Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина: Підручник 3-е видання, перероблене і доповнене. М. Волтерс Клувер. , 2008 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і зміст права на захист

1. Поняття права на захист

Будь-яке право, в тому числі і будь-яке суб'єктивне цивільне право, має для суб'єкта реальне значення, якщо воно може бути захищене як діями самого уповноваженої суб'єкта, так і діями державних або уповноважених державою органів .

Право на захист є елементом - правомочием, що входять у зміст будь-якого суб'єктивного цивільного права. Тому суб'єктивне право на захист - це юридично закріплена можливість уповноваженої особи використовувати заходи правоохоронного характеру з метою відновлення порушеного права і припинення дій, що порушують право (1).

---

(1) При цьому слід мати на увазі, що в юридичній науці має місце точка зору, згідно з якою право на захист є самостійним суб'єктивним правом. Аналіз позицій і бібліографію див: Братусь С.Н. Юридична відповідальність і законність. М., 1976. С. 72 - 79.

Зміст права на захист, тобто можливості уповноваженої суб'єкта в процесі здійснення права, визначається комплексом матеріальних і процесуальних норм, що встановлюють:

а) зміст правоохоронної заходи, що застосовується для захисту права;

б) підстави її застосування;

в) коло суб'єктів, уповноважених на її застосування;

г) процесуальний і процедурний порядок її застосування;

д) права суб'єктів, по відношенню до яких застосовується дана міра.

Цивільно-правові правоохоронні заходи - це закріплені або санкціоновані законом способи впливу на правопорушника або його майно, застосовуються органами держави або уповноваженими ним органами або самим уповноваженою особою з метою:

- припинення правопорушення;

- усунення наслідків правопорушення шляхом відновлення правового становища, майнової сфери потерпілого, що існували до його вчинення;

- покладання майнових обтяжень на правопорушника;

- спонукання правопорушника до вчинення дії немайнового характеру в інтересах потерпілого.

Примірний перелік способів захисту цивільних прав зазначений у ст. 12 ГК. Вона наказує, що захист цивільних прав здійснюється шляхом:

- визнання права;

- відновлення становища, яке існувало до порушення права і припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення;

- визнання заперечної операції недійсною і застосування наслідків її недійсності, застосування наслідків недійсності нікчемного правочину;

- визнання недійсним акту державного органу або органу місцевого самоврядування;

- самозахисту права;

- присудження до виконання обов'язку в натурі;

- відшкодування збитків;

- стягнення неустойки;

- компенсації моральної шкоди;

- припинення або зміни правовідносин;

- незастосування судом акта державного органу або органу місцевого самоврядування, що суперечить закону;

- іншими способами, передбаченими законом.

Зміст зазначених та інших способів захисту та порядок їх застосування конкретизуються в нормах чинного законодавства, а також у договірних угодах у випадках, дозволених законом.

2. Заходи захисту і заходи відповідальності

Способи захисту цивільних прав необхідно поділяти на заходи державно-примусового порядку, що володіють ознаками заходів цивільно-правової відповідальності, і на заходи захисту у вузькому сенсі слова, що не володіють ознаками цивільно-правової відповідальності (1).

---

(1) Поділ цивільно-правових способів захисту цивільних прав на власне заходи захисту і заходи відповідальності обгрунтовано цивилистической наукою. Див: Красавчиков О.А. Відповідальність, міри захисту та санкції в радянському цивільному праві / / Збірник наукових праць. Вип. 39. Свердловськ, 1975. С. 11 - 12.

Відшкодування збитків (шкоди), стягнення неустойки, майнова компенсація моральної шкоди є заходами цивільно-правової відповідальності. Інші заходи захисту цивільних прав іменуються заходами захисту цивільного права у вузькому сенсі слова. Такий поділ будується на таких передумовах.

По-перше, заходи відповідальності реалізують компенсаторно-відновну функцію цивільного права. Відповідальність носить ретроспективний характер. Вона може покладатися лише за вчинене цивільне правопорушення. Застосування заходів цивільно-правової відповідальності або відновлює майнову сферу потерпілого, або є майновою компенсацією за моральну шкоду. На відміну від заходів відповідальності, заходи захисту цивільних прав (у вузькому сенсі) реалізують крім відновлювальної функції превентивні і пресекательние функції. Іншими словами, заходи захисту цивільних прав у вузькому сенсі слова можуть застосовуватися для попередження і припинення правопорушення. Наприклад, передбачений ст. 1065 ЦК позов про заборону діяльності, що створює небезпеку заподіяння шкоди в майбутньому, служить як запобігання деліктів (заподіяння шкоди) в майбутньому, так і припиненню неправомірної діяльності, несе загрозу заподіяння шкоди.

Це означає, що якщо заходи цивільно-правової відповідальності застосовуються з приводу порушеного суб'єктивного цивільного права, то заходи захисту права у вузькому сенсі слова застосовуються у зв'язку з оспорюваним або порушувати суб'єктивним цивільним правом. Інакше кажучи, застосування заходів цивільно-правової відповідальності має місце при доконаний або триваючому цивільному правопорушення, а застосування заходів захисту у вузькому сенсі слова може мати місце при триваючому правопорушенні чи загрозу порушення суб'єктивного цивільного права.

По-друге, застосування заходів цивільно-правової відповідальності у формі відшкодування збитків (шкоди) і (або) виплати неустойки завжди означає для правопорушника претерпевание юридично обов'язкових обтяжливих майнових обов'язків. Це обумовлено тим, що негативні для правопорушника майнові наслідки у формі покладення на нього обов'язків з відшкодування збитків та заподіянню шкоди являють собою цивільно-правові санкції за правопорушення. Застосування заходів захисту у вузькому сенсі слова ніяких юридично обов'язкових обтяжливих обов'язків у суб'єктів, до яких вони застосовуються, не створює.

Так, володіння річчю без законних підстав є триваючим правопорушенням. При віндикації речі незаконний власник втрачає річ, яка, строго кажучи, за законом йому не належить, тобто ту річ, яку він не мав би, якби не порушив чужого права власності. Звичайно, у незаконного власника можуть мати місце майнові втрати у зв'язку з витребуванням речі, наприклад витрати з перевезення, зберігання і т.п. Але ці збитки не є для нього юридично обов'язковими. Отже, при застосуванні заходів захисту у вузькому сенсі слова правопорушник юридично втрачає те, що по праву йому не належить, і жодних інших юридично обов'язкових обтяжливих майнових наслідків у нього не виникає.

По-третє, заходи цивільно-правової відповідальності мають тільки їм притаманні галузеві особливості, бо кожній галузі права притаманні свої заходи відповідальності. Заходи захисту цивільних прав можуть носити універсальний міжгалузевий характер. Наприклад, така міра, як визнання недійсним ненормативного акта державного органу або органу місцевого самоврядування, може бути використана особою не тільки для захисту цивільних прав, але і для захисту від кримінального переслідування. Громадянин, домігшись у суді рішення про визнання недійсним акту податкового органу про нібито недоїмки, не тільки захищає своє право власності, а й свою особисту свободу, бо таке рішення суду позбавляє компетентні державні органи можливості притягнути його до кримінальної відповідальності.

В подальшому в цій главі мова піде тільки про заходи захисту цивільних прав у вузькому сенсі. Заходів цивільно-правової відповідальності присвячена спеціально глава 16 томи I цього підручника.

Заходи захисту цивільних прав, які допускаються законом, відрізняються один від одного за юридичною та матеріальним змістом, формами і підставами застосування. За цими ознаками їх можна класифікувати на такі види:

а) фактичні дії уповноважених суб'єктів, що носять ознаки самозахисту цивільних прав;

б) заходи оперативного впливу на порушника цивільних прав ;

в) заходи правоохоронного характеру, що застосовуються до порушників цивільних прав компетентними органами держави або уповноваженими ним органами (державно-примусові заходи).

3. Підстави застосування заходів захисту

Порядок і межі застосування конкретного способу захисту цивільного права залежать як від змісту захищається суб'єктивного права, так і від характеру його порушення. Так, якщо комерційне юридична особа незаконно використовує чужий товарний знак, то від такого порушення можна захиститися судовою забороною незаконного використання товарного знака, але аж ніяк не фактичними діями потерпілого по впливу на правопорушника. З цього ясно, що застосування заходів захисту не може носити довільний характер. Вони повинні застосовуватися за наявності обставин, зазначених у законі або в умовах договору, санкціонованих законом.

Обставини, з якими закон або договір пов'язує можливість застосування тієї чи іншої міри захисту, іменуються підставами застосування заходів захисту. Наприклад, віндикація речі має своїм підставою знаходження речі власника в чужому незаконному володінні. Підставою для застосування такої міри захисту, як визнання права авторства, може бути плагіат - опублікування чужого твору під власним ім'ям.

