Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
ГРИБАНОВ В.П. . ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ / Вид. 2-е, стереотип. - М.: "Статут",. - 411 с. (Класика російської цивілістики)., 2001 - перейти до змісту підручника

Гарантійні терміни

Особливе місце серед термінів здійснення цивільних прав займають так звані гарантійні терміни. Термін <гарантія> в радянському цивільному законодавстві має два самостійних значення. В одних випадках закон розуміє під гарантією один із способів забезпечення виконання зобов'язань між соціалістичними організаціями (ст. 210 ЦК). Сутність такої гарантії полягає в тому, що одна соціалістична організація (зазвичай організація вищестояща по відношенню до боржника) зобов'язується сплатити певну суму грошей організації-кредитору, якщо організація-боржник не виконає свого зобов'язання. Гарантія в цьому сенсі є особлива форма поруки, існуюча у відносинах між соціалістичними організаціями.

При невиконанні зобов'язання боржником кредитор має право пред'явити позов як до самого боржника, так і до його гаранту (поручителю). Для пред'явлення позову до гаранта закон встановлює певні терміни. Стаття 208 ЦК передбачає, що порука припиняється, якщо кредитор протягом трьох місяців з дня настання строку зобов'язання <не пред'явить позову до поручителя>. Якщо строк виконання зобов'язання не встановлений або визначений моментом вимоги, то при відсутності іншої угоди відповідальність поручителя припиняється після закінчення року з дня встановлення поручительства.

У літературі правова природа цих строків трактувалася по-різному. Одні автори вважали ці терміни давностние, інші відносили їх до так званих пресекательним термінами, а іноді їх навіть визнавали гарантійними термінами. В даний час це питання чітко дозволений ст. 208 ЦК, яка розглядає ці терміни як терміни для пред'явлення позову, тобто як терміни позовної давності. Причому природа цього строку як давностного не змінюється від того, що у випадках, коли гарантія дається організацією Держбанку, стягнення по гарантії здійснюється банком у безспірному порядку. У всіх випадках строки, передбачені ст. 208 ГК, є строками для примусового здійснення права, із закінченням яких така можливість здійснення права погашається.

Гарантію як одну з форм поручительства слід відрізняти від гарантії якості продукції. Сутність гарантії якості продукції полягає в тому, що продавець або виробник гарантує покупцеві не тільки наявність в проданої речі необхідних якостей, але і її надійність в роботі протягом певного часу. Причому продавець (виробник) у разі виявлення недоліків в проданої речі зобов'язується безоплатно їх виправити або замінити річ протягом певного терміну, який і називається гарантійним терміном.

Гарантійні терміни встановлюються державними стандартами, технічними умовами або визначаються сторонами в договорі. Вони можуть бути різні як за своїм розміром (від декількох днів до декількох років), так і за характером: гарантійні терміни експлуатації виробу, гарантійні терміни зберігання продуктів, терміни придатності продукції.

У радянській правовій літературі немає єдності в розумінні сутності гарантійних термінів. Немає цього єдності і в законодавстві. Спроби дати в законі визначення гарантійного терміну робилися неодноразово, проте єдиного поняття гарантійного терміну до цього часу не склалося. Складність визначення гарантійного терміну, на наш погляд, полягає в тому, що гарантійний термін являє собою не тільки юридичне поняття, але також і поняття техніко-економічне. Однак у визначеннях гарантійного терміну, що даються в законі і в літературі, завжди на перший план виступає то одна, то інша його сторона.

Тим часом для правильного розуміння істоти гарантійних термінів і їх службової ролі необхідно розглядати їх не тільки з чисто юридичних позицій, але і з точки зору тих матеріальних передумов, які визначають закріплення в законі правил про гарантійні терміни. З методологічної точки зору тільки такий підхід до вирішення проблеми гарантійних термінів може дати позитивний результат.

Загальновідомо марксистське положення про те, що право в кінцевому рахунку визначається економікою. Це положення повною мірою стосується не тільки до дослідження природи права в цілому, а й до дослідження його окремих галузей та інститутів. Чи не є з цієї точки зору винятком і інститут гарантійних термінів. Однак матеріальна основа цього інституту має ту особливість, що на характер і особливо на розміри гарантійних термінів роблять свій вплив не тільки виробничі відносини, але і рівень розвитку продуктивних сил. Інакше кажучи, матеріальна основа інституту гарантійних термінів носить техніко-економічний характер.

