Головна
Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини / Головна
ПравоАрбітражний процес« Попередня → 
Наступна » Травкін А.А. , Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003 - перейти до змісту підручника
Підстави звільнення від доказування

Обставини справи, визнані арбітражним судом загальновідомими, не потребують доведення.


Преюдиціальне встановлені обставини являють собою основу раніше винесеного у справі і вже всту-пив у законну силу рішення суду, яке має юридичне значення для вирішення спору в пізніше виниклому арбітражному процесі. Дані факти заборонено оскаржувати і спростовувати в даному процесі З метою заміни раніше зроблених висновків на протилежні. Норми АПК РФ (ст. 69) регламентують три правила преюдиции:
Обставини, встановлені набрав законної сили судовим актом арбітражного суду з раніше розглянутій справі, не доводяться знову при розгляді арбітражним судом іншої справи, в якому беруть участь ті ж особи.
Що вступило в законну силу рішення суду загальної юрисдикції по раніше розглянутій цивільній справі обов'язково для арбітражного суду, який розглядає справу, з питань про обставини, встановлені рішенням суду загальної юрисдикції і які мають відношення до осіб, які беруть участь у справі.
Вступив у законну силу вирок суду у уголов-ному справі обов'язковий для арбітражного суду з питань про те, чи мали місце певні дії та чи вчинені вони певною особою.
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Підстави звільнення від доказування "
ЗМІСТ
 1. звільнення від доказування. Звільнення від доказування обставин, визнаних сторонами 142 ОТНОСИМОСТЬ ДОКАЗІВ 142ДОПУСТІМОСТЬ ДОКАЗІВ 142ПРЕДСТАВЛЕНІЕ та витребування доказів 143ОСНОВАНІЯ звільнення від доказування 145ОСВОБОЖДЕНІЕ ВІД доведення обставин, визнані сторонами 145Оценка доказів, забезпечення доказів, судові доручення 146 Окремі
  Тема 7. ДОКАЗИ
 2. звільнення від доказування. Звільнення від доказування обставин, визнаних сторонами. Оцінка доказів, забезпечення доказів, судові доручення. Окремі види доказів. Література Амосов С. Тягар доказування в арбітражному процесі / / Відомості Верховної Ради. 1998. № 5. Амосов С. Предмет доказування в арбітражному процесі / / Господарство право. 1997. № 9. Ванеева Л. Судове
  Підстави звільнення від доказування.
 3. Доведенні. Обставини, встановлені набрав законної сили судовим актом арбітражного суду з раніше розглянутій справі, не доводяться знову при розгляді арбітражним судом іншої справи, в якому беруть участь ті ж особи. Що вступило в законну силу рішення суду загальної юрисдикції по раніше розглянутій цивільній справі обов'язково для арбітражного суду, який розглядає справу, по
  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
 4. підстави. Процесуальне співучасть: поняття і види. Поняття і види третіх осіб, їх права та обов'язки. Участь прокурора в арбітражному процесі. Особливості участі в арбітражному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів. Поняття судового представництва, види представи-тва, повноваження представника (у тому числі оформлення). Поняття позову, його
  ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
 5. підставу Суду скорому, правому, милостивому і рівному для всіх ». Професор МГУ С. Зен писав: «... внутрішній розпорядок російського комерційного суду в чому нагадує організацію наших окружних судів, але тотожним з нею рахуватися не може. Правда, комерційні суди все більше і більше прагнуть до запозичення норм виробництва судових статутів, однак, не з цілями заміни спеціальних
  Звільнення від доказування обставин, визнаних сторонами
 6. підставу вважати , що визнання такою стороною зазначених обставин скоєно з метою приховування певних фактів або під впливом обману, насильства, погрози, омани, на що арбітражним судом зазначається у протоколі судового засідання. У цьому випадку дані обставини підлягають доказуванню на загальних підставах. Обставини, визнані і засвідчені сторонами, у разі їх прийняття
  Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
 7. підставу Суду скорому, правому, милостивому і рівному для всіх ». Професор МГУ С. Зен писав: «... внутрішній розпорядок російського комерційного суду в чому нагадує організацію наших окружних судів, але тотожним з нею вважатися не може. Правда, комерційні суди все більше і більше прагнуть до запозичення норм виробництва судових статутів, однак, не з цілями заміни спеціальних
  1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
 8. підставою до винесення рішення судом про відмову в позові. Таким чином, право на позов в матеріально-правовому сенсі - це само спірне суб'єктивне право, яке може бути примусово здійснено. К.С. Юдельсон 1а, В.М. Семенов 2, К.І. Коміссаров3 і ряд інших учених розглядали позов як категорію цивільного процесуального права. Ця точка зору близька до позиції М.А. Гурвича і
  4. Забезпечувальні заходи. Зустрічне забезпечення. Скасування забезпечення позову
 9. основу причини звернення із заявою про забезпечення позову; 6) забезпечувальна міра, яку просить вжити ис-тец; 7) перелік документів. У заяві про забезпечення позову можуть бути також вказані зустрічне забезпечення та інші відомості, в тому числі номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти осіб, що у справі. Заява про забезпечення позову підписується особою,
  Звільнення від доказування обставин, визнаних сторонами.
 10. Підставу вважати, що визнання такою стороною зазначених обставин скоєно з метою приховування певних фактів або під впливом обману, насильства, погрози, омани, на що арбітражним судом зазначається у протоколі судового засідання. У цьому випадку дані обставини підлягають доказуванню на загальних підставах. Обставини, визнані і засвідчені сторонами, у разі їх прийняття
  основание полагать, что признание такой стороной указанных обстоятельств совершено в целях сокрытия определенных фактов или под влиянием обмана, насилия, угрозы, заблуждения, на что арбитражным судом указывается в протоколе судебного заседания. В этом случае данные обстоятельства подлежат доказыванию на общих основаниях. Обстоятельства, признанные и удостоверенные сторонами, в случае их принятия
© 2014-2022  ibib.ltd.ua