Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Крапівін О. М., Власов В. І.. Коментар до закону Російської Федерації "Про акціонеpних товариства" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

2. Право акціонерів на участь у зборахВоно встановлюється відповідно до статті 51 Закону. Таким правом
володіє акціонер, включений до реєстру акціонерів на дату, визначену радою
директорів (спостережною радою) товариства. Дата складання переліку акціонерів,
мають право на участь у зборах, не може бути встановлена радою директорів
раніше дати прийняття рішення про проведення зборів і більш ніж за 60 днів до
дати проведення зборів.
У разі проведення зборів, у визначенні кворуму якого і голосуванні
беруть участь бюлетені, отримані товариством відповідно до пункту 1 статті
52 та пунктом 2 статті 58 Закону, дата складання списку акціонерів, що мають
право на участь у зборах, встановлюється не менш ніж за 45 днів до дати
проведення зборів.
Список акціонерів, які мають право на участь у зборах, містить ім'я,
найменування (для юридичних осіб) кожного акціонера, його адресу (місце знаходження),
дані про кількість і категорії (типі) належних йому акцій. Якщо акціями
володіє номінальний утримувач акцій, він зобов'язаний представити дані про осіб,
в інтересах яких він володіє акціями, для включення цих даних до списку.
Зміни до списку можуть вноситися тільки у випадку відновлення порушених
прав осіб, які не включені своєчасно в нього, або виправлення помилок, допущених
при складанні списку.
Важливо відзначити, що на вимогу акціонерів товариство зобов'язане надати
йому інформацію про включення його до списку акціонерів, що мають право на участь
у зборах. Як бачимо, Закон у такому разі адресує акціонерів до суспільства,
що все одно, що, наприклад, адресувати їх до стін цього товариства, а не
до конкретної особи або органу товариства, відповідальному за складання списку.
У цьому зв'язку необхідно передбачити в статуті товариства або в якому-небудь його
внутрішньому регламенті, наприклад в положенні про порядок ведення загальних зборів
акціонерів, конкретну особу або орган, що складає список акціонерів, які мають
право на участь у зборах.
Тоді кожен акціонер отримає реальну можливість перевірити правильність
занесення в список даних про нього самого і акціях, якими він володіє. Це відноситься
і до власників привілейованих акцій у тих випадках, коли вони отримують право
брати участь у зборах.
Законом про акціонерні товариства (ст.57) інститут представників акціонерів
збережений: вони мають право на участь у загальних зборах акціонерів. Оскільки
представники акціонерів мають право брати участь у роботі загальних зборів
на основі довіреності, необхідно особливо зупинитися на питанні підтвердження
їх права на представництво перед суспільством. Така необхідність виникає
тому, що акціонери зацікавлені в тому, щоб доручити захист своїх інтересів
фахівцям високої кваліфікації, наділивши їх великим числом голосів, здатним
впливати певним чином на рішення, що приймаються загальними зборами акціонерів.
До того ж з різних, часто незалежних від акціонерів причин багато хто з
них не можуть брати участі в роботі зборів.
У цьому зв'язку акціонерам необхідно знати правила, що регламентують представництво,
оскільки відомо чимало випадків, коли порушуються права акціонерів. Найбільш
характерні з них, коли дозволяється давати довіреність тільки певним
особам - членам ради директорів, правління, акціонерам, працюючим в даному
суспільстві, довільно обмежується термін її дії.
Представництво і порядок видачі довіреності, її зміст регламентуються
статтями 182 - 189 ГК РФ. Там, зокрема, сказано, що довіреністю визнається
письмове уповноваження, яке видається однією особою іншій особі для представництва
перед третіми особами. Термін дії довіреності не може перевищувати трьох
років. Якщо строк у довіреності не зазначений, вона зберігає силу протягом року
з дня її вчинення. Довіреність, в якій не вказана дата її вчинення,
незначна (тобто не породжує ніяких наслідків, крім того, що вона недійсна).
Дія доручення припиняється внаслідок: закінчення строку довіреності;
скасування довіреності особою, яка її видала; відмови особи, якій вона була видана;
припинення юридичної особи, від імені якого вона була видана; припинення
юридичної особи, якій видана довіреність; смерті громадянина, який видав
довіреність, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно
відсутнім.
Особа, яка видала довіреність, може в усякий час скасувати довіреність,
а особа, якій довіреність видана, відмовитися від неї. Угода про відмову
від цих прав мізерно. Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала
її, зобов'язана сповістити про це особу, якій довіреність видана, також відомих
йому третіх осіб (в даному випадку акціонерне товариство), для представництва
перед якими дана довіреність.
Права і обов'язки, що виникли в результаті дій особи, якій видана
довіреність, до того, як ця особа дізналася або повинна була дізнатися про її припинення,
зберігають силу для видав довіреність, і його правонаступників щодо
третіх осіб (в даному випадку - акціонерного товариства). Це правило не застосовується,
якщо третя особа (акціонерне товариство) знала або повинна була знати, що дія
довіреності припинилася. За припинення довіреності особа, якій вона
видана, або її правонаступники повинні негайно повернути довіреність.
Таким чином, твердження деяких зацікавлених посадових осіб
про те, що представляти інтереси акціонерів на загальних зборах може обмежений
коло працівників, НЕ грунтується на законі. Мало того, воно йому прямо суперечить.
