Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяСімейна психологія → 
« Попередня Наступна »
Шнейдер Л.Б.. Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. - 768 с. - («Gaudeamus»), 2006 - перейти до змісту підручника

Підготовка молоді до сімейного життя.

У процесі самого життя діти переймають від старших поколінь чимало знань про відносини до людини іншої статі, про шлюб, про сім'ю, засвоюють норми поведінки. У них рано починають розвиватися почуття товариства, дружби, честі, гідності. Це сприяє формуванню уявлень про любов як вищому людському почутті, про шлюбно-сімейних відносинах. Все це дуже цінно, але при нинішньому темпі життя природний механізм передачі таких знань вже недостатній. Тому важливе місце має належати і спеціальної підготовки підростаючого по-

1 Калмикова Е.С. Психологічні проблеми перших років подружнього життя / / Питання психології. 1983. № 3. С. 83-89.

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

коления в школі і в батьківській родині до створення в майбутньому своєї родини; до виконання подружніх і батьківських обов'язків; до виховання дітей.

Можна погодитися з І.В. Гребенникова, що відповідно підготовка підростаючого покоління до сімейного життя повинна включати наступні основні аспекти:

1. Соціальний, що розкриває політику держави в галузі шлюбно-сімейних відносин і демографії, а також містить дані про суспільну сутності шлюбно-сімейних відносин, призначення сім'ї, сімейних цінностях, соціальних ролях подружжя і батьків.

2. Морально-етичний, що включає виховання наступних моральних якостей: дружелюбного ставлення до представників іншої статі; поваги до матері, батька, старшим і молодшим; потреби у вихованні дітей; відповідальності, вірності, чесності, стриманості, доброти, поступливості; почуття обов'язку перед дружиною (чоловіком), сім'єю, дітьми; культури інтимних почуттів.

3. Правовий, орієнтований на ознайомлення з основами законодавства про шлюб та сім'ю; з найважливішими положеннями сімейного права; з обов'язками подружжя по відношенню один до одного, до дітей, до суспільства.

4. Психологічний, формуючий поняття про особистісному розвитку; про особливості психології міжособистісних відносин юнацтва; про психологічні основи шлюбу і сімейного життя, вміння розуміти психологію інших людей; розвиток почуттів, необхідних для подружньої і сімейного життя; володіння навичками спілкування.

5. Фізіолого-гігієнічний, що включає знання фізіологічних особливостей чоловічого і жіночого організмів; особливостей статевого життя, питань особистої гігієни та ін

6. Педагогічний, який включає формування уявлень про роль сім'ї у вихованні дітей, її педагогічний потенціал, специфіці сімейного виховання, виховних функціях батька і матері, про шляхи підвищення педагогічної культури батьків.

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

7. Господарсько-економічний: озброєння знаннями про бюджет сім'ї, культурі побуту, вміннями вести домашнє господарство і т. д. Всебічне виховання сім'янина здійснюється під впливом різних соціально-педагогічних і психологічних факторів. Багато дослідників, підкреслюючи багатофакторний характер зазначеного процесу, виділяють серед них сім'ю, школу, суспільство однолітків, художню літературу, засоби масової інформації, громадськість, церква. Процес виховання сім'янина, як і будь-який інший подібний процес, являє собою сукупність виховних взаємодій. При цьому ці взаємодії носять цілеспрямований (вчитель - учень) або стихійний (підліток - однолітки) характер.

Найважливіше значення в зазначених взаємодіях має не тільки вплив на вихованця, але і його відповідна реакція. Вона теж не залишається незмінною, змінюється, розвивається. Все це не можна не враховувати, організовуючи роботу з молоддю.

Таким чином, підготовка молоді до сімейного життя являє собою комплекс всебічних взаємодій з батьками, вчителями, однолітками, з іншими людьми, із засобами культури і масової інформації, в результаті яких відбувається усвідомлення особливостей шлюбно-сімейних взаємин , розвиток відповідних почуттів, формування уявлень, поглядів, переконань, якостей і ірівичек, пов'язаних з готовністю до шлюбу та сімейного життя.

Призначення родини. Формування установки на вступ у шлюб і дітородіння

Серед багатьох аспектів проблеми формування психологічної готовності молоді до сімейного життя в якості одного з найважливіших можна виділити правильне розуміння молоддю ролі сім'ї та шлюбу в сучасному суспільстві, що, в свою чергу, пов'язано з особливостями формування у них установок, орієнтацією на вступ у шлюб.

