Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Відп. ред. проф. Б.А. Страшун. Конституційне (державне право) зарубіжних стран.В 4 т. Тома 1-2. Частина загальна: Підручник. - 3-е изд., Оновл. і дораб. - М.: Видавництво БЕК. - 784 с., 2000 - перейти до змісту підручника

1. Поняття і сутність політичних партій

Слово «партія» походить від латинського слова «pars», що означає «частина». Політична партія - це активна і організована частина суспільства, об'єднана спільними інтересами, цілями або ідеалами і прагне оволодіти державною владою або вирішальним чином впливати на її здійснення.

Партії існували і в Стародавній Греції, і в Стародавньому Римі, і в Середні століття, але, як правило, лише там, де режим управління державою мав скільки виражені демократичні ознаки. Лише за цих умов партії могли висловлювати якісь соціальні інтереси. За визначенням в силу свого часткового в масштабі суспільства характеру партії існують і діють як такі лише за наявності суперників - інших партій, що змушує їх аналізувати різні соціальні інтереси, формулювати і відстоювати ці інтереси, набуваючи таким чином в різних верствах суспільства прихильників. В умовах же деспотичних, абсолютистських, тоталітарних режимів існування нормальних партій неможливо; тут формуються лише неформально діючі групи впливових сановників, засновані на спільності їх особистих (кар'єрних і т. п.) інтересів.

Політичні партії в сучасному розумінні цього терміна вперше виникли в Європі в безпосередньому зв'язку з буржуазними революціями, в ході яких створювалося народне представництво - система влади народу, здійснюваної через виборних представників. Спочатку в партії об'єднувалися, з одного боку, прихильники монарха і феодалів, а з іншого - захисники рівноправності і політичної свободи. Згодом стали з'являтися партії, що відстоюють інтереси окремих соціальних і регіональних груп суспільства. З посиленням класової диференціації, поглибленням соціальних суперечностей, у міру залучення в політику все більш широких верств суспільства роль партій зростала, і вони стали основним суб'єктом політики і необхідним елементом демократичної державності.

Від інших громадських об'єднань, що діють на політичній арені (груп тиску, професійних і підприємницьких спілок тощо), партії відрізняються тим, що відкрито борються за місця в парламенті та уряді, що дають можливість здійснювати управління державою, а через нього - всім суспільством.

Політичні партії відіграють найважливішу роль у суспільно-політичного і державного життя, будучи одним з центральних компонентів політичної системи. З боротьбою між ними пов'язано вирішення питання про політичну владу - її приналежності, використанні, способах і формах здійснення. Партії беруть активну участь в політичному житті на всіх стадіях політичного процесу: у виборах, формуванні органів держави, прийнятті політичних і державних рішень, їх реалізації.

Прихильники партії, які голосують за висунутих нею кандидатів на виборах до державних органів, утворюють її електорат (від англ.

«Elector», франц. «Electeur» - « виборець »). Ті соціальні верстви або регіональні спільності, до яких належить основна маса електорату, складають соціальну базу партії. У країнах зі стабільними суспільними відносинами (наприклад, у Швейцарії, Нідерландах) електорат окремих партій спирається не стільки на специфічність їх програм і способів діяльності, скільки на місцеві та сімейні традиції: нинішнє покоління голосує за певну партію за прикладом батьків і дідів.

Сутність політичних партій найбільше виявляється в їх цілях і функціях. Демократична партія прагне забезпечити ефективне функціонування всієї політичної системи країни, узгодження і реалізацію інтересів різних верств суспільства, стабільність існуючого ладу при збереженні його динаміки і здатності до саморегулювання і саморозвитку. Зрозуміло, особливу увагу вона приділяє реалізації інтересів тих суспільних груп, чиї голоси привели її до влади, але щоб уникнути соціальних конфронтацій їй доводиться в тій чи іншій мірі рахуватися з інтересами і інших суспільних груп. Тому зазвичай не можна розглядати партію, особливо правлячу, як простого ставленика однієї суспільної групи.

