій, небезпечних для життя і здоров'яучасників.
8. Процесуальний порядок відтворення обстановки та обставин події:
у місці провадження досудового слідства у присутності понятих учасник відтворення обстановки та обставин події розповідаєпро обставини, за яких відбувалася подія (дія);
усі учасники слідчої дії прибувають на місце;
перевірка та уточнення обставин на місці;
фіксація змісту, ходу і результатів відтворення обстановки таобставин події.
9. Учасники відтворення обстановки та обставин події:
- обов'язкові: слідчий, поняті;
- необов'язкові: обвинувачений, підозрюваний, потерпілий,свідок, захисник, спеціаліст, працівники органів внутрішніх справта ін.
10. Способи фіксації:основний: протокол;
додаткові: схеми, креслення, матеріали відеозапису, фотозйомки тощо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Відтворення обстановки та обставин події (ст. 194 КПК)."
 1. 6. Принцип поваги до честі та гідності особи, невтручання в її особисте та сімейне життя.
  відтворення обстановки і обставин події - ч. 2 ст. 194 КПК); провадження процесуальних дій, пов'язаних з оголенням особи, може провадити тільки слідчий тієї самої статі у присутності понятих тієї самої статі (наприклад, обшук особи - ч. З ст. 184КПК; освідування особи - ч. З ст. 193 КПК); нікого не може бути піддано катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність,
 2. ВСТУП
  відтворення обстановки і обставин події, призначення судових експертиз. Розділ «Методика розслідування злочинів» містить перелік важливих загальних проблем криміналістичної методики, а також виклад окремих методик розслідування: вбивств, зґвалтувань, службових злочинів, розбійницьких нападів, крадіжок, шахрайства та ін. Запропоновані рекомендації щодо розслідування нових видів злочинів та
 3. § 1. Поняття судової фотографії та її значення
  відтворення обстановки і обставин події та ін.), у експертних дослідженнях, в оперативно-розшуковій діяльності. Фотографічний метод фіксації не порушує стану матеріальних об'єктів або слідів. У деяких випадках фотографічна зйомка може заповнити прогалини в описі фактів у протоколах слідчого огляду, виявити слабковидимі або невидимі деталі чи ознаки об'єкта. Ілюстративність і наочність фотографії
 4. § 4. Тактика огляду місця події
  відтворення) події дозволяє виявити нові факти та певні невідповідності. При дійсному відображенні події злочину уявна модель повинна збігатися з інформацією, яку виявлено на місці події. Однак якщо між ними виникають суперечності та невідповідності, то ситуація огляду ще на початку визначена невірно. Система тактичних прийомів при неповному відображенні події злочину включає такі прийоми: 1)
 5. § 6. Актуалізація забутого в пам'яті допитуваного
  відтворення обставин, які цікавлять слідчого. Слідча практика свідчить про ефективність використання допиту на місці події. Так, Л. була зґвалтована групою юнаків за таких обставин. Біля кінотеатру до неї підійшли хлопці, які попросили її викликати з сусіднього будинку їх знайому. Л. погодилася їм допомогти. Коли вони підійшли до вказаного будинку, хлопці схопили Л. за руки і завели спочатку до
 6. § 1. Поняття та види слідчого експерименту
  обстановки і обставин події, що передбачено ст. 194 КПК, охоплює по суті дві самостійні слідчі дії: 1) перевірку на місці показань обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого чи свідка з метою їх уточнення і доповнення у присутності понятих; 2) експериментальну перевірку правдивості показань цих осіб, інших обставин і припущень щодо можливості чути або бачити за певних умов що-небудь, що
 7. § 2. Підготовка до слідчого експерименту та його тактика
  відтворення обстановки експерименту і характеру проведення дослідів. Під час підготовки до експерименту слідчому доцільно побувати на місці майбутнього експерименту, щоб краще орієнтуватися у навколишній обстановці при його проведенні. У процесі підготовки до слідчого експерименту слідчому необхідно вирішити, чи роз'яснювати завдання експерименту та обставини справи учасникам експерименту або ж
 8. § 4. Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події
  відтворення обстановки та обставин події є протокол, який складається відповідно до вимог статей 84, 85, 195 КПК. За своєю структурою у протоколі виділяють три частини: вступну, описову і заключну. В описовій частині протоколу відтворення обстановки та обставин події містяться такі відомості: точне місце проведення слідчої дії; метеорологічні, звукові та інші умови; обстановка (якщо її було
 9. § 3. Початковий етап розслідування
  відтворення особи злочинця за допомогою свідка-очевидця - у вигляді словесного або рисованого портрета, фоторобота (у тому числі й із застосуванням комп'ютерної техніки). У розкритті вбивств на замовлення важливе значення має створення так званих психологічних портретів чи психологічних профілів. Це один з різновидів криміналістичних розумових моделей. Портрет (профіль) розшукуваного злочинця -
 10. § 6. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
  відтворення обстановки та обставин події (слідчий експеримент, перевірка показань на місці), обшуку, виїмки, накладення арешту на майно, допиту, очної ставки, пред'явлення для впізнання, отримання зразків для експертного дослідження, експертизи. Специфіка проведення окремих слідчих дій, їх комплексів визначається особливістю даного виду злочинів, пов'язаного з порушенням документального обліку
© 2014-2022  ibib.ltd.ua