Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

1. Поняття і значення недійсності правочинуНедійсність угоди означає, що дія, вчинена у вигляді угоди, не має якості юридичного факту, здатного породити ті цивільно-правові наслідки, настання яких бажали суб'єкти.
Угода вважається недійсною з підстав, встановлених законом та іншими правовими актами, в силу визнання такою судом (оспоримая угода) або незалежно від такої визнання (нікчемний правочин) (п. 1 ст. 166 ЦК). Новітнє російське цивільне законодавство в якості нормативно-правової дефініції закріпило пануюче в юридичній літературі поділ недійсних угод на нікчемні та оспорювані.
Разом з тим класифікація недійсних угод на нікчемні та оспорювані логічно вразлива. "Протиставлення нікчемним операцій оспорімих угод не спочиває на принциповій основі: якщо оспорювання здійснюється, воно призводить до" нікчемності "операції, притому не з моменту заперечування, а, за загальним правилом, з моменту вчинення правочину, тобто із зворотною силою", - писав видатний російський цивіліст І. Б. Новіцкій2. Щоб уникнути зазначеної логічної неточності в літературі була запропонована класифікація недійсних угод на абсолютно недійсні (нікчемні) та відносно недійсні (заперечні) 3.
1 Див: п. 3 постанови Уряду РФ від 12 серпня 1994 р. про державну реєстрацію автомототранспортних засобів та інших видів самохідної техніки на території РФ / / СЗ РФ. 1994. № 17. Ст. 1999.
2 Новицький І. Б. Угоди. Позовна давність. С. 70.
3 Див: Цивільне право. Т. 1., М., 1993. С. 137. В. А. Рясенцев пропонував іменувати оспорювані правочини щодо дійсними. Див: Радянське цивільне право. Т. 1. С. 210.
Запропонована класифікація є більш коректної, оскільки вона спирається на об'єктивний критерій, а саме на різну ступінь протиправності дій, скоєних у формі недійсних угод. Разом з тим дана класифікація дозволяє використовувати термін "нікчемність" як тотожний терміну "абсолютна недійсність", а термін "оспорімость" як тотожний терміну "відносна недійсність".
Нікчемність (абсолютна недійсність) угоди означає, що дія, вчинена у вигляді угоди, не породжує і не може породити бажані для її учасників правові наслідки в силу невідповідності закону. Скупка краденого, покупка цінної речі у недієздатного не можуть породити права власності у набувача; нотаріально не засвідчений заставу нерухомості не може породити прав заставодержателя і т. п. Нікчемна угода, будучи неправомірною дією, породжує лише ті наслідки, які передбачені законом на цей випадок в Як реакцію на правопорушення. Вимога про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину може бути пред'явлена будь-якою зацікавленою особою. Суд має право застосувати такі наслідки з власної ініціативи (п. 1 ст. 166 ЦК).
Загальне правило про нікчемність угод формулюється наступним чином. Угода, яка відповідає вимогам закону або інших правових актів, незначна, якщо закон не встановлює, що така угода оспоріма, або не передбачає інших наслідків порушення (ст. 168 ЦК). Наявність у законі даного загального правила об'єктивно необхідно. Незважаючи на те, що законодавець завжди прагне найбільш повним чином описати конкретні види (склади) нікчемних правочинів, він об'єктивно не може передбачити всі їх види і можливі випадки вчинення нікчемних правочинів. Тому пряме посилання на вищенаведене загальне правило, закріплене в ст. 168 ГК, повинна мати місце тільки в тих випадках, коли для визнання недійсною угоди нікчемною не встановлено спеціальні підстави.
Протиправність абсолютної більшості дій, скоєних у вигляді нікчемних правочинів, вельми очевидна, як, наприклад, у разі здійснення операції з громадянином, визнаним недієздатним внаслідок психічного розладу. Тому функції суду в таких випадках зводяться до застосування передбачених законом наслідків, пов'язаних з недійсністю угод.
Разом з тим протиправність дій, здійснених у вигляді нікчемних правочинів, може бути неочевидній в силу різних причин: суперечливість законодавства, складний, заплутаний характер фактичних відносин учасників угоди, можливість неоднозначного тлумачення законоположень в силу їх невизначеності та т. п. Наприклад, у всіх випадках незначна угода, яка укладена з метою прикрити іншу угоду, - так звана удавана угода (ст. 170 ЦК). Але часом довести удаваний характер угоди вельми важко. Так, близькі родичі за попередньою змовою можуть дією, досконалим у формі договору дарування, прикрити фактичну купівлю-продаж частини будинку, що знаходиться у спільній частковій власності, з метою обходу права переважної купівлі, що належить співвласнику, з якими продавець (нібито дарувальник) знаходиться в неприязних відносинах. У подібних випадках неминуча необхідність встановлення судом нікчемності правочину за правилами позовного провадження. Інакше кажучи, в суді може бути збуджений суперечка, предметом якого є самостійне вимога про визнання угоди нікчемною.
