Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

4. ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ ДІЯННЯ, ВЧИНЕНІ НЕОСУДНИМИ ОСОБАМИ, ТА ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ ОБМЕЖЕНО ОСУДНИМИ ОСОБАМИ


Всі ці особливості залежно від того, в якій стадії досудового провадження вони виявляються, поділяють на три групи.
/. Особливості, що виявляються в стадії порушення кримінальної справи:
наявність у особи психічної хвороби не є підставою до відмовив порушенні кримінальної справи;
не може бути прийнято рішення про порушення кримінальноїсправи щодо особи, у якої в цій стадії встановлено психічну хворобу.В такому разі справу порушують за фактом вчинення суспільнонебезпечного діяння.
2. Особливості, що виявляються в стадії досудового слідства:
слідчі дії можуть проводитися без участі Йеосудної особи (якщоза висновком експерта або довідкою лікаря психічне захворюванняособи перешкоджає її участі у слідчих діях);
не складають постанову про притягнення як обвинуваченогощодо неосудного, бо він не є суб'єктом злочину. Щодо обмеженоосудного таку постанову складають, йому пред'являється обвинувачення (ст. 144 КПК), але з обов'язковою участю захисника;
неосудного, який становить суспільну небезпеку, беруть підварту. Підставою до обрання цього запобіжного заходу є дані проте, що особа може продовжувати вчиняти суспільно небезпечні діяння. Інші запобіжні заходи щодо неосудного не обирають, бо особа,не усвідомлюючи свої дії, все одно їх порушуватиме. Щодо обмежено осудного обирають будь-які запобіжні заходи;
цивільний позов пред'являють до осіб, котрі несуть матеріальну відповідальність за діяння опікуваних ними психічно хворих;
неосудна особа може за рішенням слідчого не брати участі вознайомленні з матеріалами досудового слідства (тоді з цимиматеріалами ознайомлюється тільки захисник). Обмежено осудніта осудні особи, які брали участь у вчиненні забороненогокримінальним законом діяння разом із неосудною особою, ознайомлюються із матеріалами справи у загальному порядку (ст. 218КПК);
378
6) по закінченні досудового слідства складають не обвинувальний висновок, а постанову про направлення кримінальної справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру (форма постанови схожа із формою обвинувального висновку). Додатки до постанови такі самі, як і до обвинувального висновку. Особливості полягають у тому, що в довідці про рух кримінальної справи зазначають час призначення і строк проведення судово-психіатричної експертизи; в списку осіб, що підлягають виклику, - місце перебування неосудного. Щодо осудних осіб, які разом із неосудним вчинили суспільно небезпечне діяння, складають обвинувальний висновок. В цьому разі справу направляють до суду з постановою про вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру та обвинувальним висновком.
Під час розслідування цієї категорії справ певні труднощі організаційно-процесуального характеру виникають через те, що:
немає такого виду доказів, як показання обвинуваченого;
не може бути клопотань обвинуваченого, що могли б сприятивсебічному і повному дослідженню обставин справи;
через невелику кількість таких справ у слідчого, як правило,немає досвіду їх розслідування.
3. Особливості, що виявляються в стадії порушення державного обвинувачення:
по суті, цієї стадії в розглядуваних справах не існує, бо державне обвинувачення не порушують;
одержавши від слідчого справу з постановою про направленняїї до суду для вирішення питання про застосування примусовихзаходів медичного характеру, прокурор (ст. 418 КПК):
погодившись із постановою, затверджує її і надсилає справу досуду;
визнавши, що психіатрична експертиза та інші докази, зібранів справі, є недостатніми для того, щоб зробити висновок про психічний стан обвинуваченого, або що в справі не зібрано достатніхдоказів про те, що суспільно небезпечне діяння, щодо якого провадилось досудове слідство, вчинено цією особою, повертає справузі своєю письмовою вказівкою слідчому для проведення додатковогодосудового слідства.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 4:
1. Наявність у особи психічної хвороби не може бути підставою До відмови у порушенні кримінальної справи, так само, як і до порушення кримінальної справи щодо конкретної особи (справу порушують за фактом діяння).
У стадії досудового слідства неосудну особу можуть не допускати до участі в слідчих діях, щодо неї не складають постановупро притягнення як обвинуваченого.
