Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

5. Об'єкти майнової відповідальностіОб'єктом стягнення кредиторів та інших потерпілих від цивільних правопорушень є майно боржника-при-чінітеля, що не відноситься до вилученим з обігу речей. Речі, обмежені в обороті, можуть переходити до стягувачам тільки при дотриманні встановлених законом вимог до обороту-здатності (ст. 129 ЦК).
Громадяни, в тому числі індивідуальні підприємці, відповідають за своїми боргами всім своїм майном, включаючи як речі, так і права вимоги (у тому числі у вигляді паїв або часток участі, вкладів у кредитні організації, " бездокументарних цінних паперів "і т. д.). Однак законом встановлено перелік майна громадянина, на яке ні за яких умов не може бути звернено стягнення за вимогами його кредиторів (додаток 1 до Цивільно-процесуального кодексу1). Мова йде про мінімально необхідному для кожної людини майні, що вимагається для підтримки його існування, тобто про певний мінімумі прожиткових засобів.
Юридичні особи відповідають за своїми боргами всім належним їм майном. Виняток становлять фінансуються власниками установи, які несуть відповідальність лише в межах знаходяться в їх розпорядженні коштів (п. 2 ст. 120 ЦК). Насамперед стягнення звертається на грошові кошти боржника, які значаться на його банківському рахунку (або на готівку). Ними, однак, зовсім не вичерпується коло об'єктів, на які можна звернути стягнення, хоча законодавство виходить з необхідності першочергового звернення стягнення саме на грошові кошти (ст. 46 і 58 Закону про виконавче провадження). На відміну від колишнього правопорядку нерухоме майно, включаючи "основні фонди", в тому числі закріплені за державними і муніципальними підприємствами, не є більш заброньованим від стягнення кредиторів. Стягнення на таке майно звертається за відсутності у боржника коштів і виробляється у встановленій законом черговості (ст. 59 Закону про виконавче провадження).
Публічно-правові утворення як учасники цивільного обороту відповідають за своїми боргами майном відповідної скарбниці, тобто майном, що не розподіленим серед державних підприємств та установ, передусім засобами відповідного бюджету (федерального, суб'єкта Федерації, муніципального утворення) (абз. 2 п. 4 ст. 214, абз. 2 п. 3 ст. 215, ст. 1071 ЦК).
Примусове стягнення майна боржника за загальним правилом можливо тільки в судовому порядку (п. 1 ст. 237 ЦК). При цьому вимоги різних стягувачів задовольняються в порядку черговості, передбаченої п. 2 ст. 78 Закону про виконавче провадження.
1 Див також ст. 50 і 69 Федерального закону від 21 липня 1997 р. "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної. 1997. № 30. Ст. 3591), відповідно до яких об'єктом стягнення кредиторів громадян не можуть бути також деякі види їх доходів, зокрема платежі з відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю, та ін
Законом або договором може бути встановлений позасудовий, так званий безакцептному (тобто без згоди - акцепту - боржника) порядок списання коштів, що значаться на його банківському рахунку. Однак і в цьому випадку списання грошових коштів проводиться в певній черговості, встановленої законом (ст. 855 ЦК).
Додаткова література
Брагінський М. І., Витрянский В. В. Договірне право. Загальні положення. М., 1997 (гл. VII);
Братусь С. Н. Юридична відповідальність і законність. М., 1976; Іоффе О. С. Відповідальність по радянському цивільному праву. Л., 1955;
Комаров А. С. Відповідальність у комерційному обороті. М., 1991; Матвєєв Г. К. Підстави цивільно-правової відповідальності. М., 1970;
РозенбергМ. Г. Відповідальність за невиконання грошового зобов'язання. М., 1995;
Павлодский? А. Випадок і непереборна сила в цивільному праві. М., 1978.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Об'єкти майнової відповідальності "
 1. Адміністративні стягнення
  об'єктом адміністративного правопорушення. 4) конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або-посереднім об'єктом адміністративного правопорушення 5) позбавлення спеціального права, наданого даному грома-данина 6) виправні роботи 7) адміністративний арешт 8) адміністративне видворення за межі РФ іноземного гра-жданіна або особи без громадянства. Попередження, ст.
 2. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  об'єктом нерухомості, грошовими коштами і т. д. Стосовно одного речового предмета можуть пред'являтися позови самого різного характеру. Наприклад, у зв'язку з речовим предметом - нежитловим приміщенням - можуть бути пред'явлені позови про визнання права власності на даний об'єкт нерухомості, про його розділі, про усунення порушень прав власника і т. д. Таким чином, речовинний
 3. 4. Адміністративно-правові відносини: поняття, ознаки, структура та особливості.
  Об'єкти: а) для основної частини адміністративно-правових відносин об'єктом виступає поведінка людей (дія або бездіяльність), оскільки без цього відношення не можуть бути реалізовані, б) в деяких адміністративно-правових відносинах, іменованих ще організаційно-майновими, існує складний об'єкт - поведінка людей і майно. Тут права і обов'язки сторін пов'язані з вчиненням
 4. 39. Характеристика адміністративного та економічного методів управління.
  Об'єкт, через режим Власний вказівок. Ознаки: 1. Завдання органу управління не завжди відповідають інтересам іполнітелелей правового акту. Прямий вплив на об'єкт управління виявляється в тому, що суб'єктом визначається найближча і конкретна мета, завдання, порядок, термін виконання, забезпечення реальними умовами виконання завдання на найближчий період. 2. Адміністративні методи дають
 5. 19. Правопорушення
  об'єкта (суспільні відносини, на шкоду яким направлено правопорушення), суб'єкта (що зробив правопорушення, фізична особа - деликтоспособность - досягнення певного віку і осудність, організація - статус юридичної особи), об'єктивної сторони (характеристика діяння - час, місце, спосіб, знаряддя, яка являє собою єдність протиправного діяння, шкоди і причинного
 6. 48. Суб'єкт і об'єкт правовідносини. Юридичні особи.
  об'єктів правовідносин: предмети матеріального світу. послуги виробничого і невиробничого характеру; продукти духовної та інтелектуальної творчості. особисті немайнові блага - життя, здоров'я, честь, гідність, право на освіту та інші права і свободи. Правосуб'єктність юридичних осіб (колективних суб'єктів правовідносин) - це правоздатність і дієздатність
 7. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  об'єкті. Громадяни, які проживають або працюють у зоні оточення, пропускаються до місця проживання по пред'явленні паспорта або іншого підтверджуючого це документа, а до місця роботи - спеціальними перепустками. За рішенням начальника оперативного штабу може бути встановлений інший порядок
 8. § 6. Функції кримінального права, предмет і метод кримінально-правового регулювання
  об'єкт. Сторож (часовий) - вельми примітивна модель однієї з основних функцій кримінального права, хоча і досить точно відображає її суть. Обидві функції кримінального права можна, знову ж образно, уявити в ролі пічної заслінки, з одного боку якої знаходиться те, що так необхідно і тому підлягає охороні (захисту) - світло, тепло, затишок. З іншого її боку те, що шкідливо і навіть небезпечно і в силу
 9. § 3. Місце кримінальної відповідальності у соціально-правовому просторі
  об'єктивно-суб'єктивний характер злочинного діяння, громадські й особисті інтереси, суб'єктивну поведінкову активність, оцінку злочинця, її можна розглядати як елемент регулятивного кримінально-правового механізму, існуючий лише в рамках отклоняющихся (аномальних) відносин. Нині чітко намітилося прагнення багатьох авторів виробити загальнотеоретичне поняття юридичної
 10. § 4. Поняття кримінальної відповідальності
  об'єктом правовідносини кримінальної відповідальності (в широкому сенсі) можна назвати правовий статус особи, яка вчинила злочин. Кримінально-правові регулятивні відносини можуть впливати на особисті або майнові блага особи, яка вчинила злочин, лише через відносини кримінальної відповідальності. Саме це і обумовлює збіг їх спільного об'єкта впливу. Говорячи про
© 2014-2022  ibib.ltd.ua