Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Карабанова К.І.. Курс лекцій з арбітражного процесу. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2002. - 344 с., 2002 - перейти до змісту підручника

1. Поняття судових витрат, держмито, ціна позову


Судові витрати складаються з державного мита та судових витрат, пов'язаних з розглядом справи арбітражним судом.
Під державним митом розуміється встановлений законом обов'язковий і чинний на всій території Російської Федерації платіж, що стягується за вчинення юридично значущих дій або видачу документів уповноваженими на те органами або посадовими особами.
По справах, що розглядаються в арбітражних судах, державне мито стягується у таких розмірах (див. табл. 1).

- До 10 млн. рублів
5 відсотків від ціни позову, але не менше мінімального розміру оплати праці
понад 10 млн рублів до 50 млн рублів
понад 50 млн рублів до100 млн рублів
500 тис. рублів + 4 відсотка від суми
понад 10 млн рублів
2 млн 100 тис. рублів + 3 відсотка від суми понад 50 млн рублів
- понад 1 00 млн рублів до 500 млн рублів
3 млн 600 тис. рублів + 2 відсотка від суми понад 100 млн рублів
понад 500 млн рублів до1 млрд рублів
понад 1 млрд рублів
з позовних заяв по спорах, що виникають при укладенні, зміні або розірванні договорів, і по спорам про визнання угод недійсними
з позовних заяв про визнання недійсними (повністю або частково ненормативних актів державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів
з інших позовних заяв немайнового характеру,
в тому числі із заяв про визнання права, про присудження до виконання обов'язку в натурі
5) із заяв про визнання організацій і індивідуальних підприємців неспроможними (банкрутами)
11 млн 600 тис. рублів + 1 відсоток від
суми понад 500 млн рублів
16 млн 600 тис. рублів + 0,5 відсотка від суми понад 1 млрд рублів, але не понад тисячократного розміру мінімального
розміру оплати праці
двадцятикратний розмір мінімального розміру оплати праці
20 відсотків від мінімального розміру оплати праці) - для громадян; десятикратний розмір мінімального розміру оплати праці - для організацій
десятикратний розмір мінімального розміру оплати праці
десятикратний розмір мінімального розміру оплати праці
з заяв про встановлення фактів, що мають юридичне значення
із заяв про вступ у справу третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору
8) із заяв про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
п'ятикратний розмір мінімального
розміру оплати праці
за розміром державного мита, яке справляється при подачі позовної заяви немайнового характеру, а по спорах майнового характеру - за розміром державного мита, обчисленої виходячи з оспорюваної третьою особою суми
п'ятикратний розмір мінімального розміру оплати праці
9) із апеляційних касаційних скарг на рішення та постанови арбітражного суду, а також на визначення про припинення провадження у справі , про залишення позову без розгляду, про накладення судових штрафів, про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішень третейського суду та про відмову у видачі виконавчого листа
50 відсотків від розміру державного мита, яке справляється при подачі позовної заяви немайнового характеру (підпункти 2-8 цього пункту), а по спорах майнового характеру - від розміру державного мита, обчисленої виходячи з оспорюваної заявником суми

