Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПрактична психологія → 
« Попередня Наступна »
Рогов Є.І.. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гума-ніт. вид. центр ВЛАДОС. - Кн. 1: Система роботи психолога з дітьми різного віку. - 384с, 1999 - перейти до змісту підручника

2.2. ОЦІНКА УВАГИ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 2.2.1. ОЦІНКА СТІЙКОСТІ УВАГИ

Для проведення дослідження потрібно стандартний бланк тесту «Корректурная проба» і секундомір. На бланку у випадковому порядку надруковані деякі літери російського алфавіту, в

81

тому числі букви «к» і «р»; всього 2000 знаків, по 50 букв в кожному рядку.

Дослідження необхідно проводити індивідуально. Починати потрібно, лише переконавшись, що у випробуваного є бажання виконувати завдання. При цьому у випробуваного не повинно створюватися враження, що його екзаменують. Випробуваний повинен сидіти за столом у зручній для виконання даного завдання позі. Експериментатор видає йому бланк «коректурної проби» і суть завдання роз'яснює наступною інструкцією: «На бланку надруковані літери російського алфавіту. Послідовно розглядаючи кожну строчку, відшукуйте букви "к" і "р" і закреслюйте їх. Завдання потрібно виконувати швидко і точно ». Випробуваний починає працювати за командою експериментатора. Після закінчення 10 хвилин відзначається остання розглянута буква.

При обробці результатів психолог звіряє результати в коректурних бланках випробуваного з програмою - ключем до тесту.

З протоколу заняття в психологічний паспорт школяра вносяться такі дані: загальна кількість переглянутих букв за 10 хв, кількість правильно викреслених букв за час роботи, кількість букв, які необхідно було викреслити.

Протокол дослідження стійкості уваги Показник Результат Кількість переглянутих за 10 хвилин букв Кількість правильно викреслених букв Кількість букв, які необхідно було викреслити Точність виконання завдання,% Оцінка точності, бали Оцінка продуктивності, бали Оцінка стійкості уваги, бали Розраховуються продуктивність уваги, рівна кількісних-ву, переглянуто букв за 10 хвилин, і точність К, обчислена за формулою:

де п - кількість букв, які необхідно було викреслити; т - кількість правильно викреслених під час роботи букв.

82

З метою отримання інтегрального показника стійкості уваги необхідно оцінки точності і продуктивності перевести у відповідні бали за допомогою спеціальної таблиці, отриманої шляхом звичайного шкалювання (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 Оцінка стійкості уваги в балах Продуктивність Точність Продуктивність Точність знаки бали% бали знаки бали% бали <1010 1 <70 1 2660-2825 16 84-85 12 1010-1175 3 70-72 2 2825-2990 17 85-87 13 1175-1340 5 72-73 3 2990-3155 18 87-88 14 1340-1505 7 73-74 4 3155-3320 19 88-90 15 1505-1670 9 74-76 5 3320 - 3485 20 90-91 16 1670-1835 10 76-77 6 3485-3650 21 91-92 17 1835-2000 І 77-79 7 3650-3815 22 92-94 18 2000-2165 12 79-80 8 3815-3980 23 94-95 19 2165-2330 13 80-81 9 3980-4145 24 95-96 20 2330-2495 14 81-83 10 4145-4310 25 96-98 21 2495-2660 15 83-84 11> 4310 26> 98 22 Розглядається інтегральний показник стійкості уваги А за формулою

А = В + С,

де В і С - бальні оцінки продуктивності та точності відповідно.

Для зіставлення даних по стійкості уваги з іншими властивостями аттенціонние функції необхідно знову здійснити переказ інтегрального показника стійкості уваги в шкальні оцінки за спеціальною таблицею (табл. 2.2).

2.2.2. Оцінка обсягу динамічного уваги

Для проведення дослідження потрібні таблиці Горбова - чотири таблиці розміром 35x35 см, де в кожній клітці у випадковому порядку розкидані числа від 1 до 25, секундомір і

S3

Таблиця 2.