Інститут гарантійних термінів нерозривно пов'язаний з якістю продукції, що виробляється, яке в свою чергу знаходиться в залежності від рівня розвитку продуктивних сил суспільства. <:>

Залежність якості продукції від рівня розвитку продуктивних сил визначає і основні особливості гарантійних термінів. З одного боку, рівень розвитку техніки, технології виробництва та науково-технічної думки визначає об'єктивні критерії для встановлення технічних рівнів виробів, для визначення показників їх надійності та довговічності, зокрема для визначення терміну служби виробу. А це, в свою чергу, дає об'єктивні критерії для визначення тривалості гарантійних термінів служби виробу. Гарантійні терміни лише тоді будуть дійсно гарантійними, коли вони будуть технічно обгрунтованими нормами безвідмовної служби того чи іншого виробу.

Але тут же виявляється й інша сторона взаємозв'язку. Справа в тому, що встановлювані ГОСТами, технічними умовами або договорами гарантійні терміни за відомих умов можуть надавати зворотний вплив на розвиток продуктивних сил, на вдосконалення техніки і технології виробництва, вони здатні певною мірою стимулювати технічний прогрес. Однак таку здатність гарантійний термін може придбати лише в тому випадку, коли він буде не тільки технічно обгрунтованої нормою безвідмовної служби вироби, не тільки простою констатацією вже досягнутого рівня розвитку техніки і технології виробництва, але буде технічно обгрунтованої прогресивної нормою безвідмовної служби виробу.

Інакше кажучи, для того, щоб максимально використовувати можливості, закладені в гарантійному терміні не тільки для забезпечення певної якості вироблених виробів, а й для подальшого його підвищення, термін цей має бути встановлений з відомим перевищенням технічно обумовленої норми безвідмовної служби виробу. <:>

Було б неправильним, на наш погляд, розуміти вимога встановлення <тривалих термінів гарантії> як довільне визначення тривалості гарантійного терміну. Таке довільне визначення тривалості гарантійних термінів було б проявом засудженого нашою партією суб'єктивістського підходу до вирішення господарських питань. В основу кожного гарантійного терміну має бути покладений точний техніко-економічний розрахунок.

Безсумнівний також і практичний шкоду подібного роду вольових рішень у встановленні тривалості гарантійних термінів. Встановлення надмірно тривалих гарантійних термінів, які не відповідають рівню техніки і технології виробництва, може призвести до того, що підприємство - виробник продукції буде затрачати надмірно багато сил і засобів на виправлення недоліків продукції, нести великі збитки і по суті з виробника продукції перетвориться в ремонтника виробів, що випускаються . Це не тільки порушить нормальну госпрозрахункову діяльність підприємства, а й загальмує справа дальшого вдосконалення техніки і технології виробництва цієї продукції. Перевищення розмірів гарантійних строків над технічно обгрунтованими нормами може бути лише таким, яке відповідає передбаченим планом темпами розвитку технічного прогресу в сфері виробництва даного виду продукції.

З іншого боку, встановлення гарантійних термінів меншої тривалості, ніж технічно обгрунтовані норми, може повести до ущемлення прав набувачів даної продукції і разом з тим призведе до втрати гарантійним терміном його стимулюючого значення як засобу, який надає певний вплив на технічний прогрес.

Таким чином, з техніко-економічного боку гарантійний термін слід розуміти як технічно обгрунтований прогресивний термін безвідмовної служби виробу. При цьому гарантійний термін безвідмовної служби вироби слід відрізняти від терміну служби виробу, під яким розуміється календарна тривалість експлуатації виробу до його граничного стану, наприклад, до першого капітального ремонту.

Це відмінність важливо мати на увазі тому, що термін служби виробу звичайно багато більше гарантійного терміну. При цьому, на наш погляд, гарантійний термін слід розглядати як термін, якщо так можна сказати, відомого випробування виробу на міцність при дотриманні нормальних умов його експлуатації. Нормальне проходження виробом цього терміну має бути свідченням того, що придбане виріб буде довго і надійно служити його набувачеві. Тільки при такому положенні гарантійний термін стане дійсно гарантією доброякісності і надійності вироби і забезпечить максимальне задоволення потреб громадян і соціалістичного народного господарства.

Саме на цю техніко-економічну сторону гарантійного терміну звертається увага в ряді визначень, що даються в нормативних актах і в літературі. Так, наприклад, Положення про поставки продукції визначають гарантійні терміни як терміни, протягом яких <постачальник гарантує доброякісність поставленої продукції> [420].

Особливі умови поставки суден цивільного призначення розглядають його як гарантію заводу-виробника <безвідмовної роботи> морських, річкових і озерних судів [421]. Типовий договір на виконання ремонтних та інших робіт підприємствами об'єднань <Сільгосптехніка> визначає його як термін, що забезпечує <справну роботу> капітально відремонтованих машин, двигунів та іншого обладнання [422].

Не викликає сумніву той факт, що техніко-економічна сторона гарантійних термінів має важливе значення і повинна знайти своє вираження у визначенні гарантійних термінів. Однак тільки таке визначення гарантійних строків не можна визнати достатнім, так як воно не розкриває юридичних ознак і юридичного значення гарантійних термінів.

Спроба розкрити поряд з техніко-економічними також і юридичні ознаки гарантійного терміну була зроблена Н. А. Яхніна, на думку якої гарантійним слід визнати термін, <протягом якого виробник гарантує безвідмовну роботу виробу, т. е. як гарантійне зобов'язання виробника щодо забезпечення стабільності якісних показників продукції протягом певного періоду> [423]. Спробу цю навряд чи можна визнати задовільною, так як наведене визначення виходить з неправильного ототожнення гарантійного терміну і гарантійного зобов'язання.

З юридичного боку гарантійний термін, як втім і всякий термін у цивільному праві, є юридичний факт, з яким закон пов'язує певні юридичні наслідки. Однак гарантійний термін - незвичайний юридичний факт. Він являє собою період часу, що має значення лише в поєднанні з іншими юридичними фактами - тільки виявлення недоліків у придбаній (відремонтованої) речі протягом гарантійного терміну тягне за собою певні наслідки.

Саме тому в новому цивільному законодавстві та в комментирующей його літературі гарантійний термін і визначається як термін для виявлення недоліків [424].

При цьому виявилася одна цікава деталь. Стаття 48 Основ і відповідні статті ЦК союзних республік визначають гарантійний термін стосовно договору поставки продукції як термін для встановлення недоліків у поставленої продукції з наступним пред'явленням претензійних вимог про усунення недоліків або заміну продукції. На відміну від цього ст. 42 Основ стосовно купівлі-продажу лише встановлює, що <покупець протягом гарантійного терміну може пред'явити продавцю претензію з приводу недоліків проданої речі, що перешкоджають її нормальному використанню>.

Різна формулювання правил про гарантійні терміни в Основах та ГК стосовно до купівлі-продажу і постачання породило в літературі два діаметрально протилежних судження. Одні автори вважають, що Основи і ГК таким чином дають два різних визначення гарантійного терміну. Так, на думку О. С. Іоффе [425] і С. Г. Хіною [426], якщо ст. 48 визначає гарантійний термін як строк для усунення прихованих недоліків, то ст. 42 Основ визначає його як термін претензійний. На відміну від цього Н. А. Яхніна вважає, що правила цих статей взагалі не містять поняття гарантійних термінів. Вони розглядають лише одну сторону проблеми - порядок виявлення недоліків [427].

 Ні перше, ні друге думка не представляються правильними. Навряд чи є підстави стверджувати, що Основи цивільного законодавства дають різні визначення гарантійного терміну для купівлі-продажу і для поставки. Насамперед, це не випливає із самого тексту ст. ст. 42 і 48 Основ, так як ст. 42 Основ ніякого визначення гарантійного терміну не дає, а лише визначає термін для пред'явлення претензій у випадках, коли товар проданий з гарантійним терміном. Визначення гарантійного терміну міститься в ст. 48. Воно повністю поширюється і на гарантійні терміни при купівлі-продажу. Сутність гарантійного терміну на товари народного споживання при поставці їх виробником торгуючої організації і при продажу їх торговельною організацією громадянам одна і та ж. Тому ніяких підстав для того, щоб закон давав різні визначення, немає. Різниця ж в строки пред'явлення претензій у зв'язку з виявленням недоліків у період гарантійного терміну не міняє суті справи. Спеціальне застереження в ст. 42 Основ щодо пред'явлення претензій покупцем протягом усього гарантійного терміну лише підкреслює, що в даному випадку претензійні строки, встановлені для організацій, не діють. Надання покупцеві-громадянину права заявити претензію протягом усього гарантійного терміну має важливе значення в забезпеченні інтересів покупця. 

 Не можна погодитися і з тим, що ст. 48 Основ не дає визначення гарантійного терміну. Визначаючи гарантійний термін як термін для виявлення недоліків, ст. 48 Основ, по-перше, визначає гарантійний термін шляхом розкриття прав набувача продукції (товару) і, по-друге, звертає увагу лише на юридичну сторону гарантійних термінів, залишаючи осторонь їх техніко-економічне значення. 

 Обидві ці особливості значною мірою виправдані. Визначаючи гарантійний термін за допомогою розкриття прав набувача майна, закон тим самим підкреслює характер цього терміну саме як строку здійснення суб'єктивного цивільного права. Разом з тим відсутність вказівок на техніко-економічну сторону гарантійного терміну цілком природно для закону, завдання якого зводиться насамперед до встановлення основних юридичних його ознак. 

 Однак те, що певною мірою виправдано з точки зору законодавчої практики, не завжди прийнятно для наукового визначення того чи іншого правового явища, завдання якого не зводиться до охоплення чисто юридичних ознак, але полягає в розкритті всіх інших істотних сторін визначається явища. З цієї точки зору вказівку у визначенні на техніко-економічну сторону гарантійного терміну видається особливо важливим не тільки тому, що це певною мірою виправдовує сама назва гарантійного терміну, а насамперед тому, що цим підкреслюється необхідність наукової обгрунтованості встановлюваних гарантійних термінів. 

 Таким чином, під гарантійним терміном слід розуміти строк, протягом якого виробник (постачальник, продавець) гарантує безвідмовну службу вироби, а набувач при виявленні в ньому протягом зазначеного терміну несправностей має право вимагати їх виправлення або заміни речі на доброякісну. 

 У літературі нерідко робляться спроби визначити гарантійний термін як термін відповідальності продавця за недоліки проданої речі. 

 З цим важко погодитися. Сумнівно насамперед твердження про те, що виправлення недоліків речі або її заміна є відповідальність. Відповідальність завжди пов'язана із застосуванням санкції. Вона являє собою примусове застосування до особі, яка допустила протиправну поведінку, цивільно-правових санкцій, що тягнуть для нього невигідні майнові наслідки. 

 У даному ж випадку мова йде про виконання гарантійного зобов'язання, сутність якого полягає в тому, що покупець при виявленні недоліків у продукції протягом гарантійного терміну має право вимагати від продавця виправлення недоліків або заміни речі, а останній зобов'язаний безоплатно ці вимоги виконати. При цьому, наприклад, при поставці продукції виявлення прихованих недоліків протягом гарантійного терміну тягне за собою не тільки обов'язок виробника (постачальника) виправити недоліки або замінити річ, але і тягне за собою покладання на нього відповідальності за поставку недоброякісної продукції у вигляді встановленого Положеннями про поставки штрафу. В останньому випадку мова йде про відповідальність. 

 На відміну від цього, наприклад, при купівлі-продажу товару громадянину через торгову мережу ніяких санкцій, пов'язаних з продажем недоброякісного товару, законом не передбачено. Виявлення недоліків товару протягом гарантійного терміну в цих випадках тягне за собою безоплатне виправлення недоліків або заміну речі. Причому, якщо недоліки можуть бути виправлені тільки в заводських умовах або вимога про їх виправлення заявлено неодноразово, виникає обов'язок замінити річ. Але в магазині, що продав товар, аналогічної речі може не виявитися. Тоді при відмові покупця придбати іншу марку того ж товару останній повертається магазину, а покупцеві повертається його вартість. Саме в цьому останньому випадку з усією наочністю виступає той факт, що ні про яку відповідальність в даному випадку не може бути й мови, оскільки закон нічого подібного не передбачає. 

 Але навіть якщо і погодитися з тим, що виправлення недоліків або заміна речі є відповідальність, то і в цьому випадку не можна говорити про те, що гарантійний термін є строк, встановлений для покладання відповідальності на виробника (постачальника, продавця) речі. Справа в тому, що така <відповідальність> виробника продукції пов'язана з гарантійними термінами безпосередньо, а через посередництво претензійних і строку давності. Тому виявлення і актування у належному порядку недоліків продукції протягом гарантійного терміну дає можливість набувачу речі вимагати виправлення недоліків або заміни речі в межах встановлених законом претензійних і строку давності. 

