Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія самоорганізації → 
« Попередня Наступна »
Макаров Василь Іванович. Філософії самоорганізації. - М.: Книжковий дім «ЛІБРОКОМ», 432 с., 2009 - перейти до змісту підручника

4.2. Роботи з політичної економії

Це вже згаданий «Короткий курс економічної науки», який перевидавався 15 разів і був підручником всіх поколінь марксистів вплотьj до 30-х рр.., Який був доповнений за порадою Леніна розділом про « соціалістичному суспільстві ». Другий підручник - «Введення в політичну економію (у питаннях і відповідях)», третій - двотомний, написаний, спільно з І. І. Скворцовим-Стспановим «Курс політичної економії». У цих трьох книгах розкриваються загальні методологічні основи економічної теорії А. А. Богданова. Деякі подробиці цієї тео-, рії і найбільш об'єктивну оцінку її читач може знайти в книзі Н. С. Шухова [217, с. 80-131], де стверджується, що ці три підручника суттєво відрізнялися від усіх інших, що виходили друком в той час, якось підручників М. І. Туган-Барановського, Н. Каблукова, А. А. Мануйлова та ін, не кажучи вже про підручники 30-х тт. XX сторіччя.

Відмінна особливість підручників Богданова починається з визначення політичної економії як науки про «основному будову суспільства», або, «що те ж саме, про його трудової організації». Визначення, суспільства: «це сукупність людей, об'єднаних господарської, чи,.

Що теж, трудовий зв'язком ». Що є трудова організація суспільства? - Це сукупність виробничих відносин.

Друга особливість - в класифікації виробничих відносин, причому по ходу історії розвитку суспільства, тобто по суспільстві нно-економічним формаціям. Так, всі види виробничих відносин поділяються на відносини співробітництва і відносини привласнення, в тому числі обміну. А відносини співробітництва можуть бути у формі: а) просто співпраці, коли люди працюють спільно, без всякої розпорядливості зверху, б) панування - підпорядкування, або авторитарного співробітництва, що вимагає примусу одних людей іншими; в) спеціалізації; г) товариського співробітництва, як в первісній общині, як у середніх віках серед торговців у гильдиях чи ремісників в цехах.

Теорію товариського співробітництва А. А. Богданов поширює і на майбутнє соціалістичне суспільство, як «колективістський лад». При цьому він зазначає, що «колективізм доводить організована співпраця до граничної величини, по всій лінії заміщаючи їм анархічну форму зв'язку: все суспільство стає одним підприємством» [19]. Але змушені ми тут помітити, що уявлення про соціалізм у А. А Богданова вельми ідеалізовані. І з точки зору форми суспільної власності іга засоби виробництва, а також заперечення ринкових, торгово-грошових відносин ці уявлення не відрізнялася від уявлень ортодоксального марксизму, то є школи Г. В. Плеханова. Як ми побачимо в другій частині книги, саме за цих умов товариська форма співпраці бути не може.

Третя особливість економічного вчення Богданова в тому, що розглядаючи історію розвитку суспільного виробництва, починаючи з первісного часу і далі, по всіх формаціям, він одночасно розкриває картину розвитку цього виробництва з точки зору технічної, економічної та ідеологічної . Тоді як економісти всіх часів обмежувалися аналізом лише економічної боку виробництва, тобто бачили або намагалися бачити суспільне виробництво однобічно. Богданов ж, крім того, з точки зору технічної, прагнув показати процес вдосконалення знарядь виробництва, технологію виконання робіт. І тільки лише в зв'язку з цим первинним процесом, на його думку, йшов процес послідовного розподілу праці, розвитку обміну та інших виробничих відносин, тобто розвивалася економічна сторона. При цьому в ході окремих трудових операцій людина не «створює», а тільки «розділяє» і заново «з'єднує», тобто організовує, пристосовує природу для себе, у своїх інтересах.

В цілому, суспільство в техніці також організовує, пристосовує для себе природу. Що ж касастся економічного боку, то тут відбувається організація людей в ході виробництва, або, інакше кажучи, в економіці суспільство саме

організується. Разом з технічної та економічної розвивається ідеологічна сторона. Остання включає такі форми організації, як мова, мислення, знання, наука, мораль, право, мистецтво, без чого неможливе протікання перших двох процесів. Помічаємо, «по під ідеологій Богданов увазі більш широку сферу понять, приєднуючи сюди мова, мислення, науку. .

