Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

Відмінні риси дочірнього підприємства


такі :
1. Єдиним засновником дочірнього унітарного підприємства може бути тільки "материнське" унітарне підприємство, засноване на праві господарського відання. Майно дочірнього підприємства
належить на праві господарського відання як самому дочірньому підприємству, так і його засновнику. У цьому випадку виникає деяке вторинне право господарського відання на майно, раніше закріплене державою або муніципальними утвореннями за унітарним підприємством-засновником. Зміст такого права повинно обмежуватися як рамками первинного права господарського відання, які встановлені ГК та статутом засновника, так і тими межами здійснення вторинного права, які будуть задані "материнським" унітарним підприємством для дочірнього. При цьому для засновника, безсумнівно, обов'язковий принцип "ніхто не може передати більше прав, ніж має сам".
2. Засновник самостійно затверджує статут дочірнього підприємства. Однак для передачі майна в господарське відання дочірнього підприємства потрібно отримати згоду власника майна (п. 2 ст. 295 ЦК).
3. Засновник призначає на посаду та звільняє з посади керівника дочірнього підприємства.
4. Відповідальність засновника за зобов'язаннями дочірнього підприємства аналогічна відповідальності власника унітарного підприємства за зобов'язаннями останнього (п. 8 ст. 114 ЦК).
Унітарна підприємство, засноване на праві оперативного управління (федеральне казенне підприємство). Правове становище унітарного підприємства, заснованого на праві оперативного управління (федерального казенного підприємства), дуже специфічне. З одного боку, казенне підприємство створюється для виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) і, отже, здійснює комерційну діяльність. З іншого боку, воно може здійснювати свою господарську діяльність за рахунок бюджетних коштів, виділених федеральної скарбницею. Таким чином, правоздатність казенного підприємства займає проміжне положення між правоздатністю комерційної та некомерційної організацій, тобто така юридична особа може бути умовно охарактеризовано як "підприємницьке установа". Унітарна підприємство, засноване на праві оперативного управління, створюється за особливим рішенням Уряду Російської Федерації на базі майна, що знаходиться у федеральній власності (п. 1 ст. 115 ЦК). При цьому статут казенного підприємства є його установчим документом і затверджується Урядом (п. 2 ст. 115 ЦК). У постанові Уряду від 12 серпня 1994 р. № 908 було зазначено, що статут казенного заводу затверджується федеральним органом виконавчої влади на основі Типового статуту. Федеральні казенні заводи можуть створюватися або заново для вирішення конкретного завдання, або в більшості випадків на базі реорганізованого федерального державного підприємства, заснованого на праві господарського відання. В останньому випадку забороняються скорочення робочих місць, відмова в прийомі на роботу працівників реорганізованого підприємства і передача майна іншим особам. Права казенного заводу на закріплене за ним майно визначаються відповідно до правил ЦК про оперативному управлінні (ст. 297, 298): він має право відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном лише за згодою власника цього майна. Отже, згоду власника потрібно для розпорядження будь-яким майном такого підприємства, як рухомим, так і нерухомим. В Указі Президента України від 23 травня 1994 р. № 1003 встановлено, що Уряд має право вилучати у казенного заводу неиспользуемое їм або використовується не за призначенням майно (п. 9).
Джерелами формування матеріальної бази казенного заводу є: 1) майно, передане йому за рішенням Уряду Російської Федерації для ведення основних видів діяльності; 2) грошові та інші кошти, отримані від реалізації продукції (робіт, послуг) підприємства; 3) кошти, виділені з федерального бюджету або позабюджетних фондів. У статуті казенного підприємства визначаються: - обов'язкова звітність казенного підприємства за встановленими формами;
- персональна відповідальність керівника казенного заводу за результати господарської діяльності;
- обов'язок використання федеральних коштів по цільовим призначенням;
- види діяльності та порядок розподілу прибутку. Крім того, у статуті та інших документах фіксується фірмове найменування підприємства з обов'язковим зазначенням на його казенний характер.
Керівництво казенним підприємством здійснюється директором, що діє на принципах єдиноначальності, який призначається на посаду і звільняється з посади федеральним органом уряду, що узаконював його статут (п. 5.1-5.2 Типового статуту казенного заводу).
