Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
А.В. Мазуров. Правознавство. Короткий курс лекцій. МОСКВА.ЮРАЙТ, 2003 - перейти до змісту підручника

7.1. Поняття і принципи законності

Законність - це неухильне дотримання норм права всіма суб'єктами (учасниками) громадських відносин (громадянами, організаціями, державними органами, посадовими особами). Для більш повного розуміння законності необхідно виявлення характеризують її принципів (керівних начал), до яких можна віднести наступні.

- Верховенство закону. Це головний принцип законності. Він означає, що закон має вищу юридичну силу по відношенню до будь-яким іншим актам. В даному випадку «закон» вживається в родовому значенні і має на увазі, що до законів відноситься і Конституція як основний закон (навіть якщо це не зазначено в ній), що має вищу юридичну силу перед іншими законами. Тому тільки закон може встановлювати юридичну силу інших актів, а також самих законів один перед одним. Принцип верховенства законів не виключає існування законів різної юридичної сили, яка визначається самими законами.

Верховенство закону означає і необхідність його прийняття законодавчим (представницьким) органом держави або референдумом (всенародним голосуванням). Воно виражається в тому, що ключові суспільні відносини повинні регулюватися тільки законами, прийнятими в складній процедурі, що забезпечує його ретельну підготовку. Тим самим забезпечується реальність і непорушність прав і свобод громадян, їх надійна юридична захищеність.

Принцип верховенства закону також передбачає, що він дотримується і законодавцем при прийнятті законів. Оскільки закони стосуються життя і діяльності безлічі суб'єктів права, а деякі з них - кожної людини, закони (Конституція) повинні прийматися у суворій відповідності із законно ж встановлених правил. У сфері законотворчості не може бути «дрібних» порушень. Будь-яке порушення, допущене при прийнятті законів (порушення порядку розгляду законопроекту в різних читаннях, порядку узгодження федеральних законів з органами законодавчої влади суб'єктів РФ та ін

), означає відступ від принципу законності, знижує авторитет і виконання такого закону і підвищує ймовірність визнання його неконституційним, що підлягає скасуванню.

Верховенство закону означає таке його положення, коли виражені в ньому підвалини суспільства залишалися б стабільними, а всі суб'єкти суспільного життя без жодного винятку підкорялися б його нормам. «Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, посадові особи, громадяни та їх об'єднання зобов'язані дотримуватися Конституції Російської Федерації і закони», - вказується в ст. 15 Конституції Росії. Дана норма означає обов'язок дотримуватися і підзаконні акти, відповідні законам.

- Загальність. У відповідності з даним принципом будь-який закон повинен одноманітно реалізовуватись на всій території держави при здійсненні будь-якої діяльності і щодо будь-якої особи: бідного чи багатого, працюючого на начальницькою посади, підлеглого або безробітного, атеїста або віруючого і т. д. Це не виключає особливостей дії законів, які встановлені в них самих.

- Громадська користь. Даний принцип означає, що повинні прийматися тільки ті закони, які продиктовані потребами розвитку суспільства, а не корисливими та іншими суб'єктивними уявленнями окремих державних діячів. За вірному висловом К. Маркса, «завдання влади - не в штучному створенні законів, а в тому, щоб відкривати об'єктивні закони в самому житті і відповідно їх формулювати, не нав'язуючи історичної необхідності свої довільні рішення» 1.

- Неприпустимість протиставлення законності і доцільності. Наявність даного принципу обумовлено об'єктив-

Маркс К. Твори. Т. 1. С. 285.

110

8

вим відставанням зміни окремих положень закону або прийняття нових законів від зміни і появи нових суспільних відносин або, навпаки, «забеганием» закону вперед сформованих суспільних відносин (наприклад , покладання обов'язку сплачувати за комунальні послуги в розмірі, що перевищує розмір пенсії).

Його дотримання стає особливо актуальним у суспільствах перехідного періоду, коли з'являється спокуса відступити від вимог закону «в дусі часу», «в інтересах справи», «для збереження курсу реформ» та з інших подібних міркувань « недоцільність »дотримання закону. Однак будь-яка доцільність допустима тільки у випадку, якщо не суперечить закону. Крім того, майже завжди удаване протиріччя законності і доцільності може бути подолане застосуванням аналогії закону чи аналогії права. Але для цього потрібна висока юридична кваліфікація.

Потрібно пам'ятати, що законність - принцип всього права, значення і сенс якого виходять далеко за межі уявлень окремої людини, нерідко юридично малограмотного. Вирішення питання про доцільність зміни або, навпаки, незмінності правового регулювання - виняткова компетенція органу, який прийняв відповідний акт. Тому будь-які виправдання порушує закон доцільності, особливо в масштабах всієї держави, створюють загрозу правопорядку, є свідченням низької правової культури та схильності до сваволі, недооцінки наслідків порушення закону, прагнення до безвідповідальності за свої рішення.

- Невідворотність відповідальності за порушення закону. Даний принцип одночасно є і принципом юридичної відповідальності, що лише підкреслює його правове значення. Невідворотність відповідальності за порушення закону дозволяє втілювати законність в суспільній практиці і підтримувати її, без чого вона залишиться абстрактній теоретико-юридичної конструкцією.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.1. Поняття і принципи законності "
 1. 1. Поняття та принципи державної служби2. Поняття і класифікація державної должностей3. Поняття державних службовців, їх основні права та обо-занності4. Проходження державної служби5. Заохочення і відповідальність державних служащіх6. Муніципальна службаН / а ФЗ від 5 липня 95 р. "Про основи державної служби РФ" СЗ РФ 95 р., № 31Федеральний закон від 8 січня 98 р. "Про основи муніципальної служби в РФ" СЗ РФ 98р., № 2Закон "Про держ. службі у Воронезькій області "від 29 лютого 96 р., Комуна, 96 р. № 19-20 мартаЗакон" Про муніципальної службі в Злодій. області "від 15 квітня 96г.
  Принципи державної служби2. Поняття і класифікація державної должностей3. Поняття державних службовців, їх основні права та обо-занності4. Проходження державної служби5. Заохочення і відповідальність державних служащіх6. Муніципальна службаН / а ФЗ від 5 липня 95 р. "Про основи державної служби РФ" СЗ РФ 95 р., № 31Федеральний закон від 8 січня 98 р. "Про основи
 2. Адміністративні стягнення
  принципи організації місцевого самоврядування "функція сіль-ських, селищних виконавчих органів здійснюється главами місць-них муніципальних утворень, якщо така посада передбачена статутом муніципального освіти та іншими виборними особами місць-ної адміністрації. Підвідомчих справ про адміністративні право-порушення місцевим, сільським та селищним адміністраціям визначенні-на
 3. Адміністративний процес
  принципи адміністративного процесу 1. Поняття й основні риси адміністративного процесу 2. Принципи адміністративного процесу 1. Адміністративний процес - це сукупність дій, со-вершать виконавчими органами для реалізації покладених на них завдань і функцій. Особливості адміністративного процесу: 1. Являє собою різновид владної діяльності суб'єктів незалежно ектов
 4. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Понять «боярство» і «дворянство». Протиставлення боярства і дворянства в тому сенсі, як це прийнято в сучасній науці, джерела XVI-XVII ст. не знають. Під дворянством документи того часу увазі не рядові маси служивих людей «по батьківщині», а верхню групу служивих людей, пов'язаних з государевим двором. Боярами джерела іменували тих осіб, які мали вищий думний чин
 5. 4.Питання вивчення народних рухів
  поняттю класова боротьба. Ряд авторів повністю виключає з цього середовища соціальні конфлікти відбувалися в Київській Русі і в цілому в домонгольський період російської історії. Характеризуючи народні рухи Стародавньої Русі І. Я. Фроянов відзначає складність їх характеру, вони часто не піддаються однозначній трактуванні. Нерідко в одних і тих же подіях були присутні елементи соціальних, політичних і
 6. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  зрозуміти, як за останні півстоліття розширилися і поглибилися знання про давньоруському місті. Тим часом, це сталося здебільшого завдяки археології, т.к. нові дані про місто, особливо для періоду від Х до XV ст., надійшли в розпорядження науки в значній мірі в результаті археологічних розкопок. Їх інтерпретаторами виступали переважно самі археологи, багато з яких
 7. 4. Зміст, рушійні сили і етапи визвольного руху в X IX столітті
  поняття «різночинець» об'єднувало в собі представників самих різних класів і соціальних груп від аристократії (С. Перов-ська, П. Кропоткін) до робочих (С. Халтуріна, Д. Рогачов). Інша назва цього етапу - «революційно-демократичний» - звужує його зміст і рушійні сили, бо окрім революціонерів за перетворення Росії боролися багато представників інших напрямів суспільної
 8. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  поняттям рівності на со-рок років після правління якобінців ». Так, не відмовиш цим видатним діячам народництва в майстерності передбачення! Не раз і нерідко саркастично критикував марксизм і Н.К. Михайлівський, виступаючи проти прямолінійного марксистського детермінізму економіки в зміні формацій, проти перебільшення ролі класової боротьби як двигуна історії, проти ставлення до селян, як до
 9. 7. З історії російського лібералізму
  поняттями і не могло сприйняти ліберальні ідеї. Незважаючи на нечисленність, ліберали мали в деякі моменти історії XIX століття велику вагу, що визначалося тим, що в їх рядах були великі сановники, які за підтримки імператора і забезпечили ті реформи, які здійснювалися в цьому столітті в Росії. Взагалі ж ліберали Росії не мали чітко вираженої прихильності до якихось соціальних
 10. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
© 2014-2022  ibib.ltd.ua