Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

1. Поняття і склад цивільного правопорушенняОбставини, за яких настає цивільно-правова відповідальність, називаються її основами. Таким підставою насамперед є вчинення правопорушення, передбаченого законом або договором, наприклад невиконання або
неналежне виконання особою виникли для нього з договору обов'язків або заподіяння якій особі майнової шкоди. У цивільному праві відповідальність в деяких випадках може наступати і при відсутності правопорушення з боку особи, на яке вона покладається, зокрема, за дії третіх осіб (така, наприклад, відповідно до ст. 363 ГК відповідальність поручителя за порушення зобов'язаною особою забезпеченого порукою договору). Тому в якості підстав цивільно-правової відповідальності слід розглядати не тільки правопорушення, а й інші обставини, прямо передбачені законом або договором.
Однак і при настанні одного з названих підстав відповідальність не завжди підлягає застосуванню до конкретній особі. Для цього необхідно встановити наявність певних обставин (умов), які є загальними, типовими для цивільних правопорушень. До числа таких загальних умов цивільно-правової відповідальності відносяться:
протиправний характер поведінки (дій чи бездіяльності) особи, на яку передбачається покласти відповідальність (чи настання інших, спеціально передбачених законом або договором обставин);
наявність у потерпілої особи шкоди або збитків,
причинний зв'язок між протиправною поведінкою порушника і наступними шкідливими наслідками,
вина правопорушника.
Сукупність перерахованих умов, за загальним правилом необхідних для покладання цивільно-правової відповідальності на конкретну особу, називається складом цивільного правопорушення. Відсутність хоча б одного із зазначених услозій відповідальності, як правило, виключає її застосування. Встановлення даних умов здійснюється саме у зазначеній черговості, оскільки відсутність одного з попередніх умов позбавляє сенсу встановлення інших (наступних) умов.
Разом з тим необхідно мати на увазі, що в цивільному праві наявність складу правопорушення потрібно для притягнення до майнової відповідальності за загальним правилом, з якого закон встановлює деякі винятки. Мова йде про такі прямо передбачених ним ситуаціях, в яких для покладання відповідальності достатньо лише деяких з названих умов, наприклад, не має цивільно-правового значення наявність або відсутність збитків або вини в діях заподіювача.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття і склад цивільного правопорушення "
 1. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  поняття економічної діяльності, ні поняття економічного спору нормативно не визначені. Це й дає підстави для обмежувального тлумачення меж компетенції арбітражних судів. Поняття економічної діяльності широко використовується в Конституції РФ (ст. 8, 34) і пов'язується з певною сферою суспільних відносин. Конституційне значення набуває і категорія економічного
 2. 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітраж-них судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 3. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
  поняття вини негативною морально-політичної оцінки. Але ця спроба була також невдалою, оскільки створювала можливість підміни реальних ознак провини або самої негативною оцінкою, або усією сукупністю обставин, що породили подібну оцінку. Таке вирішення питання і призвело до так званого «широкого» розуміння провини, де замість певних її ознак вказувалося на всю
 4. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
  понятті уго ловной відповідальності. - «Радянська держава і право», 1967, № 12, стор 41). 2 Див: С. С. Алексєєв. Загальна теорія соціалістичного права, вип. II. Свердловськ, 1964, стор 68. 107 При застосуванні кримінального закону виникає правовідношення, суб'єктами якого є держава в особі органів, відправляють правосуддя, і особа, яка вчинила злочин. Змістом кримінального
 5. § 3. Визначення поняття складу злочину
  поняття складу більш правильним було б говорити не про сукупність ознак, а про їх єдність. Різниця в поглядах на зазначену проблему пояснюється в ряді випадків одностороннім тлумаченням складу лише з точки зору правового змісту без розкриття соціальної сутності, а також правильного співвідношення категорій загального та особливого, в результаті чого визначення поняття складу як
 6. § 7. Дія кримінального закону в просторі
  поняттям території держави. У відповідності з міжнародним правом під державною територією розуміється частина земної кулі, яка належить певному державі і в межах якої воно здійснює своє територіальне верховенство. До складу державної території входять суша, води, які знаходяться під сушею і водами, надра, повітряний простір над сушею і водами.
 7. § 1. Поняття злочину
  поняття злочину. Не виняток і новий КК РФ, де в ст. 14 встановлено: "Злочином визнається винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою застосування покарання". Вважаючи, що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і видовий, зовнішній і внутрішній, об'єктивний і суб'єктивний, матеріальний і формальний),
 8. § 2. Поняття та ознаки множинності
  складу, крім одного - суб'єкта злочину. За цією ознакою множинність злочинів відрізняється від іншого різновиду множинності в кримінальному праві - множинності учасників одного злочину ^. 2. Кожне з вчинених правопорушень має бути злочином. Множинність злочинів не утворюється, коли одне з двох діянь є адміністративним правопорушенням,
 9. 39. Поняття і види юридичної відповідальності.
  Складу правопорушення. Юридична відповідальність являє собою негативну реакцію гос-ва на вчинення правопорушення у вигляді застосування до особи заходів держ впливу. Вона виражається в необхідності для правопорушника зазнавати несприятливі для нього позбавлення або обмеження особистого чи майнового хар-ра (позбавлення волі, арешт, штраф, конфіскація майна та ін.) Види юр
 10. Н. Адміністративні санкції за порушення авторських прав шляхом імпорту піратської продукції
  склад адміністративного правопорушення у випадках, якщо: примірники творів або фонограм є контрафактними відповідно до законодавства РФ про авторське право і суміжні права, або на примірниках творів чи фонограм вказана помилкова інформація про їх виробниках і про місця виробництва, а також інша інформація, яка може ввести в оману споживачів, або на
© 2014-2021  ibib.ltd.ua