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

Навіщо людині сім'я? Це питання рідко задають собі зрілі, дорослі люди, але досить часто - молоді. У той же час поняття «сім'я» має для кожної особистості і свій внутрішній зміст. Для дитини - це його мати, батько, брати, сестри, бабусі дідусі, дядьки й тітки, які беруть участь у її вихованні. Для молодої людини після вступу в шлюб видається, що сім'я - це перш за все він і його молода дружина, потім діти.

Численні аспекти сім'ї мають для особистості різний зміст. Сім'я забезпечує людині повний психолого-фізіологічний комфорт, виконує функції «емоційного притулку». У сім'ї людина відчуває відчуття своєї корисності і цінності. Маса людських трагедій розігрувалося на хвилі відчуття людиною своєї «непотрібності». Сім'я дозволяє кожному відчути свою унікальність, свою неповторність, свою «потрібність» у повному обсязі.

Кожна людина фатально і безмежно самотній у цьому світі. Ми приходимо і йдемо, наше перебування в цьому житті триває досить короткий термін. Та ще не знаємо своєї години смерті. Сучасна людина живе з відчуттям тимчасовості свого перебування.

В унікальності людського буття, в неповторності його особистісних якостей, є дві сторони: 1. Страх загубитися, залишитися непоміченим, «непотрібним»; 2. Бажання подолати самотність, стати цінним, «потрібним», улюбленим і незамінним. Чим більш затребуваним, потрібним і цінним відчуває себе людина, тим більше у нього шансів і сил подолати самотність. Всі хочуть бути коханими. К. Юнг писав про те, що серйозною причиною душевних розладів і захворювань є «блокування психічної енергії»; це відбувається, коли людина, йдучи від труднощів, не здійснює своє життєве покликання. Любов в сім'ї позбавляє самотності, дає можливість повного (не тільки тілесного, сексуального) прийняття людини. Саме сім'я надає людині всі ресурси для самоактуалізації.

Крім потреби бути коханим кожна людина сама прагне любити. В юності рішення вступити в шлюб викликане прагненням молодих людей мрією про

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

тривалої духовної і фізичної інтимності.

Тут сім'я виступає як подружжя, створює можливості для прояву почуттів гуманізму і любові. Орієнтація на подружжя є найважливішою ціннісною орієнтацією молодих людей перед вступом у шлюб в перші роки спільного життя. З плином часу рано чи пізно у подружжя з'являється потреба мати дітей, прагнення бути батьками. Дана потреба реалізується у формах материнства і батьківства.

Для сім'ї, для кожного з подружжя важлива соціальна та психологічна сторона батьківства та материнства, тобто обов'язки по догляду та вихованню Потомства, які покладають на себе дорослі.

Крім того, зручності сімейного життя проявляються у спільному веденні домашнього господарства членами сім'ї (спочатку подружжям, далі - допомагають діти), смачне домашньому харчуванні, чистою і доглянутою одязі, взутті, комфортабельному житло.

Сімейне життя забезпечує людині регулярне статеве життя з постійним і надійним партнером, що важливо в сучасному оточенні, де набирає силу СНІД, венеричні захворювання. Отже, для чого потрібна родина:

щоб було на кого спертися; щоб було з ким порадитися; щоб був хтось поруч, чиєю думкою дорожать; щоб був хтось, хто не залишить в біді ; щоб був хтось, з ким по-справжньому добре; щоб був поруч хтось, хто поділяє такі ж цінності;

щоб був хтось, хто не буде заздрити; щоб був хто -то, з ким можна спільно радіти успіхам;

- щоб був хтось поруч, кому можна довіряти; щоб був поруч хтось, хто у важку хвилину підтримає і захистить;

- щоб був хтось, хто дивиться на речі схожим чином;

- щоб був поруч хтось, хто врівноважував би слабкості.

Все це і складає в сукупності образ сім'ї як надійного притулку в світі бурхливих політич

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

ких, економічних, технологічних, кліматичних і інших пристрастей і складнощів життя. При безперечною важливості усього вищевикладеного, не слід його переоцінювати і догматизувати. Це означає, що підготовка до шлюбу і сімейного життя не може бути зведена тільки до формально-спрощеним декларуванню сімейних цінностей та створення шлюбно-сімейних установок.

Шлюб як психологічне ставлення між статями включає в якості обов'язкової умови як саму по собі моральність, так і вибірковість індивідуальної еротичної любові. Тільки така любов робить шлюб моральним, і, отже, соціальним за своєю природою, здатним стати основою і репродуктивної функції сім'ї. Подружній і батьківський обов'язок, відповідальність визначають характер взаємин між членами сім'ї: чоловіком і жінкою, батьком - матір'ю - дитиною.

Разом з тим сучасний шлюб все більше орієнтується на задоволення потреб в інтимному і неформальному спілкуванні. За результатами одного з соціологічних опросов1 можливість ніколи не мати дітей турбує тільки 38% російських студенток, і тільки 24% молодих росіянок згодні з тим, що «бути хорошою дружиною і матір'ю - головне покликання жінки».

Таким чином, ще один неодмінний елемент у підготовці молоді до сімейного життя включає установку, орієнтацію на дітонародження і обзаведення максимальним числом дітей в сім'ї.

Що дають діти?

- роблять подружжям-родичами. За допомогою дитини подружжя, тобто «родичі за вибором», - чоловік і дружина - стають батьками - батьком і матір'ю, тобто біологічними родичами;

- дитина дає батькам можливість відкрито виявляти почуття любові і емоційного самовираження (рідного малюка можна погладити, «потискати», поцілувати куди завгодно, обійняти, з ним можна «повозитися» і т. д.);

1 Здравомислова О. Дві третини російських студенток хочуть чоловіка-годувальника / / Я сама. № 4. 1997. С. 40.

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

- дитина змушує батьків підвищувати свій культурно-освітній рівень. Вже вік «чомучок» виявляє, що дорослі багато чого не знають: мама відсилає до тата, а тато обіцяє подивитися у словнику. Навчання дітей в школі, в тій самій, де «задавати все більше нам стали чомусь» і де «нині перший клас на зразок інституту» взагалі змушує батьків «заново вчитися» і, як не дивно, багато чому вчитися у своїх дітей;

- дитина виступає таким собі етичним регулятором, він змушує дорослих стримувати свої негативні емоції, контролювати свою мову, стежити за манерами і поведінкою. Цікаво, що такий «контролер» в сім'ї іноді дуже корисно і благотворно впливає на батьків і розвиває їх самоконтроль;

- дитина мимовільним чином дозволяє дорослим повернутися в їх власне дитинство, ніби вдруге його пережити;

- дитина в сім'ї забезпечує партнерство, - спочатку по іграх, потім можливе з якихось більш серйозних досутовим занять, далі - по веденню господарства і, іноді, поділяє і продовжує професійні захоплення батьків;

- і, нарешті, дитина представляє потенційну опору і підтримку в старості.

Виховання сім'янина: шляхи, форми та засоби

Морально-етична і операціонально-освітня підготовка. Аналіз дії існуючих шлюбно-сімейних відносин показує, що рольшінство фахівців, що займаються проблемами сім'ї та сімейного виховання, вважають головною умовою стійкого існування шлюбу і сім'ї моральний рівень людей, що включає, перш за все, ту чи іншу ступінь усвідомленості моральних норм. Безперечність подібного положення вчинення очевидна. Дійсно, рівень розвитку моральної свідомості людини значною мірою визначає його діяльність і поведінку у сфері сімейних відносин.

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

 Практика показує, що сучасні молоді люди, використовуючи слова К. В'яземського і «жити квапляться, і відчувати поспішають». 

 З одкровень: «Все почалося, коли мені було років 13 - 14 і, як багатьом іншим дівчатам в цьому віці, моторошно хотілося любові, при тому, що все інше вже було. Мені подобалося, що сильні, красиві хлопці з непідкупною відданістю в очах звертають увагу саме на мене. Мені гуділи на вулицях машини, підморгували шофери і дивилися вслід перехожі. Потім була перша любов. З'явилися різні кампанії, дискотеки, накачані лицарі. Почалася бурхлива, весела життя ... » 

 У наш час провідним мотивом вступу в шлюб є «любов». Однак, називаючи «любов» як мотиву шлюбу, молоді люди, мабуть, вкладають у це слово різні змісту. Т.А. Флоренская виделяет1 три різні розуміння цього слова: любов як сексуальний потяг; любов як потреба бути коханим; любов як домінанта на іншому. Вона приводить їх опису. 

 1.