За результатами досудового слідства складають не обвинувальний висновок, а постанову про направлення кримінальної справидо суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ ДІЯННЯ, ВЧИНЕНІ НЕОСУДНИМИ ОСОБАМИ, ТА ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ ОБМЕЖЕНО ОСУДНИМИ ОСОБАМИ"
 1. 2. ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
  досудового слідства. Особливості провадження в стадії порушення кримінальної справи. Приймаючи від неповнолітнього заяву про вчинення злочину,слід пам'ятати, що кримінальна відповідальність за завідомо неправдивеповідомлення про вчинення злочину (ст. 383 КК) настає після досягненняособою 16років. У зв'язку з цим посадова особа відповідного компетентного органу не попереджає осіб, які не досягли
 2. 3. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
  досудове слідство; чи винна у цьому діянні особа, щодо якої розглядають справу; який саме примусовий захід виховного характеру, передбачений ч. 2 ст. 105 КК, має бути застосовано до цієї особи* і на якийстрок. Якщо є достатні підстави вважати, що особа, яка підлягає направленню до спеціального навчально-виховного закладу, займатиметься протиправною діяльністю, а також з метою забезпечення
 3. 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ
  досудового слідства провадять всі необхідні слідчі дії для всебічного і повного з'ясування: обставин вчиненого суспільно небезпечного діяння; особи того, хто його вчинив; обставин, що характеризують цю особу; обставин, що характеризують її психічне захворювання.Якщо поєднати елементи предмета доказування у кримінальній справі, передбачені ст. 64 КПК, та обставини, зазначені у ч. 2 ст. 417 КПК
 4. 35. Процесуальний порядок закриття та відновлення кримінальної справи.
  провадження в суді щодо такої особи визначено в главі 36 КПК «Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх». Порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим (ст. 8 КПК). Прокурор, а також слідчий за згодою прокурора має право за наявності підстав, зазначених у ст. 46 КК України, винести мотивовану постанову про
 5. Кримінально-процесуальна форма
  досудової підготовки матеріалів (див. лекцію 25). Необхідність застосування особливої форми провадження у кримінальних справах двох перших категорій зумовлено потребою надання додаткових процесуальних гарантій особам, які через неповноліття або психічну хворобу не можуть повноцінно захищати свої права І законні інтереси. Форму провадження у двох останніх категоріях справ, навпаки, може бути
 6. 5. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАКОН. ЙОГО ЧИННІСТЬ У ПРОСТОРІ, У ЧАСІ ТА ЩОДО ОСІБ
  досудового слідства або судового розгляду справи. Загальним є правило: закон зворотної сили не має (ст. 58 Конституції України). Це правило надає визначеності та стабільності кримінально-процесуальним правовідносинам, бо учасники кримінального процесу орієнтуються у своїй діяльності на чинний кримінально-процесуальний закон. Однак із нього є виняток: має зворотну силу кримінально-процесуальний
 7. 6. РІШЕННЯ СУДУ У СПРАВАХ НЕОСУДНИХ І ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ. ЗМІНА І СКАСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
  досудового слідства в загальномупорядку (якщо неосудність особи не встановлено в судовому засіданні). Зміна і скасування примусових заходів медичного характеру. Особи, щодо яких судом застосовано примусове лікування, підлягають обов'язковому комісійному переосвідуванню не рідше ніж один раз на 6 місяців. Висновок комісії лікарів психіатрів може бути таким: особа видужала повністю; стан її
 8. 2.5. Кінцеві рішення стадії
  досудового слідства таких вимог кримінально-процесуального закону, без усунення яких справу не може бути призначено до судового розгляду. 4. Рішення про закриття кримінальної справи. Підстави до закриття справи прокурором визначено в ст. 213 КПК. Прийняття цього рішення оформлюється постановою з додержанням вимог ст. 214 КПК. При прийнятті перших двох рішень прокурор або його заступник вправі:
 9. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  досудового слідства. Апеляційне провадження не є обов'язковою стадією кримінального процесу. Вона має місце, тільки якщо хтось із представників сторін реалізує своє диспозитивне право на оскарження рішення суду першої інстанції. Ця стадія посідає проміжне становище між стадією судового розгляду кримінальної справи і однією із наступних стадій: виконання вироку (якщо вирок або постанову
 10. 5. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ
  провадження у кримінальних справах неосудних та обмежено осудних осіб, слід зазначити, що є спільного між цими справами та тими, провадження у яких здійснюється в загальному порядку: і в тих, і в інших справах діють загальні положення судовогорозгляду; справи розглядають у відкритому судовому засіданні; обов'язковою є участь прокурора і захисника; судове слідство провадять у загальному порядку
© 2014-2022  ibib.ltd.ua