 Так, при купівлі-продажу, підряді, де претензійний строк збігається з гарантійним терміном, така вимога може бути заявлено в межах гарантійного (претензійного) терміну. 

 Разом з тим, як передбачає, наприклад, ст. З65 ЦК РРФСР, якщо в договорі підряду передбачено гарантійний строк і заява (претензія) з приводу недоліків роботи зроблена у межах гарантійного строку, перебіг позовної давності починається з дня заяви про недоліки, а у відносинах між соціалістичними організаціями - з дня виявлення недоліків у роботі.

 З цього випливає, що гарантійний термін не збігається з термінами <відповідальності> боржника за гарантійним зобов'язанням. 

 При поставках продукції це вимога має бути пред'явлена протягом встановлених Інструкцією про порядок приймання продукції (товарів) за якістю претензійних термінів, які не збігаються з гарантійними термінами. І якщо, наприклад, прихований недолік продукції буде виявлений в останній день гарантійного терміну і в той же день буде складений належний акт, то вимога про усунення недоліку може бути пред'явлено і після закінчення гарантійного терміну, але в межах строку для пред'явлення претензій. При відхиленні претензії або при її частковому задоволенні покупець має право звернутися з відповідними вимогами до виробника через арбітраж протягом встановлених законом строку давності. 

 Особливість гарантійних термінів полягає в тому, що вони встановлені на користь набувача продукції або товару. Тому очевидно само собою, що вони в жодному разі не можуть зменшувати передбачені законом терміни для покладання відповідальності на боржника, бо інакше вони втратили б взагалі характер гарантії. Але якщо виходити з того, що гарантійний термін є строк, встановлений для покладання відповідальності на виробника (постачальника, продавця) і т. п., то очевидно, що при такому положенні ні претензійні, ні давностние строки приймати до уваги не слід, а це значить практично, що можливості реального здійснення і захисту права набувача товару не тільки не збільшуються, але, навпаки, скорочуються. З цього випливає, що і з практичної точки зору таке розуміння гарантійних термінів не можна визнати прийнятним. 

 <:> 

 Будь-яке зобов'язання, в тому числі і зобов'язання гарантійне, має бути виконане відповідно з його змістом. боржник лише у двох випадках звільняється від виконання цього зобов'язання: по-перше, коли набувач порушив технічні правила експлуатації виробу, результатом чого і з'явилися виявлені протягом гарантійного терміну недоліки, і, по-друге, коли в силу яких-небудь причин заміна проданої речі не представляється можливою, наприклад, внаслідок відсутності аналогічного товару в магазині. В останньому випадку покупець має право вимагати повернення йому сплаченої суми (ст. 42 Основ). 

 У зв'язку з цим видається неприйнятним і суперечить Основам вирішення питання про гарантійний термін в ряді технічних умов, які передбачають, що виправлення недоліків або заміна речі може мати місце лише у випадку, коли ці недоліки виникли з вини виробника продукції [428]. Таке рішення є неприйнятним і з практичної точки зору, особливо у випадках, коли постачальник відвантажує покупцеві складну продукцію, у виготовленні якої беруть участь багато суміжники. Оскільки гарантія дана постачальником на всю продукцію в цілому, оскільки і недоліки, виявлені в окремих її деталях або вузлах, виготовлених суміжниками, повинні усуватися постачальником, хоча б у виникненні їх він і не був винен. 

 Оскільки гарантійний термін з юридичного боку є термін для виявлення недоліків, то важливо точно знати, про які недоліки речі йде мова в тому чи іншому випадку. З цієї точки зору між гарантійними термінами при купівлі-продажу і постачання є істотні відмінності. 

 Стаття 48 Основ передбачає, що гарантійні терміни при поставках продукції відносяться до виявлення не всякий взагалі недоліків продукції, а лише до виявлення прихованих недоліків. Відповідно до ч. 1 ст. 48 до прихованих відносяться такі недоліки, які не могли бути виявлені покупцем при звичайній приймання продукції. 

 До звичайних для даного виду продукції способам перевірки якості слід, зокрема, відносити способи і методи перевірки, передбачені ГОСТами, технічними умовами або іншими обов'язковими для сторін правилами. Поширення гарантійних термінів лише на виявлення прихованих недоліків продукції обумовлено тим, що сторонами договору поставки є соціалістичні організації, які володіють достатніми технічними можливостями і спеціальними кадрами для виявлення переважної більшості дефектів продукції і використовують для перевірки якості науково обгрунтовані способи контролю. Разом з тим це певною мірою підвищує відповідальність покупців продукції при якісній прийманні продукції. 