Оспорімость (відносна недійсність угод) означає, що дії, вчинені у вигляді угоди, визнаються судом за наявності передбачених законом підстав недійсними за позовом уповноважених осіб. Інакше кажучи, якщо нікчемний правочин недійсна з самого факту її вчинення незалежно від бажання її учасників, то оспоримая угода, не будучи оскарженої, з волі її учасника або іншої особи, управомочен-ного на це, породжує правові наслідки як дійсна. Наприклад, угода, укладена під впливом обману, дійсна і породжує всі передбачені нею наслідки до моменту визнання її недійсною судом за позовом обманутого.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття і значення недійсності правочину "
 1. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  поняття позову традиційно є одним з найбільш спірних питань в процесуальній науці 1. Найбільш загальне визначення позову, вбирає в себе різні підходи, полягає в тому, що під позовом розуміється вимога позивача до відповідача про захист його права або законного інтересу, звернене через арбітражний суд першої інстанції. Позов виступає як процесуального середовищ-ства захисту інтересів
 2. Письмові докази.
  Поняття «документи». Офіційний характер даними письмовим доказам надає та обставина, що вони виходять від державних органів, підприємств, організацій, установ, посадових або спеціально уповноважених осіб у зв'язку з реалізацією ними своєї компетенції. Для офіційних документів характерна наявність певної форми, порядку їх видання, складання, видачі, необхідних
 3. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  понять, що відносяться до міжнародного комерційного ар-бітражу, в тому числі понять арбітражу та арбітражного злагоди-шення (ст. I). Велике практичне значення мають положення, що регулюють формування арбітражу у випадку, коли сторо-ни передбачили розгляд спорів не в постійно дійству-ющем арбітражному органі, а в «ізольованому» арбітражі, створюваному тільки для вирішення конкретного
 4. 2 . Арбітражна угода
  поняття письмової форми арбітражної угоди. Згідно п. 2 ст. 8 арбітражна угода укладається у письмовій формі. Угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона міститься в документі, підписаному сторонами, або укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням інших засобів електрозв'язку, що забезпечують фіксацію такої угоди,
 5. 40. Умови дійсності угод. Поняття недійсною угоди.
  Значенні цих дій вирішується за правилами, що регламентує порядок укладання угод, а не за нормами, визначальним їх дійсність. Ст. 59 ч. 1 ЦК України встановлює, що угода, визнана недійсною, вважається такою з моменту її вчинення. Застосування даного правила допустимо лише в разі вчинення щодо недійсних (оспорімих) угод, наприклад, угод,
 6. 41. Поняття і види недійсних угод.
  Значенні цих дій вирішується за правилами, що регламентує порядок укладання угод, а не за нормами, визначальним їх дійсність. З урахуванням ступеня і характеру порушення закону при здійсненні операцій, а також їх наслідків прийнято поділ їх на нікчемні (абсолютно недійсні) та оспорювані (відносно недійсні). Нікчемні угоди - це такі угоди, дійсність
 7. 47. Поняття, види і значення представництва. Представництво без повноваження.
  Недійсною відповідно до ч. I ст. 63, ч. I ст. 48, ст. 62 ГК. При цьому сторони повертаються в початкове положення. Крім того, за певних обставин виникає обов'язок представника (а іноді і третьої особи) відшкодувати акредитуючій збитки, що виникли в результаті його дій. Відповідальність цих осіб повинна наступати відповідно до правил глави 40 ЦК
 8. 110. Неустойка, застава, завдаток як способи забезпечення зобов'язань.
  Поняттями полягає в порядку обчислення штрафу та пені, тому принципової різниці для використання цих термінів або єдиного терміну - неустойка, не існує. Штраф - літочислення неустойки у вигляді певної грошової суми, яка стягується один раз відповідно до закону або договору зі боку, не виконала або неналежно виконала основне зобов'язання. Пеня - неустойка в
 9. 1. Поняття зовнішньоекономічного контракту
  недійсним. Мистецтво складання контракту - це вміння так формулювати його зміст, щоб отримати перед своїм контрагентом серйозні і в той же час непомітні для нього переваги; це здатність у разі, якщо вас змушують піти на поступку в якій-небудь статті його, однією або декількома фразами другий статті звести дану поступку нанівець; це вміння так сформулювати умови
 10. ЗМІСТ:
  значення договору 440 § 2. Зміст і форма договору 444 § 3. Види договорів 450 § 4. Укладання договорів 458 § 5. Зміна і розірвання договору 467 Глава 26. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 474 § 1. Поняття і принципи виконання зобов'язань 474 § 2. Суб'єкти виконання зобов'язань 477 § 3. Предмет виконання 485 § 4. Спосіб, місце та термін виконання 488 Глава 27. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА
© 2014-2021  ibib.ltd.ua