Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 1. Право довічного успадкованого володінняІнститут довічного успадкованого володіння земельною ділянкою був широко представлений в початковій редакції Земельного кодексу Російської Федерації. Надалі, однако. Указом Президента РФ від 24 грудня 1993 р. № 2287 із Земельного кодексу були виключені які б то не було згадки про довічне успадковане володінні, з чого міг слідувати висновок, що земельні ділянки в довічному успадковане володінні перебувати зовсім не можуть. Однак такий висновок був би поспішним, оскільки в Законі РФ від 23 грудня 1992 передбачено, що громадяни, які мають на момент вступу цього закону в силу земельні ділянки, розміри яких перевищують гранично допустимі норми, у всіх випадках зберігають право довічного успадкованого володіння або користування частиною земельної ділянки, що перевищує зазначені норми. При цьому громадянам було надано право купувати дану частину земельної ділянки у приватну власність за договірною ціною. Нині в якості продавців земельних ділянок виступають відповідні комітети з земельних ресурсів та землеустрою за місцем знаходження ділянки. Це положення Закону від 23 грудня 1992 р. нічим не скасовано. Таким чином, навіть у найгірші для довічного успадкованого володіння земельною ділянкою часи цей інститут повністю своє існування не припинив. З введенням в дію нового Цивільного кодексу відбулася його соціальна реабілітація, оскільки право довічного успадкованого володіння земельною ділянкою закріплено не тільки у відповідних нормах гол. 17 ЦК, яка в дію ще не введена, але і в ст. 216 ГК. Тому на питання, чи існує в нашому законодавстві такий інститут, як право довічного успадкованого володіння земельною ділянкою, і зараз потрібно відповісти позитивно. Зміст права довічного на следуемая володіння розкрито у ст. 265-267 гл. 17 ГК, до аналізу яких ми зараз і звернемося.
Право довічного успадкованого володіння земельною ділянкою, що перебуває у державній або муніципальній власності громадяни набувають на підставах та в порядку, передбачених земельним законодавством. Громадянин має права володіння і користування такою ділянкою, які передаються у спадок. У праві розпорядження земельною ділянкою, що перебуває в довічному успадковане володінні, громадянин обмежений. Він може передавати ділянку іншим особам в оренду або безоплатне термінове користування, не просячи на те згоди власника ділянки (СР п.1 ст.267 і ст.270 ЦК). У той же час не допускається вчинення власником ділянки угод, які тягнуть або можуть спричинити відчуження земельної ділянки, в тому числі таких угод, як продаж і заставу ділянки. Мабуть, в основі цієї заборони лежить правило, відоме ще з часів римського права: ніхто не може передати іншому більше прав, ніж має сам, крім випадків, прямо передбачених у законі. Оскільки сам власник власником ділянки не є, він не може наділити цим правом і інша особа. Надання власнику права відчуження ділянки звело б нанівець відмінність між правом довічного успадкованого володіння і правом власності. Власник, однак, має право зводити на ділянці будівлі, споруди та створювати інше нерухоме майно, набуваючи на нього право власності, якщо з умов користування земельною ділянкою, встановлених законом, не випливає інше. Набуття права власності на що знаходиться на ділянці нерухоме майно саме по собі не тягне трансформації права довічного успадкованого володіння земельною ділянкою в право власності на нього.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Право довічного успадкованого володіння "
 1. § 3. Структурні особливості обмежених речових прав
  правомочностями, однойменними субправомочіям власника. Крім того, складові їх юридичні можливості якісно відрізняються від субправомочій, укладених у праві власності. Існування обмежених речових прав викликано різноманітними потребами цивільного обороту. На даний момент широко поширені такі види цих прав, як право користування чужим майном і право застави.
 2. § 3. Сервітути
  право користування чужою річчю в відомому обмеженому відношенні. Сервітути віднесені ст. 216 ГК до числа обмежених речових прав. Зміст сервітутів розкривається в ст. 274-277 гл. 17 ГК, з чого, на перший погляд, може бути зроблений висновок, ніби цивільне законодавство визнає лише земельні сервітути. Це, однак, не так. У законах про власність (як загальносоюзному, так і
 3. § 7. Речові права осіб, які не є власниками
  право власності. Будучи основою, стрижнем цієї системи, воно служить необхідною передумовою існування інших речових прав, що є похідними від права власності. Вони завжди припускають право власності іншої особи на цю річ. Речові права, в тому числі право власності, характеризують такі ознаки. По-перше, вони складаються тільки з приводу речей як об'єктів
 4. § 2. Види речових прав та їх місце в системі законодавства і курсу цивільного права
  право власності; право довічного успадкованого володіння землею; право постійного (безстрокового) користування землею; право господарського відання; право оперативного управління; сервітути. Цей перелік носить приблизний характер, оскільки він супроводжується застереженням: зокрема. Мабуть, найбільшу складність і представляє питання, які права, крім перерахованих у ст. 216 ЦК, можуть бути
 5. Місце речових прав у системі законодавства і курсу цивільного права.
  правових актах іншої галузевої приналежності (наприклад, в Земельному кодексі), повинні відповідати Цивільному кодексу (абз. 2 п. 2 ст. 3). Представляється, що в спеціальній главі, присвяченій обмеженим речовим правам, підлягають вивченню право довічного успадкованого володіння, право постійного користування земельною ділянкою та сервітути. При цьому зазначені права підлягають вивченню в частині,
 6. § 3 . Підстави виникнення і припинення права власності
  правонаступництва. Відповідно цьому, прихильники критерію волі до первинних відносять такі способи, при яких право власності виникає незалежно від волі, а до похідних-такі, за яких воно виникає по волі попереднього власника. Ті ж хто в основу розмежування кладуть критерій правонаступництва, до первинних відносять способи, в основі яких правонаступництва немає, а до
 7. Глава 22. обмежених речових прав
  право довічного успадкованого володіння, право постійного користування земельною ділянкою та сервітути. Приступимо до виконання цієї
 8. § 2. Право постійного користування земельною ділянкою
  правом, передбаченим у ст. 21б ЦК, є право постійного (безстрокового) користування земельною ділянкою. Зміст цього права розкрито в ст. 268-270 ЦК. До його характеристиці ми зараз і переїдемо. Право постійного користування земельною ділянкою надається як громадянам, так і юридичним особам, причому надається на підставі рішення державного або муніципального органу
 9. ПЕРЕДМОВА
  правового забезпечення. З цієї причини в Росії кардинально змінюється цивільне законодавство, покликане врегулювати ці відносини на основі визнання рівності їх учасників, недоторканності власності, свободи договору, неприпустимість довільного втручання кого-небудь у приватні справи, необхідності безперешкодного здійснення цивільних прав, забезпечення відновлення
 10. § 2. Складові елементи права власності
  право власності надає своєму носієві щодо об'єкта права таке число юридичних можливостей, яке тільки може бути встановлено правовою нормою на користь володаря права на річ. Хоча цивільне законодавство і допускає окремі обмеження стосовно до суб'єктивного права власності, саме це право завжди залишається найбільш повним речовим правом. Наявність в праві
© 2014-2021  ibib.ltd.ua