 На відміну від цього ст. 42 Основ, регламентуючи відносини сторін з купівлі-продажу товарів, встановлює, що протягом гарантійного терміну покупець має право пред'явити претензію продавця з приводу таких недоліків речі, які перешкоджають її нормальному використанню. Аналогічні правила стосовно до роздрібній торгівлі передбачають і цивільні кодекси (див. ст. 248 ЦК РРФСР, ст. 236 ЦК УРСР та ін.) 

 Закон не розкриває, що слід розуміти під нормальним використанням речі. Тому можна лише припустити, що мова йде в даному випадку про можливість використання речі за її прямим призначенням і звичайним для даного роду речей способом. 

 Практично важливе значення має питання про момент, з якого починає текти гарантійний термін. Стаття 48 Основ передбачає, що стосовно товарів народного споживання, що продаються через роздрібні торговельні організації, гарантійний строк обчислюється з дня роздрібного продажу речі. Щодо продукції виробничо-техніч-ного призначення гарантійні терміни починають текти з моменту, передбаченого ГОСТами або технічними умовами. В даний час в ГОСТах використовуються два основних способи встановлення моменту початку перебігу гарантійного терміну. В одних ГОСТах початок перебігу гарантійного терміну визначається <з дня відвантаження продукції>, в інших - <з дня введення в експлуатацію>, але не більше визначеного терміну з дня відвантаження продукції. 

 Так, наприклад, ГОСТ 69 - 62 на шахтні навантажувальні машини передбачає, що підприємство-постачальник зобов'язана протягом 12 місяців з дня введення машин в експлуатацію, але не більше 18 місяців з дня їх відвантаження безоплатно замінювати чи ремонтувати що вийшли з ладу вузли та деталі при умови дотримання споживачем правил експлуатації та зберігання, вказаних в інструкції підприємства-виготовлювача. 

 У зв'язку з цим у літературі було зроблено пропозицію обчислювати гарантійні терміни експлуатації виробу з дня введення виробу в експлуатацію, а якщо цей момент встановити неможливо, то з дня отримання продукції споживачем [429]. Встановлення в ГОСТах початку перебігу гарантійного терміну з дня відвантаження продукції не видається правильним для всіх без виключення випадків. Такий спосіб визначення початку перебігу гарантійного терміну доцільний лише стосовно до термінів зберігання та термінами придатності продукції. Щодо продукції, призначеної для експлуатації, більш доцільно було б встановити початок перебігу гарантійного терміну з дня введення виробу в експлуатацію. 

 Однак таке рішення було б правильним, якби у всіх випадках виріб не залежується на складі і відразу ж після отримання його споживачем вводилося в експлуатацію. Якщо ж продукція тривалий час не вводиться в експлуатацію, то навряд чи слід чекати того моменту, коли її почнуть експлуатувати. З метою стимулювання якнайшвидшого введення в дію призначеної для експлуатаційних цілей продукції слід було б, на наш погляд, визначати початок перебігу гарантійних термінів або з моменту отримання продукції споживачем, або, як це і робиться в даний час в деяких ГОСТах, визначати початок перебігу строку з моменту введення продукції в експлуатацію, але не пізніше визначеного терміну з дня відвантаження (або з дня отримання) продукції. 

 Примітки: 

 [420] Див п. 40 Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення і п. 37 Положення про поставки товарів народного споживання (СП СРСР 1959 N 11, ст. 68). 

 [421] Див: <Збірник інструктивних вказівок Державного арбітражу при Раді Міністрів CССP>, вип. 21. М., Госюриздат, 1963, стор 4. 

 [422] Див: <Збірник інструктивних вказівок Державного арбітражу при Раді Міністрів CССP>, вип. 21. М., Госюриздат, 1963, стор 77. 

 [423] Н. А. Яхніна. Значення гарантійних строків у підвищенні якості продукції (<Радянська держава і право>, 1966, N 7, стр. 94). 

 [424] Див ст. ст. 42, 48 Основ. <Науково-практичний коментар до Основ цивільного законодавства Союзу ССP і союзних республік>, під ред. проф. С. Н. Братуся і проф. Е. А. Флейшиц. М., Госюриздат, 1962, стор 213; <Науково-практичний коментар до ЦК РРФСР>, під ред. проф. Е. А. Флейшиц. М., <Юрид. літ.>, 1966, стор 306 - 307. 