Отже, три боку історичної організації виробництва показують, як йшов процес організації самого суспільства. Якщо вважати, що слово «організація» відображало собою і процес підвищення організації або організованості (як якість), то воно означало собою і современ »ве слово« самоорганізація ». Коротше, книга «Короткий курс економічний ської павуки», яка розкриває в собі організаційні процеси в суспільству була першим кроком до майбутньої тектологии, і, по-нашому, першим кроком и теорії самоорганізації. Тут сформувалася методологія А. А. Богда «нова - історичний підхід до суспільних явищ і процесів) Включення в ці процеси розвиток мови і мислення було також первиц кроком до пізнання процесу пізнання.

Попутно з історією організації самого суспільства Богданов катуєте! уявити, коли і яким чином формувалося у людей первісного суспільства почуття власності до продуктів своєї праці, до своєму] местообитанию, як до власної землі з промислами і місцями з борі природних продуктів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.2. Роботи з політичної економії "
 1. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  робіт К. Мяло, яка на основі спостережень істориків і літераторів, власних вражень від безпосередніх зустрічей з селянами, котрі пам'ятають традиційний уклад, дійшла висновку, що «селянське господарство, селянський побут зовсім були вороже непроникні для техніки та удосконалення життя ». І господарство старообрядців, де за традицією трималися надзвичайно міцно, тому приклад. Автор
 2. 2. Індусгріалізація: здобутки та витрати
  працях істориків другої половини 40-х - початку 50-х рр.. (Е.Ю. Локшин, І.М. Бровер, К.А. Петросян та ін.), а при освітленні індустріалізації в окремих регіонах дослідники не проводили відмінності між поняттями «індустріалізація СРСР» і «індустріалізація республіки». Тим часом, в 1920-і роки індустріалізація розглядалася як багатогранний процес створення багатогалузевої економіки при більш
 3. 2.2. Формування системи управління реформуванням Збройних Сил
  работка механізму правового регулювання їх діяльності, невстановлення сфер компетенції та регламентації повноважень цих органів, відсутність тісної взаємодії між цивільними та військовими органами, Міністерством оборони, ГШ ЗС і округами, відсутність обліку регіональних проблем округів, об'єднань, з'єднань, віддачі єдиних владно-розпорядчих вказівок центру для всього складного
 4. Висновок
  работки неможлива. Глава адміністрації Хабаровського краю Ішаєв В.І., виступаючи перед співробітниками і студентами Хабаровського державного технічного університету, зазначив, що необхідно внести серйозні корективи в програму реформ держави, націлити її на задоволення потреб більшої частини населення, зробити її соціально орієнтованою. Необхідно домогтися, щоб реформи
 5. ВСТУП
  работка проблем суспільної небезпеки злочинного діяння і обгрунтування кримінальної відповідальності має велике значення для розвитку кримінально-правової науки та зміцнення соціалістичної законності, що в свою чергу відіграє важливу роль у справі ліквідації злочинності, боротьба з якою, як кажуть у звітній доповіді ЦК КПРС XXIV з'їзду Комуністичної партії Радянського Союзу, залишається
 6. § 1. Наука цивільного права
  работку і прийняття частин першої та другої нового Цивільного кодексу Російської Федерації. Якнайшвидше завершення робіт з підготовки наступних розділів Цивільного кодексу Російської Федерації становить одну з найбільш актуальних завдань, що стоять нині перед цивілістичної наукою. Вивчення цивільного права було б неповним, якби цивілістична наука обмежилася вивченням чисто
 7. § 1. Власність і право власності
  роботам К. Маркса, в яких категорії власності і присвоєння дійсно погоджуються один з одним. Особливо рельєфно цей зв'язок просліджується у вступі "До критики політичної економії". Такий підхід до визначення власності в принципі можливий. Слід, однак, враховувати, що поняття присвоєння потребує конкретизації, а тому навряд чи може бути використане для розкриття
 8. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  працювала виключно на панування, влада однієї партії, а потім і її лідерів - генеральних секретарів. За бортом міркувань про сутність держави залишалися багато інші його характеристики. У першу чергу це стосується того общесоциального змісту, який укладено в державної організації суспільства, тієї соціальної цінності порядку, стабільності, яке несе з собою держава.
 9. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  працювати в цій галузі на попередньому етапі. Цінним виявилося насамперед саме поняття функції держави, її зміст і значення як однієї з важливих харак-теристик діяльної сторони держави. Дійсно, функціональний підхід дозволяє більш глибоко вивчати тривалий історичний процес виникнення, розвитку, зміни, руйнування, появи держав різних типів, видів, форм у
 10. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  роботи, що прокладають шлях у цьому новому напрямку, розчищають запали головним чином з догматізірованних положень і цитат Маркса, Енгельса, Леніна, Сталіна. Зрозуміло, формування теорії права в рамках вітчизняного суспільствознавства, її самостійне викладання не веде до «скасування» теорії держави, та й не може вести. Поряд з теорією права обов'язково буде існувати,
 11. Глава шістнадцята. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
  роботи про європейській традиції права, про специфіку китайської правової системи і ряду правових систем інших регіонів. Цілком доречно і міркування про російському праві. Словом, від універсалізму теорія права рушила в бік диференціації проблем об'єктивного в праві. Посилилися і уявлення про суб'єктивному в праві. Дійсно, об'єктивному в праві протистоїть суб'єктивне і праві, ко-гда
 12. ГЛОСАРІЙ
  працівника (в управлінні персоналом) - процес пристосування працівника до нового місця роботи (при переході в нову фірму, на нову посаду та ін.) Активна кадрова політика - наявність у керівництва організації обгрунтованих прогнозів її розвитку та відповідних їм методів і засобів впливу на персонал. Аксіологія - теорія цінностей; дослідження узагальнених стійких уявлень: про
 13. § 2. Перетворення в промисловості
  працюючих були зайняті ручною працею, в місті зростало безробіття, село виявилася перенаселеній. Тому виникло питання про подальші шляхи розвитку економіки країни. ВКП (б) на ХIV конференції (квітень 1925 р.), а потім на Х ^ з'їзді (грудень 1925 р.) поставила завдання переходу до соціалістичної реконструкції народного господарства. Для цього необхідно було підтвердити і зміцнити ленінський курс на
 14. § 9. Великобританія в 30-ті роки
  працював відомий англійський економіст Джон Кейнс. На його думку, держава повинна здійснювати цілеспрямовані капіталовкладення для створення нових робочих місць, ввести гнучку систему податків, регулювати заробітну плату і кредитну політику банків, щоб кошти витрачалися найбільш ефективно. Важливою економічною завданням Кейнс вважав підтримку ефективного попиту, який стимулює
 15. ДЕКРЕТИ «« людинолюбство »царя Птолемея VII І ДВОХ цариці Клеопатри
  роботах, і ... аж до п'ятдесят другого [року], того самого часу, [Точно так же], [вони звільняють] від покарання осіб, які дали неправильні відомості щодо апомойри виноградників [і садів] і від інших. Вони звільняють також стратегів від боргів ... на передану їм посаду ... і все інше, пов'язане з посадою ... до того ж самого часу. І [вони постановили], що [чиновники на
 16. 3.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  робіт К. Мяло, яка на основі спостережень істориків і літераторів, власних вражень від безпосередніх зустрічей з селянами, котрі пам'ятають традиційний уклад, дійшла висновку, що «селянське господарство, селянський побут зовсім були вороже непроникні для техніки та удосконалення життя ». І господарство старообрядців, де за традицією трималися надзвичайно міцно, тому приклад. Автор
 17. 1.Економіка і соціальна структура
    работке. Перед вченими-істориками встала відповідальне і складне завдання - шукати і знаходити єдину історичну істину в умовах плюралізму думок і багатоликих оман. Для вивчення історії Росії цього часу важливий системний підхід, що включає в себе два моменти: 1) розгляд російського суспільства кінця XIX-початку XX в. як системи економічних, соціальних, політичних відносин
 18. 2. Індустріалізація: здобутки та витрати
    працях істориків другої половини 40-х - початку 50-х рр.. (Е.Ю. Локшин, І.М. Бровер, К.А. Петросян та ін.), а при освітленні індустріалізації в окремих регіонах дослідники не проводили відмінності між поняттями «індустріалізація СРСР» і «індустріалізація республіки». Тим часом, в 1920-і роки індустріалізація розглядалася як багатогранний процес створення багатогалузевої економіки при більш
© 2014-2021  ibib.ltd.ua