Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Процесуальна характеристика взяття під варту.


1. Взяття під варту (арешт) - це обмеження особистої свободипідозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого шляхомпоміщення їх до спеціальної установи.
2. Спосіб запобігання: обмеження свободи особи шляхом поміщення її до спеціальної установи:
слідчого ізолятора (далі - СІЗО) Державного департаменту зпитань виконання покарань;
дисциплінарного ізолятора або карцеру установи виконанняпокарань (ст. 4 Закону України від ЗО червня 1993 р. "Про попереднє ув'язнення");
гауптвахти Військової служби правопорядку у Збройних СилахУкраїни - для осіб, що відбувають покарання у дисциплінарнихбатальйонах і притягаються до кримінальної відповідальності завчинення іншого злочину (статті 14, 17 Кримінально-виконавчогокодексу України, далі - КВК). ,
Враховуючи характеристики окремих осіб і характер певних злочинів законодавець встановлює особливий порядок утримання осіб під вартою:
затримані або взяті під варту працівники міліції утримуютьсяв установах Державного департаменту з питань виконання покараньокремо від інших осіб або на гарнізонній гауптвахті (ч. 7 ст. 21Закону України "Про міліцію");
особи, які раніше працювали в органах внутрішніх справ, Військовій службі правопорядку у Збройних Силах України, службібезпеки, прокуратурі, юстиції та в суді, - окремо від інших осіб,які перебувають під вартою;
- особи, підозрювані або обвинувачувані у вчиненні злочинів,відповідальність за які передбачена статтями 173-177 (злочинипроти трудових прав, авторського права і суміжних прав, права наоб'єкти промислової власності), 200-235 (злочини у сфері господарської діяльності) КК, - окремо від інших осіб, які перебува-
ють під вартою (ст. 8 Закону України від 30 червня 1993 року "Про попереднє ув'язнення");
- в інших випадках, передбачених ст. 8 "Роздільне тримання умісцях попереднього ув'язнення" Закону України "Про попереднєув'язнення".
Таким чином особу ізолюють від суспільства. Побачення з родичами їй може бути надано тільки з дозволу особи, яка провадить розслідування, терміном від однієї до двох годин, як правило, не більше одного разу на місяць.
Мета взяття під варту збігається із загальною метою застосування запобіжних заходів. Це найсуворіший запобіжний захід. Томуйого застосовують лише в разі, якщо жоден інший запобіжний захід не може забезпечити досягнення мети, передбаченої ч. 1 ст. 148КПК.
Підстави застосування збігаються із загальними підставамизастосування запобіжних заходів.
Умова застосування. Взяття під варту застосовують у справахпро злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад три роки. У виняткових випадках -якщо кримінальним законом передбачено м'якіше покарання,наприклад, якщо обвинувачений:
не має постійного місця проживання;
порушив інший запобіжний захід.
6. Процесуальний порядок застосування:
1) орган дізнання або слідчий вносить за згодою прокурораподання до суду. Таке саме подання вправі внести прокурор. Вирішуючи питання про внесення подання до суду, останній зобов'язаний ознайомитися з усіма матеріалами, що дають підстави для взяттяпід варту, перевірити законність одержання доказів, їх достатністьдля обвинувачення;
якщо в поданні ставиться питання про взяття під варту особи,яка перебуває на волі, суддя вправі своєю постановою дати дозвілна затримання підозрюваного, обвинуваченого і доставку його всуд під вартою. Затримання в цьому випадку не може тривати більше72 годин, а в разі, якщо особа перебуває за межами населеногопункту, в якому діє суд, - не більше 48 годин з моменту доставкизатриманого в цей населений пункт;
суддя вивчає матеріали кримінальної справи, надані органамиДізнання, слідчим, прокурором, допитує підозрюваного чи обвинуваченого, а за потреби бере пояснення в особи, у провадженні якоїперебуває справа, вислуховує думку прокурора, захисника, якщовін з'явився, і виносить постанову:
- про відмову в обранні запобіжного заходу, якщо для його обрання немає підстав;
- про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Відмовивши в обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, суд вправі обрати підозрюваному, обвинуваченому запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою;
слідчий (дізнавач) ознайомлює обвинуваченого з постановоюсудді про обрання або про відмову в обранні запобіжного заходу;
після взяття під варту слідчий зобов'язаний виконати такі дії:
вжити заходів піклування про неповнолітніх дітей заарештованого і повідомити про це письмово прокурора і заарештованого,а копію листів приєднати до справи;
вжити заходів щодо охорони майна ув'язненого;
- повідомити дружину (іншого родича) та адміністрацію замісцем роботи чи навчання заарештованого. Згідно з ч. 5 ст. 5 ЗаконуУкраїни "Про міліцію" міліція "негайно, але не пізніше як черездві години після затримання або арешту (взяття під варту) осібповідомляє про їх місцеперебування родичам та у разі заявленняусної або письмової вимоги - захиснику";
- якщо заарештований є іноземцем, то направити постанову суддідо Міністерства закордонних справ;
- у разі арешту помічника-консультанта народного депутатаправоохоронні органи зобов'язані невідкладно повідомити про ценародного депутата (ч. 5 ст. 34 Закону України "Про статус народного депутата України");
на постанову судді прокурор, підозрюваний, обвинувачений,його захисник або законний представник протягом трьох діб з дняїї винесення можуть подати апеляцію до апеляційного суду. Однакце не зупиняє виконання постанови судді;
якщо для обрання затриманому запобіжного заходу необхіднододатково вивчити дані про його особу або з'ясувати інші обставини,які мають значення для прийняття рішення з цього питання, тосуддя вправі продовжити затримання до 10, а за клопотаннямпідозрюваного, обвинуваченого - до 15 діб, про що виноситьсяпостанова. Якщо така необхідність виникне при вирішенні цьогопитання щодо особи, яку не затримували, суддя вправі відкластийого розгляд на строк до 10 діб і вжити заходів задля забезпеченняна цей період її належної поведінки або своєю постановою затриматипідозрюваного, обвинуваченого на цей строк (ст. 165-2 КПК).
Взяття особи під варту зумовлює спеціальний порядок (режим) спілкування з нею слідчого, що залежить від того, де відбуватиметься спілкування: в місці провадження досудового слідства чи в слідчому ізоляторі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Процесуальна характеристика взяття під варту."
 1. 2.2. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію кримінального переслідування
  процесуального права,який виконує функцію кримінального переслідування осіб, обвинувачених у вчиненні злочину, шляхом давання на досудовому провадженні вказівок органам дізнання та досудового слідства щодовикриття винних і підтримання у суді державного обвинувачення*. Підставою участі прокурора у конкретній кримінальній справі€ факт перебування його на цій посаді у відповідній
 2. Процесуальна характеристика захисника.
  процесуальним законом, як захисники допускаються близькі родичі обвинуваченого, його опікуни або піклувальники (якщо відповідно до вимогст. 45 КПК участь захисника є обов'язковою, близькі родичі обвинуваченого, його опікуни або піклувальники можуть брати участь усправі як захисники лише одночасно з захисником-адвокатом чиіншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової
 3. 3.1. Процесуальна характеристика ізоляційних запобіжних заходів
  процесуальному законі - ч. 2 ст. 149 КПК. Хоча до цього часу вчені дискутують з приводу того, чи є затримання запобіжним заходом, чи слідчою дією. Кримінально-процесуальне затримання слід відрізняти від: фізичного затримання особи на місці вчинення злочину абоз поличним (п. 2 ст. 94 КПК), що має характер захоплення і йогоможуть здійснити як представники влади, так і окремі громадяни; доставлення
 4. Процесуальна характеристика віддання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи.
  процесуальна у вигляді: грошового стягнення в розмірі до 200 неоподатковуванихмінімумів доходів громадян (для осіб, яким неповнолітнього булопередано під нагляд); зміна цього запобіжного заходу на більш суворий (для неповнолітнього обвинуваченого). ' ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 3: ; 1. Запобіжні заходи поділяють на дві групи: 1) ізоляційні; 2) неізо-ляційні. 2. Процесуальну характеристику запобіжних
 5. Процесуальна характеристика допиту підозрюваного.
  процесуальне оформлення факту, змісту і результатів допиту(складання протоколу; ознайомлення з ним підозрюваного та іншихосіб, якщо вони були присутні; внесення до протоколу доповнень,зауважень). 9. Учасники допиту: обов'язкові: слідчий, підозрюваний; необов'язкові: - прокурор; захисник (за винятком випадків, коли його участь у справі єобов'язковою, - ст. 45 КПК); перекладач; спеціаліст;
 6. 64. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу- взяття під варту
  процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати злочинну діяльність (ч. 2 ст. 148 КПК). При обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту орган дізнання, слідчий за згодою прокурора вносить подання до суду. (ст.. 165 2 КПК).При цьому прокурор зобов'язаний ознайомитись з усіма матеріалами, що дають підстави для взяття під варту, перевіривши законність
 7. 86. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.
  характеристики, посилання на документи про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік органом, що здійснює державну реєстрацію иран на нерухоме майно, друковані засоби масової інформації, в яких було оголошено про взяття відповідної нерухомої речі на облік. У разі недотримання вимог, встановлених цивільним законодавством (реєстрація майна як безхазяйної, недотримання строку на звернення до суду)
 8. Кримінальне переслідування
  процесуальної діяльності, змістом якого є: - порушення кримінальної справи щодо конкретної особи; - викриття особи у вчиненні злочину; - вжиття до підозрюваних i обвинувачених заходів процесуального примусу; - формулювання підозри у вчиненні злочину; - пред'явлення слідчим обвинувачення; - порушення державного обвинувачення; - підтримання державного обвинувачення перед судом. У навчальній
 9. Кримінально-процесуальні гарантії
  процесуальним законом засоби забезпечення ефективного функціонування кримінального процесу. Систему кримінально-процесуальних гарантій становлять: - достатній ступінь урегульованості кримінально-процесуальної діяльності; - кримінально-процесуальна форма; - принципи кримінального процесу; - процесуальний статус учасників кримінального процесу; - можливість застосування заходів
 10. Метод кримінально-процесуального права
  процесуальних відносин врегульовано із застосуванням імперативного методу правового регулювання (методу влади і підкорення), що має примусовий характер. Відносини сторін правовідносин при цьому будуються "по вертикалі" (слідчий - обвинувачений). Метод використовують за схемою "обов'язок + відповідальність". Останнім часом для врегулювання кримінально-процесуальних відносин все ширше (особливо
© 2014-2022  ibib.ltd.ua