Будь акціонер має право видати довіреність на представлення його інтересів будь-якого
правомочному і дієздатній громадянину або юридичній особі. Крім того,
закон чітко визначає причини, в силу яких припиняється довіреність.
Тому ніяке посадова особа не має права припиняти дію довіреності
з інших підстав. Разом з тим слід мати на увазі, що акціонер має право
в будь-який час замінити свого представника на загальних зборах акціонерів або
особисто взяти в ньому участь (п.1 ст .57 Закону).
У разі, якщо акціонер передав, продав свою акцію в період між датою
складання списку акціонерів, що дає право на участь у зборах, і до дати
його проведення, особа, включена до списку, зобов'язане видати набувачеві довіреність
на голосування або голосувати на зборах відповідно до вказівки набувача
акції. Таке правило застосовується також до кожного наступного нагоди передачі
акцій (п.2 ст.57 Закону).
Слід також мати на увазі можливий випадок, коли акція товариства перебуває
у спільній частковій власності кількох осіб. Тоді, згідно з пунктом 3 статті
57 Закону, правомочності щодо голосування на загальних зборах акціонерів здійснюються
на їх розсуд одним з учасників спільної часткової власності або їх загальним
представником. Повноваження цих осіб повинні бути підтверджені відповідною
довіреністю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Право акціонерів на участь у зборах "
 1. Глава VII. Загальні збори акціонерів
  акціонерів на участь у зборах 3. Інформація про проведення зборів 4. Підготовка та проведення зборів 5. Кворум зборів 6. Порядок прийняття зборами рішень 7. Голосування на загальних зборах акціонерів 8. Рахункова комісія 9. Протокол зборів Компетенція, порядок скликання, підготовки та проведення загальних зборів акціонерів (Надалі - збори.) Регламентуються статтями 47 - 63
 2. 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ
  право видавати нормативно-правові акти з питань, віднесених до його компетенції. Нормативно-правові акти Національного банку є обов'язковими для органів державної влади та органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб. Нормативно-правові акти Національного банку видаються у формі
 3. § 4. Господарські товариства і суспільства
  правових форм колективного господарювання, який відповідає як сучасним міжнародним стандартам, так і вітчизняним економічним реаліям. Організаційно-правові форми господарських товариств або товариств здатні обслуговувати інтереси та індивідуальних комерсантів, і малих сімейних колективів, і гігантських груп незнайомих один з одним акціонерів. Господарські товариства в
 4. Проведення відкритої підписки на акції може складатися з наступних основних етапів:
  право переважної покупки відчужуваних іншими акціонерами акцій (аналогічно передачі часток у товаристві з обмеженою відповідальністю) . Зазначені відмінності відкритих і закритих АТ все ж не призводять до розщеплення акціонерних товариств на дві самостійні організаційно-правові форми, бо вкладаються в рамки єдиного поняття АТ і не суперечать загальним принципам акціонерної форми підприємства.
 5. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
  правових формах, передбачених чинним цивільним законодавством. Зупинимося спочатку на останній формі участі держави у цивільному обороті. Опосередкована участь держави в обороті досягається шляхом вступу до нього створених державою юридичних осіб, що діють як такі, що приймають обов'язки і які одержують права для себе, а не для держави. Йдеться про
 6. § 1. Суб'єкти та об'єкти права власності
  правового режиму багатьох майн викликана також тим, що свого часу відбувалася передача його з відання державних органів у відання громадських організацій, споживчої кооперації, колгоспів і т.д. Траплялося й зворотне. Так, була ліквідована система промислової кооперації, а її підприємства передані у відання державної промисловості та споживчої кооперації. Нерідко така
 7. § 9. Акціонерне товариство
  правову форму і тип. Суспільству, фірмове найменування якого зареєстровано, надається виключне право його використання. Акціонерні товариства поділяються за типом на відкриті (ВАТ) та закриті (ЗАТ) (п. 1 ст. 7 Федерального закону), відмінності між якими проводяться за способами емісії акцій та процедуру їх переуступки на вторинному ринку. Відкрите акціонерне товариство може
 8. § 10. Дочірні та залежні суспільства
  правової форми. Їх специфіка полягає в характері відносин з основними товариствами (товариствами), які за певних умов відповідають за боргами дочірніх товариств. Якщо дочірніми можуть бути тільки господарські товариства, то основними - господарські товариства і суспільства всіх видів. Комерційна організація набуває статусу дочірнього товариства за наявності однієї з трьох підстав: 1)
 9. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
  правового поняття речі, оскільки кожне цивільне правовідношення, об'єктом якого виступає річ, проходить кілька стадій - виникнення, розвиток, припинення, що, в свою чергу, вимагає незалежності (хай і відносної) і стійкості об'єкта даного правовідносини. Ось чому проміжний (технологічний) результат виробництва, що залежить, наприклад, від безперервної хімічної
 10. Закрите акціонерне товариство
    право придбання акцій, що продаються його іншими акціонерами, за ціною пропозиції іншій особі. Порядок і строки здійснення переважного права придбання акцій, що продаються акціонерами, встановлюються статутом товариства. Термін здійснення переважного права не може бути менше 30 і більше 60 днів з моменту пропозиції акцій на продаж; - статутом товариства може бути
© 2014-2021  ibib.ltd.ua