Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

3. Поняття і функції цивільно-правової відповідальностіЗі сказаного випливає, що
цивільно-правова відповідальність - одна з форм державного примусу, що складається у стягненні судом з правопорушника на користь потерпілого майнових санкцій, перелагаются на правопорушника невигідні майнові наслідки його поведінки і спрямованих на відновлення порушеної майнової сфери потерпілого.
Основной, головною функцією цивільно-правової відповідальності є її компенсаторно-відновлювальна функція. Вона відображає співмірність застосовуваних заходів відповідальності і викликаних правопорушником збитків, а також спрямованість стягнення на компенсацію майнових втрат потерпілого від правопорушника. Поряд з цим цивільно-правова відповідальність виконує також стимулюючу (організаційну) функцію, оскільки спонукає учасників цивільних правовідносин до належного поведінки. Сприяючи запобіганню можливих у майбутньому правопорушень, цивільна відповідальність виконує і попереджувально-виховну (превентивну) функцію (див., наприклад, п. 2 ст. 1065 ЦК). Зрозуміло, вона, як і всяка юридична відповідальність, здійснює штрафну (наказательной) функцію стосовно правопорушників.
Заходами цивільно-правової відповідальності є цивільно-правові санкції - передбачені законом майнові заходи державно-примусового характеру, що застосовуються судом до правопорушника з метою компенсації майнових втрат потерпілого і покладають на правопорушника несприятливі майнові наслідки правопорушення.
Більшість цивільно-правових санкцій є компенсаційними, маючи на меті відшкодування потерпілій від правопорушення стороні понесених нею майнових втрат. Прикладом таких санкцій служать збитки (п. 2 ст. 15 ЦК). Цивільному праву відомі і штрафні санкції, які стягуються з правопорушника на користь потерпілого незалежно від понесених збитків, наприклад штрафи або пені за прострочення виконання за договором. Як рідкісний виняток у цивільному праві використовуються конфіскаційні санкції, які полягають в безоплатному вилученні певного майна правопорушника в доход держави (ст. 169 ЦК).
Слід підкреслити, що цивільно-правова відповідальність є інститутом Загальної частини цивільного права, що поширюють свою дію за загальним правилом на всі види цивільних правовідносин. Вона аж ніяк не зводиться до відповідальності за порушення зобов'язань, як це за традицією встановлюється цивільним законодавством, і в більшості випадків автоматично відтворюється наступній за ним навчальної літературой1.
Заходи цивільно-правової відповідальності передбачені і в загальних положеннях ЦК (наприклад, у вигляді відмови в охороні прав у випадках зловживання ними (п. 1 і 2 ст. 10 ЦК), обмеження дієздатності громадянина відповідно з правилами п. 1 ст. 30 ГК, відповідальності органів та засновників юридичної особи відповідно до п. 3 ст. 53 і п. 3 ст. 56 ГК, відповідальності правонаступників юридичної особи відповідно до п. 3 ст. 60 ЦК та т . д.), і в розділі про речові права (наприклад, у вигляді правил про наслідки самовільної будівлі, передбачених п. 2 ст. 222 ЦК), і в нормах авторського і патентного права.
Традиційне відсутність узагальнюючих правил про відповідальність у цивільному законодавстві не може вважатися безумовним доказом на користь відсутності такого інституту в цивільному праві (не кажучи вже про громадянське право як науці та навчальної дисципліни). Навпаки, такий стан свідчить про недоліки системи чинного законодавства, що не враховує давно склалися в цивільному праві реалій. Не випадково навіть законодавець, що залишився на традиційних позиціях, змушений був помістити правила про збитки (як міру відповідальності) в загальні правила цивільного права, а не в Загальну частину зобов'язального права, як було в раніше діяв законі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Поняття і функції цивільно-правової відповідальності "
 1. Адміністративний процес
  Поняття і принципи адміністративного процесу 1. Поняття й основні риси адміністративного процесу 2. Принципи адміністративного процесу 1. Адміністративний процес - це сукупність дій, со-вершать виконавчими органами для реалізації покладених на них завдань і функцій. Особливості адміністративного процесу: 1. Являє собою різновид владної діяльності суб'єктів незалежно ектов
 2. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 3. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Так що ж таке революція? Яке її вплив на життя суспільства? Сучасне, на наш погляд, досить змістовне визначення революції як суспільно-історічес-кого феномена дано в філософській праці М.Л. Тузова «Революція і історія» (Казань, 1991). Виходячи з досягнутого у вітчизняній і зарубіжній революціологіі і враховуючи наявні різночитання у визначенні революції, автор під
 4. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  Принцип диспозитивності. Основним рушійним початком арбітражного судочинства служить ініціатива що у справі осіб. Відповідно З принципом диспозитивності цивільні справи, за загальним правилом, виникають, розвиваються, змінюються, переходять з однієї стадії процесу в іншу і припиняються під впливом, головним чином, що у справі осіб. Принцип диспозитивності арбітражного
 5. 23. Поняття і стадії прав. регулювання. Общедозволітельний і дозвільний типи прав. рег-ня.
  Правове регулювання - це здійснюване гос-вом за допомогою права і сукупності правових засобів упорядкування суспільних відносин, їх юр. закріплення, охорона і розвиток. Типи правового регулювання - особливості загального порядку регулювання того, на чому базується правове регулювання в даному, конкретному випадку: дозволу чи заборони. Використання у певному порядку тих чи інших
 6. 57. Акти застосування права: структура та види.
  Акт застосування норм права (правозастосовний акт) - індивідуальний правовий акт-волевиявлення (рішення) уповноваженого суб'єкта права (компетентного державного органу чи посадової особи), який встановлює (змінює, припиняє) на основі юридичних норм права та обов'язки учасників конкретних правовідносин або міру відповідальності конкретних осіб за вчинене ними
 7. 67. Штрафна і право-відповідальність: поняття, цілі і результати.
  Види юридичної відповідальності залежно від її функцій: 1. Правовосстановительная - (цивільно-правова і матеріальна) - примус, як правило, не виявляється; має місце добровільне виконання правопорушником відповідальності. Державний примус використовується у разі виникнення конфлікту між учасниками правовідносин. Це цивільне право і матеріальна
 8. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
  Вчинення злочину є умовою виникнення кримінальної правовідносини. При цьому слід зазначити, що правовідносини, як форма реалізації кримінального закону, тісно пов'язане з встановленням в діях винного складу злочину. «Кримінальні закони, - пише А. А. Піонтковський, - описуючи ознаки складу злочину, описують тим самим юридичний факт, який є умовою
 9. § 3. Визначення поняття складу злочину
  Аналізуючи співвідношення елементів складу злочину з передумовами караності, а також співвідношення елементів складу з елементами кримінального правовідносини, ми прийшли до висновку, що тільки два елементи (з чотирьох у відповідності з традиційним визначенням складу) залишаються без змін і в момент скоєння злочину, і в момент застосування покарання, і тому тільки ці дві сторони
 10. § 1. Поняття злочину
  Одна з давніх традицій російського правотворчест-ва-визначення в кримінальному законі поняття злочину. Не виняток і новий КК РФ, де в ст. 14 встановлено: "Злочином визнається винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою застосування покарання". Вважаючи, що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua