Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

4. Принцип забезпечення недоторканності житла.


1. Принцип забезпечення недоторканності житла - це конституційно-правове положення, згідно з яким не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.
* Ухвалений Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р. Набув чинності, в тому числі для України, 23 березня 1976 р.
Стаття 30 Конституції України', ст. 14-1 КПК; ст. 311 Цивільного кодексу України (далі - ЦК).
Положення, що розкривають зміст принципу:
кожному учасникові кримінального процесу гарантовано недоторканність житла та іншого його володіння;
ніхто не має права без законної підстави увійти до житла всупереч волі осіб, які в ньому проживають;
не допускається проникнення до житла чи іншого володінняучасника кримінального процесу, проведення в них огляду чи обшуку;
незаконні обшук, огляд чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян, вчинені посадовою особою, тягнуть засобою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 365 КК "Перевищення влади або службових повноважень".
4. Винятки з принципу:
проникнення до житла чи іншого володіння особи допускається, але тільки для провадження в них огляду чи обшуку і лише за вмотивованим рішенням суду;
у невідкладних випадках можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володінняособи, проведення в них огляду і обшуку. Без рішення суду можебути проведено:
огляд і обшук житла чи іншого володіння особи у випадках (ч. 5 ст. 190 і ч. 6 ст. 177 КПК):
- пов'язаних із урятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, яких підозрюють у вчиненнізлочину;
- за письмовою згодою власника;огляд місця події:
у невідкладних випадках у разі здійснення огляду місця подіїза заявою або повідомленням особи про вчинений щодо неї злочин;
у разі відсутності цієї особи;
якщо неможливо отримати від неї згоду.
Принцип забезпечення недоторканності житла регламентовано у конституціях майже всіх цивілізованих держав (ст. 13 Конституції ФРН; ст. 14 Конституції Італії; ч. 2 ст. 18 Конституції Королівства Іспанія; ст. 13 Федеральної конституції Швейцарської конфедерації; ст. 35 Конституції Японії та ін.).
' У статті 15 Конституції УНР принцип забезпечення недоторканності житла було регламентовано таким чином: "Домашнє огнище признається недоторканим. Ніяка ревізія не може відбутися без судового наказу. В наглих випадках можуть органи правової охорони нарушити недоторканість і без судового наказу; одначе і в тім випадку має бути на жадання громадянина доставлений судовий наказ не далі, як на протязі 48 годин по довершенню ревізії".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. Принцип забезпечення недоторканності житла."
 1. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  принципу формально-декларованого "демократичного", а насправді - цілком "бюрократичного" - централізму в побудові системи і діяльності органів виконавчої влади. В умовах невиправдано високої централізації державного управління головним показником роботи є не якісне виконання органом чи посадовою особою нормативно визначеної компетенції, 257 функцій та повноважень, а механічне відтворення
 2. 27. Принцип непорушності (недоторканності) державних кордонів
  принципу територіальної цілісності держав і складає одну з найважливіших основ безпеки, насамперед, європейських держав. Фактично цей принцип закріплює непорушність державних кордонів країн Європи за підсумками Другої світової війни. Цей принцип уперше був сформульований у Заключному акті НБСЄ 1975 року, що, зокрема, говорить, що «держави-учасниці розглядають як непорушні всі кордони одна одної,
 3. 28. Принцип територіальної цілісності
  принципу міжнародного права - забезпечення стабільності міжнародної системи, оскільки ніщо так не дестабілізує міжнародні відносини, як зазіхання на територіальну цілісність держав. Виходячи із цього, у п. 4 ст. 2 Уставу ООН закріплене положення про заборону використовувати силу або погрозу силою «проти територіальної недоторканності держав». Декларація про принципи міжнародного права 1970 р.
 4. 77. Державні кордони
  принципи непорушності і недоторканності державних кордонів, недоторканності та цілісності державної території, особлива стабільність договорів про кордони. Сучасне міжнародне право забороняє односторонні, а тим більше насильницькі дії пов'язані зі зміною кордонів. Проте воно не виключає можливості мирної зміни кордонів за домовленістю між суміжними державами, тобто шляхом укладання міжнародних
 5. 100. Повноваження суду у процесі виконання судових рішень.
  принципу недоторканос-іі жипш державний виконавець у разі проведення виконавчих .ції, пов'язаних із примусовим проникненням до житла чи іншого володіння особи, повинен звернутися до суду. Заявником у справі виступає державний виконавець, який подає до суду заяву, погоджену із начальником відділу державної виконавчої служби. Ці ни і піти вирішуються судом негайно за участю дер-жлшюго виконавця,
 6. Система принципів та їх класифікація
  принципів системи відіграє самостійну роль, характеризує галузь у цілому, окрему стадію чи окремий процесуальний інститут, але між ними існує зв'язок і взаємодія, які визначаються єдністю мети і завдань цивільного судочинства, дія одного принципу обумовлює дію інших. Кожний з принципів не може існувати окремо від принципів системи, а тільки у взаємодії з ними, зміст окремих принципів
 7. Обшук (глава 16 КПК).
  забезпечення цивільного позову. Обшук проводять також у випадку, якщо є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці перебувають розшукувані особи, а також трупи чи тварини. 1. Обшук провадять за постановою слідчого. Без постанови можливо у таких випадках: при затриманні її чи взятті під варту або якщо є достатні підстави вважати, що перебуваючи в приміщенні чи іншому місці, де
 8. 3. ПЕРЕДАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ З ОДНОГО СУДУ ДО ІНШОГО
  забезпеченні: більш об'єктивного і повного розгляду справи; виховного впливу судового розгляду, що його може бути забезпечено у разі, якщо більшість свідків у справі перебувають на території діяльності однойменного суду або якщо там проживає чи працюєобвинувачений. Критерії визначення доцільності є досить "розмитими", бо в основу покладено оціночні поняття: "найбільш повний і об'єктивний розгляд
 9. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  принципи господарювання і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської ді- яльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання. ГК складається з 9 розділів, а саме: розділ І «Основні засади господарської діяльності»; розділ ІІ «Суб'єкти господарювання»; розділ ІІІ «Майнова
 10. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  принципу відповідності. Вони включаються до Звіту про фінансові результати у періоді, в якому був визнаний дохід, для отримання котрого були здійснені ці витрати. Різниця між доходами і витратами банку становить фінансовий результат його діяльності: якщо доходи перевищують витрати - прибуток, якщо витрати перевищують доходи - збиток. Прибуток - це збільшення власного капіталу в результаті
© 2014-2022  ibib.ltd.ua