Іноді одна підстава породжує можливість одночасного застосування запобіжного захисту та заходи відповідальності. Так, в результаті порушення боржником зобов'язання по оплаті речі кредитор отримує можливість утримувати її (ст. 359 ЦК), а також право на стягнення неустойки.

При взаємопов'язаності підстав, тобто коли одна підстава, яке можна назвати головним, породжує інше - похідне, закон допускає можливість субсидіарного застосування поряд з головною мірою захисту додаткової міри захисту. Так, відповідно до норми п. 1 ст. 303 ЦК при витребування майна з чужого незаконного володіння власник має право вимагати від недобросовісного власника повернення або відшкодування всіх доходів, які він здобув і повинен був здобути за весь час володіння. У такій ситуації власник може ставити питання про стягнення з несумлінного власника крім доходів безпідставного заощадження, що виник в результаті безоплатного використання чужої речі без достатніх підстав. Така можливість випливає з норми ст. 1103 ЦК (1), роздільної, оскільки інше не випливає із суті відповідних відносин, застосування правил про безпідставне збагачення до вимог про витребування майна з чужого незаконного володіння. При цьому потрібно бачити, що головна підстава - володіння чужою річчю - породило похідне - безпідставне збагачення одне особи за рахунок іншої.

---

(1) Докладніше про це див гол. 67 томи IV цього підручника.

4. Форми захисту цивільних прав

Кожен спосіб захисту цивільного права може застосовуватися в певному процесуальному або процедурному порядку.

Цей порядок іменується формою захисту цивільного права. У науці цивільного права розрізняють юрисдикційну і Неюрисдикційна форму захисту прав (1). Юрисдикційна форма захисту - це захист цивільних прав державними або уповноваженими державою органами, що володіють правозастосовними повноваженнями. Юрисдикційна форма захисту відповідно до чинного законодавства допускає можливість захисту цивільних прав у судовому або адміністративному порядку.

 --- 

 (1) Див: Цивільне право: Підручник. Ч. 1 / За ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергєєва. С. 242 - 243 (автор глави - А.П. Сергєєв). Безсумнівно, що така термінологічна градація форм захисту носить умовний характер, але вона вельми зручна для практичного розмежування форм захисту. 

 Судова форма захисту цивільних прав найбільш повно відповідає принципу рівності учасників цивільних правовідносин. У п. 1 ст. 11 ЦК йдеться, що захист порушених чи оскаржених цивільних прав здійснює відповідно до підвідомчості справ, встановленої процесуальним законодавством, суд, арбітражний суд або третейський суд. 

 Судова система РФ встановлюється Конституцією РФ і Федеральним конституційним законом "Про судову систему Російської Федерації" (1) і складається з федеральних судів, конституційних (статутних) судів і світових суддів суб'єктів РФ. Третейські суди не включені в судову систему РФ. Вони відносяться до числа органів, уповноважених державою для відправлення правосуддя (2). 

 --- 

 (1) Прийнятий 31 грудня 1996 Діє в редакції від 4 липня 2003 р. / / СЗ РФ. 1997. N 1. Ст. 1; 2003. N 27. Ст. 2698 (частина 1). 

 (2) Див: Федеральний закон від 24 липня 2002 р. "Про третейські суди в Російській Федерації" / / Відомості Верховної. 2002. N 30. Ст. 3019. 

 При судовій формі захисту права особи використовують своє право на позов. Під правом на позов слід розуміти можливість суб'єкта реалізувати своє матеріально-правова вимога у позовній формі (1). 

 --- 

 (1) Див: Грибанов В.П. Межі здійснення і захисту цивільних прав. С. 116. У науці цивільно-процесуального права більш точним вважається термін "право на пред'явлення позову". Слід зазначити, що позов відноситься до числа ключових понять теорії і практики цивільного та арбітражного процесу і в силу цієї обставини є категорією, обговоренню якої присвячено велика кількість наукових публікацій. Їх огляд див.: Добровольський А.А., Іванова С.А. Основні проблеми позовної захисту права. М., 1979. 