Зустрічаються, правда, партії, які заради інтересів вузьких груп суспільства або навіть своїх власних готові жертвувати чим завгодно, які рвуться до влади за будь-яку ціну, але звичайно в нормальному демократичному політичному процесі такі партії успіху не мають і схильні вдаватися до антиконституційних засобам досягнення своїх цілей.

Опції політичних партій суть основні сторони або напрями їх діяльності, зумовлені стоять перед ними цілями і завданнями *. Серед цих функцій можна виділити наступні.

* Див: Марченко М.Н. Політична система сучасного буржуазного суспільства. М.: Изд-во МГУ, 1981. С. 184.

Вихідний пункт діяльності будь-якої політичної партії - розробка політичного курсу, спрямованого на вирішення існуючих у суспільстві проблем. З цією метою з партійних активістів і залучених фахівців створюються ініціативні групи, комітети, комісії, громадські ради, «мозкові трести» і т.п.

Викладені в програмних документах політичної партії стратегія і тактика через її практичну діяльність стають передумовою поширення її впливу на виборців. На цьому етапі виявляється функція рекрутування нових членів, виховання активістів, мобілізації виборців на підтримку партійних кандидатів, підбір лідерів і просування їх на керівні посади в органах держави і масових громадських організаціях.

Найбільш важлива функція - участь партії у формуванні та контролі за діяльністю органів влади.

Наявність політичних партій, участь їх у виборах державних органів дозволяють мирно вирішувати соціальні конфлікти.

Це створює сприятливі умови для зміни в необхідних випадках урядів, для підтримки відомого професіоналізму політичних діячів, а тим самим забезпечує ефективність державного управління суспільством. При демократичних режимах діє здорова, що підштовхує до самовдосконалення та саморозвитку конкуренція між правлячими партіями та опозиційними. Останні розробляють і пропонують на суд громадськості альтернативні програми національного розвитку, критикують помилки в діяльності уряду і зловживання, спонукаючи тим самим уряд шукати все більш вдалі способи вирішення існуючих у суспільстві проблем. Характерним прикладом може служити практика Великобританії, Індії та ряду інших країн, де опозиційні партії формують «тіньові кабінети», члени яких оплачуються з державної скарбниці і володіють деякими привілеями діючих міністрів. Виступаючи представниками своїх соціальних баз, партії сприяють укладенню того «суспільного договору» (Ж.-Ж. Руссо), на якому грунтується стабільність цивілізованого суспільства, - того, що ми називаємо конституційним ладом. Це одна з найважливіших соціальних цінностей для людини.

В умовах становлення національних держав політичні партії нерідко здійснюють функцію національної інтеграції. Ця функція добре ілюструється діяльністю в 40-ті - 60-ті роки партії Індійський національний конгрес, що виступала в період боротьби за національну незалежність об'єднуючим центром індійського суспільства.

Майже всі сторони діяльності будь-якої партії пронизує ідеологічна функція. Суть її полягає в наданні ідейного впливу на своїх членів і прихильників, в пропаганді своїх цінностей, свого світогляду, у створенні сприятливого для своєї діяльності соціально-психологічної атмосфери в країні.