Державне мито підлягає поверненню у випадках і в порядку, які передбачені федеральним законом.
Державне мито також підлягає поверненню у разі, якщо заява або скарга, оплачені державним митом, не надійшли до арбітражного суду.
Обставини, що є підставою для повного або часткового повернення державного мита, вказуються в судовому акті арбітражного суду.
Від сплати державного мита у справах, що розглядаються в арбітражних судах, звільняються:
прокурор, органи державної влади, органи місцевого самоврядування й інші органи, які звертаються у випадках, передбачених законом, на захист державних та громадських інтересів;
громадські організації інвалідів, їх установи, навчально-виробничі організації та об'єднання;
федеральний антимонопольний орган (його територіальні органи) - за позовами про стягнення штрафів з господарюючих суб'єктів за невиконання ними приписів зазначених органів, даних в межах їх компетенції;
податкові, фінансові, митні органи та органи з валютного та експортного контролю, що виступають в якост-стве позивачів і відповідачів, - за позовами про стягнення податків, зборів, мита та інших обов'язкових платежів до відповідного бюджету і повернення їх з відповідного бюджету, за винятком випадків, коли зазначені органи є стороною, не на користь якої відбулося рішення;
державні установи, що фінансуються з федерального бюджету, що виступають в якості позивачів і відповідачів;
позивачі за позовами, пов'язаними з порушенням прав і законних інтересів дитини.
Арбітражний суд, з майнового стану сторін, може відстрочити або розстрочити сплату державного мита або зменшити її розмір.
Ціна позову визначається:
1) за позовами про стягнення грошових коштів, виходячи з стягуваної суми;
за позовами про визнання яке підлягає виконанню виконавчого або іншого документа, за яким стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку, виходячи з оспорюваної грошової суми;
за позовами про витребування майна, виходячи з вартості истребуемого майна;
за позовами про витребування земельної ділянки, виходячи з вартості земельної ділянки.
У ціну позову включаються також вказані в позовній заяві суми неустойки (штраф, пені) і відсотки.
Ціна позову, що складається з кількох самостійних вимог, визначається сумою всіх вимог.
За позовними заявами про визнання права, в тому числі права власності, права користування, права володіння, права розпорядження, державне мито сплачується в розмірах, встановлених для позовних заяв немайнового характеру.
Ціна позову вказується заявником.
У разі неправильного зазначення заявником ціни позову вона визначається арбітражним судом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття судових витрат, держмито, ціна позову "
 1. Тема 8. АРБІТРАЖНІ ВИТРАТИ
  судових витрат, держмито, ціна позову. 2. Витрати, розподіл судових витрат між лі-цями, що у деле. Нормативні акти Закон РФ «Про державне мито» від 9.12.1991 (з ізм. Та доп.) / / Відомості СНР і ЗС РФ. 1992. № 11. «Про деякі питання застосування арбітражними судами законодавства РФ про держмито». Постанова Пленуму ВАС РФ від 20.03.97 / / Російська газета від
 2. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  поняття і види. Поняття і види третіх осіб, їх права та обов'язки. Участь прокурора в арбітражному процесі. Особливості участі в арбітражному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів. Поняття судового представництва, види представи-тва, повноваження представника (у тому числі оформлення). Поняття позову, його елементи і види. Процесуальні засоби
 3. відзиву на позовну заяву
  судового порядку, якщо він передбачений федеральним законом або договором; відомості про заходи, вжиті арбітражним судом щодо забезпечення майнових інтересів до пред'явлення позову; 10) перелік документів. У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, в тому числі номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти, якщо вони необхідні для правильного та своєчасного розгляду
 4. ЗМІСТ
  судові доручення 146 Окремі види доказів 149 ПИСЬМОВІ ДОКАЗИ 149ВЕЩЕСТВЕННИЕ ДОКАЗИ 151ЗАКЛЮЧЕНІЕ ЕКСПЕРТА 153СВІДЕТЕЛЬСКІЕ Показання 156ОБ'ЯСНЕНІЯ СТОРІН ТА ІНШИХ ОСІБ, БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПРАВІ 157ІНИЕ ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ 157Глава 8. Судові витрати 162 1. Поняття судових витрат, державне мито, ціна позову 162 2. Судові витрати 166 Глава 9.
 5. Поняття і характерні риси сторін
  судового розгляду. Для того, щоб особа могла виступати в якості сторони в арбітражному процесі, воно повинно мати арбітражної процесуальну правоздатність. У будь-якому цивільно-правовому спорі про право передбачається наявність щонайменше двох сторін, які займають протилежні позиції стосовно предмета спору. Позивач - це організація або громадянин, які звернулися до
 6. 1. Поняття судових витрат, державне мито, ціна позову
  судових витрат, пов'язаних з розглядом справи арбітражним судом. Під державним митом розуміється встановлений законом обов'язковий і чинний на всій території Російської Федерації платіж, що стягується за вчинення юридично значущих дій або видачу документів уповноваженими на те органами або посадовими особами. Питання, пов'язані з державним митом, регулюються
 7. Тема 6. ІБК
  судовий захист у позовному провадженні. Кишинів, 1989. Мурадьян Е. Превентивні позови / / Держава і право. 2001. № 4. Осокіна Г. Право на захист у позовній судочинстві. Томськ, 1990. Осокіна Г. Проблеми позову і права на позов. Томськ, 1989. Резніченко І. Психологічні аспекти позовного провадження. Владивосток, 1989. 1а Див: Юдельсон К.С. Радянський цивільний процес. М., 1956. С. 200. 2 Див:
 8. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., Ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 9. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Понять «боярство» і «дворянство». Протиставлення боярства і дворянства в тому сенсі, як це прийнято в сучасній науці, джерела XVI-XVII ст. не знають. Під дворянством документи того часу увазі не рядові маси служивих людей «по батьківщині», а верхню групу служивих людей, пов'язаних з государевим двором. Боярами джерела іменували тих осіб, які мали вищий думний чин
 10. Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003
  поняття і принципи арбітражного процесу, підвідомчість і підсудність справ, учасники арбітражного процесу, позов, докази, судові витрати, процесуальні строки, позовну виробництво в суді першої інстанції, апеляційне, касаційне, наглядове провадження, провадження з перегляду судових актів за нововиявленими обставинами, провадження у справах за участю іноземних
© 2014-2021  ibib.ltd.ua