 Захист цивільних прав в адміністративному порядку можлива тільки у випадках, передбачених законом, і означає: 

 а) прийняття державним органом, наділеним правозастосовними повноваженнями, рішення про застосування певної міри захисту цивільного права з дотриманням встановленої законом та іншими правовими актами процедури; 

 б) можливість оскарження дій посадових осіб та актів державних органів у вищестоящий по відношенню до них орган виконавчої влади або вищій посадовій особі. 

 Державні органи, які не є судами, здійснюють правозастосовні функції в обмеженому числі випадків. Наприклад, справи про відмову у видачі патенту розглядаються Палатою по патентних спорах Федеральної служби з інтелектуальної власності, патентам і товарним знакам. Рішення Палати з патентних спорів затверджується керівником федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності, набуває чинності з дати затвердження і може бути оскаржене до суду (п. 9 ст. 21 Патентного закону). 

 Федеральна антимонопольна служба та її територіальні органи у випадках порушення суб'єктами підприємницької діяльності заборон на зловживання домінуючим становищем та правил добросовісної конкуренції можуть порушити справу як за заявою зацікавлених осіб, так і за власною ініціативою. Прийнявши рішення по справі, ці органи направляють порушникам обов'язкові для виконання приписи (1). 

 --- 

 КонсультантПлюс: примітка. 

 Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) (під ред. О.Н. Садикова) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 1997. 

 (1) Про види цих приписів див. § 4 цієї глави. Більш докладно про порядок розгляду таких справ див.: Коментар до Цивільного кодексу РФ, частини першої (постатейний) / Під ред. О.Н. Садикова. Вид. 2-е. М., 2002. С. 42 - 44. (Автор коментаря - Н.І. Клейн.) 

 Слід мати на увазі, що рішення, що стосується захисту цивільних прав і прийняте в адміністративному порядку, в будь-якому випадку може бути оскаржено до суду (п. 2 ст. 11 ЦК). Звернення зацікавленої особи до вищестоящого в порядку підлеглості органу або до посадової особи не є обов'язковою умовою для подання заяви до суду (ст. 247 ЦПК РФ). 

 Неюрисдикційна форма захисту цивільного права - це захист цивільного права самостійними діями уповноваженої особи без звернення до державних та іншим уповноваженим державою органам. Така форма захисту має місце при самозахисті цивільних прав і при застосуванні уповноваженою особою заходів оперативного впливу до правопорушника. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Поняття і зміст права на захист"
 1.  § 1. Поняття і зміст права на захист
    зміст права на
 2. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА
    зміст права на захист честі, гідності і ділової репутації громадян та юридичних осіб. Честь, гідність і ділова репутація як об'єкти цивільно-правового захисту. Відмінності відомостей, що ганьблять честь, гідність та ділову репутацію особи, від наклепів і дифамації. Цивільно-правові способи захисту честі, гідності та ділової репутації. Умови та наслідки задоволення позову про захист
 3. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
    поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 4. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
    поняття змагальності не використовувалося. Вперше як принцип змагальність отримала законодавче закріплення в Арбітражному процесуальному кодексі Російської Федерації 1995 (далі - АПК РФ 1995 року), в статті 7 якого фактично була відтворена формулювання статті 123 Конституції Російської Федерації: «... судочинство в арбітражному суді здійснюється на основі
 5. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
    поняття економічної діяльності, ні поняття економічного спору нормативно не визначені. Це й дає підстави для обмежувального тлумачення меж компетенції арбітражних судів. Поняття економічної діяльності широко використовується в Конституції РФ (ст. 8, 34) і пов'язується з певною сферою суспільних відносин. Конституційне значення набуває і категорія економічного
 6. Поняття позову
    поняття позову традиційно є одним з найбільш спірних питань в процесуальній науці. Найбільш загальне визначення позову, вбирає в себе різні підходи, полягає в тому, що під позовом розуміється вимога позивача відповідача про захист його права або законного інтересу, звернене через арбітражний суд першої інстанції. Позов виступає як процесуального засобу захисту інтересів позивача,
 7. Елементи позову
    поняття. Підстава позову складають вказані позивачем обставини, з якими позивач, як з юридичними фактами, пов'язує своє матеріально-правова вимога або правовідносини в цілому, що становить предмет позову. При необхідності позивач повинен виробити і вказати розрахунок стягуваної оспорюваної суми. Всі зазначені фактичні обставини в подальшому підлягають доведенню позивачем в
 8. Види позовів
    поняття розумності дій і сумлінності учасників цивільних правовідносин, зловживання правом і т.д.). 2) Матеріально-правова класифікація позовів. Залежно від характеру спірного матеріального правовідносини по галузях і інститутам громадянського, адміністративного, податкового та інших галузей права виділяються позови, що виникають з цивільних, адміністративних, податкових,
 9. Поняття і класифікація доказів
    поняття, що включає в себе два тісно взаємозалежних елементи: фактичні дані як зміст доказів і засоби доказування як процесуальна форма їх використання. Фактичні дані, або відомості про факти (інформація про факти), відтворюють факти реальної дійсності, є їх відображенням. Наявність змісту доказів у вигляді відомостей про факти характерно для
 10. ЗМІСТ
    зміст позовної заяви, документи, що додаються до позовної заяви. Відгук на позовну заяву 177 Залишення позовної заяви без руху. Повернення позовної заяви 183 стадія підготовки справи до судового розгляду 185 Судовий розгляд 188 Мирова угода 193 Призупинення провадження у справі 198 Залишення позовної заяви без розгляду 199
 11. 1. Понітіе та класифікації принципів арбітражного процесуального права
    поняття, системи та змісту окремих принципів цивільного процесуального права був зроблений професором В.М. Семеновим в його численних роботах з цієї тематики. Значна частина обгрунтованих В.М.Семеновим положень цілком застосовна до розуміння сучасної системи принципів арбітражного процесуального права. Складно дати якесь однозначне і вичерпне визначення принципів
 12. 2. Поняття підвідомчості, її види
    зміст, завдання, механізм регулювання, - змінюється. Конституція РФ, прийнята всенародним голосуванням, зобов'язує державу визнати, дотримуватися і захищати права і свободи людини і громадянина (ст. 2). У ст. 18 Конституції РФ зазначено, що права і свободи людини і громадянина є безпосередньо діючими; вони визначають зміст, зміст і застосування законів, діяльність
 13. 3. Сторони в арбітражному процесі, їх права та обов'язки. Заміна неналежного відповідача
    понять предмета і підстави позову випливає, що якщо вимога про визнання угоди недійсною замінюється вимогою про розірвання договору та наводяться інші підстави цієї зміни, то має місце зміна предмета і підстави позову. Одночасна зміна предмета і підстави позову АПК не допускає. Під збільшенням розміру позовних вимог слід розуміти збільшення суми позову по
 14. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
    поняття позову традиційно є одним з найбільш спірних питань в процесуальній науці 1. Найбільш загальне визначення позову, вбирає в себе різні підходи, полягає в тому, що під позовом розуміється вимога позивача до відповідача про захист його права або законного інтересу, звернене через арбітражний суд першої інстанції. Позов виступає як процесуального середовищ-ства захисту інтересів
 15. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
    поняття і види. Поняття і види третіх осіб, їх права та обов'язки. Участь прокурора в арбітражному процесі. Особливості участі в арбітражному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів. Поняття судового представництва, види представи-тва, повноваження представника (у тому числі оформлення). Поняття позову, його елементи і види. Процесуальні засоби
 16. 16. державні службовці як суб'єкти адміністративно-правових відносин: правова основа, права та обов'язки, вимоги та обмеження, захист статусу.
    поняття державної служби в Україні (ст. 1) як професійної діяльності осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті та одержують заробітну плату з державних коштів. Є всі підстави вважати, що поняття державної служби поєднує найголовніші елементи змісту службової діяльності, охоплюють найбільш істотні її боку, вказує
 17. 15. Правовідносини: поняття, види, ознаки.
    зміст, юридичні
 18. 32. Поняття і класифікація принципів права.
    змісті, виступають як орієнтири у формуванні права, відбивають сутність права та основні зв'язки, реально існуючі в правовій системі. Всі принципи права можна розділити на: 1.Общесоціальние принципи права. (Економічні; соціальні; політичні; ідеологічні; морально-духовні та ін пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими, національними та груповими, партійними
 19. 41. Поняття правопорядку. Гарантії законності і правопорядку.
    зміст правопорядку: Матеріальне - система реальних (економічних, політичних, морально-духовних, юридичних) упорядкованих відносин у громадянському суспільстві, з правомірною поведінкою їх учасників - фізичних і юридичних осіб, як результат їх об'єктивної потреби. Юридичне (державно-правове) - система реалізованих прав, обов'язків, відповідальності громадян, тобто
© 2014-2021  ibib.ltd.ua