Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Глава 10. Охорона праціКонституція України закріпила право громадян на
охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності. Основним об'єктом правового захисту є людина як найвища соціальна цінність, його
права і свободи, гарантії їх реалізації.

Охорона здоров'я З один з пріоритетних напрямів державної діяльності. Держава використовує світовий досвід організації роботи щодо поліпшення умов і безпеки праці.

14 жовтня 1992 Верховна Рада України прийняла Закон ИОб охорони трудаи1, який регулює відносини між власником підприємства, установи і організації (або уповноваженим ним органом)
і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Закон встановив єдиний
порядок організації охорони праці в Україні.

19 листопада 1992 Верховна Рада України прийняла ИОснови законодавства України про охорону здоровьяи2, в яких також передбачено, що кожна людина має право на охорону здоров'я.

Нові закони про охорону праці та здоров'я встановили
повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці. Нове законодавство зобов'язало власників підприємств відшкодовувати
працівникам не тільки матеріальний, а й моральний
збиток, заподіяний їм каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових
обов'язків. Відшкодування його можливо навіть без втрати потерпілим працездатності. Під моральною
втратою потерпілого розуміється страждання, нанесене працівнику внаслідок фізичного чи психічного впливу і призвели до погіршення або
позбавлення можливості реалізації ним своїх зви
'/ / Відомості Верховної Ради України .. З 1992. З

№ 49. З Ст. 668.

2 Основи законодавства України про охорону здоров'я від
19 лист. 1992 / / Відомості Верховної Ради України. З
1993. З № 4. З Ст. 19.

272,

чек і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків морального характеру.

До участі у вирішенні питань охорони праці держава залучає профспілки: 15 статей Закону ИОб
охорони праціїх підкреслюють право профспілок брати участь у різноманітних формах при здійсненні заходів з охорони праці. Цим законом на профспілки покладено здійснення більш десяти функцій

в питаннях охорони праці.

Їх участь необхідно, бо травматизм на підприємствах України З поширене явище. Рівень
інвалідності серед працюючих досить високий.
Щорічно визнаються інвалідами з причин захворювань і травм сотні тисяч людей.

Така ситуація пояснюється не тільки важким фінансовим станом підприємств, а й некомпетентністю персоналу з охорони праці, ігноруванням вимог з охорони праці, незацікавленістю роботодавця у поліпшенні умов труда1.

Кожні 5:00 гине один працівник, а кожні 10

хвилин одна людина отримує травму.2

Враховуючи викладене, державні органи,
підприємства, трудові колективи, профспілки повинні вживати всіх заходів щодо ретельному виконанню
вимог нормативних актів з охорони праці.

Велику роль у роз'ясненні та пропаганді правил по
охорони праці відіграє журнал України ИОхрана праціїх.

Дія Закону ИОб охорони праціїх поширюється
на всі підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності,
на всіх працюючих громадян, а також залучених до
праці на цих підприємствах. Отже, всі правила з охорони праці, викладені в ньому, обов'язкові і для
підприємств недержавного сектора
'Головко М.Л., Пастухов В.П. ЗЗайнятість населення України. К.: 1998.З С. 198.

2 Уряд звітує про охрони праці / / Урядовий кур'єр. З 2000.З

№ 67.

273

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Глава 10. Охорона праці"
 1. Зміст
  охорона праці на виробництві? Який порядок розробки інструкцій з охорони праці? . Які види інструктажу слід проводити з працівниками? ... ... Який порядок проведення медичних оглядів? . Які засоби індивідуального захисту передбачені в законодавстві? ... У якому порядку розслідуються і враховуються
 2. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  глава держави, представник народу, «батько» нації, особа, яка згуртовує громадян, об'єднує їх в державу. Не випадково один з монархів-королів Франції заявляв: «Держава - це я». Але це означало лише юридичну персоніфікацію держави, а не фактичний стан справ. Як правило, монархи мали завжди своє палацове господарство, свою персональну власність: землі, рабів,
 3. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  розділах, присвячених державі - його основними ознаками, влаштуванню, розглядалася статика держави, тобто то постійне, стабільне, стійке, що характеризує державно організоване суспільство. Визначалися соціальне призначення і пристрій держави, його якісні характеристики як політичної, територіальної, структурної організації суспільства, форма правління,
 4. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  главах про походження дер-жави, права - вже зазначалося, що чим більше часовий діапазон теоретичного осмислення по-політико-правової дійсності, тим глибше проникає юридична думка в суть цієї дійсності . Одне теоретичне знання дає діапазон в 80 років, інше в 300 років, і вже зовсім марними і поверхневими виявляються спроби осмислити державно-правовий розвиток
 5. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
  охорона і захист соціалістичної суспільної власності, тому що, як говорив Сталін, «основна турбота революційної законності в наш час полягає, отже, в охорону суспільної власності, а ні в чому-небудь в одним ». Людина з її правами, свободами, обов'язками, відповідальністю, з його соціально незахищеністю геть зник у Сталіна і Вишинського зі сфери революційної
 6. 4. 1. по суб'єктах можна розділити на відносини між
  главами адміністрації. в) органами виконавчої влади і знаходяться в їх подчине-ванні підприємствами, установами, організаціями. Наприклад, між Мін. праці та соціального розвитку РФ і ВЮТ. г) органами виконавчої влади і не знаходяться в їх підпорядкуванні підприємствами, установами, організаціями. Наприклад, фінан-совий контроль, митний контроль. д) виконавчими органами
 7. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  глава «Ремесло», написана Б. А. Колчиним. У монографії виступають з узагальнюючими дослідженнями та інші видатні вчені-археологи: А.Н. Кірпічніков і А.Ф. Медведєв (глава «Озброєння»), В. Л. Янін (глави «Російські грошові системи IX-XV ст.» І «Вісла актові друку»), В.П. Даркевич («Міжнародні зв'язки»). До загальних проблем давньоруського міста у розглянутий період зверталися багато
 8. 1. Національний характер
  глава сім'ї - ставав деспотом. Цей досвід характерний був для найменш культурних верств населення, а також купців, багато з яких відрізнялися грубістю, самодурством, що не раз служило матеріалом для багатьох творів літератури і драматургії. Коли російська людина з якихось обставин втрачав віру в Бога і ударявся в матеріалізм, то нерідко наслідком цього був крайній нігілізм в
 9. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
  глава так і називається «Чому революція була неминуча?» Спроба перегляду цього давно доведеного історичною наукою основного положення навряд чи коли-небудь вдасться. Російська та інші народи Росії занадто довго жили в умовах несвободи. Це перешкодило розвитку почуття громадянської відповідальності, яке могло б утримати робітників і селян від спокуси «зруйнувати весь світ насильства», а
 10. 6. Архіпелаг ГУЛАГ
  охорона ГУЛАГу нараховувала близько 107 тис. чоловік, вартість утримання яких в рік визначалася сумою в 790 млн. рублів. У списки «ворогів народу» заносили представників усіх верств населення без оглядки на соціальне походження та професійну приналежність. Жорна сталінських репресій не шкодували ні робочих, ні вчених, ні партійних працівників, ні хліборобів. Система ГУЛАГу - одна з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua