Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

79. Об'єкти права приватної власності.Більш правильним було б відповідно до Конституції України віднесення до
приватної власності будь-якого майна, що належить приватним особам, які не
є фігурантами держави, тобто, не виступаючим від його імені в
відносинах власності.
Об'єктами права приватної власності можуть бути будь-які об'єкти
споживчого та виробничого призначення, результати інтелектуальної
праці, якщо інше не передбачено законом. Це майно може бути
використано власником як в повсякденному побуті, так в в
підприємницької діяльності. Однак в останньому випадку це можливо тільки
при дотриманні спеціальних правил про підприємництво.
За чинним законодавством склад і кількість майна, що може
перебувати у приватній власності громадян, може бути обмежене тільки
законом.
Так, ст. 9 Закону України "Про власність" визначає об'єкти права
виключної власності народу України (крім об'єктів права
державної власності) - земля, її надра, повітряний простір;
водні та інші природні ресурси її континентального шельфу та виключної
(морської) економічної зони. Як зазначалося вище, такі речі, фактично
вилучені з цивільного обороту, повинні розцінюватися скоріше як об'єкти '
публічного, а не приватного права.
Крім того, "Перелік видів майна, що не може перебувати в
власності громадян, громадських організацій, міжнародних організацій та
юридичних осіб інших держав на території України "- дає вичерпний
перелік такого майна - зброя, боєприпаси, наркотичні, психотропні,
сильнодіючі отруйні лікувальні засоби і т.д.
Для певних категорій речей законодавством встановлені обмеження
в їх цивільному обороті як об'єктом приватного права (вогнепальна
мисливська зброя, пам'ятки історії та культури). Для здійснення права
приватної власності щодо цих видів майна необхідні дозволи
відповідних органів і ускладнений порядок його придбання.
Відповідно з правовим режимом, встановленим Зако-ном "Про власність",
володіння майном вважається правомірним остільки і до тих пір, поки інше
не буде встановлено судом. На практиці це означає, що суб'єкт права
приватної власності не зобов'язаний, доводити законність свого володіння в
разі виникнення сумніву в цьому у інших осіб. Разом з тим це не
виключає вимоги підтвердження в разі спору права власності на
окремі об'єкти спеціальними документами (підтверджуючими право
власності на житловий будинок, право приватної власності на землю тощо).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 79. Об'єкти права приватної власності. "
 1. 78. Право приватної власності - поняття і зміст.
  Об'єкти споживчого та виробничого призначення, результати інтелектуальної праці, якщо інше не передбачено законом. Це майно може бути використано власником як в повсякденному побуті, так в у підприємницькій діяльності. Однак в останньому випадку це можливо тільки при дотриманні спеціальних правил про підприємництво. За чинним законодавством склад і
 2. 91. Право колективної власності: поняття, зміст, підстави виникнення, об'єкти, суб'єкти.
  Об'єктів приватної власності, має на увазі заняття підприємницькою діяльністю, отримання прибутку, але аж ніяк не перетворення своєї індивідуальної власності в колективну. Крім того, суб'єктом права власності залишається громадянин - власник підприємства, а не колектив. З урахуванням сказаного, залишається зробити висновок, що відповідно до чинного законодавства приватна
 3. 95. Поняття, зміст спільної сумісної власності. Право спільної сумісної власності подружжя.
  Об'єктом права приватної власності кожного з них. До складу роздільного майна входять: 1) майно, набуте кожним з подружжя до реєстрації шлюбу. Якщо за рахунок роздільного майна будь-ким із подружжя зроблено внески для придбання спільного майна, то ці внески мають бути враховані при визначенні часток подружжя в їх спільному майні (ст. 28 КпШС). Якщо майно, яке
 4. Види і стадії адміністративного права
  об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистому дос-Мотря або огляді речей вилучаються посадовими чи відповідаю-ські органами. Вилучені речі і документи зберігаються надалі до розгляду справи про адміністративне правопорушення у місцях, визначених органами д.л., яким надано право проводити вилучення речей і докумен-тів, а після розгляду справи в разі винесення
 5. Законодавство про нотаріат
  об'єктів нерухомого майна від 27 травня 1997 р., Положення про Єдиний реєстр довіреностей від 6 травня 1998 р. та ін Велике значення для регулювання нотаріальної практики мають укази Президента України: "Про приведення у порядок справляння плати за вчинення нотаріальних дій "від 10 липня 1998 р.," Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні "від 23 серпня 1998 р.," Про приведення в порядок
 6. § 1. Поняття злочину
  об'єктивний і суб'єктивний, матеріальний і формальний), кожен з яких так чи інакше розкриває зміст і співвідношення ознак поняття злочину, зупинимося на них окремо. Якщо звернутися до джерел права Х-XVII ст., то в них важко знайти термін, який би охоплював всі карані форми поведінки. Давньоруське право, найважливішим пам'ятником якого вважається Руська Правда (у
 7. § 2. Класифікація об'єктів злочину
  об'єктів злочину найбільш актуальні наступні чотири вимоги. 1. Класифікуючи об'єкти злочину, потрібно перш за все розрізняти поділ того, що в загальнотеоретичному плані іменують ознаками та його носіями (річчю). На відміну від носія, ознака, представляючи собою "показник, знак, за допомогою якого можна дізнатися, визначити що-небудь ", не здатний до самостійного існування в
 8. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  об'єктів права. Велика частина їх розміщена в тих або інших главах розділу "Право власності". Зате в "Загальних положеннях" значна увага приділена угодам. Більш детально регламентована форма угод, а також підстави і наслідки визнання угод недійсними. Крім того, розділ I доповнено положеннями про представництво і довіреності. Розділ "Право власності "вельми характерний
 9. 70. Загальні положення про право власності. Власність і право власності.
  об'єктивувати, тобто, існують, певною мірою, незалежно від волі людей: люди не можуть жити, не вступаючи у відносини власності. Водночас відносини власності є вольовими, оскільки без цілеспрямованих, вольових дій людей виникати не можуть. Саме в силу наявності в них вольового елемента відносини власності можуть бути об'єктом правового регулювання. Отже,
 10. 73. Підстави виникнення і припинення права власності.
  об'єктів державної та комунальної власності. Досить новий спосіб виникнення права державної та комунальної власності, основні положення якого передбачені в Законі України « Про передачу державної та комунальної власності ». Такі основні способи виникнення права власності. Однак досить часто виникнення права власності у однієї особи
© 2014-2021  ibib.ltd.ua