2

Шкала для перекладу показників властивостей уваги в зіставні шкальні оцінки Шкальні оцінки Стійкість уваги Переключення уваги Обсяг уваги Шкальні оцінки Стійкість уваги Переключення уваги Обсяг уваги 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10> 50

48-49 46-47 44-45 39-43 36-38 34-35 31-33 28-30> 217

214-217 211-214 208-211 205-208 201-205 195-201 189-195 182-189 <115

115-125 125-135 135-145 145-155 155-165 165-175 175-195 195-215 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 25-27 23-24 20-22 16-19 14-15 12-13 9-11

<9 172-182 158-172 149 - 158 142-149 132-142 122-132 114-122 110-114

<110 215-235 235-265 265-295 295-335 335-375 375-405 405-455

455 указка. Для запису результатів завдання потрібно заздалегідь підготувати протокол.

Протокол дослідження обсягу уваги Номер таблиці Час пошуку цифр, з 1 2 3 4 Е В першу чергу психолог повинен сформувати у дитини бажання виконувати завдання. Дослідження проходить індивідуально. Випробуваний повинен перебувати на такій відстані від вертикально розташованої таблиці, щоб бачити її цілком. Випробуваний приступає до виконання завдання після усної інструкції: «На таблиці намальовані цифри від 1 до 25. Необхідно якомога швидше знайти і показати указкою всі цифри ».

84

Експериментатор фіксує і заносить до протоколу час виконання завдання по кожній з чотирьох таблиць.

При обробці результатів обстеження підраховується загальний час Е пошуку цифр по всіх чотирьох таблиць.

Для подальшого зіставлення даних за обсягом уваги з іншими характеристиками аттенціонние функції здійснюється переклад показників обсягу уваги в шкальні оцінки (див. табл. 2.2).

2.2.3. Оцінка перемикання уваги

ДЛЯ проведення дослідження потрібні таблиці Горбова-Шульте розміром 49 х 49 см з цифрами від 1 до 25 чорного кольору і цифрами від 1 до 24 червоного кольору, секундомір і указка. Обов'язково заздалегідь підготувати протокол для реєстрації в ньому часу і помилок при пошуку цифр.

Заняття проводиться індивідуально з кожним випробуваним. Перед випробуваним вертикально на столі встановлюється чорно-червона таблиця, дається указка і повідомляється інструкція: «На таблиці 25 чорних цифр від 1 до 25 і 24 червоні цифри від 1 до 24. Потрібно показувати і називати чорні цифри в зростаючому порядку від 1 до 25, а червоні - в спадному порядку від 24 до 1. Необхідно вести рахунок поперемінно: спочатку називати чорну цифру, потім червону, потім знову чорну, а за нею червону доти, поки приводу не буде закінчено. Виконувати завдання потрібно швидко і без помилок ». Експериментатор в протоколі фіксує час окремо по кожному з п'яти етапів (по 10 цифр на кожен етап) і помилки випробуваного наступних типів: заміна порядку - помилка, при якій випробуваний цифри, звані їм у зростаючому порядку, починає називати в порядку спадання, і навпаки; заміна цифри - зміна її порядкового номера: замість 23 називає 21; заміна кольору - замість чорної називає і показує цифру червоного кольору.

При обробці результатів розраховується загальний показник переключення уваги, який дорівнює сумі показників по п'яти етапах. Для його обчислення необхідно визначити успішність виконання завдання «пошук цифр з перемиканням» для кожного етапу окремо. Єдиний оцінний критерій, що відображає показник переключення уваги, дорівнює часу пошуку цифр з урахуванням зроблених помилок.

Він розраховується за формулою

85

Протокол дослідження перемикання уваги Реєстрація

часу по

етапам, з Чорні цифри Реєстрація помилок Червоні цифри Реєстрація помилок / 1 2 3

4 5 24 23 22 21 20 t 6 7 8 9 10 19 18

17 16 15 t 11 12 13 14 15 14 13 12 11 10 t 16 17 18 19 20 9 8

7 червня

5 t 21

22 23 24

25

- 4 3 2 1 А = »Г - З,

де А - показник переключення уваги, Т і С - бальні оцінки часу і помилок відповідно.

Бальні оцінки часу і помилок з переключення уваги дані в табл. 2.3 і 2.4.

86

Бальна оцінка часу перемикання уваги

Таблиця 2.3 Етап I II III IV V час бал час бал час бал час бал час бал <16 44 <29 44 <32 44 <28 45 <30 44 16-21 43 29-34 43 32-40 43 28-34 44 30-34 43 21-26 42 34-39 42 40-48 42 34 - 39 43 34-38 42 26-30 41 39-44 41 48-56 41 39-45 42 38-42 41 30-35 40 44-49 40 56-64 40 45-50 41 42-46 40 35-40 39 49-54 39 64-76 39 50-56 40 46-50 39 40-45 38 54-59 38 76-84 38 56-62 39 50-54 38 45-50 37 59-64 37 84-92 37 62 - 67 38 54-58 37 50-54 36 64-69 36 92-100 36 67-73 37 58-62 36 54-59 35 69-74 35 100-108 35 73-78 36 62-66 35 59-64 34 74-79 34 108-116 34 78-84 35 66-70 34 64-69 33 79-84 33 116-124 33 84-90 34 70-74 33 69-74 32 84-89 32 124-132 32 90 - 95 33 74-78 32 74-78 31 89-94 31 132-140 31 95-101 32 78-82 31 78-83 30 94-99 30 140-148 30 101-106 31 82-86 30 83-88 29 99-104 29 148-156 29 106-112 30 86-90 29 88-93 28 104-109 28 156-164 28 112-118 29 90-94 28 93-98 27 109-114 27 164-172 27 118 - 123 28 94-98 27 98-102 26 114-119 26 172-180 26 123-129 27 98-102 26 102-107 25 119-124 25 180-188 25 129-134 26 102-106 25 107-112 24 124-129 24 188-196 24 134-140 24 106-110 24 112-117 23 129-134 23> 196 23 140-146 23 110-114 23> 117 22 134-139 22 22 146-151 22 114-118 22> 139 21> 151 118-122> 122 21 20 Для зіставлення межмодальних аттенціонние характеристик необхідно здійснити переклад індивідуального показника переключення уваги в шкальні оцінки (див. табл. 2.2).

Аналіз експериментальних даних має сенс здійснювати в декількох напрямках. По-перше, необхідно в результаті зіставлення даних зробити висновок про наявність чи відсутність вікових відмінностей за обстежуваним групам в цілому. По-друге, слід вирішити питання про ступінь вираженості індивідуальних відмінностей, тобто якою мірою відрізняються дані, отримані при обстеженні одного випробуваного, від середньо-

87

I

групових показників. І, нарешті, по-третє, якщо ми маємо експериментальні дані щодо розвитку інших характеристик уваги, можна здійснити інтеріндивідуальний аналіз, віднісши між собою величини шкальних оцінок за різними властивостями уваги.

Таблиця 2.4

Бальна оцінка помилок перемикання уваги Етап Кількість помилок Помилки, бали

кольору числа порядку I 1 2 3 2 4 6 2 червня 8 квітня II 1

2 3 4 1,5

3

4,5

7,5 1,5

3

4,5

7,5 4,5 6 III 1 2 3

4-5 1 2 3 6 1 2 3 1 6 квітня IV 1 2 3 2 5 8 1,5 3 8 2 V 1

2 3 2 5 8 1,5 3 8 2

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 2.2. ОЦІНКА УВАГИ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 2.2.1. Оцінка стійкості уваги "
 1. Т.Н. Васильєва. Формування саногенного мислення молодшого школяра: Навчальний посібник / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 48 с., 1997
  молодшого школяра, виявляється їх специфіка у світлі педагогічних проблем, міститься програма формування саногенного мислення молодшого школяра. Призначено для студентів педагогічного факультету університету, вчителів та практичних психологів сфери
 2. ЛІТЕРАТУРА
  уваги. - М., 1974. - 101 с. 5. Гиппенрейтер Ю.Б. Діяльність та увагу / / А. Н. Леонтьєв і сучасна психологія - М., 1983. - С. 165-177. 6. Гоноболин Ф.Н. Увага та її виховання. - М., 1972. - 159 с. 7. Добринін Н.Ф.О селективності і динаміці уваги / / Питання психології - 1975. - № 2. - С. 68-80. 8. Дормаш Ю.Б., Романов В.Я. Психологія уваги. - М.,
 3. 2.6. САМООЦІНКА І рівень домагань МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
  оцінка - складне динамічне особистісне утворення, особистісний параметр розумової діяльності. Самооцінка виконує насамперед регулятивну функцію. Ефективність навчальної діяльності школяра залежить не тільки від системи добре засвоєних знань і володіння прийомами розумової діяльності, але і від рівня самооцінки. Існує тісний зв'язок між успіхами, досягнутими в оволодінні навчальної
 4. Зважування критеріїв.
    оцінки результати повинні бути порівнянні, а суб'єктивний вплив оцінює особи на результат оцінки має бути по можливості знижено, то дана система потребує в одному з представлених способів вимірювання оцінки. Тільки при наявності певного проградуированного еталона можливо встановити математичним шляхом загальну оцінку, для чого необхідні використання методу критичних випадків і
 5. Оцінка
    оцінки. Система оцінки включає в себе суб'єкти та об'єкти оцінки, а також методи і засоби надання інформації про предмет або об'єкт оцінки. Суб'єкти оцінки. Залежно від того, хто проводить оцінку, виділяють: індивідуальну, групову, експертну оцінку, а також самооцінку. Об'єкт / предмет оцінки. Залежно від того, хто або що підлягає оцінці, виділяють оцінку особистісних
 6. Спосіб вимірювання оцінки.
    оцінки розробляється шкала оцінки. Це може бути загальна, прийнятна для всіх критеріїв шкала або для кожного критерію своя шкала. Що оцінює особа при оцінці повинно позначити ціну поділки певної шкали і на підставі цього дати оцінку. Можливе використання різних видів шкал. Описова шкала - при описі поділів для кожної з них застосовуються словесні визначення. Номінальна
 7. Японська модель оцінки.
    оцінка кандидата, основна увага звертається на його особисті якості та здібності: старанність, кмітливість, відповідальне ставлення до доручених завдань, вміння знаходити спільну мову з різними людьми, здатність до навчання. Мета - відібрати з наявних кандидатур найбільш надійного людини з достатнім інтелектуальним потенціалом і високими моральними якостями. Після прийому на
 8. ДОДАТОК 36 Оцінки параметрів технологічних процесів
    оцінці в балах 2 березня 1 січня. Ерозійна стійкість неукріпленого укосу в залежності від коефіцієнта запасу місцевої стійкості> 1 січня 25% хлористого кальцію 32%-ой контракції і вище, інші збагачені розсоли СТОВ води Закінчення пріл.36 1 2 3 4 5 вересень. Забруднення природного середовища забезпечують засобами залежно від їх концентрації Вода, технічний мо-носульфонат 30%-ної
 9. РЕЗЮМЕ
    оцінка потенціалу працівника може бути зроблена за допомогою анкети "Вакансія" при вступі на роботу. Атестація кадрів є комплексною оцінкою, що враховує потенціал і індивідуальний внесок працівника, і проводиться силами атестаційної комісії. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ Які методи оцінки персоналу дають прийнятні результати і мають мінімальні витрати коштів? Що таке рейтинг і як він
 10. Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010

 11. § 4. Основні психологічні новоутворення молодшого школяра
    оцінка способів і результатів навчальної діяльності з боку вчителя, товаришів по навчанню, а до кінця молодшого шкільного віку та самооцінка. У цьому віці розвивається самопізнання і особистісна рефлексія як здатність самостійно встановити межі своїх можливостей («можу або не можу вирішити це завдання?», «Чого мені не вистачає для її вирішення?"), Внутрішній план дій (вміння прогнозувати і
 12. Оцінка посади.
    оцінкою посади. Найпростіша оцінка посади заснована на методі порівнянь. На практиці точні межі відмінностей посад можна встановлювати за різницею рівнів окладів в одній організації. Такий метод застосовується при складанні штатного розпису, але він не дозволяє розкрити суть посади та ті повноваження, які їй делегуються. Для таких цілей використовується метод фактора роботи. У цьому
 13. На що звернути ОСОБЛИВА УВАГА
    оцінка? Які історичні долі політико-правової теорії справила вона вплив на політико-правову практику або подальший розвиток політичної та правової думки? Яка оцінка цієї доктрини? Таким чином, при вивченні курсу потрібно вміти відокремити головне від другорядного, звернути увагу на основу політико-правової доктрини, її структуру, зв'язок з конкретною історичною обстановкою, з
 14. 1.3. Психічний статус уваги в цілісній психіці людини
    оцінку як загального результату діяльності, так і оцінку її результатів на окремих етапах виконання та їх відповідність цілям діяльності. Названі функції уваги являють собою різні варіанти реалізації загальної регуляторної функції уваги, властивої йому як психічному феномену. За словами К.Маркса, окремий скрипаль сам керує собою, оркестр потребує диригента. У
© 2014-2021  ibib.ltd.ua