Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

Розкрадання грошових коштів шляхом використання підроблених чеків


Зміни механізму здійснення господарських зв'язків, викликані перетвореннями в економіці, зробили актуальною проблему відновлення ролі чеків як засобу безготівкових грошових розрахунків.
Чек - це один із видів платіжних документів, що містить письмове розпорядження банку видати вказану в ньому суму грошей пред'явнику чека або перерахувати певну суму з поточного рахунку особи, яка підписала чек, на рахунок чекопред'явника.
При видачі чекової книжки платнику відповідна сума коштів депонується на окремому рахунку, який відкривається клієнту в банку платника. Це гранична сума (ліміт), на яку можуть бути виписані чеки. Чек, виписаний на суму, що перевищує ліміт, є недійсним. При чековій формі розрахунків видача грошей здійснюється за місцезнаходженням рахунку одержувача коштів на основі розрахункового документа, оформленого платником. Виписаний для оплати товарів чи послуг чек передається одержувачу коштів, який здає його в свій банк. Останній зараховує суму чека на рахунок одержувача та інформує про це платника. Одержавши повідомлення, банк платника списує гроші з рахунку, на якому була депонована сума при видачі чекової книжки.
Чек - одна з найбільш вигідних для постачальника форм розрахунків, оскільки він забезпечує одержання виручки негайно після відвантаження товарів. Однак використання чеків вимагає попереднього вилучення коштів платників. Цей недолік усувається у випадку видачі чекової книжки без попереднього депонування грошей під гарантію банку.
При пред'явленні чека банк списує кошти з рахунку чекодавця в сумі, вказаній у чеку, і здійснює оплату готівкою або перераховує гроші на рахунок одержувача. Якщо поточні рахунки платника (чекодавця) й одержувача коштів знаходяться в різних банках, проводяться міжбанківські розрахунки на кліринговій основі, тобто зарахування банками взаємних платіжних вимог сторін.
Як і будь-які зміни в господарських стосунках, введення в обіг чеків впливає на криміногенну ситуацію в кредитно-грошовій сфері та спричинює появу нових способів фінансових правопорушень. При цьому чеки можуть використовуватись як безпосередньо для вчинення розкрадань та інших злочинів, так і для маскування інших правопорушень.
188
Механізм скоєння злочину з використанням фіктивних чеків полягає в оформленні чека, в який вносяться відомості про неіснуюче підприємство, або таке підприємство, що має розрахунковий рахунок в установі банку.
За цим чеком вказана в ньому сума коштів зараховується на рахунок дійсно існуючого підприємства. У свою чергу це підприємство, маючи два рахунки в різних установах банку (наприклад, один - в банку України, інший - у філіалі Російського банку на території України), переводить кошти з першого рахунку на другий. Потім ці кошти зараховуються на рахунки ще кількох підприємств та фірм, а далі вилучаються і присвоюються.
Враховуючи те, що вказаних грошей фактично немає, вся сума грошей повинна бути зарахована на кореспондентський рахунок Національного банку однієї держави з подальшим відшкодуванням їх іншій державі. Цим самим завдається шкода економіці першої держави.
Оперативні працівники служби боротьби з економічною злочинністю повинні бути обізнані з механізмом скоєння таких злочинів.
Ознаками вищеописаних корисливих зловживань можуть бути:
- вказані у чеках значні суми грошових коштів, які необхідно ретельно перевіряти;
- певна кількість пред'явлених однією особою чеків, грошові кошти по яких становлять значну суму. Механізм скоєння цих видів злочинів включає:
- наявність в одного з підприємств двох або більше розрахункових рахунків в установах банку;
- оформлення злочинцями доручення на підставну особу з метою отримання чекової книжки;
- отримання злочинцями чекових книжок та внесення до них фіктивних відомостей;
- оформлення фіктивних документів про реєстрацію підприємств, відкриття на підставі цих документів в установах банків поточних рахунків.
Перевіряючи рахунки, в яких значаться перерахування коштів, необхідно встановити наявність документів, які обґрунтовують ці операції (договори, контракти і т. д.), а також документів на оплату транспортних послуг, електроенергії, сировини та ін. З'ясовується надходження до податкової інспекції платежів по податках і дотримання термінів платежів. Зустрічні перевірки у підприємствах (чекодавцях та чекоодержувачах) є найбільш ефективним прийомом встановлення фактів здійснення фіктивних операцій, які
189
полягають у перекиданні грошових коштів з одного рахунку на інший.
Виявлення та документування 'злочинів, які скоюються шляхом використання підроблених чеків, здійснюються в таких напрямках:
- у разі пред'явлення до установи банку доручення на отримання чекових книжок обов'язково перевіряється, чи не є підставною або взагалі неіснуючою особа, яка зазначена в дорученні;
- з'ясовується, чи дійсно зареєстровані та функціонують підприємства, які є чекодавцями;
- перевіряється в установах банку наявність рахунків підприємств, вказаних у чеках, а також відображення у бухгалтерських проводках зазначених у чеках сум;
- перевіряються чеки через установи банків щодо достовірності внесених у них відомостей.
Крім того оперативні працівники повинні здійснювати перевірку таких документів:
- виданих чеків та чекових книжок (щодо встановлення чекодавця і чекопред'явника);
- банківських документів про залишок грошових коштів на рахунках чекодавця;
- витягу із розрахункового рахунку банку про залишок грошових коштів на рахунках чекодавця;
- договорів, угод, контрактів, документів про поставку товарів, виконання робіт та ін., згідно з якими проводиться розрахунок чеком.
Виявлені у документах невідповідності, а також відсутність певних документів свідчать про ознаки скоєння злочинних дій.
Оперативно-слідча практика органів внутрішніх справ указує на різноманітність способів скоєння корисливих злочинів в установах Ощадного банку України. Про деякі з них йтиметься нижче.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Розкрадання грошових коштів шляхом використання підроблених чеків"
 1. Платіжне доручення як розрахунковий документ
  розкрадань готівкових грошових коштів, що вчиняються 95 обліково-бухгалтерськими працівниками, має декілька особливостей. По-перше, скоєння таких корисливих злочинів обмежене вузьким колом осіб (працівники бухгалтерії, касири, а також матеріально відповідальні особи). По-друге, коло документів, які використовуються для документування цих злочинів, уніфіковане і не залежить від галузевої
 2. Розкрадання готівкових грошей, одержаних по чековій книжці з банку, шляхом підроблення виписки банку
  розкрадання грошей шляхом підроблення виписок розрахункового рахунку необхідно також аналізувати бухгалтерські записи у регістрах рахунків Зі «Розрахунки в банках» і ЗО «Каса». При наявності підстав за ініціативою органів внутрішніх справ призначається ревізія надходжень та використання грошових
 3. § 2. Тактика перевірочних дій при встановленні ознак розкрадання
  розкрадання може бути порушена тільки у тих випадках, коли є достатньо даних, що вказують на ознаки злочину. У разі необхідності перевірити заяву або повідомлення про розкрадання до порушення справи у строк не більше десяти днів проводяться передбачені статтями 94, 97 КПК дії шляхом відібрання пояснень від окремих громадян або службових осіб, або витребування необхідних документів. Такі дії мають
 4. § 1. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій
  розкрадання. З метою приховання злочину винні особи вдаються до фіктивного банкрутства, ліквідації, реорганізації підприємства, надання підроблених і фіктивних документів тощо. Спосіб 2. Громадянин-підприємець або засновник чи власник суб'єкта підприємницької діяльності, службова особа суб'єкта підприємницької діяльності надає свідомо фіктивну інформацію кредитно-фінансовій установі з метою
 5. 2.3.1. Сільське господарство
  розкраданням і безгосподарністю набуває державного значення. Для попередження й оперативного виявлення корисливих злочинів5 що скоюються в агропромисловому комплексі, і зокрема в сільському господарстві, працівники органів внутрішніх справ повинні знати особливості сільськогосподарського виробництва, методи обліку та документування господарських операцій у цій галузі. Сільське господарство має
 6. 2.3.2. Галузь хлібопродуктів
  розкрадання. Для подальшого документування розкрадання лишків зерна та його протиправного збування необхідно використовувати такі документи: - реєстри товарно-транспортних накладних (при заготівлі зерна); - приймальні квитанції ф. ПК-10; - виписки з розрахункового рахунку банка; - наказ керівника хлібоприймального підприємства на відпуск зерна на сторону; - журнал зважування зерна; - картки
 7. Субпідрядники
  розкрадань матеріальних цінностей та грошових коштів у підрядних організаціях найчастіше вивчення та аналізу потребують господарські операції, пов'язані з надходженням та витратами будівельних матеріалів, розрахунками між підрядчиком і замовником за фактично виконані роботи, а також з нарахуванням і видачею заробітної плати робітникам. Надходження будівельних матеріалів на складі оформлюється
 8. Роздрібний товарооборот
  розкрадання цим способом можуть свідчити незадоволені постачальником рекламації (комерційні акти) на «недопостачання» товарів з його боку. 143 г Механізм скоєння розкрадання полягає в тому, що при надходженні товарів до підприємств оптової або роздрібної торгівлі матеріально відповідальна особа частку товарів, які надійшли від постачальника, навмисно не оприбутковує. На вимогу матеріально
 9. Розкрадання грошових коштів шляхом відображення в документах робіт, виконаних раніше державним підприємством
  розкрадання здійснюються шляхом складання підроблених (фіктивних) нарядів на невиконані роботи, нарахування грошових коштів на підставних та вигаданих осіб, неопри-буткування частини (або всіх) матеріальних цінностей і грошових коштів, шляхом складання підроблених накладних на закупівлю відповідних матеріалів з подальшим виправленням їх вартості тощо. При документуванні та виявленні цих злочинів
 10. Інкасо
  грошових коштів у валюту і навпаки. Довірчі (трастові) послуги полягають у здійсненні банком операцій в інтересах і за дорученням клієнтів (довірителів) на правах довірчої особи. Вони включають виконання робіт по обліку, збереженню цінностей, розміщенню коштів, фінансовому аналізу тощо. Довірителями виступають в основному приватні особи, а також фірми, благодійні організації, різні фонди, зокрема
© 2014-2022  ibib.ltd.ua