Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

80. Підстави виникнення і припинення права приватної власності.Стаття 12. Підстави виникнення права приватної
власності
1. Праця громадян є основою створення і примноження їх власності.
2. Громадянин набуває права власності на доходи від участі в
суспільному виробництві, індивідуальної праці, підприємницької
діяльності, вкладення коштів у кредитні установи, акціонерні товариства,
а також на майно, одержане внаслідок успадкування або вчинення
інших угод, не заборонених законом.
Стаття 55. Випадки позбавлення права власності
1. Власник не може бути позбавлений права власності на своє майно,
крім випадків, передбачених цим Законом та іншими законодавчими
актами України.
2. Вилучення майна у власника допускається при зверненні стягнення на
це майно за зобов'язаннями власника у випадках і порядку,
передбачених цим Законом, а також Цивільним і Цивільно-
процесуальним кодексами України.
З. За обставин надзвичайного характеру: у випадках стихійних
лих, аварій, епідемій, епізоотій майно в інтересах суспільства за
рішенням органів державної області може бути вилучено (реквізовано) у
власника в порядку і на умовах, встановлених законодавчими актами
Україна, з виплатою йому вартості майна в обсязі, передбаченому
пунктом 4 статті 48 цього Закону.
У випадках, передбачених законодавчими актами України, допускається
оплатне вилучення майна у власника за рішенням суду чи іншого
компетентного органу (посадової особи). Власнику виплачується
вартість цього майна у порядку і розмірах, встановлених
законодавчими актами України.
4. У випадках, передбачених законодавчими актами України, майно
може бути безоплатно вилучено (конфісковано) у власника за рішенням
(вироку) суду, Арбітражного суду з або іншого компетентного органу
(посадової особи) у вигляді санкції за вчинення правопорушення.
Що стосується виникнення і припинення права приватної власності,
то вони є спільними для всіх форм власності. Це випливає з принципу
рівності всіх форм власності. Загальною умовою визнання громадянина
власником майна є правомірність його придбання. Діють
загальні правила про первинних і похідних підставах виникнення права
власності тощо
Стаття 128. Момент виникнення права власності у набувача
майна за договором
Право власності (право оперативного управління) у набувача
майна за договором виникає з моменту передачі речі, якщо інше не
передбачено законом або договором.
Передачею визнається вручення речей набувачеві, а так само здача
транспортної організації для відправлення набувачеві і здача на пошту для
пересилання набувачеві речей , відчужених без зобов'язання доставки. К
передачі речей прирівнюється передача коносамента або іншого
розпорядчого документа на речі. (Із змінами, внесеними Указом ПВР N
278-11 від 20.05.85)
Стаття 136. Наслідки безгосподарного утримання і незабезпечення
збереження майна, яке є пам'яткою історії та культури
Якщо громадянин безгосподарно ставиться до належного йому майна,
Є пам'яткою історії та культури, державні органи охорони
пам'яток роблять власникові попередження про припинення безгосподарного
відношення до цього майну. Якщо власник не виконає цієї вимоги, то
за позовом зазначених органів суд може вилучити це майно. При невідкладної
необхідності забезпечення збереження майна, яка є пам'яткою
історії та культури, позов про вилучення цього майна може бути пред'явлено без
попередження.
Якщо громадянин не забезпечує схоронності належного йому майна,
яке є пам'яткою історії та культури, у зв'язку з неможливістю
створити необхідний режим його змісту, це майно може бути викуплено
державою. Якщо громадянин не дає згоди на викуп такого майна,
то за позовом державних органів охорони пам'яток суд може вилучити його у
власника.
Вилучене майно, що є пам'яткою історії та культури, переходить у
власність держави. Власнику відшкодовується вартість вилученого майна
у розмірі, встановленому за згодою сторін, а в разі спору - судом. (З
змінами, внесеними Указом ПВР N 278-11 від 20.05.85)
. Підстави припинення права власності - це певні юридичні
факти, з якими закон пов'язує припинення права власності. До таких
юридичним фактам відносяться:
- угоди з відчуження майна або трата грошей;
- користування майном, в результаті якого воно повністю використовується;
- знищення або викидання майна власником;
- примусовий продаж або вилучення майна у передбачених законом
випадках;
- загибель майна внаслідок стихійного лиха або протиправного
дії третіх осіб;
- придбання майна проти волі власника добросовісним
набувачем.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 80. Підстави виникнення і припинення права приватної власності. "
 1. 3. Судочинного принципи арбітражного процесуального права
  підстави або предмет позову, але не одночасно, 2) збільшити або зменшити розмір позовних вимог; 3) позивач може відмовитися від заявленого позову, укласти з відповідачем мирову угоду на основі взаємних поступок , відповідач може визнати позов. Однак цілий ряд таких процесуальних дій, як відмова позивача від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання позову, укладення мирової
 2. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Підставах виникнення цивільних прав та обов'язків, здійсненні цивільних прав та їх захист, про суб'єктів права, представництво, довіреності, позовної давності. У цьому розділі поряд з лібералізацією деяких норм (наприклад, частковим закріпленням у ст. 4 принципу, відомого ще римському праву, - дозволено все, що не заборонено законом), були посилені окремі обмеження ініціативи
 3. 73. Підстави виникнення і припинення права власності.
  Засновані на правонаступництво. 1. Першим з таких способів є націоналізація - безоплатне звернення у власність держави майна, що належить фізичним та юридичним особам. Даний спосіб застосовується досить рідко і характерний для виникнення права державної власності. Цей спосіб використовувався в основному в часи становлення Радянської влади, а також у період
 4. 78. Право приватної власності - поняття і зміст.
  Підставах, передбачених законом. Ця власність заснована яа свободі особистості в розпорядженні власними. здібностями до виробничого і творчої праці, виборі його форм і способів поводження результатів на задоволення суспільних і особистих потреб. Право приватної власності було закріплено в Україні 7 липня 1992 Законом України "Про внесення змін і доповнень до деяких
 5. 93. Поняття, зміст права спільної власності: суб'єкти підстави виникнення і припинення.
  підстав. Найбільш поширені з них - успадкування, спільне придбання двома або кількома особами якої-небудь речі, участь двох або більше осіб у створенні якого об'єкта, відчуження власником частини належного йому неподільного об'єкта тощо Споріднені відносини і спільне проживання самі по собі не створюють відносин спільної власності. При виникненні права спільної
 6. 95. Поняття, зміст спільної сумісної власності. Право спільної сумісної власності подружжя.
  підставі угоди учасників спільної часткової власності. Загальна спільна власність виникає: - на майно подружжя, набуте ними в період шлюбу (ст. 16 Закону "Про власність"), крім випадків, передбачених Кодексом про шлюб та сім'ю (ст. ст. 22-29 КпШС); - на майно, придбане внаслідок спільної праці членів сім'ї, якщо інше не встановлено письмовою угодою
 7. 107. Припинення зобов'язань.
  підстав існування суб'єктивних прав і обов'язків , які складають його зміст. В результаті - учасників зобов'язання більше не пов'язують ті права та обов'язки, які раніше з нього випливали. Припинення зобов'язань настає в силу дії так званих правоприпиняючі юридичних фактів, які можуть бути як подіями (смерть боржника або кредитора в зобов'язаннях
 8. Види і стадії адміністративного права
  підставою для перегляду постанов по де-лам про адміністративні правопорушення є: 1) скарга потерпілого 2) протест прокурора 3) розсуд вищого органу 4) розсуд органу, який виніс постанову ст. 262 2. перевірка законності постанови і винесення рішення. Орган чи посадова особа при розгляді скарги або про-тесту на постанову по справі про адміністративне
 9. 5. Громадянська війна. Політика « воєнного комунізму »(1917-1921 рр..)
  підстави, на розпуск (у формі« поліцейської акції ») Радянським урядом в січні 1918 року Всеросійських Установчих зборів як на найсерйозніший насильницький акт, що послужив початку громадянської війни. А більшість Заснуєте льно-го зібрання - праві есери - разом з їх прихильниками, відмовившись визнати Радянську владу і її декрети, вирішили не мі-риться з катастрофою своїх
 10. Види позовів
  підстав: 1) процесуально-правова класифікація позовів побудована за змістом позову, тобто по виду необхідної позивачем судового захисту. За процесуально-правовим критерієм позови класифікуються на позови про визнання, про присудження, перетворюючі позови. Позов про визнання має на меті захистити інтереси позивача, який вважає, що у нього є певне суб'єктивне право, але воно оскаржується іншим
© 2014-2021  ibib.ltd.ua