Політичні партії реалізують абсолютно необхідну для демократичного здійснення державної влади комунікативну функцію. Вона полягає у встановленні і підтримці ефективного зворотного зв'язку між правлячими верхами і суспільством в цілому в інтересах контролю за розвитком політичної ситуації та своєчасного реагування на її зміни. Тут велике значення мають контрольовані партіями засоби масової інформації. Нерідко партії створюють консультативні комітети, клуби, групи підтримки, молодіжні та культурні громадські центри, ведуть велику політико-пропагандистську роботу, проводять масові мітинги, лекції, бесіди, підтримують постійні особисті контакти партійних активістів з виборцями. Ці канали забезпечують уряд і партійне керівництво інформацією про становище і думках народу і дозволяють на ці думки ефективно впливати.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття і сутність політичних партій "
 1. 26. Поняття, сутність, основні ознаки політичного режиму демократії.
  Політичний режим, тобто певний метод здійснення державної влади (протиставлення - фашизм). Для демократії як політичного режиму характерна наявність центральних і місцевих представницьких установ, виборності, законності та легаль-ного існування різних партій і громадських організацій. 3. Демократія передбачає проголошення формальної рівноправності,
 2. 54. Фашизм та інші види авторитарних режимів
  поняття корпорацій.Корпоратівізм проголошує «співробітництво праці і капіталу», при якому підприємець виступає як «капітан індустрії», керівник, здійснюва-ляющий найважливішу соціальну функцію. Корпорації нібито співпрацюють один з одним і у певному супідрядності. Відповідно до фашистської ідеології, кожна корпорація, що становить властиве їй місце в ієрархічній системі,
 3. 3.1. Соціальна природа права і відмінності права від соціальних норм первісного суспільства.
  Поняття «право»: «під терміном" право "розуміється обгрунтована, виправдана, свобода або можливість поведінки, яка визнається в суспільстві». Є ще й інші значення цього слова: 1) у сенсі звичайних прав - свободи або можливості поведінки, заснованої на звичаях, тобто нормах, які увійшли у звичку. 2) у сенсі моральних прав - свободи або можливості поведінки, заснованої на принципах добра і
 4. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  поняттям «закон». Це ті закони, які розробляються і приймаються, визнаються спеціально створеними в державі структурами, за встановленою процедурою - парламентами, за-законодавчими зборами, конгресами, думами і т.п. Це - нормативні закони і вивчення їх появи, необхідної якості, реалізації, забезпечення, словом, багатьох пов'язаних з ними характеристик, також предмет
 5. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  поняття, як «форма держави» - три зазначених вище блоку, вельми чітко прив'язуються до трьох основних характеристикам держави як особливої політичної, структурної і територіальної організації суспільства, розкриває предметно, конкретно, де власне, ці характеристики можна спостерігати, «відчувати» і відповідно вивчати. Ось чому пристрій держави можна визначити як таке
 6. Глава сьома. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
  поняття політич-ської системи суспільства, а для цього треба Насамперед поміркувати над тим, яка взагалі структу-ра суспільства. Ця структура може бути представлена у вигляді різних взаємодіючих сис-тем: політичної, соціальної, економічної, ідеологічної, правової та деяких інших. Ці системи складаються і існують об'єктивно. Вони являють органічне об'єднання відмінності-них
 7. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  понять теорії держави і права, її пізнавальних, прикладних та прогностичних здібностей стосовно російської політико-правової дійсності, до виникнення і розвитку Російської держави, його функціонуванню на різних етапах історії, його еволюції . Це важливо і для підготовки вітчизняних юристів. Іншими словами, позитивно відповісти на питання: «працює» чи теорія
 8. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
  понятий доцільності міра застосування права всіляко порушується, правопорушник піддається наджорстоке покаранню. Так, в 30-ті роки в Росії під приводом захисту соціалістичної власності піддавалися жорстокому покаранню (10 років позбавлення волі) ті особи, які збирали для себе колоски, залишені на полях після збирання зернових. Та хіба мало було у вітчизняній історії права
 9. § 5. Фашизм: загальні риси та особливості розвитку в міжвоєнний період
    поняття «кров» і «раса», як наслідку їй були притаманні шовінізм і расизм. Широка підтримка стала головною причиною соціальної стабільності тоталітарного нацистського режиму Німеччини. Це й зумовило порівняльну слабкість внутрішнього опору нацизму, ізольованість антифашистського руху в Німеччині. Ось чому крах німецького фашизму стало не результатом внутрішнього опору, а
 10. Характеристика і співвідношення понять «держава», «державний апарат» і «державна служба»
    поняття «державні органи» є більш широким, ніж поняття «органи державної влади». Відповідно до загальноприйнятого в юридичній науці визначенням орган держави (державний орган) являє собою організаційно і структурно відокремлену частину державного апарату, наділену у встановленому законодавством порядку повноваженнями, правовими та
© 2014-2022  ibib.ltd.ua