В силу прямої вказівки закону (п. 5 ст. 115 ЦК) Російська федерація несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями казенного підприємства при недостатності його майна. Таким чином, держава приймає на себе ризики, пов'язані з діяльністю підприємства, і в додатковому порядку відповідає за його борги всім своїм майном, на яке може бути звернено стягнення. Реорганізація і ліквідація казенних підприємств також здійснюються Урядом Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відмінні риси дочірнього підприємства "
 1. Адміністративний процес
  риси адміністративного процесу 2. Принципи адміністративного процесу 1. Адміністративний процес - це сукупність дій, со-вершать виконавчими органами для реалізації покладених на них завдань і функцій. Особливості адміністративного процесу: 1. Являє собою різновид владної діяльності суб'єктів незалежно ектов виконавчої влади. 2. Метою є досягнення певних
 2. 1.Економіка і соціальна структура
  риси, але так і не вивів Росію в ряд технологічно високорозвинених держав. Росія не досягла до 1917 року рівня передових європейських країн і не перетворилася на державу з високоефективною економікою. Більш того, і реформи, що вживаються монархічною владою в другій половині XIX і на початку XX століття, виявилися нездатними зупинити стрімко наростав революційний процес, який
 3. 6. Архіпелаг ГУЛАГ
  підприємств, побудовані дорога, селища, організовані радгоспи. "Дальстрой" займав 1-е місце серед золотопромислових районів Союзу. У 1931 р. створюється Карлаг, що називався спочатку виправно-трудовим табором НКВД і радгоспом ОГПУ СРСР, але фактично він завжди був величезним концтабором. Радгосп-в'язниця відразу ж, в рік свого народження, отримав завдання: освоїти величезний район Центрального
 4. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  риси арбітражної процесуальної форми: 1) арбітражний суд і учасники арбітражного процесу пов'язані у своїй діяльності нормами арбітражного процесуального права; 2) учасники процесу здійснюють лише ті процесуальні дії, які заздалегідь запрограмовані арбітражними процесуальними нормами; 3) порядок звернення З позовною заявою до суду, прийняття та підготовки справи до розгляду,
 5. 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права
  риси арбітражної процесуальної форми: 1) арбітражний суд і учасники арбітражного процесу пов'язані у своїй діяльності нормами арбітражного процесуального права; 2) учасники процесу здійснюють лише ті процесуальні дії, які заздалегідь запрограмовані арбітражними процесуальними нормами; 3) порядок звернення з позовною заявою до суду, прийняття та під-готовки справи до розгляду,
 6. 1. Поняття і види апеляції. Право апеляційного оскарження, строк подачі, форма і зміст апеляційної скарги. Відгук на апеляційну скаргу
  відмінні риси. Неповна апеляція являє собою перегляд рішень судів першої інстанції на підставі фактичних даних, які були пред'явлені особами, що у справі, в ці суди. За загальним правилом неповної апеляції наводити нові посилання на факти або докази в ході судового розгляду в апеляційному суді не допускається, але за певних умов нові
 7. Принципи діяльності нотаріату в Україні
  риси цієї галузі права. До системи принципів нотаріального права входять принципи законності, обгрунтованості нотаріальних актів, сприяння громадянам та організаціям у здійсненні їх прав і законних інтересів, національної мови, дотримання таємниці вчинення нотаріальних дій. Принцип законності Здійснюючи нотаріальні дії, нотаріус зобов'язаний точно дотримуватися законів. У буквальному розумінні
 8. Явище організованої злочинності.
  Риси обох явищ. Складність даного об'єкта досліджень породила, природно, і різноманіття уявлень про його сутність. Подивимося коротко, які в цьому відношенні основні позиції окремих авторів, що виділяють і розглядають, відповідно, феномен організованої злочинності у сфері економіки, феномен організованої економічної злочинності, феномен економічної організованої
 9. Тема 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними групами
  риси. 2. Історичний нарис виникнення і розвитку організованих форм злочинності в Росії. Причини та умови, що сприяють виникненню організованої злочинності. Економічні, соціальні, ідеологічні чинники, що роблять вплив на стан організованої злочинності. Структура і ієрархічна побудова організованих злочинних груп. Характеристика лідерів і учасників
 10. Введення
  риси. У ньому відбуваються найцікавіші пошуки синтезу національного і індивідуального. У міру зростання та накопичення досвіду підприємців розширюється тематичне і образне зміст кулінарних і гастрономічних виробів, яке зміцнює авторитет закладу. Особливо важлива культура обслуговування в умовах існуючої економічної кризи в країні, коли багато підприємств сервісу вважають
© 2014-2022  ibib.ltd.ua