 [425] О. С. Іоффе, Ю. К. Толстой. Новий Цивільний кодекс РРФСР. Вид-во ЛДУ, 1965, стор 257. Примітка 3. 

 [426] С. Г. Хіною. Роль гарантійних строків у підвищенні якості продукції (СБ <Актуальні питання радянського цивільного права>. М., <Юрид. Літ.>, 1964, стор 103). 

 [427] Н. А. Яхніна. Указ. раб, стор 93. 

 [428] Див, наприклад, РТУ РРФСР 678 - 60, РТУ РРФСР 658 - 59, РТУ РРФСР 668 - 59, роті РРФСР 683 - 60 та ін 

 [429] Н. А. Яхніна. Значення гарантійних строків у підвищенні якості продукції (<Радянська держава і право>, 1966, N 7, стр. 94). 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Гарантійні терміни"
 1. § 2. Строки здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
    гарантійні терміни, терміни придатності, служби, реалізації, зберігання, транспортабельності та деякі інші. Терміни існування цивільних прав - це строки дії суб'єктивних прав у часі. Виділення їх в особливу групу пов'язано з тим, що поряд з безстроковими правами, наприклад, правом власності, правом авторства, правом наймача житлового приміщення і т. д., і правами з невизначеним строком
 2. Глава 12 Терміни в цивільному праві
    гарантійні терміни, а також терміни придатності продукції (товару). У її межах особа, яка виявила недоліки в придбаному товарі (речі) або виконаних роботах, має право вимагати від продавця, виробника, виконавця усунути недоліки, замінити річ і т. д. (ст. 17 і 30 Закону РФ "Про захист прав споживачів") . Сюди відносяться і претензійні строки, так як відповідно до норм
 3. 3. Види строків
    гарантійні терміни. Терміни існування цивільних прав являють собою терміни дії суб'єктивних прав у часі. Вони покликані забезпечити уповноваженою особам час для реалізації їх прав і разом з тим надати відому визначеність і стійкість цивільного обороту. З закінченням даного терміну суб'єктивне цивільне право припиняється, а можливість його реалізації втрачається. Так,
 4. 3. Права та обов'язки сторін договору роздрібної купівлі-продажу
    гарантійні терміни, - технічного паспорта чи іншого його замінює. У зв'язку з цим на вимогу споживача продавець зобов'язаний видати йому товарний, касовий чек чи інший документ, що засвідчує факт купівлі. Відмова продавця повинен розглядатися як грубе порушення законодавства про захист прав споживачів і є підставою (при дотриманні відповідних умов) для накладення
 5. Значення і види строків у радянському цивільному праві
    гарантійні строки більш тривалі, ніж передбачені стандартами або технічними умовами. Такі терміни за своїм характером є імперативно-диспозитивними. Важливе практичне значення поділу термінів на імперативні, диспозитивні і імперативно-диспозитивні полягає, отже, в тому, що цим визначаються межі самостійності учасників цивільних правовідносин у
 6. 39. Поняття кредитування і кредитів у сфері підприємництва
    гарантійні (із заздалегідь обумовленою датою надання, за потребою, зі стягненням комісії за зобов'язання. За строками погашення: одночасно; в розстрочку; достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичальника); з регресією платежу; після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу) . Комерційний кредит - товарна форма кредиту, яка визначає відносини з питань
 7. § 3. Позовна давність
    гарантійного терміну (п. 3 ст. 725 ЦК). Призупинення, перерву і відновлення позовної давності. У більшості випадків позовна давність, розпочавшись, тече безперервно. Однак закон враховує, що в реальному житті можуть виникнути такі обставини, які перешкоджають або принаймні ускладнюють уповноваженій особі пред'явити позов в межах строку давності. Ці обставини носять
 8. 1. Поняття строку
    гарантійний строк або строк позовної
 9. 2. Сторони та зміст договору підряду
    гарантійний строк). Згідно 1 Стаття 721 ЦК називається "Якість роботи" Таку назву навряд чи можна визнати вдалим, оскільки замовник завжди висуває вимоги до якості результату Про це свідчить і сам початок даної статті, де говориться про якість виконаної підрядником роботи, т е про її результаті ст. 722 ГК гарантії якості результату виконаної роботи можна підрозділити
 10. 3. Виконання договору підряду
    гарантійний термін (законна гарантія), вимоги, пов'язані з недоліками результату роботи, можуть бути пред'явлені замовником за 1 Досить повне уявлення про зміст поняття істотний недолік дається в преамбулі Закону про захист прав споживачів Під істотним розуміється недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару (роботи, послуги) у
 11. 1. Правові наслідки виявлення недоліків у виконаній роботі
    гарантійних термінів - протягом цих строків за своїм вибором здійснити одне з передбачених у ст. 723 ГК прав 1 або зажадати безоплатного повторного виконання роботи або відшкодування понесених ним витрат на виправлення недоліків своїми засобами або третіми особами. Аналогічні правила встановлені у п. 1 ст. 29 Закону про захист прав споживачів. Відповідно до п. 2 ст. 737 ГК
 12. 5. Гарантійне і абонементне обслуговування
    гарантійних термінів, так і за їх закінчення. З юридичної точки зору відносини, що складаються у зв'язку із здійсненням ремонтних та інших аналогічних робіт протягом гарантійного терміну експлуатації придбаних покупцями товарів, і відносини, що виникають у зв'язку з необхідністю виконання таких робіт після закінчення цих строків, незважаючи на велику зовнішню схожість, мають різну правову
 13. 4. Умови договору будівельного підряду
    гарантійні зобов'язання підрядника на збудовані будівлі та споруди або виконані комплекси робіт. Під гарантіями виконавця (підрядника) у даному випадку розуміється його обов'язок за свій рахунок усунути недоробки і дефекти, виявлені в межах встановленого гарантійного терміну. Крім того, в договорі звичайно передбачаються заходи имуществен-1 Додаток до листа Держбуду Росії №
 14. 8.1. Аналіз підходів до оцінки ефективності управлінської праці
    гарантійного терміну і тільки по пред'явленню рекламацій Витрати на управління перед-прийняттям, коп. / руб. Відношення сумарних витрат на утримання апарату управління до загальних витрат підприємства Дозволяє судити про частку витрат на управління, динаміку їх зміни в часі Характеризує еф-тивність роботи тільки управлінського персоналу Впровадження науч-но-технічного прогресу,
 15. 1. Поняття цивільно-правового зобов'язання. Види зобов'язань
    гарантійного зобов'язання: вимога бенефіціара або додані до нього документи не відповідають умовам гарантії або вони подані гарантові після закінчення визначеного в гарантії строку (п. 1 ст. 376 ГК РФ). Зазначене правило відображає відносно самостійний характер банківської гарантії по відношенню до забезпеченого їй зобов'язанням. Навіть факт виконання основного зобов'язання не
 16. 5.11. Рекомендації Міжнародної торгової палати для дистриб'юторських контрактів
    гарантійне та післягарантійне технічне обслуговування. Як правило, сторони передбачають в договорах міжнародної купівлі-продажу товарів (контрактах), що за наявності суперечностей між загальними умовами продажу і дистриб'юторським договором переважне значення мають приписи останнього. Обов'язкам дистриб'ютора присвячений окремий, найбільш повний розділ Керівництва МТП,
 17. Професор Московського університету Веніамін Петрович Грибанов (1921 - 1990) (короткий нарис життя і діяльності)
    гарантійний термін для заяви вимоги про якість проданої речі, то згодом йому буде відмовлено у задоволенні вимоги про усунення недоліків речі або її заміні. Очевидно при цьому, що заява такої вимоги після закінчення зазначеного строку здійснення права слід визнати виходом уповноваженої за часові межі здійснення права. Проте з його боку в даному
 18. ІНТЕРЕС В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
    гарантійних і претензійних термінах, призначення яких в соціалістичному суспільстві складається головним чином у забезпеченні реального здійснення суб'єктивних прав громадян і організацій у
 19. 6. Муницип. посаду
    терміни, а також графік проведення оаттестаціі і склад атестацію. комісії утведж. керівником учр., пр., орг. і доводиться до све-дення атестуються працівників у термін не менше 1 міс. до початку атестації-ції. А в бюджетній сфері не менше ніж за 2 тижні. Якщо ці терміни нару-шени, то р-ти атестації визнається недействит. Т.к. в даному випадку працівни-кам стало відомо про майбутню атестації
 20. Види і стадії адміністративного права
    1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
© 2014-2022  ibib.ltd.ua