Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

10. Державна реєстрація угодБагато угоди, навіть будучи досконалими в належній формі, самі по собі не породжують цивільні права та обов'язки. Дані юридичні наслідки можуть з'явитися тільки при з'єднанні угоди з такими юридичними фактами, як державна реєстрація угоди або державна реєстрація прав на майно. Тому в цивільному праві мають місце правила про те, що:
угода, що підлягає державній реєстрації, породжує права і обов'язки з моменту її державної реєстрації (див. ст. 164 ЦК);
права на майно, що підлягають державній реєстрації, виникають з моменту реєстрації відповідних прав на нього (див. п. 2 ст. 8 ЦК).
Якщо закон пов'язує дійсність угоди з необхідністю її державної реєстрації, то сама по собі угода, навіть будучи досконалою в належній формі, ніяких цивільно-правових наслідків не породжує. Недотримання вимоги закону про державну реєстрацію угоди тягне її нікчемність - абсолютну недійсність (п. 1 ст. 165 ЦК). Разом з тим саме вчинення угоди, що вимагає державної реєстрації, породжує у сторін право вимагати один від одного виконання обов'язку з її державної реєстрації, Тому якщо угода, що вимагає державної реєстрації, здійснена в належній формі, але одна із сторін ухиляється від її реєстрації, суд вправі за вимогою іншої сторони винести рішення про реєстрацію угоди. У цьому випадку угода реєструється відповідно до рішення суду (п. 3 ст. 165 ЦК). При цьому сторона, ухиляється від державної реєстрації угоди, повинна відшкодувати іншій стороні збитки, викликані затримкою в реєстрації угоди (п. 4 ст. 165 ЦК) 1.
Якісно інша правова ситуація виникає тоді, коли закон вимагає не державної реєстрації угоди, укладеної в належній формі, а державної реєстрації права, що випливає з угоди. Так, відповідно до ст. 550 ГК договір продажу нерухомості вважається укладеним з моменту складання сторонами одного документа, підписаного сторонами, а відповідно до п. 1 ст. 551 ГК державної реєстрації підлягає перехід права власності на нерухомість до покупця, тобто право, обумовлену в угоді. Одночасно в п. 2 ст. 551 ЦК закріплено, що виконання договору продажу нерухомості сторонами до державної реєстрації переходу права власності не є підставою для зміни їх відносин з третіми особами. Законодавче дозвіл виконання договору продажу нерухомості до державної реєстрації переходу прав на неї свідчить про те, що незважаючи на те, що момент укладення договору продажу нерухомості не збігається з моментом переходу права власності на неї, така угода сама по собі породжує певні цивільно-правові наслідки. З моменту укладення договору продажу нерухомості продавець не може розпоряджатися проданої нерухомістю. Покупець же, що отримав цю нерухомість у володіння і користування, не може нею розпоряджатися у відносинах з третіми особами (здавати в оренду, в позику і т. д.). Тому якщо одна із сторін вчинить до реєстрації переходу права власності дії за розпорядженням проданим нерухомим майном, інша сторона має право пред'явити позов про визнання угоди недійсною, а у відповідних випадках - вінди-ційний або негаторний позов (ст. 301-304 ЦК).
1В відповідно до п. 3 ст. 433 ЦК договір, який підлягає державній реєстрації, вважається укладеним з моменту його реєстрації, якщо інше не передбачено законом. Таким чином, за змістом п. 3 ст. 433 ЦК, якщо угода, що вимагає державної реєстрації, здійснена в належній формі, але не зареєстрована, має місце несоверш угода. Норма п. 3 ст. 433 ГК певною мірою суперечить нормі п. 1 ст. 165 ЦК, згідно з якою така угода незначна. Але зазначене протиріччя усувається можливістю сторін вимагати державної реєстрації за рішенням суду. Якщо така реєстрація буде мати місце, то як нічтржная, так і не доконана угода переростають у дійсні (ув'язнені)
У деяких випадках для досягнення своїх цілей учасники угоди повинні піддати державної реєстрації не тільки саму угоду, але і перехід права, що випливає з неї. Так, угода продажу підприємства вважається укладеною з моменту її державної реєстрації (п. 3. Ст. 560 ЦК), а право власності на підприємство переходить до покупця тільки з моменту державної реєстрації цього права (п. 1 ст. 564 ЦК). Сама угода продажу підприємства, вчинена в належній формі і піддана в установленому порядку державної реєстрації, не породжує переходу права власності на нього, але створює інші цивільно-правові наслідки. Так, відповідно до п. 3 ст. 564 ГК покупець підприємства, якому вона передана до переходу права власності, вправі до державної реєстрації цього права розпоряджатися майном і правами, що входять до складу переданого підприємства, в тій мірі, в якій це необхідно для цілей, для яких підприємство було придбано.
Таким чином, державна реєстрація угод та державна реєстрація прав грають різну роль у юридичних складах, які необхідні для досягнення правової мети учасниками сделкі1.
Чинним законодавством передбачена державна реєстрація:
а) прав на нерухоме майно та угод з ним;
б) прав на окремі види рухомого майна та угод з ними.
Державна реєстрація прав на нерухоме майно та угод з ним проводиться з метою визнання і підтвердження державою підстав виникнення, переходу, обтяження (обмеження) або припинення прав на нерухоме майно. Операції з нерухомим майном, права на нерухоме майно підлягають державній реєстрації в єдиному реєстрі установами юстиції.
1 У законодавчих системах країн з усталеними ринковими традиціями склалися різні системи реєстрації прав на нерухомість і угод з ними. Детальніше про це див: Павлов П. Організаційно-правові проблеми реєстрації прав на нерухоме майно / / Закон. М., 1994. С. 88-93; Павлов П. Основні принципи реєстрації прав на нерухоме майно / / Відомості Верховної Ради. 1995. № 5.
Реєстрації підлягають право власності, право господарського відання, право оперативного управління, іпотека, сервітути, а також інші права та обтяження (наприклад, арешт майна) у випадках, передбачених ЦК, Законом про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним1. Факт державної реєстрації угоди або права підтверджується або шляхом видачі документа про зареєстроване право чи угоді, або вчиненням написи на документі, представленому на реєстрацію (п. 3 ст. 131 ЦК).
Угоди з рухомим майном і права на них підлягають державній реєстрації тільки у випадках, передбачених законом (п. 2 ст. 164 ЦК). До таких можна віднести наступні.
Особлива соціально-економічна значимість результатів інтелектуальної діяльності та деяких засобів індивідуалізації товарів і їх виробників - винаходів, корисних моделей, промислових зразків, товарних знаків - зумовлює необхідність того, що договори про передачу патенту, про поступку товарного знака, ліцензійні договори на надання права користування об'єктами патентного права, товарними знаками і їм подібні підлягають державній реєстрації. Лише після такої реєстрації зазначені договори породжують цивільні права і обов'язки у сторін. Органами державної реєстрації в зазначених випадках є Патентне відомство РФ.
Державну реєстрацію угод і прав необхідно відрізняти від обов'язкової в силу припису закону внегосудар-жавної реєстрації угод і прав, необхідної для виникнення цивільних прав та обов'язків. Так, відповідно до ст. 29 Закону про ринок цінних паперів 2 право на іменну документарну цінний папір переходить до набувача в разі обліку прав набувача на цінні папери в особи, що здійснює депозитарну діяльність, з депонуванням сертифіката цінного паперу в депозитарію - з моменту внесення прибуткового запису по рахунку депо набувача.
Державну реєстрацію угод і прав, що є необхідним елементом фактичного складу, з настанням якого пов'язується виникнення прав та обов'язків суб'єктів угоди, не можна плутати з державним реєстраційно-технічним урахуванням окремих видів майна, здійснюваним уповноваженими органами.
1 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.
2 СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
Прикладом такого реєстраційно-технічного обліку є облік автомототранспортних засобів та інших видів самохідної техніки1. Тому якщо суб'єкт придбає автомобіль за договором купівлі-продажу, але не поставить його на облік в органи ДАІ (тобто не зареєструє), то ця обставина жодним чином не може зганьбити право власності суб'єкта на автомобіль, бо відсутність зазначеної реєстрації не може спричинити недійсність договору купівлі-продажу автомобіля.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10. Державна реєстрація угод "
 1. § 2. Умови дійсності угод
  державного бюджету та ряду інших факторів. Мета введення простої письмової форми для угод, що перевищують визначену законом суму, цілком очевидна-необхідно забезпечити стійкість цивільних відносин, з одного боку, і не ускладнювати цивільний оборот введенням додаткових вимог, з іншого. По суті закон визначає верхню межу суми, до якої громадяни вправі здійснювати
 2. § 2. Форми угод
  державного контролю, документ додатково засвідчується нотаріусом або іншою посадовою особою, яка має право здійснювати нотаріальні дії. Вони вправі відмовити у посвідченні документа і угоди, які не відповідають за змістом дійсним намірам сторін і зазначеним у законі вимогам (ст. 48 Основ законодавства Російської Федерації про нотаріат). Нотаріальне
 3. 3. Рухомі і нерухомі речі
  державної реєстрації прав на нерухомість і угод з нею, яка передбачена законом (ст. 131 ЦК) 1. Така реєстрація є юридичним актом визнання та підтвердження державою (публічною владою) виникнення, обмеження (обтяження), переходу або припинення прав на нерухомість і служить єдиним доказом існування зареєстрованих прав. Ці права можуть бути
 4. 4. Юридичні склади
  державна реєстрація дії або події. Особлива роль таких юридичних складів полягає в тому, що сама по собі наявність юридичного факту у формі дії або події за відсутності факту їх державної реєстрації не викликають цивільно-правових наслідків. Так, угоди з нерухомим майном породжують права на таке майно лише за умови їх державної реєстрації,
 5. 4. Зміст договору продажу нерухомості
  державної реєстрації угод, що вважаються укладеними з моменту такої реєстрації (п. 3 ст. 433 ЦК). Щодо останніх Л. А. Кассо каже: "Та зі сторін, яка обіцяє представити договір на затвердження цього останнього (мається на увазі старший нотаріус. - В. Є.), не укладає договір про договір, а просто береться зробити відоме необхідну дію: зобов'язання полягає in
 6. Вимоги, що пред'являються до документів іноземного походження. Легалізація документа. Апостиль
  державного органу на документах і актах з метою використання їх в іншій державі. Іноземні документи, призначені для використання на території Росії, можуть бути легалізовані на території тієї держави, де ці документи видані, або ж безпосередньо в Російській Федерації. У першому випадку документ спочатку завіряється в Міністерстві закордонних справ чи іншому уповноваженому
 7. Вимоги пред'являються до документів іноземного походження.
  державного органу на документах і актах з метою використання їх в іншій державі. Іноземні документи, призначені для використання на території Росії, можуть бути легалізовані на території тієї держави, де ці документи видані, або ж безпосередньо в Російській Федерації. У першому випадку документ спочатку завіряється в Міністерстві закордонних справ чи іншому уповноваженому
 8. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
    державних чиновників правилам суспільно-значущої поведінки (нормам публічної етики) Міжнародна асоціація шкіл та інститутів управління підкреслила нагальну необхідність включення навчальної дисципліни "Публічна етика" в навчальні плани з підготовки управлінців усіх ланок. У перспективі такого роду освітній підхід обов'язково принесе свої плоди. У короткостроковому ж плані це
 9. 33. Поняття і види речей у цивільному праві.
    державної та громадської безпеки, охорони економічних інтересів держави, забезпечення здоров'я населення і т.д. Такі речі можуть набуватися і відчужуватися з особливого дозволу компетентних органів і з дотриманням встановлених спеціальних правил. До речей, обмеженим в обігу, належать речі, перераховані в затвердженому постановою Верховної Ради України від 17 червня 1992
 10. 39. Форма угод.
    державної реєстрації уповноваженими на те органами. Так, наприклад, угоди з відчуження житлових будинків і квартир підлягають реєстрації у виконавчих комітетах місцевих Рад. Законодавством може бути передбачено вимогу державної реєстрації і для угод з рухомим
© 2014-2022  ibib.ltd.ua