Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГромадянське право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА
. ІСПИТ «Муніципальне право», 2011 - перейти до змісту підручника

правотворча ініціатива громадян1. З правотворчої ініціативою може виступити ініціативна група громадян, що володіють виборчим правом, в порядку, встановленому нормативним правовим актом представницького органу муніципального образованія.Мінімальная чисельність ініціативної групи громадян встановлюється нормативним правовим актом представницького органу муніципального освіти і не може перевищувати 3 відсотки від числа жителів муніципального освіти, володіють виборчим правом.
У разі відсутності нормативного правового акта представницького органу муніципального утворення, що регулює порядок реалізації правотворчої ініціативи громадян, прийняття до розгляду та розгляд проекту муніципального правового акта, внесеного громадянами, здійснюються відповідно до цього Закону .. Проект муніципального правового акта, внесений до порядку реалізації правотворчої ініціативи громадян, підлягає обов'язковому розгляду органом місцевого самоврядування або посадовою особою місцевого самоврядування, до компетенції яких належить прийняття відповідного акта, протягом трьох місяців з дня його внесенія.Представітелям ініціативної групи громадян повинна бути забезпечена можливість викладу своєї позиції при розгляді зазначеного проекту.В випадку, якщо прийняття муніципального правового акта, проект якого внесений до порядку реалізації правотворчої ініціативи громадян, відноситься до компетенції колегіального органу місцевого самоврядування, зазначений проект повинен бути розглянутий на відкритому засіданні цього органу. Мотивоване рішення, прийняте за результатами розгляду проекту муніципального правового акта, внесеного до порядку реалізації правотворчої ініціативи громадян, має бути офіційно в письмовій формі доведено до відома внесла його ініціативної групи громадян.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " правотворча ініціатива громадян "
 1. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Правотворчої діяльності у сфері економічних відносин, а також реалізації інших соціально-економічних, політичних заходів, що впливають на детермінанти економічної злочинності. Державний соціально-правовий контроль у сфері економіки Суб'єктами державного контролю у сфері економіки є наділення спеціальними повноваженнями органи виконавчої влади. Особливе положення
 2. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  ініціативи. Але крім адміністрації президента його необхідні управлінські укази готуються членами уряду, вони ж виконують ці укази, якщо президент надає їм юридичну силу. Крім проблеми поділу влади сучасний етап розвитку державності характеризується ще і принципово новими рисами й особливостями, властивими вже XX століттю. Так, величезний розмах отримала
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  правотворчої діяльності, систематизація нормативно-правових ак-тов і т.п.). Поява світових систем комунікацій на основі об'єднання комп'ютерної тех-нології, зв'язку і телебачення, так званих «мультимедіа» або «інформаційних шосе» в XXI століття, зажадало нового і великої уваги держави для захисту конституційних прав громадян (свободи слова і т. п.) і моральних інтересів
 4. Глава шістнадцята. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
  правотворческий процес є об'єктивно зумовленим. Динаміка суспільного життя, практика формування правовідносин, соціально-економічні, політичні, духовні потреби, словом, все змінюється різноманіття суспільного життя диктує необхідність мати відповідні соціальним змінам нові правові норми, змінювати і скасовувати застарілі норми і т.д. Право слід
 5. Глава вісімнадцята. ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ
  правотворчої ініціативи та інших активних дій у правовій сфері. Коментарі вчених, які супроводжують кодекси, інші нормативно-правові акти, є важливим, авторитетним, але також неофіційним тлумаченням. Нарешті, розрізняють нормативне і казуальне тлумачення. У першому випадку мова йде про формування в процесі офіційного тлумачення загальних, конкретизують і деталізують
 6. Порядок прийняття та юр. сила Статуту
  правотворчої діяльності надзвичайно важливе дотримання встановлених правил і послідовності підготовки та розгляду проекту муніципального правового акта на кожній стадіі.Основнимі стадіями правотворчого процесу є: підготовка і внесення проекту правового акту в представницький орган; розгляд проекту правового акта в комітетах або комісіях; прийняття, затвердження та
 7. 3. Держ. службовець
  ініціативи керівника у слід. випадках: 1) досягнення ним граничного віку, встановлю. їм при заміщені. держ. должн. "Б" і "В" - 60 років, "А» - не НЕ распростр. 2) припинення гр-ва РФ 3) недотримання обов'язків і огранич., Устан. для гос. сл. 4) розголошення відомостей, составл. держ. та іншу охоронювану з-ном таємницю. 5) виникнення інших об-тв, предусм
 8. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Ініціативу. На самому початку XX століття в Росії не існувало ніякого парламенту, ніяких легальних партій, жодних правових і політичних свобод громадян. Майже всі верстви населення в цій чи іншій мірі були незадоволені владою, пред'являли вимоги до неї: робітники, селяни, інтелігенція, буржуазія і навіть дворянство. Неможливість дозволу ведучого протиріччя між потребами
 9. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  ініціатива що у справі осіб. Відповідно З принципом диспозитивності цивільні справи, за загальним правилом, виникають, розвиваються, змінюються, переходять з однієї стадії процесу в іншу і припиняються під впливом, головним чином, що у справі осіб. Принцип диспозитивності арбітражного процесуального права є відображенням і розвитком принципу диспозитивності в цивільному
 10. 8. ПРОКУРОР в арбітражному процесі
  ініціативи прокурора, володіє всіма передбаченими АПК РФ процесуальними правами і несе відповідні процесуальні обов'язки. Відповідно З п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, відмова позивача від позову, прийнятий судом, є підставою для припинення провадження у справі. Тому в тих випадках, коли позивач відмовляється від позову, пред'явленого в його інтересах прокурором, і вчинення такого
© 2014-2022  ibib.ltd.ua