Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 2. Право постійного користування земельною ділянкоюІншим обмеженим речовим правом, передбаченим у ст.21б ЦК, є право постійного (безстрокового) користування земельною ділянкою. Зміст цього права розкрито в ст. 268-270 ЦК. До його характеристиці ми зараз і переїдемо. Право постійного користування земельною ділянкою надається як громадянам, так і юридичним особам, причому надається на підставі рішення державного або муніципального органу (наприклад, комітету із земельних ресурсів та землеустрою), уповноваженого надавати земельні ділянки у таке користування. Нагадаємо, що право довічного успадкованого володіння - і це випливає із самої його природи - може належати тільки громадянам. Право постійного користування відповідною частиною земельної ділянки може бути придбано також власником що знаходиться на цій ділянці нерухомості (см.пп. 1 і 2 ст. 268 і п. 1 ст. 271 ЦК).
У разі реорганізації юридичної особи право постійного користування земельною ділянкою переходить до його правонаступника. У спадщину це право не переходить, кому б воно не належало - громадянам або юридичним особам. Перехід у спадщину права постійного користування земельною ділянкою, що належить громадянам, звів би нанівець відмінності між зазначеним правом і правом довічного успадкованого володіння. До того ж такий перехід шляхом кваліфікованого умовчання не допускає і сам закон. У тих же випадках, коли право постійного користування земельною ділянкою належить юридичним особам, його перехід у спадщину виключається в силу самої природи спадкування - спадщина в майні юридичної особи ні за яких обставин не відкривається.
Стаття 269 ЦК розкриває зміст правомочностей щодо володіння і користування землею на праві постійного користування. Особа, якій ділянка надана, має право, якщо інше не передбачено законом, самостійно використовувати ділянку в цілях, для яких він наданий, включаючи зведення для цих цілей на ділянці будівель, споруд та іншого нерухомого майна. Зазначене майно, створене цією особою для себе, є його власністю.
Зміст права постійного користування земельною ділянкою не вичерпується правомочностями щодо володіння і користування ім. У зміст цього права входить і правомочність розпорядження, межі якого окреслені законом досить вузько. В оренду або безоплатне термінове користування земельну ділянку, надану в постійне користування, може бути переданий тільки за згодою власника ділянки. Нагадаємо, що суб'єкт права довічного успадкованого володіння згоди власника на передачу ділянки в оренду або безоплатне користування просити не повинен (ср.ст. 270 та п. 1 ст. 267 ЦК). Але якщо на ділянці зведена нерухомість, на яку власник (користувач) ділянки набув право власності, то розпорядитися цією нерухомістю власник може за своїм розсудом. Перехід права власності на нерухомість спричинить
за собою і перехід права на земельну ділянку (частину земельної ділянки), на якому вона знаходиться, але саме того права, яке належало власнику нерухомості (відповідно права довічного успадкованого володіння або права постійного користування земельною ділянкою).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Право постійного користування земельною ділянкою "
 1. Місце речових прав у системі законодавства і курсу цивільного права.
  Правових актах іншої галузевої приналежності (наприклад, в Земельному кодексі), повинні відповідати Цивільному кодексу (абз. 2 п. 2 ст. 3). Представляється, що в спеціальній главі, присвяченій обмеженим речовим правам, підлягають вивченню право довічного успадкованого володіння, право постійного користування земельною ділянкою та сервітути. При цьому зазначені права підлягають вивченню в частині,
 2. Глава 22. Обмежених речових прав
  право довічного успадкованого володіння, право постійного користування земельною ділянкою та сервітути. Приступимо до виконання цієї
 3. § 3. Сервітути
  право користування чужою річчю в відомому обмеженому відношенні. Сервітути віднесені ст. 216 ГК до числа обмежених речових прав. Зміст сервітутів розкривається в ст. 274-277 гл. 17 ГК, з чого, на перший погляд, може бути зроблений висновок, ніби цивільне законодавство визнає лише земельні сервітути. Це, однак, не так. У законах про власність (як загальносоюзному, так і
 4. 4. Предмет застави
  право в разі невиконання або неналежного виконання забезпеченого заставою зобов'язання задовольнити свої вимоги переважно перед іншими кредиторами. В якості предмета застави можуть виступати речі як рухомі, так і нерухомі. Серед рухомих речей самостійним предметом застави можуть бути цінні папери. Застава цінного паперу виробляється за допомогою передачі її
 5. § 3. Структурні особливості обмежених речових прав
  правомочностями, однойменними субправомочіям власника. Крім того, складові їх юридичні можливості якісно відрізняються від субправомочій, укладених у праві власності. Існування обмежених речових прав викликано різноманітними потребами цивільного обороту. На даний момент широко поширені такі види цих прав , як право користування чужим майном і право застави.
 6. § 2. Види речових прав та їх місце в системі законодавства і курсу цивільного права
  право власності; право довічного успадкованого володіння землею; право постійного (безстрокового) користування землею; право господарського відання; право оперативного управління; сервітути. Цей перелік носить приблизний характер, оскільки він супроводжується застереженням: зокрема. Мабуть, найбільшу складність і представляє питання, які права, крім перерахованих у ст . 216 ЦК, можуть бути
 7. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
  правонаступництва. Відповідно цьому, прихильники критерію волі до первинних відносять такі способи, при яких право власності виникає незалежно від волі, а до похідних-такі, за яких воно виникає з волі попереднього власника. Ті ж хто в основу розмежування кладуть критерій правонаступництва, до первинних відносять способи, в основі яких правонаступництва немає, а до
 8. Право власності громадських і релігійних організацій, благодійних та інших фондів, об'єднань юридичних осіб.
  правові угоди; зовнішньоекономічна діяльність; інші не заборонені законом надходження. Політичні партії, політичні рухи та громадські об'єднання, статути яких передбачають участь у виборах, не має права отримувати фінансову та іншу матеріальну допомогу від іноземних держав, організацій і громадян на діяльність, пов'язану з підготовкою та проведенням виборів. Для
 9. § 2. Набуття права власності
  правовідношення, завжди має в своїй основі юридичні факти (один або сукупність юридичних дій, подій). До правообразующим (правостворюючі) юридичним фактам, на підставі яких виникає право власності на певне майно у конкретної особи, можуть бути віднесені як дії самих осіб (громадян, юридичних осіб), так і події, з якими закон пов'язує настання
 10. § 7. Речові права осіб, які не є власниками
  право власності. Будучи основою, стрижнем цієї системи, воно служить необхідною передумовою існування інших речових прав, що є похідними від права власності. Вони завжди припускають право власності іншої особи на цю річ. Речові права, в тому числі право власності, характеризують такі ознаки. По-перше, вони складаються тільки з приводу речей як об'єктів
© 2014-2021  ibib.ltd.ua