Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдвокатура Росії → 
« Попередня Наступна »
Бойков А.Д., Капінус Н.І. . Адвокатура Росії: Навчальний посібник. - М.: Інститут міжнародного права та економіки імені А.С. Грибоєдова -. 376 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Глава V. Юридичні консультації

Стаття 17. Юридичні консультації

Для організації роботи адвокатів з надання юридичної допомоги президіями колегій адвокатів у містах та інших населених пунктах створюються юридичні консультації.

Місце знаходження юридичних консультацій та кількість працюючих у них адвокатів визначаються президією колегії адвокатів за погодженням з Міністерством юстиції автономної республіки, відділом юстиції виконавчого комітету обласної, міської Ради народних депутатів, а також виконавчим комітетом районної, міської, районної у місті Ради народних депутатів.

Юридична консультація має поточний рахунок в Держбанку або в ощадній касі, печатку і штамп з позначенням свого найменування і приналежності до відповідної колегії адвокатів.

Стаття 18. Права та обов'язки завідувача юридичною консультацією

Юридичної консультацією керує завідувач, який призначається президією колегії адвокатів з числа членів колегії.

Завідуючий юридичною консультацією:

організовує роботу юридичної консультації;

укладає угоди з громадянами про надання юридичної допомоги та договори на юридичне обслуговування з підприємствами, установами та організаціями;

призначає адвокатів для здійснення захисту за вимогами органів попереднього слідства і суду;

розподіляє роботу між адвокатами з урахуванням їх кваліфікації і персональних до них звернень , не допускаючи при цьому перевантаженості в роботі одних і відсутності належної навантаження у інших адвокатів;

встановлює відповідно з інструкцією розмір оплати за виконувану адвокатами роботу, а також звільняє від оплати за юридичну допомогу.

Здійснює контроль за дотриманням порядку оплати праці адвокатів;

здійснює контроль за якістю роботи адвокатів, проходженням стажування та проводить заходи, спрямовані на поліпшення роботи адвокатів і стажистів;

забезпечує, дотримання адвокатами правил внутрішнього трудового розпорядку;

збуджує перед президією питання про заохочення адвокатів;

розглядає скарги на дії адвокатів, ставить перед президією колегії питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів, які допустили проступки, і про відрахування з колегії адвокатів з підстав, передбачених цим Положенням;

проводить заходи з підвищення ідейно-політичного рівня і юридичної кваліфікації адвокатів та стажистів;

організовує ведення довідкової роботи з законодавства та судової практики;

організовує участь адвокатів у роботі з профілактики правопорушень та пропаганди правових знань;

приймає на роботу та звільняє працівників технічного персоналу юридичної консультації;

розпоряджається коштами юридичної консультації відповідно до кошторису;

веде статистичну та фінансову звітність за встановленими формами.

Завідуючий юридичною консультацією діє за дорученням президії колегії адвокатів.

Стаття 19. Види юридичної допомоги, наданої адвокатами громадянам і організаціям

Адвокати, надаючи юридичну допомогу:

дають консультації та роз'яснення з юридичних питань, усні і письмові довідки щодо законодавства;

складають заяви, скарги та інші документи правового характеру;

здійснюють представництво в суді, арбітражі та інших державних органах у цивільних справах та справах про адміністративні правопорушення;

беруть участь на попередньому слідстві і в суді з кримінальних справ у якості захисників, представників потерпілих, цивільних позивачів, цивільних відповідачів.

