Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Відп. ред. проф. Б.А. Страшун. Конституційне (державне право) зарубіжних стран.В 4 т. Тома 1-2. Частина загальна: Підручник. - 3-е изд., Оновл. і дораб. - М.: Видавництво БЕК. - 784 с., 2000 - перейти до змісту підручника

4. Релігія

Це також важливий інститут духовно-культурного життя суспільства. Як система світоглядних уявлень і вірувань релігія служить об'єднуючим людей чинником і, як зазначалося, навіть фактором державотворчим. Вона накладає відбиток на багато інститути не тільки духовно-культурної, а й політичного життя суспільства. Природно тому, що конституційне право не може ігнорувати релігію.

Релігія зазвичай тісно пов'язана з церквою, яка представляє собою здебільшого ієрархічну структуру, позбавлену демократичних ознак і призначену для задоволення релігійних потреб віруючих. На практиці церква нерідко виходить за ці рамки і очолює або направляє руху віруючих, що переслідують політичні цілі. Тому нижче в § 4 наступній глави ми розглянемо роль церкви та інших форм релігійного об'єднання в політичних системах суспільства окремих країн.

Взаємодія релігії та конституційного права найчастіше здійснюється у вигляді конституційно-правового гарантування свободи совісті, про що йшла мова в попередньому розділі, і регулювання відносин між державою і церквою. При цьому зазвичай в тій чи іншій формі проголошується відділення церкви від держави. Згідно, наприклад, ч. 3 ст. 16 Іспанської конституції «ніяке віросповідання не матиме державного характеру. Публічні влади будуть брати до уваги релігійні вірування іспанського суспільства і підтримувати відповідні відносини з Католицькою церквою та іншими віросповіданнями ».

Конституційне право гарантує, як правило, рівноправність віросповідань та особливо захищає релігійні меншини, про що вже йшлося вище. Наведемо ще як приклад ст. 29 Конституції Румунії. Згідно ч. 2 та 3 цієї статті, релігійні культи вільні й організовуються за власними статутами за умов, встановлених законом, та у відносинах між культами забороняються будь-які форми, засоби, акти або дії, збуджуючі релігійну ворожнечу.

Втім, як ми бачили в попередньому розділі на прикладі Болгарії і Греції, навіть у демократичних конституціях зустрічаються випадки певного переваги найбільш поширених у країні вірувань. Частіше, однак, це має місце в ісламських державах з авторитарними і тоталітарними політичними режимами. Примітно, що навіть у США підчас батькам, які віддають дітей у школи релігійної спрямованості, надаються податкові пільги *.

* Див: Холмс С. Церква і держава в Східній Європі. Вступ / / КПВО. 1998. № 4 (25) - 1999. № 1 (26). С. 49.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Релігія "
 1. Адміністративні стягнення
  релігійні озних культах та ін /. 2. Справи змішаної компетенції (правопорушення, що посягають на державний, громадський порядок, різні види власності, права і свободи громадян). Привести пр. ст. 199 Приховування джерела зараження венеричною хворобою і контак-тов хворих, що створюють небезпеку зараження, ст. 45, порушення права дер-жавної власності на ліси, ст. 48. 2.
 2. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  релігійні уявлення селянства. Для селянського мислення характерний відомий консерватизм. «Старина», «звичаї предків» - ось ключові поняття, що відкривають таємниці духовного життя і поведінки селянства, чи йде мова про общинних порядках, технічних удосконаленнях або релігійних віруваннях. Ці особливості селянського мислення і значною мірою сприяли збереженню
 3. 1. Національний характер
  релігійний і геополітичний. У свою чергу, природно-географічний фактор нерозривно пов'язаний з господарською, економічним життям людей. Вплив природного середовища на формування російської людини добре розуміли і вивчали дореволюційні історики, хоча їх думки не в усьому збігалися, коли вони приходили до яких-небудь висновків. В. О. Ключевський, наприклад, у своєму «Курсі російської історії» (лекція
 4. 7. З історії російського лібералізму
  релігії і «спільножитному законодавстві», виданому владою . М. М. Сперанський не робив замах на абсолютизм, але вважав, що і над імператором повинен стояти закон. Розвиток ліберальних ідей було продовжено тією частиною декабристів, яка готова була діяти легальними методами, йти шляхом реформ разом з владою. Повстання ж декабристів не сприяло цього і стало однією з причин
 5. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  релігійних та онтологічних почав людського суспільства ». Консерватизм« підтримує зв'язок часів ... , з'єднує майбутнє з минулим », цей напрямок політико-філософської думки, покликане зберегти і примножити матеріальні і духовні цінності людства, нації, людини від загибелі в часі. Таке визначення включає в себе і прагнення захистити свої багатства і положення окремими
 6. 7. Радянська влада і церква
  релігії в усі часи реакційні, що церква відігравала тільки негативну роль в житті людей. Особливо активно впроваджувалися ці ідеї в масову свідомість в перші десятиліття радянської влади. При цьому поширювалися ілюзії, що із знищенням релігійних переконань суспільство звільниться «від моралі рабів» і швидко виробить «мораль переможців старого світу». На жаль, при цьому нерідко мало
 7. 2. Проблеми науки і культури
  релігії і церкви. Прийнято закон про релігію, який оголошує рівність усіх кон - професій і свободу совісті. Природно, в умовах зниження життєвого рівня і духовного вакууму багато звернулися до релігії. Але духовність, по думки Н.А . Бердяєва, це «вільне, активне, творче начало в людині» і не може бути засноване на сліпій традиційної вірі. Недарма молодь захоплюється євангелістської-
 8. 2. судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  релігії, переконань, належності до громадських об'єднань та інших обставин, рівності всіх організацій перед законом і судом незалежно від організаційно - правової форми, форми власності, підпорядкованості, місця знаходження та інших обставин. З цього випливає, що правове становище будь-якого учасника арбітражного процесу визначається лише його процесуальним статусом (позивач,
 9. 2. судоустройственних прінціпиарбітражного процесуального права
  релігії, переконань, належності до громадських об'єднань, а також інших обставин. З принципу рівності перед законом і судом випливає, що правосуддя здійснюється незалежно від правового статусу учасників процесу, їх майнового стану, форми власності та інших критеріїв; процесуальне становище учасників арбітражного судочинства визначається тільки арбітражним
 10. 18. Основні політичні права і Вільно-ди.
  релігію. Свобода совісті припускає-лага відділення церкви від держави і школи від церкви. В деяких старих конституціях встановлювалося проголошення дер-ної церкви (Англія, Норвегія, Колумбія). Багато післявоєнні конституції також проголошують державну релігію (наприклад, Ісламська республіка Пакистан). Однією з важливих свобод є свобода союзів і свобода асоціацій,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua