Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЛогопсихологія → 
« Попередня Наступна »
Р.І. Лалаева, С.Н. Шаховська. «Логопатопсіхологія: навч. посібник для студентів / під ред .. »: Гуманітарний видавничий центр ВЛАДОС; Москва;, 2011 - перейти до змісту підручника

Навчальний експеримент

Для визначення навченості як здатності до засвоєння знань у спеціальній психології застосовується навчальний експеримент . Принцип навчального експерименту розроблявся в патопсихології дитячого віку Н. І. Непомнящої, а для діагностики розумової відсталості - А. Я. Іванової. На основі цього принципу будь-яка методика перебудовується таким чином: обираються свідомо важкі для дитини завдання, а потім експериментатор навчає дитину вирішення завдання. Допомога експериментатора строго регламентована у вигляді фіксованих інструкцій - коротких «уроків». Як показник навченості враховуються:

- кількість і якість допомоги, необхідної для правильного виконання завдання (процес формування навички);

- можливість і якість словесного звіту про виконану роботу ;

- можливість перенесення сформованого досвіду в нові умови.

Навчальний експеримент повинен будуватися на основі загальних принципів побудови експерименту з особливою увагою до принципу якісного аналізу. У завдання експериментатора входить забезпечення реєстрації не тільки кінцевого результату, а й самого процесу, способів, при цьому застосовуються. При цьому потрібно враховувати не тільки те, що дитина може зробити абсолютно самостійно, але і зону його найближчого розвитку, для чого при невдачі необхідно надавати строго дозується допомогу, починаючи з мінімальної, оскільки саме міра допомоги є одним з параметрів навченості.

Міра допомоги пов'язана із зміною ступеня складності пропонованого дитині завдання.

Враховуючи його, кожне з експериментальних завдань може бути представлено як завдання з декількома ступенями складності. Поняття «ступінь складності» включає:

- характеристику обсягу матеріалу, з яким діє дитина під час виконання завдання;

- ступінь участі експериментатора в роз'ясненні дитині шляхи виконання завдання;

- види допомоги, які можуть бути запропоновані дитині в процесі виконання завдання (допомога стимулююча, організуюча, що роз'яснює, наочно-дієва, конкретна). Наприклад, стимуляція до дії (подумай, постарайся зробити, у тебе вийде); роз'яснення сутності дії: (наприклад, при класифікації: сюди будемо відкладати всі жовті гуртки, а сюди - червоні); введення наочності при показі шляхи вирішення (експериментатор викладає перед дитиною деталі, необхідні для заданої конструкції і починає конструювання, пропонуючи дитині продовжити дію); демонстрація зразка (конкретна допомога) виконання завдання з подальшою репродукцією його дитиною. (Наприклад, експериментатор склав розрізну картинку, показав дитині результат діяльності, розібрав конструкцію і запропонував дитині зробити те ж саме.) При такому підході до дослідження способи пред'явлення матеріалу дитині можуть бути різноманітними, що забезпечить поступовість зміни ступеня складності завдання і вимог до дитини і дасть йому можливість перейти до елементарних або навпаки більш складних форм діяльності.

Така послідовність пред'явлення завдань дозволяє визначити ступінь сформованості тієї або іншої дії.

Результати дослідження покажуть, чи здатний дитина взагалі діяти в даній сфері діяльності, чи може він вирішити певне завдання в звичайних або хоча б полегшених умовах і при високій мотивації.

При проведенні діагностичних навчальних експериментів тимчасові обмеження не є обов'язковими, проте в кожному конкретному випадку необхідний облік часу виконання завдання, що може служити одним з додаткових показників при оцінці навченості. Процедура кожного навчального експерименту (по кожному з пропонованих для обстеження методик) повинна бути ретельно розроблена, причому враховані повинні бути всі види впливів з боку експериментатора, їх порядок, способи фіксації рішення задач, має бути розроблена чітка система показників для оцінки виконання завдання в кожному окремому випадку. При цьому якісний аналіз результатів має знайти своє адекватне вираження в кількісних показниках.

Отримані за допомогою навчального експерименту дані можуть бути використані для первинної оцінки навченості дітей, для порівняння зрушень у розвитку при різних системах навчання. Вони допоможуть забезпечити індивідуальний підхід при навчанні.

Спеціальна психологія. Система психологічного вивчення аномальних дітей. М., 1990. С. 36-47.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Навчальний експеримент "
 1. Тема 14. Тактика слідчого експерименту.
  Експерименту. Учасники слідчого експерименту і особливості його проведення. Використання спеціальних знань при провадженні слідчого експерименту. Особливості фіксації ходу і результатів слідчого експерименту. Контрольні питання: Які правові основи і тактика слідчого експерименту? Які особливості підготовки та проведення слідчого експерименту для перевірки
 2. § 3. Експеримент як метод емпіричного дослідження
  навчає спілкування в общепсіхіческом і мовному розвитку дитини раннього віку / / Психолого - методичні особливості розвиваючих методів навчання іноземної мови. Іваново, 1994. С.83-96. 26 Розділ перший. Предмет, завдання і методи психології розвитку ... Ідею природного експерименту висунув А.Ф. Лазурский (1874-1917), який закликав до поглибленої розробці нових форм
 3. РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЗАСОБАМИ POWERPOINT
  навчальних програм засобами PowerPoint: написання педагогічного сценарію; розробка окремих слайдів; компоновка слайдів; демонстрація
 4. Як боротися з нудьгою
  навчають були уважні і зосереджені? Досвід показує, що підходящим засобом для того, щоб підтримувати необхідну напруженість процесу навчання, є зміна форми спілкування. Під формами спілкування розуміються види і способи групування яких навчають на заняттях. Практикуйте роботу: - з усім класом: реферат, бесіда з викладачем, обговорення, презентація;
 5. Глава 5. Навчальний стиль вчителя
  Глава 5. Навчальний стиль
 6. § 3. Що таке соціальний експеримент?
  Експерименти, що сприяють впровадженню в життя суспільства нових форм соціальної організації. Що таке експеримент? Цей термін походить від латинського слова, що позначає пробу чогось або випробування. Експеримент являє собою процедуру дослідження і є більш потужним в пізнавальному процесі засобом, ніж спостереження. Об'єктом соціального експерименту може виступати група осіб,
 7. 8.7. Професійно-педагогічна підготовка навчаються в юридичних освітніх учрежденіях126
  навчаються в юридичних освітніх
 8. Як виміряти ефект від навчання
  яких навчають на програму. Чи подобається їм ця програма? Чи вважають вони її корисною? Ступінь засвоєння. Протестуйте навчаються, щоб визначити, чи вдалося їм повною мірою вивчити основні принципи, а також придбати необхідні навички. Поведінка. З'ясуйте, чи змінилася поведінка яких навчають на робочому місці завдяки навчанню. Наприклад, чи стали працівники у відділі скарг магазину більш
 9. Глава 7 МОДЕЛЬ І уявний експеримент
  Глава 7 МОДЕЛЬ І подумки
 10. Проблемне навчання
  навчаються до самостійного добування нового знання, формувати потребу в подальшому розвитку, зміцнювати впевненість у своїх силах і здібностях, посилювати мотивацію навчання, пізнавальний інтерес. Керівник занять, педагог не повідомляє знань у готовому вигляді, а ставить перед які навчаються проблемні завдання, спонукаючи самостійно осмислювати їх, знаходити шляхи і засоби вирішення.
 11. Сутність і значення педагогічної взаємодії педагога і учнів
  навчаються, коли у них є обопільне бажання досягти певного педагогічного результату і вони докладають спільних зусиль до цього. У Стародавньому Римі говорили, що голова навчають не посудина, яку треба наповнити, а факел, який треба запалити. Аналіз досвіду талановитих педагогів свідчить про те, що при всьому різноманітті форм і методів їх роботи є і спільне: замість зорового
 12. 4.1. Освітні інститути
  навчаються в недержавних навчальних закладах дотретічного рівня (початкові школи, середні школи і ПТУ) становить нікчемні 0,4-0,3%, в установах третинного рівня щаблі 5B (установи середньої професійної освіти) - 2,2%, у вищих навчальних закладах (щабель 5A) - 9,7%. У середньому ж в країнах III групи (але без урахування Росії) в недержавних навчальних закладах первинного
 13. 3.4. Форми навчання (табл. 22)
  навчаються повний час »і« учні, які навчаються неповний час »). Інтегральну оцінку співвідношення різних форм навчання дає показник середньої очікуваної тривалості навчання за очною і неочной формі. У Росії середня очікувана тривалість навчання по неочной формі становить 2,8 року - один з найбільш високих показників в аналізованому наборі країн (7-е місце). Ще більш
 14. 3.1. Освітні інститути (табл. 1617)
  навчаються в недержавних навчальних закладах дотретічного рівня (початкові, основні, повні школи та УНПО) складає нікчемні 0,4-0,3%, в установах третинного рівня типу 5B (установи середньої професійної освіти) - 3,7%, у вищих навчальних закладах (тип 5A) - 12,1%. У переважній більшості країн частка навчаються в недержавних навчальних закладах істотно вище
 15. 11.3. Методичні особливості екстремальної підготовки Методи підготовки
  обучающе-воспітивающе-розвиваюча підготовка. Зведення екстремальної підготовки до навчання неповноцінне. Методи екстремальної підготовки частково схожі з застосовуваними в професійній освіті та професійній підготовці (словесні, наочні, розвиваючі, виховують), використовуються вони в поєднанні з більш специфічними: - методами навчальних дій - припускають використання
 16. Кордон теорії та експерименту
  експеримент); (Ь) використанням для планування та інтерпретації спостережень, намірів або експериментів; (с) застосуванням в практичних (непізнавальних) цілях, таких, як творення або руйнування чого-небудь. Ми звернемося до перших двох випадках і підійдемо до проблеми з загальнометодологічною точки зору, не вдаючись у технічні подробиці статистичних висновків та експериментального задуму.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua