Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
ГРИБАНОВ В.П. . ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ / Вид. 2-е, стереотип. - М.: "Статут",. - 411 с. (Класика російської цивілістики)., 2001 - перейти до змісту підручника

Претензійні строки

Будь-яке суб'єктивне право за дуже невеликими винятками надає уповноваженій особі можливість вимагати безпосередньо від зобов'язаної особи вчинення певних дій або утримання від вчинення таких, не вдаючись до допомоги компетентних державних або громадських органів, покликаних захищати порушені права організацій і громадян. Ця можливість випливає із самого змісту суб'єктивного права, якому в цивільному правовідношенні протистоїть обов'язок іншої сторони.

Таке звернення уповноваженої особи безпосередньо до обличчя зобов'язаному до передачі справи в суд, арбітраж або інший юрисдикційний орган носить назву претензійного (досудового, доарбітражного) порядку вирішення цивільно-правових спорів. У ряді випадків для здійснення цієї можливості уповноваженій особі надаються законом певні терміни, які відповідно і отримали назву претензійні строки.

Законодавством передбачені різні види претензійних термінів, що розрізняються між собою як за розміром, так і за характером їх дії, а в ряді випадків і по тих правових наслідків, до яких призводить пропуск такого терміну.

Але незважаючи на деякі відмінності терміни ці мають цілу низку спільних рис, які дозволяють об'єднати їх в єдину категорію претензійних термінів.

У чому ж полягають ці загальні риси претензійних термінів?

Всякий претензійний строк є насамперед строк, встановлений для звернення уповноваженої особи безпосередньо до зобов'язаному особі з вимогою вчинення останнім певних дій або утримання від вчинення таких. Уже це саме по собі відрізняє претензійні строки від строків позовної давності, які надані уповноваженій особі не для безпосереднього звернення до зобов'язаному суб'єкту правовідносини, а для звернення до компетентних юрисдикційних органів, покликаним захищати порушені чи оспорювані суб'єктивні цивільні права.

Виконання обов'язку боржником нерозривно пов'язане із здійсненням суб'єктивного права уповноваженої особи. Більше того, у великому числі випадків, наприклад у зобов'язальних правовідносинах, реалізація суб'єктивного права уповноваженої особи (так званого права вимоги) може бути досягнута, як правило, тільки за допомогою виконання обов'язку боржником. Навіть у тих випадках, коли обов'язок боржника полягає в утриманні від вчинення якихось дій, вона є своєрідною мірою забезпечення реального здійснення суб'єктивного права уповноваженої особи. Тому з відомим підставою можна сказати, що претензійні строки, встановлені для пред'явлення вимоги до боржника про виконання ним свого обов'язку, є строки здійснення суб'єктивного права.

Але претензійні строки - це своєрідні терміни здійснення суб'єктивного права. Справа в тому, що при нормальному розвитку правовідносини, коли сторони точно дотримуються свої права та обов'язки, у уповноваженої суб'єкта, як правило, не виникає будь-якої потреби в заяві претензій іншій стороні. Використання цієї можливості стає для уповноваженої особи необхідністю лише у випадках невиконання або неналежного виконання зобов'язання боржником, коли належить уповноваженій особі суб'єктивне цивільне право виявляється порушеним. Тому претензійні строки мають практичне значення і встановлюються законом лише для випадків, коли права однієї зі сторін правовідносини порушені.

Звичайно, вимоги до зобов'язаному особі пред'являються уповноваженою суб'єктом не тільки з приводу виконання боржником свого обов'язку, а й у зв'язку із застосуванням до нього передбачених законом санкцій, встановлених за невиконання або неналежне виконання зобов'язання, наприклад, про стягнення неустойки (штрафу, пені), про відшкодування збитків.

Претензійні строки поширюються і на ці види вимог, так як вони нерозривно пов'язані з невиконанням або неналежним виконанням боржником своїх обов'язків, з порушенням прав іншої сторони. Цей зв'язок претензійних термінів з порушенням суб'єктивних цивільних прав чітко виражена в нормативних актах.

Так, п. 10 Положення про розгляд господарських спорів державними арбітражами прямо встановлює, що претензію іншій стороні зобов'язана пред'явити підприємство (організація, установа), <права та інтереси якої порушені>. Отже, особливістю претензійних термінів є і те, що вони є строки здійснення порушеного права.

<:>

Розглядаючи претензійний порядок і претензійні строки з цієї позиції, не можна не помітити, що основний юридичний вістрі цього порядку в тому вигляді, в якому він склався в законодавстві і в практиці, спрямоване насамперед на своєчасне здійснення суб'єктивного права уповноваженою особою. За загальним правилом пред'явлення претензії уповноваженою особою є не тільки його правом, а й обов'язком. Невиконання цього обов'язку, що є по суті нездійсненням уповноваженою особою свого суб'єктивного права у встановлений термін, тягне за собою різні правові наслідки, аж до втрати права на пред'явлення позову.

Таким чином, претензійний порядок і претензійні строки спонукають уповноваженої суб'єкта використовувати всі можливості, надані йому суб'єктивним правом, зокрема, вжити заходів до того, щоб боржник добровільно, без застосування заходів державного примусу, виконав свої обов'язки і тим самим добровільно сприяв би здійсненню суб'єктивного права уповноваженої особи, навіть якщо він сам порушив це право, добровільно ліквідовував наслідки свого правопорушення.

Виходячи з цього, претензійні строки з відомим підставою можна назвати термінами добровільного здійснення порушеного права, на відміну від строків позовної давності, які є термінами його примусового здійснення і захисту.

Тим часом в літературі претензійні строки іноді ототожнюють з термінами позовної давності. Так, Я. І. Раппопорт, виходячи з того, що право на позов у матеріальному сенсі виникає у кредитора <на тій стадії розвитку належного йому права вимоги, коли через невиконання боржником відповідної цьому праву обов'язки це право стає здатним до примусового здійснення>, вважає , що претензійні строки <по суті своєму аналогічні термінам позовної давності> [430], є частиною <єдиного строку давності> [431].

Ця ідея значною мірою була викликана до життя тим, що ст. 44 ГК 1922 серед скорочених строків позовної давності згадувала про шестимісячному терміні, встановленому транспортними статутами та кодексами. Нове цивільне законодавство усунуло цей недолік. Стаття 79 ЦК РРФСР передбачає, що до позовів, що випливають із перевезення вантажів, пасажирів і багажу, застосовуються скорочені строки давності, зазначені в ст. 384 ГК. У статті ж 384 ЦК зазначено, що на пред'явлення позову до транспортним організаціям клієнту дається двомісячний термін, який тече з дня одержання відповіді або закінчення строку, встановленого для відповіді на претензію. З цього випливає, що чинне законодавство вважає скороченим давностним строком лише цей двомісячний термін і не ототожнює його з терміном на пред'явлення претензії.

У літературі вже відзначалися недоліки такої позиції і по ряду теоретичних міркувань [432]. Слід на додаток до цього відзначити, що віднесення автором претензійних термінів до давностним спочиває значною мірою на помилковому ототожненні таких понять, як <здатність права до примусового здійснення> і <можливість права до примусового здійснення>.

Я. І. Раппопорт вірно зазначає, що здатність права до його примусового здійснення виникає з моменту його порушення боржником. Але тільки самої <здатності права> до його примусового здійснення для виникнення права на позов в матеріальному сенсі ще недостатньо. Необхідно, крім того, щоб уповноваженій особі було надано можливість такого примусового його здійснення.

Стаття 16 Основ цивільного законодавства передбачає, що право на позов виникає з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права. Разом з тим вона допускає і вилучення з того правила.

Одним з таких особливих випадків і є ст. 384 ГК, де в якості юридичного факту, з настанням якої виникає право на позов, закон передбачає складний фактичний склад, що включає в себе не тільки факт порушення права зобов'язаною особою і можливість отримання про це відомостей особою уповноваженою, а й обов'язкове дотримання претензійного порядку. Право на позов до транспортної організації виникає тут лише з моменту отримання заявником претензії повної або часткової відмови в її задоволенні або після закінчення терміну, встановленого для відповіді на претензію. Тільки з цього моменту у уповноваженої особи виникає реальна можливість здійснювати своє право в примусовому порядку.

На відміну від давностние претензійні строки - це строки добровільного здійснення боржником порушеного їм права, строки добровільного виконання ним свого обов'язку.

У літературі іноді відносять претензійні строки до термінів пресекательним. Розглядаючи строк, встановлений для пред'явлення претензій до транспортних організацій, М. А. Гурвич пише: <Це - пресекательний термін, частина фактичного складу умови виникнення права на позов до залізниці ...> [433].

Підставою для такого рішення послужив той факт, що недотримання уповноваженою особою претензійного порядку заступає йому доступ до суду або арбітраж і тим самим не дає можливості скористатися для здійснення свого права заходами державного примусу.

Проте в даному випадку з закінченням строку для пред'явлення претензії і недотриманням претензійного порядку у уповноваженої особи взагалі не виникає права на звернення до суду або до арбітражу за захистом свого права через відсутність істотного елементу фактичного складу, з яким закон пов'язує його виникнення. А оскільки право на позов в даному випадку і не виникало, то воно не може бути та припинено із закінченням претензійного строку.

Але якщо стосовно строків пред'явлення претензій до транспортних організацій сама по собі постановка такого питання в якійсь мірі виправдана, то відносно інших видів претензійних термінів про їх пресекательним характері взагалі не може бути й мови.

Так, наприклад, відповідно до ст. 42 Основ, ст. ст. 247, 248 ЦК РРФСР пред'явлення претензії з приводу недоліків проданої речі взагалі є тільки правом, але не обов'язком покупця. Із закінченням строку для пред'явлення претензії, якщо така не була заявлена, тільки починається (а не присікається) протягом строку на пред'явлення позову (ст. 249 ЦК РРФСР), а отже, право на позов тільки з цього моменту і виникає. Особливість цього претензійного строку полягає, отже, в тому, що він є додатковою тимчасової гарантією реального здійснення права покупця на придбаний товар і тим самим забезпечує найкраще задоволення потреб громадян.

<:>

У даний роботі коротко розглянуті основні питання, пов'язані із здійсненням цивільних прав соціалістичними організаціями та громадянами в часі. Зі сказаного випливає, що точне дотримання громадянами та організаціями термінів здійснення належних їм цивільних прав є необхідною умовою реального забезпечення матеріальних і культурних потреб громадян, майнових інтересів соціалістичних підприємств і організацій та їх колективів, умовою, що сприяє виконанню державних народногосподарських планів.

Друкується за:

В. П. Грибанов, кандидат юридичних наук. Терміни в цивільному праві. М.: Знание, 1967.

Примітки:

[430] Я. І. Раппопорт. Давностние терміни в зобов'язаннях з вантажних залізничних перевезень. Харків, 1969, стор 14 - 15.

[431] Там же, стор 22.

[432] М. А. Гурвич. Пресекательние терміни в радянському цивільному праві. М., ВЮЗІ, 1961, стор 47 - 49; <Радянське цивільне право>, том I, під ред. проф. В. А. Рясенцева. M., <Юрид. літ.>, 1965, стор 248.

