Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА
. ІСПИТ «Муніципальне право», 2011 - перейти до змісту підручника

Правове регулювання місцевого референдуму1. З метою вирішення безпосередньо населенням питань місцевого значення проводиться місцевий референдум.2. Місцевий референдум може проводитися на всій території муніципального освіти.
3. Рішення про призначення місцевого референдуму приймається представницьким органом муніципального освіти: 1) з ініціативи, висунутої громадянами Російської Федерації, мають право на участь у місцевому референдумі; 2) з ініціативи, висунутої виборчими об'єднаннями, іншими громадськими об'єднаннями, статути яких передбачають участь у виборах і (або) референдумах і які зареєстровані в порядку і строки, встановлені федеральним законом; 3) з ініціативи представницького органу муніципального освіти і глави місцевої адміністрації, висунутої ними совместно.4. Умовою призначення місцевого референдуа з ініціативи громадян, виборчих об'єднань, інших громадських об'єднань, зазначених у пункті 2 частини 3 цієї статті, є збір підписів на підтримку цієї ініціативи, кількість яких встановлюється законом суб'єкта Російської Федерації і не може перевищувати 5 відсотків від числа учасників референдуму, зареєстрованих на території муніципального освіти у відповідності з федеральним законом.Ініціатіва проведення референдуму, висунута громадянами, виборчими об'єднаннями, іншими громадськими об'єднаннями, зазначеними у пункті 2 частини 3 цієї статті, оформляється в порядку, встановленому федеральним законом і приймається відповідно до нього законом суб'єкта Російської Федераціі.Ініціатіва проведення референдуму, висунута спільно представницьким органом муніципального освіти і головою місцевої адміністрації, оформляється правовими актами представницького органу муніципального освіти і глави місцевої адміністраціі.5. Представницький орган муніципального освіти зобов'язаний призначити місцевий референдум протягом 30 днів з дня надходження до представницького органу муніципального утворення документів, на підставі яких призначається місцевий референдум.В випадку, якщо місцевий референдум не призначений представницьким органом муніципального освіти у встановлені терміни, референдум призначається судом на підставі звернення громадян, виборчих об'єднань, глави муніципального освіти, органів державної влади суб'єкта Російської Федерації, виборчої комісії суб'єкта Російської Федерації або прокурора. Призначений судом місцевий референдум організовується виборчою комісією муніципального освіти, а забезпечення його проведення здійснюється виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації чи іншим органом, на який судом покладено забезпечення проведення місцевого референдума.6. У місцевому референдумі мають право брати участь громадяни Російської Федерації, місце проживання яких розташована у межах муніципального освіти. Громадяни Російської Федерації беруть участь у місцевому референдумі на основі загального рівного і прямого волевиявлення при таємному голосованіі.Ітогі голосування і прийняте на місцевому референдумі рішення підлягають офіційному опублікуванню (оприлюдненню).
