Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдвокатура Росії → 
« Попередня Наступна »
Бойков А.Д., Капінус Н . І. . Адвокатура Росії: Навчальний посібник. - М.: Інститут міжнародного права та економіки імені А.С. Грибоєдова -. 376 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Глава IV. Права та обов'язки членів колегії адвокатів

Стаття 14. Здійснення адвокатської діяльності

Члени колегії адвокатів у своїй діяльності керуються законами СРСР, РРФСР і автономної республіки, указами Президії Верховної Ради СРСР, Президії Верховної Ради РРФСР та Президії Верховної Ради автономної республіки, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР , Ради Міністрів РРФСР і Ради Міністрів автономної республіки, інструкціями та методичними рекомендаціями Міністерства юстиції СРСР, Міністерства юстиції РРФСР та іншими актами, що видаються іншими органами державної влади і управління в межах їх компетенції.

Члени колегії адвокатів керуються у встановлених випадках і законодавством інших союзних республік.

Стаття 15. Права членів колегії адвокатів

Член колегії адвокатів має право:

обирати і бути обраним до органів колегії адвокатів;

ставити перед органами колегії адвокатів питання, що стосуються діяльності колегії, вносити пропозиції щодо поліпшення її роботи і брати участь в їх обговоренні;

брати особисту участь у всіх випадках обговорення органами колегії його діяльності або поведінки;

вийти зі складу колегії адвокатів.

Адвокат, виступаючи в якості представника або захисника, правомочний:

представляти права і законні інтереси осіб, які звернулися за юридичною допомогою, в усіх державних і громадських організаціях, до компетенції яких входить вирішення відповідних питань;

запитувати через юридичну консультацію довідки, характеристики й інші документи, необхідні у зв'язку з наданням юридичної допомоги, з державних та громадських організацій, які зобов'язані в установленому порядку видавати ці документи або їх копії.

Адвокат не може бути допитаний як свідок про обставини, які стали йому відомі у зв'язку з виконанням ним обов'язків захисника або представника.

Стаття 16. Обов'язки членів колегії адвокатів

Адвокат зобов'язаний у своїй діяльності точно і неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби і способи захисту прав і законних інтересів громадян і організацій, які звернулися до нього за юридичною допомогою.

Адвокат не має права прийняти доручення про надання юридичної допомоги у випадках, якщо він по даній справі надає або раніше надавав юридичну допомогу особам, інтереси яких суперечать інтересам особи, яка звернулася з проханням про ведення справи, або брав участь у якості судді, прокурора, слідчого, особи, яка провадила дізнання, експерта, спеціаліста, перекладача, свідка чи понятого, а також, якщо в розслідуванні або розгляді справи бере участь посадова особа, з якою адвокат перебуває в родинних стосунках.

Адвокат не має права розголошувати відомості, повідомлені йому довірителем у зв'язку з наданням юридичної допомоги.

Адвокат повинен бути зразком моральної чистоти і бездоганного поведінки, зобов'язаний постійно удосконалювати свої знання, підвищувати свій ідейно-політичний рівень і ділову кваліфікацію, активно брати участь у пропаганді радянського права.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава IV. Права та обов'язки членів колегії адвокатів "
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  Виникнення Російської держави. Різні типи і форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні
 2. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
  Коеволюція права і людини. Поняття особистості. Свобода особи і право. Права і свободи людини і громадянина, їх система. Правовий статус і реальні положення особистості. Особистість і законність. Внутрішньодержавна і міжнародно-правовий захист прав і свобод людини і громадянина. Держава і особистість. Важлива тема теорії права виникає з роздумів про ідеали, про глобальної мети права, його
 3. Глава II Колегії адвокатів та їх органи
  Стаття 3. Колегії адвокатів Колегії адвокатів є добровільними об'єднаннями осіб, які займаються адвокатською діяльністю. Колегія адвокатів утворюється за заявою групи засновників, що з осіб, які мають вищу юридичну освіту, або з ініціативи виконавчого та розпорядчого органу відповідної Ради народних депутатів. Пропозиція про утворення
 4. Глава V. Юридичні консультації
  Стаття 17. Юридичні консультації Для організації роботи адвокатів з надання юридичної допомоги президіями колегій адвокатів у містах та інших населених пунктах створюються юридичні консультації. Місце знаходження юридичних консультацій та кількість працюючих у них адвокатів визначаються президією колегії адвокатів за погодженням з Міністерством юстиції автономної
 5. Глава 16. Злочини проти життя і здоров'я
  Стаття 105. Вбивство Про судову практику у справах про вбивство см. Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 27.01.1999 р. N 1. 1. Об'єктом вбивства (не тільки в складі коментованої статті, а й у злочинах, передбачених ст. 106-109 КК) є життя людини. При цьому найбільше практичне значення має встановлення початку і кінця життя (саме це дозволяє
 6. § 1. Верховний Суд Російської Федерації
  1. Місце Верховного Суду Російської Федерації в системі судів загальної юрисдикції та його завдання. Відповідно до ст. 126 Конституції Російської Федерації Верховний Суд РФ є найвищим судовим органом у цивільних, кримінальних, адміністративних та інших справах, що підсудні судам загальної юрисдикції, здійснює в передбачених федеральним законом процесуальних формах судовий нагляд за їх
 7. § 2. Верховний суд республіки, крайової (обласної) суд, суд міста федерального значення, суд автономної області, суд автономного округу
  /. Місце верховного суду республіки, крайового (обласного) суду, суду міста федерального значення, суду автономної області, суду автономного округу в системі судів Крайової (обласний) та рівні їм суди в межах своєї компетенції розглядають справи в якості суду першої інстанції і в якості суду другої інстанції - по відношенню до районних судів , чинним на території
 8. § 4. Форми організації адвокатури
  Федеральний закон «Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації» відмовився від ділення адвокатури на колегії, як Глава 20 Адвокатура 377 1 «традиційні», так і «паралельні», і встановив, що в кожному суб'єкті Федерації діє одне професійне об'єднання адвокатів-палата. Палата має свій орган управління - Рада і складається з
 9. Глава дванадцята . ФОРМА ПРАВА
  Поняття форми права. Нормативно-правовий акт. Судовий прецедент. Судова та арбітражна практика. Правовий звичай. Звичайне право. Доктрина. Право і закон. Міжнародні договори. Співвідношення типів і форм права: сучасне розуміння. Наступність і оновлення в праві. Рецепція права. Після обговорення теми про сутність і зміст права, його розумінні і визначенні настає черга і теми про форму
 10. 3. Об'єднання з публічними функціями
  Ця категорія об'єднань дуже неоднорідна і не всі вони можуть характеризуватися як суспільні. Передача державою публічних функцій громадським об'єднанням - дуже поширене явище, однак це відбувається далеко не у всіх країнах і по відношенню не до одних і тих же видів громадських об'єднань . Найчастіше зустрічаються і яскраво виражені публічні функції у громадських
 11. 1.2. Примирення в зарубіжному законодавстві і міжнародне приватне право
  Запропонований американської правової доктриною термін "Alternative Dispute Resolution" (як правило, позначається абревіатурою ADR) отримав досить широке поширення і перестав розглядатися як екзотичний. Їм позначаються різного роду процедури, які представляють собою альтернативу державному правосуддю, тобто діяльності державних судів щодо вирішення правових
 12. 1.3 . Особи, які здійснюють примирення (примиритель, посередник, медіатор)
  По розгляді основних положень Типового закону ЮНСІТРАЛ про погоджувальній процедурі представляється доцільним деяку увагу приділити суб'єкту, який бере участь в погоджувальній процедурі, - примирителі, посереднику, медіатора. Всяка примирительная процедура має завданням згладжування конфліктної ситуації. Тобто на відміну від процедури арбітражу, яка спрямована на виявлення правої і
 13. ФОРМУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПОЛІТИКИ РРФСР. ВЕСНА 1990 - ВЕСНА 1991
  Проголошення російського суверенітету за часом збігся з вступом СРСР у кризову фазу розвитку. З 1990 р. позначилися раніше негативні тенденції набули обвальний характер, ведучи до руйнування всього державного організму. На цьому тлі розгорталася боротьба за владу між окремими (Елітними угрупованнями. В 1990 - 1991 рр.. тривало поглиблення кризи в економіці. В цей
 14. § 4. Поняття правосуддя та його принципи
  Здійснення правосуддя є головним змістом судової влади, найважливішою судової функцією. Перше властивість правосуддя - здійснення правосуддя тільки судом (ст. 118 Конституції РФ). Здійснення правосуддя є видом державної, правоохоронної діяльності, яка складає виключну компетенцію суду. Другим властивістю правосуддя є розгляд
 15. Тема Ш. ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ ДОРЕВОЛЮЦІЙНОЇ АДВОКАТУРИ
  Попередники російської адвокатури - стряпчі, приватні заступники у судових справах. Судова реформа 1864 р. - початок формування присяжного адвокатури. «Заснування судових установлень» 1864 про присяжних повірених, (вимоги до присяжних повірений , Рада присяжних повірених; права, обов'язки і відповідальність присяжних повірених). Вивчення історії російської адвокатури покликане
 16. Тема VI. КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ
  Колегія адвокатів - основне структурне утворення адвокатури суб'єктів Російської Федерації. Порядок утворення колегії адвокатів. Загальні збори колегії адвокатів. Президія колегії адвокатів. Ревізійна комісія. Юридична консультація (фірма, бюро, контора). Статут колегії адвокатів. Колегія адвокатів є добровільне об'єднання осіб, які займаються
 17. Тема VII. ОБ'ЄДНАННЯ АДВОКАТСЬКИХ КОЛЕКТИВІВ
  Федеральний союз адвокатів (Статут Федерального союзу, адвокатів про його цілі й завдання, принципи діяльності спілки та її органів; членство в союзі). Гільдія російських адвокатів (Статут гільдії адвокатів про її цілі, і завдання, органах самоврядування гільдії та ін.) Міжнародний союз адвокатів (Статут союзу про його цілі, завдання, принципи діяльності його органів). Органи друку
 18. Тема IX. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТІВ
  Процесуальне законодавство про права та обов'язки адвоката на попередньому слідстві і в видах судочинства (кримінальному, цивільному, арбітражному, адміністративному, конституційному). Адвокат як суб'єкт доказування: обов'язок обгрунтування висунутого тези , участь у збиранні доказів, їх перевірці та оцінці. Правове значення невиконання адвокатом обов'язків суб'єкта
© 2014-2022  ibib.ltd.ua