 [433] М. А. Гурвич. Пресекательние терміни в радянській цивільному праві, стор 48. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Претензійні строки"
 1. 26. Строки позовної давності по російському цивільному зак-ву.
    терміни - це терміни, передбачені законом або договором для пред'явлення до зобов'язаному особі вимоги в досудовому порядку. Строки позовної давності можуть бути припинені, якщо протягом 6 міс терміну давності діяло одна з таких обставин: 1) якщо пред'явленню позову перешкоджала надзвичайна і невідворотна за даних умов подія (непереборна сила), 2) якщо
 2. Глава 12 Терміни в цивільному праві
    претензійні строки, так як відповідно до норм транспортних статутів клієнт повинен звернутися з претензією до транспортної організації з приводу вимог, що випливають з договору перевезення вантажів, в межах часу, зазначеного в транспортних нормативних актах. Претензійні строки встановлені для вирішення спорів до передачі їх до судових органів з тією метою, щоб задовольнити виниклі
 3. 3. Види строків
    претензійні строки і строки позовної давності. Претензійні строки встановлюють обов'язок уповноваженої особи попередньо (до суду) звернутися із заявою про задоволення своїх вимог до передбачуваного порушника для їх задоволення в добровільному порядку. Вони можуть встановлюватися угодою сторін або звичаями ділового обороту і в цьому випадку не зачіпати права уповноваженої
 4. Значення і види строків у радянському цивільному праві
    претензійні строки (ст. ст. 247, 384, 554 ЦК), а також багато інших терміни (див., наприклад, ст. ст. 306, 307, 316, 420, 509, 510, 522, 546, 550 та ін ЦК). Диспозитивними вважаються ті передбачені законами терміни, які можуть бути змінені угодою сторін. Диспозитивним, наприклад, є передбачений ст. 208 ГК річний термін, після закінчення якого припиняється відповідальність
 5. Гарантійні терміни
    претензійних вимог про усунення недоліків або заміну продукції. На відміну від цього ст. 42 Основ стосовно купівлі-продажу лише встановлює, що. Різна формулювання правил про гарантійні терміни в Основах та ГК стосовно до купівлі-продажу і постачання породило в літературі два діаметрально протилежних судження. Одні автори вважають, що Основи і ГК таким чином дають
 6. Відзив на позовну заяву
    претензійної чи іншого досудового порядку, якщо він передбачений федеральним законом або договором; відомості про заходи, вжиті арбітражним судом щодо забезпечення майнових інтересів до пред'явлення позову; 10) перелік документів. У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, в тому числі номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти, якщо вони необхідні для правильного і
 7. 6. СВІТОВЕ УГОДУ
    претензійний порядок врегулювання спорів, посередництво, мирову угоду. Посередництво - примирительная процедура, спрямована на врегулювання правового спору і вироблення взаємоприйнятного рішення самими сторонами за участю посередника. Інститут посередництва в Російській Федерації недостатньо розроблений в теорії і рідко застосовується на практиці, хоча має ряд переваг перед
 8. 1. Порядок пред'явлення позову до арбітражного суду, форма і зміст позовної заяви, документи, що додаються до позовної заяви. Відгук на позовну заяву
    претензійної чи іншого досудового порядку, якщо він передбачений федеральним законом або договором; відомості про заходи, вжиті арбітражним судом щодо забезпечення майнових інтересів до пред'явлення позову; 10) перелік документів. У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, в тому числі номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти, якщо вони необхідні для правильного і
 9. § 2. Строки здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
    претензійні, гарантійні терміни, терміни придатності, служби, реалізації, зберігання, транспортабельності та деякі інші. Терміни існування цивільних прав - це строки дії суб'єктивних прав у часі. Виділення їх в особливу групу пов'язано з тим, що поряд з безстроковими правами, наприклад, правом власності, правом авторства, правом наймача житлового приміщення і т. д., і правами з
 10. § 3. Позовна давність
    претензійних термінів. З термінами існування цивільних прав і пресекательнимі термінами позовну давність зближує та обставина, що у всіх трьох випадках із закінченням терміну закон пов'язує погашення тих можливостей, які закладені у суб'єктивному праві. У цьому сенсі термін позовної давності також може вважатися строком існування права (мається на увазі право на захист як самостійне
 11. 1.4. Поняття угоди про міжнародну підсудності
    претензійному порядку. При недосягненні згоди спір підлягає розгляду в суді міста М. ". Це застереження може проявити себе не тільки як угоду про внутрішню підсудності (наприклад, якщо сторона звернулася в інший суд того ж держави та її противник заявляє заперечення про непідсудність справи), але і як угода про міжнародну підсудності (якщо позов подається до суду іншої держави).
 12. 2.1. Види договорів у примирної процедури. Співвідношення понять "примирительная процедура" і "мирову угоду"
    претензійний порядок врегулювання спору), починають переговори щодо способу врегулювання виниклого спору та інш. Залежно від того, який різновид примирної процедури обрали сторони, допустимо проходження різних етапів. Дане твердження знаходить підтвердження в Типовому законі ЮНСІТРАЛ, в п. 1 ст. 4 якого зазначено, що погоджувальна процедура щодо
 13. 2.2. Основні умови угод про примирної процедури
    претензійний порядок врегулювання спорів. Протилежним буде твердження щодо примирних процедур за участю примирителя. Зарубіжною практикою вироблено досить велика кількість їх різновидів, які можна об'єднати в дві основні групи. Це процедури, в яких примиритель: Огляд процедур альтернативного вирішення та врегулювання суперечок див., наприклад: Коннов
 14. 3. Межі застосування уповноваженою особою правоохоронних заходів оперативного характеру
    претензійного порядку може бути розглянутий Державним арбітражем. При цьому в листі Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 березня 1967 N І-7-45 було роз'яснено, що в тих випадках, коли вантажоодержувач не згоден з вимогою дороги про сплату тарифів і зборів, але з тим, щоб не затримувати прийом вантажу, вносить необхідні платежі, вона повинна вимагати від
© 2014-2022  ibib.ltd.ua