Адвокати надають громадянам і організаціям також і іншу юридичну допомогу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава V. Юридичні консультації "
 1. 45. Основні спрособи формування урядів в з. с.
  У сучасних зарубіжних країнах залежно від формиправління уряду формуються двома основними способами, специфічні риси яких визначаються ступенем участі парламентів у цьому процесі. 1.Внепарламентскій спосіб формування урядів застосовується в президентських республіках. Уповноваження на формування уряду в цих країнах має юридично своїм джерелом не Глава IХ. Великі угоди
 2. Кожне акціонерне товариство самостійно вибирає і здійснює свої дії на ринку товарів, капіталів і робочої сили. Все або майже всі прийняті його працівниками рішення і засновані на них дії стають ризикованими, можуть привести не до тих результатів, яких вони очікували. Ризик, одна з характерних рис ринкової економіки, - це рішення і практичні дії, результат
  Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 3. Право і поведінку. Поняття правомірної поведінки. Види правомірної поведінки. Поняття правопорушення. Ві-ди правопорушень. Соціальна природа і причини злочинності. Соціальна відповідальність-ність та її види. Юридична відповідальність та її види. Звільнення від юридичної відповідальності. Презумпція невинності. У попередніх темах неодноразово згадувалося «пра-вило поведінки» як синонім
  3. Об'єднання з публічними функціями
 4. Ця категорія об'єднань дуже неоднорідна і не всі вони можуть характеризуватися як суспільні. Передача державою публічних функцій громадським об'єднанням - дуже поширене явище, однак це відбувається далеко не у всіх країнах і по відношенню не до одних і тих же видів громадських об'єднань. Найчастіше зустрічаються і яскраво виражені публічні функції у громадських
  2. Конституційно-правове регулювання релігійних відносин і статусу церков
 5. Певною мірою ця проблематика нами зачіпалася вище-в п. 2 § 3 гл. III, п. 4 § 4 гл. IV та п. 5 § 1 цієї глави. Як вже зазначалося, в більшості країн церква конституційно відокремлена від держави, а релігія оголошується приватною справою людини. У деяких демократичних країнах проте конституційне право несе відбиток певної антицерковної спрямованості,
  Про право, застосовне до договорів міжнародної купівлі-продажу товарів (Гаага, 22 грудня 1986 року)
 6. --- Неофіційний переклад з англійської Н.Г. Вілкової. Держави - учасниці цієї Конвенції, прагнучи уніфікувати вибір правових норм, що відносяться до договорів міжнародної купівлі-продажу товарів, беручи до уваги Конвенцію Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, укладену у Відні 11
  4.2 . Удосконалення державних механізмів здійснення народовладдя на федеральному рівні
 7. Конституційні основи народовладдя (демократії) поширюються на діяльність всієї системи органів державності. Згідно з Конституцією Російської Федерації державну владу в Російській Федерації здійснюють Президент Російської Федерації, Федеральне Збори (Рада Федерації і Державна Дума), Уряд Російської Федерації, суди Російської Федерації. Цей
  ДЕМОНТАЖ союзні ДЕРЖАВНОСТІ
 8. Після кризи 19-21 серпня 1991 р. склалася ситуація, коли з існувала Конституцією СРСР вже відкрито не вважалися основні суб'єкти політичних відносин, головними з яких були республіканські лідери, які виражали волю своїх еліт. Прийняті тоді рішення визначалися реальним співвідношенням сил і по-різному розуміється «політичною доцільністю». Насамперед, події 19-21
  Глава II Колегії адвокатів та їх органи
 9. Стаття 3. Колегії адвокатів Колегії адвокатів є добровільними об'єднаннями осіб, які займаються адвокатською діяльністю. Колегія адвокатів утворюється за заявою групи засновників, що з осіб, які мають вищу юридичну освіту, або з ініціативи виконавчого та розпорядчого органу відповідної Ради народних депутатів. Пропозиція про утворення
  Глава IV. Права та обов'язки членів колегії адвокатів
 10. Стаття 14. Здійснення адвокатської діяльності Члени колегії адвокатів у своїй діяльності керуються законами СРСР, РРФСР і автономної республіки, указами Президії Верховної Ради СРСР, Президії Верховної Ради РРФСР та Президії Верховної Ради автономної республіки, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР, Ради Міністрів РРФСР і Ради Міністрів
  Глава VI. Регулювання та оплата праці адвокатів
 11. Стаття 20. Регулювання праці адвокатів Праця адвокатів організується відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку колегії. Адвокат користується правом на відпустку, на посібники з державного соціального страхування і на пенсійне забезпечення. Відпустки оплачуються адвокатам з коштів колегії адвокатів. Призначення та виплата адвокатам допомоги з державного
  Глава VII. Заохочення і дисциплінарна відповідальність членів колегії адвокатів
 12. Стаття 23. Заходи заохочення адвокатів За зразкову виконання своїх обов'язків, за тривалу і бездоганну роботу, за активну громадську діяльність адвокати заохочуються рішенням президії колегії. Заходами заохочення є: оголошення подяки; видача премії; нагородження цінним подарунком; нагородження почесною грамотою; занесення до Книги пошани і на
  Статья 23. Меры поощрения адвокатов За примерное выполнение своих обязанностей, за продолжительную и безупречную работу, за активную общественную деятельность адвокаты поощряются решением президиума коллегии. Мерами поощрения являются: объявление благодарности; выдача премии; награждение ценным подарком; награждение почетной грамотой; занесение в Книгу почета и на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua