Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

3. ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ


Провадження у кримінальних справах неосудних та обмежено осудних осіб відрізняється від загального порядку провадження.
1. Обов'язковим є провадження досудового слідства, в тому числі:
у справах приватного обвинувачення (ч. 1 ст. 27 КПК);
у справах про злочини, передбачені ст. 425 КПК.
Вимога, сформульована в ст. 111 КПК, пояснюється не тільки складністю провадження щодо осіб, хворих на психічну хворобу, а й тим (і це головне), що ці особи через свою психічну неповноцінність не можуть самі здійснювати право на захист, а тому потребують допомоги захисника.
Обов'язковою є участь у кримінальній справі захисника (п. 5ч. 1 ст. 45 КПК), в тому числі і під час провадження окремих слідчих дій із підзахисним.
Є додаткові обставини, що підлягають доказуванню у кримінальній справі (див. вище).
Особу, щодо якої здійснюється провадження, не наділено правами, що дають їй можливість захищатися (її не притягають якобвинуваченого).
Функції кримінального процесу набувають особливого змісту(за винятком функції вирішення кримінальної справи).
Принцип змагальності реалізується без участі особи, що якоїздійснюється провадження.
Обов'язковим є призначення судово-психіатричної експертизи(п. З ст. 76, ст. 204 КПК). Підготовка матеріалів для призначеннясудово-психіатричної експертизи відбувається в такому порядку:
- кримінальну справу підшивають;
аркуші справи нумерують (експерти посилатимуться на них увисновку);
у справі мають бути характеристики особи, яку направляютьна експертизу;
до справи додають історії хвороби, вилучені із усіх місць, деособа перебувала на лікуванні за увесь період наявності в неї психічної хвороби;
довідку із райвійськкомату про те, чому не проходив службу вЗбройних силах. Якщо через розлад психіки (п. 1-10) - то проводять виїмку історії хвороби із РВК;
обов'язково - протоколи допитів родичів та інших осіб щодоповедінки в побуті, за місцем роботи тощо;
паспорт;
військовий квиток;
постанову про призначення судово-психіатричної експертизискладають у трьох примірниках: 1) у кримінальну справу; 2) експертам; 3) до слідчого ізолятора (якщо особу заарештовано);
якщо обвинуваченого не заарештовано - додають постановусудді, складену ним на підставі подання слідчого, погодженого зпрокурором. На підставі цієї постанови обвинуваченого поміщаютьдо відповідного медичного закладу в примусовому порядку (ст. 205КПК) у разі, якщо він відмовляється пройти амбулаторне експертнедослідження або виникає потреба в тривалому спостереженні заним.
Психічне захворювання обвинуваченого, що є тимчасовим,може бути підставою до зупинення досудового слідства (п. 2 ч. 1ст. 206 КПК). Якщо хвороба тривала (хронічна), то слідство закінчують складанням постанови про направлення кримінальної справидо суду для вирішення питання про застосування примусових заходівмедичного характеру (ч. З ст. 417 КПК).
Є можливість закрити кримінальну справу в разі визнаннянепотрібним застосовувати примусові заходи медичного характеру(ч. 1 ст. 421 КПК).
Справи підсудні місцевому суду (ч. 1 ст. 419 КПК).
Суд (суддя) не може постановити вирок; виносять ухвалу(постанову) про застосування до особи примусових заходів медичного характеру (ч. 1 ст. 421 КПК).
Зазначений вище перелік особливостей провадження не є вичерпним.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 3:
Провадження у кримінальних справах про неосудних і обмежено осудних осіб здійснюється за загальними правилами судочинства.
Особливості провадження в цих справах пов'язані із необхідністю забезпечити права особи, щодо якої здійснюється провадження, бо саму її через хворобливий стан правами, які б давали їй можливість захищатися, не наділено.