7. Прийняте на місцевому референдумі рішення підлягає обов'язковому виконанню на території муніципального освіти і не потребує затвердження будь-якими органами державної влади, їх посадовими особами чи органами місцевого самоуправленія.8. Органи місцевого самоврядування забезпечують виконання прийнятого на місцевому референдумі рішення відповідно до розмежування повноважень між ними, певним статутом муніципального образованія.9. Рішення про проведення місцевого референдуму, а також прийняте на місцевому референдумі рішення може бути оскаржене в судовому порядку громадянами, органами місцевого самоврядування, прокурором, уповноваженими федеральним законом органами державної власті.10. Гарантії прав громадян на участь у місцевому референдумі, а також порядок підготовки та проведення місцевого референдуму встановлюються федеральним законом та прийнятими відповідно до нього законами суб'єктів Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Правове регулювання місцевого референдуму "
 1. Список літератури
  правові акти Конституція Російської Федерації. М., 1993. Арбітражний процесуальний кодекс РФ. М. 1996. Кодекс України про адміністративні правопорушення. М., 1997. Кодекс честі судді РФ / / Законність. 1994. № 2. Цивільний кодекс РФ. Частина 1. М. 1995; Частина 2. М. 1996. Цивільний процесуальний кодекс РРФСР. М. 1995. Основи законодавства України про охорону здоров'я громадян від 22
 2. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  правова теорія, вивчаючи протягом століть держава, виділила, саме такий зміст форми держави. Насамперед треба відзначити, що в теоретичному осмисленні держави особливе місце дію-вітельно займає форма правління, оскільки саме вона визначає, хто і як здійснює державну владу в державно організованому суспільстві. Вже Аристотель, слідом за Платоном,
 3. Глава сьома. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
  правової та деяких інших. Ці системи складаються і існують об'єктивно. Вони являють органічне об'єднання відмінності-них соціальних елементів, які взаємопов'язані, мають певний характер цих взаємозв'язків, їх діяльність визначається цілями, завданнями та іншими критеріями життя суспільства. До цих елементів там, утворюючим різні суспільні системи, належать соціальні інститути
 4. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
  правовий акт. Судовий прецедент. Судова та арбітражна практика. Правовий звичай. Звичайне право. Доктрина. Право і закон. Міжнародні договори. Співвідношення типів і форм права: сучасне розуміння. Наступність і оновлення в праві. Рецепція права. Після обговорення теми про сутність і зміст права, його розумінні і визначенні настає черга і теми про форму права, тобто про те, як, в якому
 5. Глава шістнадцята. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
  правових актів. Дія нормативно-правових актів у часі, у просторі і по колу осіб. Систематизація нормативно-правових актів. Юридична техніка і її значення для правотворчості. Мова правових ак-тов. Використання електронно-обчислювальної техніки в процесі правотворчості. У попередньому розділі було розглянуто взаімодейсгвіе норм права і правовідносин, вплив норм на
 6. Глава двадцята. Правосвідомості та правової культури
  правова психологія. Правосвідомість і право: взаємодія. Правова культура. Правовий нігілізм. Правове виховання. Обговорення всіх попередніх тим свідчить: тільки тоді правотворча і право-стосовно діяльність стає ефективною, коли в цих процесах, поряд з потужними са-моорганізуюшіміся началами, пріоритетне місце займає і свідоме, організуюче творчест-во,
 7. Конституція США. Структура, зміст, значення.
  Правова система: п'ятдесят - штатів і одна - федеральна. Розділ другий встановлював рівні права всіх громадян у всіх штатах і вимагав видачі злочинців, що переховуються в інших штатах. Розділ 3 розглядав територіальні питання. Конгресу надавалося право приймати в Союз нові штати, але він не міг утворювати нові штати в межах юрисдикції іншого штату. Однак нові штати
 8. Порядок прийняття та юр. сила Статуту
  правового акта про внесень змін і доповнень до статуту підлягає опублікуванню з одночасним опублікуванням встановленого представницьким органом місцевого самоврядування порядку врахування пропозицій за проектом, участі громадян у його обговоренні. Вперше федеральне законодавство визначає норму голосування депутатів представницького органу при прийнятті статуту, внесення до нього змін і
 9. Види і стадії адміністративного права
  правового режиму. 3. Застосування до особи, щодо якої винесено постанов-лення про накладення даного адміністративного стягнення, заходів вихованням ня і трудового впливу. ст. 304 Режим утримання забезпечує: 1) сувору ізоляцію, охорону і постійний нагляд за заарештованого-ми з метою запобігання вчинення ними нових злочинів. 2) роздільне утримання заарештованих в залежності від
 10. 1.Економіка і соціальна структура
  правовими буржуазно-інформаційними передумовами. Становлення буржуазних структур в Росії проходило в більш стислі терміни з інтенсивним участю іноземного капіталу. Все це вело суспільство до великому і тривалому соціального напруження, перманентним протиріччям і конфліктів. Історична наука накопичила величезний фактичний та історіографічний матеріал з історії Росії кінця XIX-початку XX
© 2014-2022  ibib.ltd.ua