 Домінування статевого потягу. Гіпертрофія статевого потягу веде до утворення сексуальної домінанти, захоплюючої всі життєві сили людини, перетворюючи його в раба своїх потягів. Це стає перепоною для психічного та духовного розвитку людини. Ототожнення любові з фізіологією найчастіше відбувається з тими дітьми, які виросли в сім'ях з несприятливими подружніми стосунками. Принциповий «механізм» для гіпертрофії сексуальної потреби залишається таким же, як у випадку гіпертрофії потреби в алкоголі. Т.А. Флоренская пише, що такі люди не здатні до створення сім'ї, т. к. у них занадто сильна потреба в зміні «об'єктів» задоволення сексуальної потреби. Таку ситуацію фахівці в області психології сімейних відносин характеризують як «серійну моногамію». 

 2. Потреба бути коханим. Ця потреба властива кожній людині з самого раннього 

 1 Флоренская Т.А. Діалог у практичній психології. М, 1991. 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 дитинства. Однак нерідко потреба бути коханим залишається спрямованої виключно на себе. Така одностороння потреба - бути коханим і нездатність до любові є психічною захистом від почуттів підвищеної тривожності, незадоволеності, що сягають корінням в раннє дитинство. Ця егоцентрична, невротична, по суті, потреба, проявляється в підвищеній вимогливості любові до себе, ревнощів, підозріливості, посиленого бажанням привернути увагу до себе, уразливості і т. п. Підвищена потреба бути коханим і визнаним виражається в хворобливих реакціях на неуспіх, підвищеному рівні домагань, що не відповідає реальним можливостям людини. Ця неспроможність у любові, нездатність любити в поєднанні з сильною потребою бути улюбленим проявляється в бурхливих афектах. Такі люди в шлюбі постійно зайняті з'ясуванням відносин, а не справами, яких так багато в шлюбі. 3 Здатність любити. Рівні здатності «любити» різні - від взаємного почуття до безкорисливої самовідданої любові, здатної пережити відсутність взаємності. Така людина вірний у любові і надійний в родині. Якщо почуттєві задоволення неминуче призводять до пересичення, то любов не насичується: улюблений людина не набридає, він розкривається все глибше і глибше. Люблячі утворюють один організм, роз'єднання якого подібно смерті. В даний час шлюб стає добровільною справою двох молодих людей, які навіть за наявності економічної залежності від батьків нерідко не посвячують їх в свої наміри. Говорячи про шлюб, не можна забувати про те, що бажання вступити в подружній союз і ступінь готовності до його укладення - це далеко не однакові поняття. На думку психологів, морально-психологічна підготовленість особистості до шлюбу означає сприйняття цілого комплексу вимог, обов'язків і соціальних стандартів поведінки, кото1римі регулюється сімейне життя. До них відносяться: 

 1 Торохтій B.C. Психологія соціальної роботи з сім'єю. М., 1996. 127 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 - готовність прийняти на себе нову систему обов'язків стосовно свого шлюбного партнера, майбутнім дітям та відповідальності за їх поведінку; 

 - розуміння прав і достоїнств інших членів сімейного союзу, визнання принципів рівності в людських відносинах; 

 - прагнення до повсякденного спілкування та співпраці, погодженням взаємодій з представником протилежної статі, що в свою чергу передбачає високу моральну культуру; 

 - вміння пристосуватися до звичок і рис характеру іншої людини і розуміння його психічних станів. 

 B.C. Торохтій вважає, що ці вимоги реалізуються в різних сім'ях різною мірою, на підставі цього очевидного факту він вводить поняття «здатність до шлюбу», що припускає кілька складових. 

 1. Це здатність піклуватися про іншу людину, самовіддано йому служити, діяльно робити добро. 

 2. Здатність співчувати, співпереживати, співчувати, тобто «входити» в емоційний світ партнера, розуміти його радощі й прикрощі, переживання і невдачі, поразки і перемоги, знаходити духовну єдність з іншою людиною. 

 3. Здатність до кооперації, співпраці, міжособистісному спілкуванню, наявність навичок і умінь у здійсненні багатьох видів праці, організація домашнього споживання і розподілу. 

 4. Висока етична та психологічна культура, що пропонує вміння бути терпимим і поблажливим, великодушним і добрим, приймати іншу людину з усіма дивацтвами і недоліками, придушувати власний егоїзм. Всі ці здібності є показниками уміння людини швидко змінювати свою поведінку відповідно до обставин, що змінюються, виявляти терпимість, стійкість і передбачуваність своєї поведінки, здатність до компромісу. B.C. Торохтій, відзначаючи високу значимість підготовленості кожної особистості до шлюбу, відзначає, що 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 міцність, доля шлюбу залежить від багатьох факторів. Адже об'єднуються в сім'ю дві особистості з їх складними психологічними і фізіологічними особливостями. Для що у шлюбі людей дуже важливо бути зрілими в соціально-психологічному відношенні особистостями. 

 До психологічної зрілості, на думку BC Topox-ку, відноситься відсутність надмірного егоїзму, агресивності і навпроти - наявність здатності визнавати власні помилки і прагнення до постійного самовдосконалення в подружніх стосунках. 

 Сукупність факторів, що забезпечують зрілість особистості у сімейних відносинах і, отже, входять обов'язковим елементом у підготовку молоді до сімейного життя включає також: 

 - комунікативні вміння; 

 - володіння психотехнікою спілкування та саморегуляції; 

 - психологічну підтримку; 

 - добродушність і відхідливість у сварці; 

 - терпимість до недоліків іншого; 

 - вміння долати конфліктні ситуації; 

 - бажання і готовність до появи дітей і спільної турботи про їх розвиток, виховання і навчання; 

 - соціальну активність членів сім'ї та їх вміння не замикатися у вузькому колі сімейних справ. 

 Додамо сюди ще вміння прощати. 

 Така зрілість не досягає одномоментно і залежить від багатьох факторів. В якості першого чинника виділяється потреба в психологічній готовності і здатності до виконання ролі чоловіка і дружини, а потім батька і матері. Кожна соціальна роль включає певні очікування, які пред'являються до її виконавцю. Тому готовність до ролі чоловіка і дружини означає чітке знання цих очікувань (тобто прав і обов'язків) і бажання виконувати їх. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Підготовка молоді до сімейного життя."
 1. Література для самостійної роботи
    сімейного життя: Тести, опитувальники, рольові ігри. М., 1991. 8. Лесгафт П. Ф. Сімейне виховання дитини та її значення. М., 1991. 9. Світ дитинства: дошкільник. М., 1979. 10. Світ дитинства: молодший школяр. М., 1981. 11. Світ дитинства: підліток. М., 1990. 12. Максимов В.В. Сімейна книга. Спб, 1996. 13. Основи педагогічної майстерності / Під ред. І.А.Зя-зюна. М., 1989. 14.
 2. ? Зразкові питання для підготовки до заліку чи іспиту
    сімейних відносин в історії людського суспільства. 2. Тенденції розвитку сім'ї в сучасному світі. 3. Основні функції сім'ї та їх характеристика. 4. Становлення психології сімейних відносин. 5. Динаміка розвитку сім'ї. Життєвий цикл сім'ї. 6. Кризові періоди в шлюбі. 7. Сім'я як мала соціальна група. 8. Психологія емоційних відносин.
 3. § 3. Трактування мети виховання в найважливіших директивних документах Республіки Білорусь
    підготовка до самостійного життя і праці; - формування моральної, естетичної та екологічної культури; - оволодіння цінностями і навичками здорового способу життя; - формування культури сімейних відносин; - створення умов для соціалізації, саморозвитку і самореалізації особистості. Зміст виховання базується на
 4. Готовність до шлюбу
    підготовку до сімейного життя. І справді, якщо людина не пройде відповідної підготовки, він не зможе отримати водійські права, тоді як для отримання свідоцтва про шлюб не потрібно майже нічого. Багато людей приймають рішення про вступ у шлюб необдумано, не усвідомлюючи приймається на себе відповідальності, не навчившись Текст взято з психологічного сайту
 5. § 5. Сімейний календар
    сімейного життя по місяцях і сезонах Демографічні події сімейного життя - шлюби, народження, смерті - взаємопов'язані. Розкид демографічних подій за календарем не був випадковим, хаотичним, він підпорядковувався досить суворим закономірностям. Ці події об'єднувалися в річні цикли (круги) - матримоніальний, дітородний і летальний,-що знаходилися в цепочной взаємозв'язку. Структура циклів
 6. Тема 9. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ в сімейному консультуванні в терапії
    підготовки відповідно до вимог ... науки слід розглядати як найважливіший етичний аспект діяльності практикуючого психолога. 2. Психолог-консультант несе відповідальність за перебіг і результати психологічного ... і психоло-I гической ... обгрунтованість психологічного ... і адекватність використовуваних
 7. Мета і завдання правового виховання молоді
    молоді залежить від того, наскільки правильно визначена його мета і заду-чи. Досить часто вона зв'язується з формуванням позитивного правосвідомості. Однак виховання завжди пов'язане з цілеспрямованим, організованим впливом на всю особистість. У цьому значенні слід розуміти і правове виховання молоді, яке являє собою цілеспрямоване, послідовне і систематичне
 8.  13.5. Правове виховання молоді
    молоді
 9. Завдання успадкування.
    підготовки, тоді як передачу справ треба готувати заздалегідь і вибирати наступника ретельно, так як від нього залежить подальше процвітання і успіх бізнесу, в який вже було вкладено стільки сил і праці. У Німеччині сьогодні власники приблизно 300 тисяч малих і середніх підприємств шукають гідного наступника. З трудового життя зараз йде наймасовіше - повоєнний - покоління
 10. Запитання і завдання для самоконтролю
    сімейного виховання: ознаки і функції сім'ї. 2. У чому полягає мета і які завдання сімейного виховання? 3. Задумалися Ви над складністю педагогічної професії "батько"? Що необхідно знати, чому навчитися, щоб нею оволодіти? 4. Які правові основи сімейного виховання? 5. Як здійснюється взаємозв'язок школи, сім'ї, суспільства щодо виховання дітей в період відмови від
 11. Правова обізнаність
    підготовка - необхідний елемент підготовки молоді до сімейного життя. Слід пам'ятати, що шлюб грунтується на вільній згоді жінки і чоловіка, причому подружжя є повністю рівноправним у сімейних відносинах. Принцип рівності прав подружжя знаходить відображення в нормах сімейного права, які визначають права і обов'язки подружжя в особистих і майнових відносинах. Всі питання
 12. Шнейдер Л.Б.. Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. - 768 с. - («Gaudeamus»), 2006

 13. Сім'я як бізнес.
    сімейний бізнес. При розширенні бізнесу багато фірм втрачають свій статус сімейних підприємств, але, відкриваючи власну справу, необхідно спиратися на близьких і перевірених людей. Сімейні підприємства становлять значну, якщо не більшу економічно активну частину малих підприємств в цілому, а успішних малих підприємств - особливо. Західні дослідники виявили, що 68% малих
 14. § 2. Сімейні правовідносини: суб'єкти, підстави виникнення і припинення
    сімейного права-це засновані на шлюбі, спорідненості, усиновлення, опіку та піклування, прийнятті дітей на виховання майнові та особисті немайнові відносини, що складаються між членами родини або з їх участю. Сімейні правовідносини виникають з таких юридичних фактів, як події, і особливо такий їх різновиди, як стану. Оскільки події породжують правові
 15. Сімейні ризики.
    підготовки, а тому здатні допускати непоправні помилки в управлінні. Практично неможливо звільнити співробітника, хай не дуже працьовитого, але належить до сімейного клану. Кадрова політика малих сімейних фірм націлена на те, щоб не допустити найманих фахівців до управління, особливо до фінансів. Адже нерідкі випадки, коли колишні керуючі сімейних фірм засновували свою справу,
 16. Передмова
    молодь (та й не тільки молодь) далеко не завжди знайома з лінгво-філософської теорією мови - псіхосістематікой - Г.Гійома в силу недостатнього поширення іноземної наукової літератури, та й відомої труднощі засвоєння предмета у викладі самого автора. Гійом не без успіху спробував піднятися від промови через мову до рівня роботи думки, уявити собі, як створила мову думка
 17. Криміногенні чинники в умовах жізнедеятелиюсті населення
    підготовки співробітників правоохоронних органів, виховання їх у дусі найсуворішого дотримання законності; - зниження загального рівня педагогічного професіоналізму і особистісно-формуючої активності вчительської та викладацької діяльності; - різке зменшення масовості і активності участі населення в роботі громадських формувань соціально-педагогічного та
 18. § 4. Відповідальність в сімейних правовідносинах
    сімейних прав і невиконання обов'язків. Тема 30. Взаємні права і обов'язки подружжя Здійснення сімейних прав у точній відповідності з їх призначенням передбачає таку реалізацію наданих громадянам можливостей, яка всіляко сприяла б зміцненню сім'ї, забезпечувала належне виховання дітей, створювала сприятливі умови для всебічного розвитку всіх членів
© 2014-2021  ibib.ltd.ua