3. За результатами провадження у справах із застосування примусових заходів медичного характеру складають не вирок, а ухвалу або постанову.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ"
 1. 5. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ
  Перш ніж перейти до викладення особливостей судового провадження у кримінальних справах неосудних та обмежено осудних осіб, слід зазначити, що є спільного між цими справами та тими, провадження у яких здійснюється в загальному порядку: і в тих, і в інших справах діють загальні положення судовогорозгляду; справи розглядають у відкритому судовому засіданні; обов'язковою є участь прокурора і
 2. 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ НЕОСУДНИХ ТА ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ
  Предмет доказування у цих справах має особливості. Наприклад, якщо діяння вчинила неосудна особа, то питання про встановлення вини (умислу чи необережності), мотив та інші ознаки суб'єктивної сторони не розглядають, так само, як і питання щодо обставин, що впливають на ступінь і характер покарання (бо таке не призначають). Окремої (спеціальної) статті, в якій би було повно визначено предмет
 3. 6. РІШЕННЯ СУДУ У СПРАВАХ НЕОСУДНИХ І ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ ОСІБ. ЗМІНА І СКАСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
  Суд за результатами розгляду кримінальної справи щодо неосудного або обмежено осудного може постановити такі рішення: /. Про застосування примусових заходів медичного характеру (їх види регламентовано ст. 94 КК) із вказівкою, яких саме (термін застосування не вказують). Це рішення формулюється в ухвалі суду (постанові судді), в якому окрім відображення відповідей на питання, зазначені в ст. 420
 4. § 3. Вчення про криміналістичну версію
  Пізнання - це діяльність, метою якої є отримання істинного знання про який-небудь об'єкт. Розслідування злочинів також має пізнавальний характер, однак його специфiка полягає в тому, що пізнання у цій сфері людської діяльності здійснюється у формі доказування. Збирання доказів здійснюється через проведення слідчих дій, а дослідження і оцінка доказів полягають у з'ясуванні змісту, відомостей про
 5. 2.5. Кінцеві рішення стадії
  Діяльність прокурора в стадії порушення державного обвинувачення, як і в будь-якій іншій стадії, завершується прийняттям одного із кінцевих рішень. Одні з них звернені неначе в минуле (затвердження обвинувального висновку, що констатує виконання прокурором його наглядових повноважень щодо попередньої стадії кримінального процесу), інші - в майбутнє (порушення державного обвинувачення проти
 6. 4. ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ ДІЯННЯ, ВЧИНЕНІ НЕОСУДНИМИ ОСОБАМИ, ТА ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ ОБМЕЖЕНО ОСУДНИМИ ОСОБАМИ
  Всі ці особливості залежно від того, в якій стадії досудового провадження вони виявляються, поділяють на три групи. /. Особливості, що виявляються в стадії порушення кримінальної справи: наявність у особи психічної хвороби не є підставою до відмовив порушенні кримінальної справи; не може бути прийнято рішення про порушення кримінальноїсправи щодо особи, у якої в цій стадії встановлено психічну
 7. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  Глава 6. Забезпечення прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади - стратегічна - орієнтація розвитку і реформування ад- г міністративного законодавства Той факт, що виконавча влада, у порівнянні із законодавчою та судовою владами, найбільш наближена до забезпечення потреб людини і є тією владою, з якою особа має ті або інші контакти практично повсякденно, вимагає суттєвого
 8. § 1. Криміналістична профілактика злочинів
  Одним з основних напрямів у сфері боротьби зі злочинністю є розробка і застосування заходів щодо її попередження. Наукове забезпечення цієї сфери здійснюється кримінологією, криміналістикою та іншими кримінально-правовими галузями. Криміналістична профілактика, як діяльність уповноважених суб'єктів і напрям наукових досліджень, базується на загальних кримінологічних рекомендаціях щодо
 9. § 1. Поняття і предмет криміналістичної тактики
  У період зародження криміналістики як самостійної галузі знань тактика розглядалась як частина поліцейської (кримінальної) техніки. У працях вчених Австро-Угорщини і Німеччини Г. Гросса, А. Вейнгарта, Г. Шнейкерта, В. Штібера та інших відображено перші уявлення про криміналістичну тактику. Зокрема, А. Вейнгарт вказував, що у боротьбі зі злочинністю, як і на війні, насамперед необхідні енергійна
 10. 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАДІЇ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  Кожен, кого засуджено за будь-який злочин, має право на те, щоб його засудження і вирок було переглянуто судовою інстанцією вищого рівня згідно із законом (ст. 5 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права). В Україні судові рішення мають право переглядати апеляційні* та касаційний суди. Здійснюють вони це в межах стадій апеляційного провадження, касаційного провадження та провадження з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua