Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяСімейна психологія → 
« Попередня Наступна »
Шнейдер Л.Б.. Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. - 768 с. - («Gaudeamus»), 2006 - перейти до змісту підручника

Освітньо-операциональная підготовка.

Крім психологічної готовності найважливішими складовими сім'ї є функціонально-рольові зв'язку між чоловіком і жінкою. У недалекому минулому саме чоловік виконував найбільш важку фізичну роботу і ніс моральну відповідальність-

5 Шнейдер Л. Б.

Текст взято з психологічного сайту http://psylib. myword.ru

ність за благополуччя родини. Зараз існує помітний розрив між традиційними уявленнями про «чоловічих» і «жіночих» сімейних ролях і реальним розподілом обов'язків у родині.

Реально в більшості звичайних російських сімей основний тягар домашніх турбот несе жінка. Це нерідко породжує психологічно напружені ситуації, особливо в молодих сім'ях. Отже, чинником стабільності сім'ї може бути раціональний розподіл обов'язків.

Крім того, функціонально-рольова узгодженість в структурі взаємодії подружжя передбачає дошлюбне освітньо-операциональную підготовку молоді. Молоді люди повинні мати певні знання, вміння та навички, необхідні для сімейного життя. Сукупність необхідних знань включає знання загального порядку, а також правові, економічні, медичні та інші. Окремі групи молоді, будучи фізіологічно і соціально-психологічно (на рівні міжособистісних відносин) готовими до шлюбу, тим щонайменше не повністю досягають необхідного необхідного для цього рівня обсягу знань, умінь і навичок, тобто інструментальної підготовки. Сучасні юнаки та дівчата в своїй переважній більшості не вміють готувати, не вміють прати, лагодити одяг. Разом з тим переважна вихідна молодіжна установка в передбачуваному розподілі ролей в сім'ї базується на принципі «справедливості». Таким чином, доводиться констатувати, що багато молодих людей психологічно і технологічно не є готовими до виконання соціальних функцій подружжя.

Статева культура. Характерною рисою сучасного інформаційного середовища є те, що в ній в інтегрованому вигляді і різноманітних, часто досить химерних поєднаннях одночасно функціонує інформація, яка адекватно відображає існуючий світ, а також деформована, перекручена інформація. Це зумовлено як складністю самого процесу пізнання і неповнотою наших знань про світ, так і упередженістю, суб'єктивністю людей, що її породжують, а часто зловживань

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

ем інформаційних процесів при ігноруванні завдається своїми діями шкоди іншим людям1 Для особистості, що формується специфічним обра-вом організоване зловживання інформаційним середовищем виступає як своєрідне знаряддя розтління дитячих душ.

Специфічні для культури асоціативні форми, традиційна символіка, забобони, ідіоматичні звороти, неврахування яких надає інформації ЗМІ про злочинності та проституції в інших країнах несподівано різку двозначність, сприймається підлітками як легко запам'ятовується крайність статевих відносин; екзотичність форм статевих відносин збуджує, вабить і притягує, додамо, що свого усталеного сформованого сексуального сценарію у підлітків немає, еротичні бажання і фантазії, душевні стосунки не устоялися, не склалися, тобто захистів проти такого насиченого впливу немає ні в емоційному плані, ні в життєвому досвіді.

Навіть при схоронності культурного контексту така інформація може вплинути деструктивним чином, оскільки порушуються характерні для даної ментальності архетипи і соціальні ролі.

Прямолінійні і вульгарні заклики використовувати, наприклад, «сексуальні засоби», «дев'ять позицій темної дівчата», «таїландський секс» руйнують романтику відносин між чоловіком і жінкою.

У російській суспільстві розвинена гуманістична традиція в розумінні природи кохання і, звертаючись до потаємним питань статі, сексуальну енергію людини пов'язували з продовженням роду, з розумінням духовної культури людини - з релігією, художньою творчістю, з пошуком нових моральних цінностей. Любов виявлялася одночасно і етикою, і естетикою, і психологією, і осягненням боже-недержавні. Цей синкретизм - одна з характерних особливостей російського Ероса2.

1 Грачов Г.В. Інформаційне середовище суспільства і джерела загроз інформаційно-психологічної безпеки / / Екологічна психологія. Тези 1-ї російської конференції. М. 1996. С. 39 - 40. ллл

'Російський Ерос, або Філософія любові в Росії. М., 1991. 131

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

На сприйняття продукції порнографіческо1го толку може впливати стереотип країни-ізготовітеля1. У ньому відбиваються йога, гімнастика, система харчування, міфологічні оповіді, уявлення про маскулінності-фемінності, етнокультурні традиції Індії, Китаю, Японії, Таїланду та ін Наприклад, в основі східної еротичної філософії лежить вчення тантризма, однієї з течій шиваизма, прово2згласівшего шлях до божеству через еротичний екстаз2. Зіткнення з цією стороною східних традицій, вирваних зі свого культурного, етнографічного контексту, акцентує увагу підлітків (дітей), у яких цілісних уявлень про східних навчаннях немає, тільки на одному - еротичному екстазі, збуджує, породжує домисли. У результаті - просто розбещує розум і розтліває душі. Еротична сфера життя стає для підлітків грою за принципом «а давай теж спробуємо».

У зарубіжних дослідженнях психоаналітичного толку прийнято вважати, що телебачення і - ширше - ЗМІ виступають в суспільстві в ролі суперотца або понад-свідомості. У свою чергу глядач, читач займає позицію дитини, і його очікування кристалізуються в образі «хорошою інформаційною публікації», «ідеальної реклами», «популярної особистості в журналі» і т. д.

Таким чином, глядачі, читачі чекають, що суспільство, використовуючи масові засоби комунікації, буде їх інформувати, навчати, розвивати в рамках моральних норм та з повагою до гідності людини. Однак реальність інформаційного потоку далека від цих очікувань. Портрет дня, який створюється новинними публікаціями, явно перевантажений трагедіями, розважальні матеріали апелюють до найнижчих смакам і біологічним інстинктам, а реальні фото-та відеоматеріали модифікують картину світу, а часто і схему

1 Данилова ^ / ". Специфіка сприйняття російської аудиторією рекламного продукту, виконаного в культурних традиціях різних країн / / Екологічна психологія. Тези 1-ї російської конференції. М., 1996. С. 43.

Дуглас Н., Слінжер П. Езотерична еротика Сходу Ростов

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

тіла человека1. У результаті може порушитися самоідентифікація людини як біологічного виду .

У дослідженні Курдюковой Ю.А., Людський Е.В., Мдівані М.О. (Психологічний інститут РАВ) здійснено кількісно-якісний аналіз 1198 назв відеофільмів, пропонованих пунктами продажу відеокасет.

Результати показують, що переважна більшість (72%) назв відображають нижчі, іме2ющіе фізіологічну основу потреби человека2.

Малолітні сутенери, фетишизм, груповий секс, «педофілія, дитяча проституція, цінепімастія, ес-каудірізм, трансвестизм, фроттеризм та інші девіації - образ сексу, який запечетлівается в умах мільйонів підлітків в нашій країні.

Образи, що наповнюють розум, мотивують поведінку. Наші діти перетворюються в ті образи, які створюються для них мас-медіа. Не випадково раніше засоби масової інформації буквально рясніли випадками з сексуальної практики Філіппін, Полінезії, Африки, Америки, тепер же їх тіснять приклади з нашої власної вітчизняної практики.

Це перекручене розуміння образу чоловіка і жінки, їх статевих відносин, відбитого в умах молоді, призводить до того, що вона сповнена образ, насмішок, анархії і зневаги.

Антигерої, антиприкладом стали для багатьох молодих людей рольовими моделями.

Вся нація опинилася під руйнівним закордонним впливом «бетменів», «секс-герл» і пр. Вони породжують надмірно уніфіковані стереотипи і можуть ставати психотравмуючими для тих, хто цим стереотипам не відповідає.

Звичайно, все вище сказане це не тільки вина ЗМІ, сучасної літератури і мистецтва, це насамперед біда виховання, коли інтерес до світу відливається у форму самодостатнього сексуальної цікавості.

1 Матвєєва Л . В. Бути чи не бути? Як телебачення модифікує нашу свідомість / / Екологічна психологія. Тези 1-й Російської конференції. М., 1996. С.112 -113.

2 Мдівані М.О ., Курдюкова Ю.А. Дослідження сучасної інформаційної Середовища як фактора агресивної поведінки / / Вчителю про Екології дитинства. Черноголовка, 1995. С. 218 - 225

Текст взято з психологічного сайту http://psylib . myword.ru

Глава 3

Звідси особливо гостро постає проблема статевої підготовки до сімейного життя. І.В. Дубровіна підкреслює, що, поряд з формуванням морального світу особистості і уявлень про сімейне життя, необхідно забезпечити і формування особливої системи уявлень дитини про себе як людину певної статі, що включають в себе специфічні для хлопчиків і дівчаток потреби, мотиви, ціннісні орієнтації, ставлення до представників іншої статі і відповідні цим утворенням форми поведінки. Ця надзвичайно актуальна необхідність, відповідна основним завданням статевого виховання, порівняно недавно стала предметом спеціальної уваги дослідників, що виразилося у вивченні формування уявлень про маскулінності - фемінінності як однієї з умов підготовки до сімейного життя.

Важливим елементом підготовки молоді до сімейного життя є розвиток культури статевих відносин, формування установки на збереження подружньої вірності в шлюбі, цілісності та мудрості фізіологічного та морального, душевного єдності подружжя. Порядна людина інтимне приховує, до людей він відкритий душею, розбещений людина, навпаки, - душу приховує, а до людей «вивернутий» однієї статевої стороною, нестримної сексуальністю.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Освітньо-операциональная підготовка."
 1. 8.7. Професійно-педагогічна підготовка навчаються в юридичних освітніх учрежденіях126
  освітніх
 2. Погодинна тематичних планів КУРСУ
  освітнього простору 4 4 8 ства в процесі викладання філософії 5. Державний освітній стан 2 лютого дарт і викладання філософії 6. Викладання філософії і профіль ву 2 4 6 за (факультету, спеціальності) 7. Методика підготовки та читання лекцій 4 4 8 з філософії 8. Методика підготовки та проведення се-2 4 6 мінарского заняття 9. Форми контролю знань студентів 4 -
 3. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  освітньому середовищі. 1. Освіта як фактор, що сприяє розвитку цивілізованого суспільства. 2. Різноманіття форм педагогічної взаємодії в залежності від соціально-історичних умов суспільного розвитку. 3. Педагогічна діяльність в рамках стратегії глобальної освіти. 4. Психологія організації групової навчально-пізнавальної діяльності.
 4. § 3. Державний освітній стандарт
  освітніх установ; - входженням в систему світової культури, що вимагає врахування тенденцій розвитку змісту загальної освіти у світі. Під стандартом освіти розуміється система основних параметрів, що приймаються як державної норми освіченості, що відбиває суспільний ідеал і враховує можливості реальної особистості і системи освіти по
 5. 8.4. Педагогічна система юридичної освітньої установи
  освітнього рівня (освітнього цензу). В її основу покладено принципи державної політики в галузі освіти, що забезпечують реалізацію вимог державних освітніх стандартів з таким напрямами підготовки (спеціальностями), як юриспруденція, правознавство, правоохоронна діяльність, управління, та вимог кваліфікаційних характеристик по
 6. 5. Терміни освоєння основної освітньої програми випускника за спеціальністю 022700 «Клінічна психологія»
  освітньої програми підготовки фахівця при очній формі навчання складає 260 тижнів, у тому числі: - теоретичне навчання, включаючи науково-дослідницьку роботу студентів, практикуми, в тому числі лабораторні, а також екзаменаційні сесії 180 тижнів; - практики не менше 25 тижнів; - підсумкова державна атестація, включаючи підготовку й захист випускної кваліфікаційної
 7. 8.1. Система юридичної освіти в Росії і принципи її побудови Система юридичної освіти та її структура
    освітніх рівнів (освітніх цензів). Її структура являє собою сукупність трьох взаємодіючих підсистем: - спадкоємних освітніх програм і державних стандартів різного рівня і спрямованості; - мережі реалізують їх освітніх установ незалежно від їх організаційно-правових форм, типів і видів; * органів управління
 8. Відбір кандидатів на навчання
    освітніх установ правоохоронної системи свідчить про те, що ті вузи, ссузів і навчальні центри, де грамотно організований професійний відбір кандидатів на навчання, мають менший відсоток відсіву навчаються, з одного боку, і, з іншого - більш високий рівень підготовки фахівців, успішної практичної діяльності випускників. В даний час професійний відбір
 9. Педагогічний процес в юридичному освітній установі
    освітній, навчально-виховний) являє собою спеціально організовану, керовану, взаімообуслоатенную діяльність викладачів і навчаються, спрямовану на формування духовної, професійної і фізично розвиненої л ічность випускника освітнього закладу та підготовку його кваліфікованим фахівцем заданого образователями ьного рівня. Його структура у своїй
 10. Основні вимоги до змісту підготовки
    освітні установи, що мають право юридичної особи. Розробка програм навчання, ліцензування цих освітніх установ та контроль їх діяльності здійснюється в порядку, що встановлюється нормативними актами Міністерства освіти Російської Федерації, погодженими з Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації, Міністерством охорони здоров'я Російської Федерації і
 11. Педагогічна сутність професійної підготовки
    освітніх установах. Загальна організація її здійснюється кадровими апаратами, спеціальними службами та безпосередніми керівниками. Під підготовкою часто мається на увазі те, що позначається педагогічної категорією «навчання». Але професіоналізм - це не тільки навченість людини. Професіоналом може вважатися лише той, хто не тільки знає, а й може, хоче, здатний
 12. § 3. Управління системою освіти в Республіці Білорусь
    освітніх установ, громадських організацій та формувань. Республіканські і місцеві громадські організації в межах території, на яку поширюється їх діяльність: - здійснюють громадський контроль, за дотриманням законодавства Республіки Білорусь, норм міжнародного права в галузі освіти, прав дитини, та реалізацією національних та
 13. Федорова М.Ю.. Нормативно-правове забезпечення освіти: навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів / М.Ю. Федорова. - 2-е вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія»., 2009

 14. Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка,
    освітніх установах юридичного профілю, підготовку професіоналів для правоохоронних органів. У ньому вирішуються дві основні задачі: перша - загальноосвітня (федеральний компонент) - ознайомлення студентів, курсантів, слухачів з основами педагогіки (частина I) і друга - професійно-педагогічна - вивчення юридичної
© 2014-2021  ibib.ltd.ua